Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3917 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Lessen voor de toekomst - Jaarrede Ton Duif 2012 - 17-3-2012
Uit de grote opkomst bij onze jaarlijkse AVS-bijeenkomst blijkt ook nu weer dat de AVS een bloeiende en actieve organisatie is, waartoe niet alleen schoolleiders, maar ook veel bezoldigde  bestuurders zich aangetrokken voelen. Een speciaal welkom aan al onze gasten, waaronder niet te...
Primair onderwijs
Nieuwe registerorganisatie voor schoolleiders op komst - 14-3-2012
In het voorjaar van 2012 werken de vier organisaties AVS, AOb, CNVO en PO Raad aan de komst van een onafhankelijke registerorganisatie voor schoolleiders in het primair onderwijs. Daarbij wordt voortgebouwd op de ervaring en kennis die is opgebouwd met de Nederlandse Schoolleiders Academie. De...
Primair onderwijs
Massale staking krachtig signaal - 7-3-2012
AVS-voorzitter Ton Duif hoopt op maatschappelijk debat over ‘de toekomst van onze jeugd’   Maar liefst 50.000 stakende onderwijsmensen kwamen op 6 maart naar de Amsterdam ArenA. De massale opkomst maakte duidelijk hoe groot de zorg is in het onderwijsveld over de geplande...
Primair onderwijs
Stakers op ruim 3.300 scholen, meer dan 1.700 dicht - 5-3-2012
Tot maandagmiddag 12.00 hadden zich bij de gezamenlijke onderwijsbonden vele tienduizenden stakers aangemeld. Op tenminste 3.362 scholen staken één of meer personeelsleden. Daarvan gaan zeker 1.737 scholen dicht. De massale opkomst verrast de bonden niet. De actiebereidheid om de...
Primair onderwijs
Busmaatschappij Connexxion zit met 23.000 reserveringen vol - Stakers op 2700 scholen, bijna 1400 scholen dicht - 1-3-2012
Het onderwijs maakt zich op voor een massale staking tegen het passend onderwijs. Na de afgelopen vakantieweek hebben ook veel scholen in het midden en zuiden van Nederland besloten te staken, of van personeel te horen gekregen dat zij 6 maart naar de actie in de Amsterdam ArenA vertrekken: op dit...
Primair onderwijs
Bereidheid tot staken groot - Amsterdam ArenA op 6 maart in teken van Passend onderwijs - 1-3-2012
De vakorganisaties in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs – waaronder de AVS – en middelbaar beroepsonderwijs hebben hun leden opgeroepen om op 6 maart deel te nemen aan de landelijke staking in de Amsterdam ArenA tegen de voorgenomen bezuinigingen en stelsel wijziging Passend...
Primair onderwijs
Aantal stakende schoolleiders neemt fors toe - 29-2-2012
Steeds meer schoolleiders melden op www.avs.nl/wijdoenmee dat ze gaan staken op 6 maart en vrijwel altijd wordt gemeld dat de school sluit. Er ontstaan in den lande diverse initiatieven waaruit blijkt dat organisaties staker s en ouders een helpende hand bieden.  Kinderopvangorganisaties...
Primair onderwijs
Inzet primaire arbeidsvoorwaarden CAO PO: niet wéér nullijn - 28-2-2012
De vakbonden in het onderwijs, waaronder de AVS, hebben minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra per brief gevraagd om overleg over de primaire arbeidsvoorwaarden. Tegelijk is de inzet voor dit overleg - loonruimte vrij maken en niet opnieuw een nullijn - geformuleerd.Met deze brief...
Primair onderwijs
Stakingsbereidheid onderwijs groot: duizend scholen sluiten de deuren - 27-2-2012
De actiebereidheid in het onderwijs is in hele land groot, al bijna duizend scholen sluiten op 6 maart hun deuren, op tenminste 1900 scholen wordt gestaakt. Ze komen massaal naar de stakingsbijeenkomst in de ArenA. Het aantal stakers dat hun afkeuring ten aanzien van de bezuinigingen op Passend...
Primair onderwijs
Veel boze reacties bij AVS over Cito - 8-2-2012
Bij de AVS zijn boze reacties binnen gekomen over de onmogelijkheid om de digitale niveautoets af te nemen. Vooral omdat kinderen hier de dupe van zijn. Leerlingen kunnen helemaal geen toets doen of moet taken opnieuw maken omdat hun toetsresultaten onder de naam van een andere leerling terecht...
Primair onderwijs
Henk Keesenberg versterkt de AVS - 3-2-2012
Henk Keesenberg (tot voor kort landelijk coördinator Passend Onderwijs) en de AVS hebben besloten per heden intensief samen te gaan werken. Henk zal voor een aantal dagen per week verbonden zijn aan de AVS. Hij is beschikbaar voor alle advies- en ondersteuningstrajecten omtrent passend...
Primair onderwijs
Wijzigingen in wetsvoorstel Passend onderwijs - 2-2-2012
AVS blijft bezuiniging afwijzen en bereidt actie voor Het ministerie van OCW heeft de Tweede Kamer eind januari voorzien van antwoorden op vragen over het wetsvoorstel Passend onderwijs. Daarnaast heeft minister Van Bijsterveldt een nota van wijziging gestuurd. Naast enkele technische wijzigingen,...
Primair onderwijs
‘Onderzoekers SCP moeten huiswerk over doen’ - 19-1-2012
In het omstreden rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat begin januari verscheen, concluderen onderzoekers Bob Kuhry en Flip de Kam dat er de afgelopen tien jaar jaarlijks 3,8 procent meer belastinggeld naar het basisonderwijs gaat. Dit aangaande hebben de onderzoekers goed en gedegen...
Primair onderwijs
Prestatieafspraken primair onderwijs vastgelegd - 17-1-2012
De prestatieafspraken voor het primair onderwijs zijn onlangs vastgelegd in een bestuursakkoord, ondertekend door het ministerie van OCW en de PO-Raad. De AVS is hier, net als de overige vakorganisaties, niet bij betrokken geweest. “Het zijn afspraken over schoolleiders en scholen die buiten...
Primair onderwijs
Ton Duif bij Ruttes rapport - 16-1-2012
AVS-voorzitter Ton Duif was woensdag 18 januari te zien op RTL7 in het programma Ruttes rapport.  De minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt is deze maand de gast in dit programma, Duif geeft zijn mening over haar beleid. Het programma is van 12.20 tot 12.45 uur.Uitzending gemist: http...
Primair onderwijs
AVS verbijsterd: ‘SCP zakt zwaar door het ijs’ - 11-1-2012
De AVS is verbijsterd over het rapport ‘Krijgen we waar voor ons belastinggeld?’ van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat begin januari verscheen. In het rapport stellen de onderzoekers dat, hoewel er jaarlijks 3,8 procent meer belastinggeld naar het basisonderwijs gaat, het onderwijs...
Primair onderwijs
Vacatures locatiedirecteuren moeilijk te vervullen - 9-1-2012
Van de bovenschools leidinggevenden had 70 procent vorig schooljaar in totaal 243 directievacatures. De vacatures voor locatiedirecteur blijken het moeilijkst te vervullen: ze staan het langste open en zijn het vaakst niet tijdig ingevuld. Ook vacatures voor meerscholendirecteuren staan relatief...
Primair onderwijs
Schoolleiders kampen met forse werkdruk - 2-1-2012
Bijna alle schoolleiders in het basis- en speciaal onderwijs ervaren een behoorlijke werkdruk. Voor bijna de helft van de schoolleiders is de werkdruk zelfs fors. Dit blijkt uit een onderzoek van de AVS onder haar leden. Volgens meer dan 70 procent van de schoolleiders is de werkdruk de afgelopen...
Primair onderwijs
Extra tijd en geld voor fusies kleine basisscholen - 22-12-2011
Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) geeft kleine basisscholen in demografische krimpgebieden meer tijd en financiële middelen om bij fusies een betere overgang te kunnen maken. Omdat de praktijk uitwijst dat de huidige termijn bij fusies van kleine scholen vaak te kort is om de...
Primair onderwijs
Demonstratie scholieren tegen ophokuren en staking onderwijspersoneel - 21-12-2011
Op woensdag 21 december, vindt er een demonstratie van scholieren plaats tegen de ‘ophokuren’. En ABVAkabo FNV roept vandaag op tot een staking van onderwijspersoneel op 9 januari, de eerste schooldag na de kerstvakantie. De Tweede Kamer heeft besloten de urennorm voor de eerste twee...
Voortgezet onderwijs
Vlamingen azen op ontslagen Nederlandse leerkrachten - 19-12-2011
De Vlaamse minister van Onderwijs Pascal Smet is geïnteresseerd in de Nederlandse leerkrachten die vanwege de bezuinigingen op Passend onderwijs hun baan kwijt raken. Hij pleit voor een systematische samenwerking om Nederlandse leerkrachten te overtuigen in Vlaanderen te gaan werken.  Dit...
Primair onderwijs
Onderhandelaarsakkoord mobiliteit Passend onderwijs - 16-12-2011
De minister en staatssecretaris van het ministerie van OCW, de AVS, PO-Raad, VO-raad, AOC Raad, CNV Onderwijs en CMHF zijn het medio december 2011 eens geworden over een pakket aan maatregelen om de personele gevolgen van de bezuiniging op Passend onderwijs zo goed mogelijk op te vangen. In het...
Primair onderwijs
Onderwijscafé: ‘Gebruik toetsen voor afstemmen onderwijs, niet om kwaliteit van de school te meten’ - 16-12-2011
Er wordt steeds meer getoetst in het onderwijs. Is dat goed, of neigen we naar een afrekencultuur? Dat was de centrale vraag tijdens het Onderwijscafé op 14 december in Den Haag. De meningen bleken zeer verdeeld.Tekst: Marijke Nijboer Het Onderwijscafé, een activiteit van de AVS...
Primair onderwijs
Afspraken over behoud expertise en voorkomen gedwongen ontslagen - 15-12-2011
De AVS wijst de bezuinigingen van 300 miljoen euro op Passend onderwijs nog steeds af.  Het kabinet heeft de keuze gemaakt deze bezuiniging wel door te voeren. De AVS is bij het overleg over de gevolgen aan tafel gebleven om ervoor te waken dat expertise behouden blijft en gedwongen ontslagen...
Primair onderwijs
Aandacht naar ouderbetrokkenheid en ‘u-zeggen’ bij behandeling onderwijsbegroting - 15-12-2011
Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer eind november ging veel aandacht naar ouderbetrokkenheid. Minister Van Bijsterveldt deelde de Tweede Kamer aan de vooravond van de bespreking van de onderwijsbegroting namelijk mee dat zij dit thema landelijk sterker op de kaart...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 50 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 7 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider