Home » Agenda » Conferentie internationalisering op de basisschool

Conferentie internationalisering op de basisschool

Nuffic organiseert op 11 september 2020 een conferentie over internationalisering op de basisschool. De conferentie ‘Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, jawohl, oui!’ biedt workshops over onder andere starten met vvto, interactieve klassenactiviteiten, CLIL, wereldburgerschap en (virtuele) uitwisselingen. Daarnaast is er een plenair programma en een grote informatiemarkt.