Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Congres 'Angst bij kinderen en jongvolwassenen'

Het jaarlijks congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen van het Euregionaal Congresburo staat dit keer in het teken van school- en sociale angsten.

De omgang met anderen brengt voor veel mensen een bepaalde spanning met zich mee. Wat zal de ander van mij vinden? Pas ik er wel bij? Wat als ik niet aan hun verwachtingen kan voldoen? Hele gewone vragen voor jongeren om zichzelf te stellen als ze zich in een nieuwe sociale situatie begeven. Maar wat als het antwoord op die vragen steeds negatief is? Dan ontstaat sociale angst.
Op het congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen zullen experts uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij hoe je hen qua begeleiding, behandeling en onderwijs het beste tot steun kunt zijn.

Datum

4 april 2019

Locatie

Eindhoven

Doelgroepen

O.a. leerkrachten, intern begeleiders, (school)maatschappelijk werkers

Sector

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs