Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Conferentie vso–pro-(v)mbo

De conferentie met het thema ‘Kansrijk van School naar Werk’ staat in het teken van het onderwijs aan en de overstap van school naar werk voor jongeren die waarschijnlijk geen startkwalificatie halen. Over het belang van goede samenwerking tussen de schoolsoorten en tussen onderwijs, gemeenten en (leer-)bedrijven.

In het plenaire ligt de focus op beleid en hoe je de samenwerking bestuurlijk verankert. In de deelsessies zijn er goede voorbeelden over ‘het hoe’ van de samenwerking tussen scholen en ketenpartners en is er aandacht voor diplomering, certificering en de rol van leerplicht en RMC.