Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Conferentie Ruimte voor Regie

Waar loopt u tegenaan bij de invulling en organisatie van de onderwijstijd? Heeft u de behoefte om flexibel met onderwijstijden om te gaan? En welke mogelijkheden zijn er nu al? Welke vrijheid heeft een school in het verdelen van de onderwijstijd over de week? Wanneer mag er een onderwijsassistent voor de klas? En wanneer mag een school of een ouder van vakanties afwijken?
 
Met het programma Ruimte voor Regie wil het Ministerie van OCW de regie van scholen bij de invulling en organisatie van de onderwijstijd vergroten. Door in gesprek te gaan met partners uit het veld willen we inventariseren welke wensen en behoeften er bestaan en welke randvoorwaarden dan nodig zijn om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Hierbij zijn de kaders van kwaliteit van onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind altijd het uitgangspunt.
 
Tijdens de conferentie zal verkend worden op welke manieren scholen op dit moment de onderwijstijd invullen en of de behoefte bestaat aan meer flexibiliteit in het huidige wettelijk kader. De conclusies uit de conferentie zijn de basis voor nieuw te vormen beleid en wet- en regelgeving.

De conferentie begint om half 1, inclusief lunch.

Aanmelden:
Stuur een mail met uw gegevens naar: PO_Ruimte_voor_Regie@minocw.nl