Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Bijeenkomst functiebeschrijvingen schoolleiders

Werk je als leidinggevende in het primair onderwijs - van adjunct tot eenpitter en van bovenschools of meerschools directeur tot directeur van een IKC of samenwerkingsverband - en wil je meedenken over nieuwe functiebeschrijvingen in jouw beroepsgroep? Schrijf je dan in voor een van de bijeenkomsten van de onderwijsvakbonden en PO-Raad in februari 2019.

Het beroep van schoolleider is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. In het cao-akkoord van 2018 hebben vakbonden AVS, AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, FvOv en werkgeversorganisatie PO-Raad afgesproken dat ze de positie en beloning van schoolleiders en leidinggevenden onderzoeken. De vakbonden en PO-Raad willen werken aan nieuwe functiebeschrijvingen voor directeuren in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs, die rechtdoen aan het werk en takenpakket van (adjunct-)directeuren.

Datum

5 februari 2019
11 februari 2019
15 februari 2019

Doelgroepen

Schoolleiders basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs

Sector

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs