Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Agenda » Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs

Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs

Kortgeleden is het landelijk praktijkplatform Naar Inclusiever Onderwijs opgericht. Onderwijsorganisaties in po, vo, mbo en so/vso, gemeenten en hun partners wisselen daarin veelbelovende praktijken uit, doen inspiratie op, leren van elkaar en werken aan praktijkverbetering.

De landelijke startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs besteedt uitgebreid aandacht aan de stappen die scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zetten of hebben gezet naar inclusiever onderwijs.

Minister Arie Slob geeft een presentatie als ook andere topsprekers uit de onderwijspraktijk, het beleid en de wetenschap, zoals professor Mel Ainscow en Rick Brink (minister voor Gehandicaptenzaken).

Er zijn meer dan 30 workshops met praktijkvoorbeelden uit alle onderwijssectoren, met bijzondere aandacht voor de uitvoeringspraktijk, leidinggeven aan processen van verandering, de zorgstructuur, steun voor en professionalisering van medewerkers, samenwerking met ouders, verbinding en samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs, en de relatie met gemeenten, samenwerkingsverbanden en andere partnerinstellingen zoals zorg/jeugdhulp, welzijn en opvang.