Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 5438 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Begeleiding bij zelfevaluatie en visitatie - 1-6-2006
Zelfevaluatie met aansluitend visitatie is een belangrijke aanjager voor school- en professionele ontwikkeling. Q*Primair coördineert een gezamenlijk aanbod van de organisaties voor bestuur en management, waaronder de AVS, en de Landelijke Pedagogische Centra LPC om scholen hierbij te...
Primair onderwijs
Verplichte melding nieuwe werknemers - 1-6-2006
Alle werkgevers in Nederland moeten vanaf juli 2006 nieuwe werknemers aanmelden bij de Belastingdienst met de opgaaf eerstedagsmelding. Om lastenverzwaring voor de werkgevers in het onderwijs te voorkomen, heeft het ministerie van OCW afspraken met de Belastingdienst gemaakt. Er komt een...
Primair onderwijs
OCW lanceert e-nieuwsbrief - 1-6-2006
Het ministerie van OCW en Centrale Financiën Instellingen CFI brengen de elektronische Nieuwsbrief Primair Onderwijs uit, om scholen, schoolleiders, onderwijsbesturen en andere belangstellenden beter te informeren. De gratis nieuwsbrief, die medio juni voor het eerst verscheen, moet...
Primair onderwijs
CAO-PO: BAPO-verlof gehandhaafd - 1-6-2006
Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de nieuwe afspraken die zijn gemaakt over de BAPO-rechten Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen. In het onderhandelaarsakkoord...
Primair onderwijs
Vraagfinanciering schoolbegeleiding - 1-6-2006
Het wetsvoorstel Vraagfinanciering schoolbegeleiding is zowel door de Tweede als de Eerste Kamer aanvaard. Dit betekent dat de wet per 1 augustus 2006 in werking kan treden.In deze wet wordt geregeld dat de gelden voor schoolbegeleiding voortaan aan het bevoegd gezag, en niet langer aan de...
Primair onderwijs
Onderwijsorganisaties willen 150 miljoen extra voor ID-banen - 1-6-2006
Tien onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, constateerden 16 juni jl. in een brandbrief aan de Tweede Kamer dat de werkgelegenheid van veel...
Primair onderwijs
Cito komt met onafhankelijke toetsen Engels en Techniek - 1-6-2006
De Citogroep brengt nog dit voorjaar toetsen Engels en Techniek voor het basisonderwijs uit, die onafhankelijk zijn van de gebruikte lesmethode...
Primair onderwijs
Project collegiale visitatie door leerkrachten - 1-6-2006
Q*Primair en SBL ontwikkelen in het project SKOOP samen met scholen een methodiek voor collegiale visitaties tussen leerkrachten. Deze bestaat zowel uit het ontwikkelen van een eigen kijkkader van de school als uit een visitatieproces door leerkrachten. Q*Primair en SBL zoeken belangstellende...
Primair onderwijs
2005-2006 Kader Primair 10 download - 1-6-2006
Primair onderwijs
Platform zeer zwak presterende scholen - 22-5-2006
Primair onderwijs
Onduidelijkheid over beschikbaarheid werkgeversbijdrage - 17-5-2006
De werkgeversbijdrage ten behoeve van levensloopsparen bedraagt 0,8% van het bruto salaris. In de CAO PO/VO over de primaire arbeidsvoorwaarden hebben de minister en de werknemersorganisaties in het onderwijs afgesproken dat dit geld pas beschikbaar komt op het moment dat er een afspraak over...
Primair onderwijs
Regiobijeenkomsten uitgesteld tot volgend schooljaar - 11-5-2006
Let op! De regiobijeenkomsten zijn uitgesteld tot volgend schooljaar!Een uniek aanbod voor iedereen, die het nieuwe denken rondom leiderschap en besturen aan wil scherpen.De lat ligt hoog voor u als leider. U vertegenwoordigt de denkkracht van uw organisatie. Uw medewerkers verwachten van u dat u...
Primair onderwijs
Investment in Excellence, from potential to performance - 11-5-2006
Wilt u dat ook, werken aan de verbetering van uw eigen prestaties en die van uw organisatie? Legt u de lat ook hoog, voor u en uw organisatie? Wilt u ook werken aan uw...
Primair onderwijs
'Onderwijs verliest koopkracht' - 9-5-2006
Werknemers in het onderwijs hebben door de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel één tot drie procent van hun koopkracht verloren, concludeert de Algemene Onderwijsbond (AOb) op basis van een onderzoek. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat gezinnen met kinderen boven de...
Primair onderwijs
FUWA PO in onderhandelaarsakkoord CAO-PO - 1-5-2006
De CAO-onderhandelaars bereikten op 28 april jl. een akkoord over het gebruik van FUWA PO. Werkgevers die andere functies dan de...
Primair onderwijs
Rekentoets voor Pabo-studenten vanaf september 2006 - 1-5-2006
Toen begin dit jaar bleek dat sommige Pabo-studenten slechter in rekenen zijn dan de beste leerlingen uit groep acht, besloot minister Van der Hoeven samen met de HBO-raad de problemen aan te pakken.Nieuwe Pabo-studenten krijgen voortaan aan het begin van de propedeuse een rekentoets die moet...
Primair onderwijs
Gratis Quickscan voor MR - 1-5-2006
Leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden in het primair onderwijs kunnen binnenkort beschikken over een nuttig hulpmiddel: de (G)MR...
Primair onderwijs
Schoolleiders maken het verschil - 1-5-2006
De keuze voor het thema Voor elkaar is misschien wat tegenstrijdig in de zin dat het voor meerdere interpretaties vatbaar is. Met het thema Voor elkaar willen we onderstrepen dat schoolleiders in toenemende mate samenwerken om, met de beperkte mogelijkheden en middelen die hen vaak ter beschikking...
Primair onderwijs
Landelijke actie ‘Frisse scholen’ pakt slecht binnenmilieu aan - 1-5-2006
Zowel GGD als SenterNovem, agentschap voor duurzaamheidsvraagstukken, signaleren dat de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen ver onder...
Primair onderwijs
Speciaal voor – aankomend bovenschools managers - 1-5-2006
Op het AVS Plein konden congresbezoekers terecht voor meer informatie over het aanbod van de AVS of een persoonlijk gesprek met een van de adviseurs. Bijvoorbeeld over de opleiding Master of Educational Superintendency, die de AVS samen met de Tias Business School heeft ingericht....
Primair onderwijs
Na omslag OCNV eensgezindheid over afschaffen lifo - 1-5-2006
Onderwijsbond CNV (OCNV) wil ook af van het last in first out principe (lifo) bij het ontslaan van meerdere werknemers tegelijkertijd. Voorzitter Marleen...
Primair onderwijs
Systeemdenker in actie - 1-5-2006
Hoe leer je kinderen omgaan met complexe problemen? Hoe krijgt je je team in beweging? Wat betekent leiding geven in een lerende school? Wat is beter: werken aan het systeem of in het systeem? Workshopleider Jan Jutten nam ons mee in de wereld van systeemdenken. Moreel leiderschap in een...
Primair onderwijs
Nieuwe kerndoelen: meer vrijheid voor scholen - 1-5-2006
Op 1 augustus 2006 worden de nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs van kracht. Deze nieuwe kerndoelen geven scholen meer ruimte voor een eigen invulling. De AVS steunt...
Primair onderwijs
Feest van herkenning - 1-5-2006
Het AVS-congres stond dit jaar in het teken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de school. Onder de titel Voor elkaar congresseerden zo'n zevenhonderd schoolleiders over dit thema. Onderwijsminister Van der Hoeven hield een toespraak. Inspirerend 11e AVS-congres Iedereen die al...
Primair onderwijs
Wetsvoorstel Arbeidstijdenwet ingediend - 1-5-2006
Het kabinet wil minder en eenvoudigere regelgeving. Dus moet ook de Arbeidstijdenwet worden versoepeld. De uitvoering van deze wet wordt in handen gelegd van de werkgevers. Het kabinet heeft hiertoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.De Arbeidstijdenwet beschermt de veiligheid,...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 58 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 4 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 53 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider