Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3999 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Geen gouden bergen, maar onderwijs écht ontzien - 11-9-2012
De AVS heeft, samen met de PO-Raad, CNV Onderwijs en FvOv een open brief aan de politiek gestuurd over de toekomst van het primair onderwijs. Daarin doen zij een oproep om niet te bezuinigen op de sector. De organisaties vragen de politieke partijen hun partijprogramma waar te maken: geen gouden...
Primair onderwijs
Ouders hebben minder vertrouwen in onderwijs - 6-9-2012
Het vertrouwen van ouders in het Nederlandse onderwijs is de afgelopen drie jaar gedaald van 58 naar 34 procent, blijkt uit onderzoek in opdracht van het maandblad J/M voor Ouders onder ruim 600 ouders van kinderen tussen de 4 en 16 jaar. De basisschool van hun kroost krijgt daarentegen echter nog...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kinderombudsman onderzoekt recht op onderwijs - 6-9-2012
De Kinderombudsman Marc Dullaert doet onderzoek naar het recht op onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. Aanleiding voor het onderzoek is de hoeveelheid vragen en klachten die de Kinderombudsman ontvangt over kinderen die niet naar school gaan en waar het de betrokken partijen maar niet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders - 6-9-2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar op sommige vlakken staan de politieke partijen lijnrecht tegenover elkaar. De nullijn in het...
Primair onderwijs
Duidelijkheid over verlofredenen Leerplichtwet - 23-8-2012
In een nieuwe beleidsregel, die begin juli 2012 in werking is getreden, worden de termen ‘specifieke aard van beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ uit de Leerplichtwet 1969 nader uitgelegd. Het gaat met name om het verlof dat het hoofd van de school kan verlenen op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Tégen de nullijn, vóór aparte cao bestuurders - 23-8-2012
Driekwart van AVS-leden is bereid actie te voeren voor een goede cao, zonder de nullijn. Dit blijkt uit een ledenpeiling over de inzet van de cao-onderhandelingen. Meer dan 1.700 leden hebben de vragenlijst ingevuld, een representatief aantal. In de cao over de primaire arbeidsvoorwaarden...
Primair onderwijs
Scenariomodel basisonderwijs voor leerlingenprognoses en formatieramingen beschikbaar - 22-8-2012
In overleg met de sociale partners, waaronder de AVS, heeft het kersverse Arbeidsmarktplatform PO een instrument ontwikkeld voor regio’s en individuele schoolbesturen, waarmee toekomstscenario’s gemaakt kunnen worden voor mogelijke regionale en bestuurlijke ontwikkelingen in het komend...
Primair onderwijs
Vakantieregeling 2012 – 2013 - 7-8-2012
Omdat de tijd te krap was om de Regeling Vakantiespreiding vanaf 1 augustus 2012 in werking te laten treden, heeft minister Van Bijsterveldt voor het schooljaar 2012/2013 een aparte circulaire laten uitgaan om misverstanden te voorkomen. Nu de wetswijziging op het gebied van onderwijstijd een...
Voortgezet onderwijs
Seminar over toezicht en bestuur met ontwerpers van Policy Governance® Model - 11-7-2012
Onder de titel ‘Toezicht en bestuur: anders én beter!’ organiseren de AVS en Maas Bestuursvraagstukken op 14 november aanstaande op Nyenrode Business University een seminar met John en Miriam Carver, ontwerpers en vertegenwoordigers van het Policy Governance® Model. Zes...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Beroepsstandaard en bekwaamheidseisen schoolleiders geactualiseerd - 29-6-2012
De Nederlandse Schoolleidersacademie (NSA) heeft in opdracht van het ministerie van OCW de beroeps standaard en de bekwaamheidseisen voor schoolleiders in het primair onderwijs geactualiseerd. Sinds de oplevering van de eerste beroepsstandaard en bekwaamheidseisen in 2004/2005 en de aanpassingen in...
Primair onderwijs
Studenten van academische pabo van meerwaarde voor basisscholen - 29-6-2012
Studenten van de academische pabo hebben een hoog denkniveau en een kritische en analytische blik. Ook pakken zij zaken snel op en hebben het vermogen tot zelfrefl ectie. Deze goede score in algemene vaardigheden blijkt uit een verkennend onderzoek op basisscholen en academische pabo’s van...
Primair onderwijs
Regie scholen over cultuureducatie prima, mits voldoende geld en personeel - 29-6-2012
Ontwikkel een referentiekader cultuureducatie, bevorder de deskundigheid op school en stel de culturele infrastructuur meer in dienst van de scholen. Zo krijgen scholen de touwtjes in handen bij het onderwijzen van kunst en cultuur. Volgens de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur zijn dit...
Primair onderwijs
Uitnodiging gebruikersbijeenkomsten AVS-OZOP® - 29-6-2012
Gebruikersbijeenkomst m.b.t het schoolondersteuningsprofiel: AVS OnderwijsZorg en OntwikkelProfiel®“Het AVS-OZOP® is een goede manier om over schoolontwikkeling na te denken en het met dit instrument integraal te benaderen.”Deze uitnodiging is bestemd voor huidige en potenti...
Primair onderwijs
Gezocht: onderwijsvraagstukken voor Kennisnet Innovatie - 28-6-2012
Kennisnet is op zoek naar vraagstukken uit de dagelijkse onderwijspraktijk die het onderwijs kunnen verbeteren. De unit Innovatie gaat innovatieve oplossingen bedenken voor de winnende vraagstukken en deze teruggeven aan het onderwijsveld.Via het platform Stem van het onderwijs kunnen vraagstukken...
Primair onderwijs
Voorlichting leerplicht voor ouders via sociale media - 26-6-2012
Luxeverzuim komt steeds vaker voor: leerlingen die buiten de schoolvakanties zonder toestemming en uit eigen belang van ouders of kind niet in de klas zitten. Het aantal kinderen dat vorig jaar om ‘luxe redenen’ spijbelde, steeg met 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het...
Primair onderwijs
Eerst ontslagen en vanaf 2015 gebrek aan leerkrachten - 21-6-2012
De leerlingenaantallen dalen en leerkrachten gaan later met pensioen. Startende leerkrachten komen daardoor maar moeilijk aan werk. Toch komt binnen drie jaar een forse uittocht van babyboomers op gang. Staatssecretaris Zijlstra van OCW heeft begin juli aan de Tweede Kamer gemeld dat de nieuwe...
Primair onderwijs
Aantal zeer zwakke basisscholen lager dan ooit - 7-6-2012
Het aantal zeer zwakke basisscholen is opnieuw verder gedaald, blijkt uit recente cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Op dit moment zijn er nog zo’n 26 zeer zwakke scholen, dat is 0,4 procent van het aantal basisscholen. Een fl inke daling ten opzichte van 2009, toen nog 108 scholen...
Primair onderwijs
Onderzoek inzet cao al door meer dan 1000 leden ingevuld - 7-6-2012
Al meer dan duizend leden hebben de afgelopen dagen het onderzoek cao primaire arbeidsvoorwaarden en CAO-PO ingevuld, dat is al een flinke score. Toch roept de AVS roept al haar leden op de enquête in te vullen.  De AVS wil van haar leden weten wat de inzet in het cao-overleg met de...
Primair onderwijs
Experimenten prestatiebeloning van de baan - 16-5-2012
De experimenten met prestatiebeloning in het onderwijs zijn van de baan. Staatssecretaris Zijlstra trekt de driejarige regeling in.Het ministerie heeft de betrokken schoolbestuurders gemeld: ‘Het kabinet heeft besloten de middelen voor de experimenten prestatiebeloning te herbestemmen. Dit...
Primair onderwijs
Ontslag door geschrapte bezuiniging Passend onderwijs niet meer aan orde en één jaar meer tijd voor invoering - 11-5-2012
Minister van Bijsterveldt heeft in een brief aan de Eerste Kamer aangegeven wat de gevolgen zijn van het wegvallen van de bezuinigingen op Passend onderwijs en welke mogelijkheden dit meebrengt om tot fasering van de invoering van het nieuwe stelsel te komen. Hiermee staat nu offi cieel zwart op...
Primair onderwijs
Eerste Kamer: Passend onderwijs niet controversieel - 9-5-2012
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 8 mei besloten geen wetsvoorstellen in verband met de demissionaire status van het kabinet Rutte controversieel te verklaren, dus ook Passend onderwijs niet.Dit houdt in dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de invoering van Passend onderwijs en bijvoorbeeld ook...
Primair onderwijs
Bezuiniging Passend onderwijs volledig van de baan; actiedag 5 juni opgeschort - 27-4-2012
In het Stabiliteitsprogramma Nederland – het akkoord van CDA, VVD, Groen Links, D66 en Christen- Unie over de aanpak van de economische crisis en het in 2013 terugdringen van het begrotingstekort tot 3 procent – wordt de bezuiniging op Passend onderwijs compleet ongedaan gemaakt. Dat...
Primair onderwijs
Overleg Catshuis mislukt: kans voor het onderwijs? - 24-4-2012
Nu het Catshuisberaad is mislukt dringt de AVS er bij de Tweede Kamer op aan de bezuiniging op passend onderwijs op de kortst mogelijke termijn controversieel te verklaren. En dat geldt ook voor de invoering van prestatiebeloning.Uit het lijstje met maatregelen waarover in het Catshuis werd...
Primair onderwijs
AVS niet rouwig om mogelijk uitstel verplichte Cito Eindtoets - 19-4-2012
De verplichting om de Cito Eindtoets voor het basisonderwijs af te nemen wordt hoogstwaarschijnlijk met een jaar uitgesteld. De AVS is er niet rouwig om. “We zijn niet tegen testen”, aldus AVS-voorzitter Ton Duif. “Maar wel tegen de verplichting van testen. Je ziet dat kinderen...
Primair onderwijs
Inspectie: ‘Schoolleiders moeten investeren in professionaliseren’ - 17-4-2012
De vaardigheidsverschillen tussen leerkrachten zijn groot: 14 procent van de leerkrachten in het basisonderwijs en 25 procent in het voortgezet onderwijs beschikt niet over voldoende vaardigheden om goed les te geven, blijkt uit het Onderwijsverslag 2010/2011 van de Inspectie van het Onderwijs....
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 56 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 11 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Pagina's

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider