Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 5472 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Week tegen Kindermishandeling: 19 – 25 november - 16-11-2018
Het thema van de (zesde) Week tegen Kindermishandeling 2018 is: Ik maak het verschil. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen. Inmiddels zijn er al meer dan 100 activiteiten aangemeld. Iedereen kan iets betekenen voor een kind dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Peiling onder leerkrachten over het schoolleidersvak - 16-11-2018
Het Arbeidsmarktplatform PO nodigt leerkrachten uit om mee te doen aan een enquête over het schoolleidersvak. Schoolleiders kunnen leerkrachten hier op wijzen. Hiermee wil het Arbeidsmarktplatform - in verband met het schoolleiderstekort - inzicht krijgen in de bereidheid van leerkrachten om...
Primair onderwijs
Thema en enkele sprekers AVS-congres 2019 bekend - 15-11-2018
Leiderschap in 4D, dat is de toekomst én het thema van het AVS-congres 2019 op 15 maart aanstaande in het NBC te Nieuwegein. Het programma is ver in ontwikkeling. Sprekers als Maarten Lamers (Universiteit Leiden), de Amerikaanse onderwijsvernieuwer Zachary Walker en gamification-specialist...
Primair onderwijs
In de toekomst wordt roken op scholen helemaal verboden - 15-11-2018
Er komt een algeheel verbod op roken op scholen. Ook moeten schoolkantines en bedrijfsrestaurants gezonder worden. Dat staat in het concept van het Nationaal Preventieakkoord, dat RTL Nieuws in handen zegt te hebben. Eind deze maand moet het akkoord, waarin diverse partijen maatregelen vastleggen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Scholen maken kans op de Lang Leve de Liefde Award - 15-11-2018
In de Week van de Liefde, van 11 – 16 februari 2019, wordt voor de vierde keer de Lang Leve de Liefde Award uitgereikt. Met de award zetten Soa Aids Nederland en Rutgers de scholen in het zonnetje die uitblinken in lessen en beleid over relaties en seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
AVS op NOT 2019 - 13-11-2018
Ook in 2019 is de AVS van 22 tot en met 26 januari present op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs te Utrecht. Op deze gratis vakbeurs kunnen (toekomstige) schoolleiders in het funderend onderwijs met al hun vakgerelateerde vragen terecht bij standnummer 3A046. Er is...
Primair onderwijs
Fonds in oprichting om alle scholen van zonnepanelen te voorzien - 12-11-2018
Het ligt in de bedoeling dat binnen nu en vijf jaar op alle (geschikte) schooldaken in Nederland zonnepanelen liggen. Scholen kunnen het hele bedrag daarvoor lenen tegen een (nog vast te stellen) lage rente. Er wordt een speciaal fonds opgezet, meldt de Stichting Schooldakrevolutie aan de NOS....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
OCW wil dat vo-scholen zelf rekenexamens maken - 12-11-2018
Middelbare scholen en mbo-instellingen mogen voortaan zelf rekenexamens gaan maken voor hun leerlingen en studenten. Daarmee komt er een eind aan de landelijk verplichte rekentoets. Dat is het voorstel van onderwijsministers Van Engelshoven en Slob. Met dit voorstel gaat rekenen meetellen voor...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Nieuwe samenstelling AVS Ledenraad - 12-11-2018
Na enkele oproepen begin dit schooljaar hebben negen kandidaten zich aangemeld om de vrijgekomen plaatsen in de AVS Ledenraad in te vullen. Vier zittende leden stelden zich opnieuw verkiesbaar. Omdat dit samen exact het aantal vrijgekomen plaatsen  betrof, waren verkiezingen niet nodig....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Project Versterking medezeggenschap gaat door - 9-11-2018
De rol van de medezeggenschap in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Minister Slob benadrukte dat op het jaarlijkse WMS-congres dat 7 november plaatsvond in Ede. Meer transparantie van besturen over het beleid en vooral over de besteding van de middelen is hard nodig. Instemmingsrecht voor de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Handreiking aanpak lerarentekort voor basisscholen - 8-11-2018
Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs hebben samen een handreiking gemaakt voor bestuurders en schoolleiders van basisscholen die in de knel komen door het lerarentekort. De handreiking maakt inzichtelijk welke mogelijkheden basisscholen hebben om acute personeelstekorten...
Primair onderwijs
AVS Centrum Educatief Leiderschap zoekt directeur en programmamanager - 8-11-2018
Het Centrum Educatief Leiderschap van de AVS zoekt per 1 januari 2019 een excellente directeur en een daadkrachtige programmamanager. Beiden voor WTF 0,6. De directeur en de programmamanager zijn samen met de collega-programmamanager op een brede en veelzijdige manier verantwoordelijk voor het...
Primair onderwijs
Vervangingsfonds verdwijnt en Participatiefonds wordt gemoderniseerd - 8-11-2018
De wettelijke taak van het Vervangingsfonds wordt op termijn beëindigd. Het Participatiefonds blijft bestaan, maar ondergaat een ingrijpende modernisering en vereenvoudiging. Dat schrijft minister Arie Slob van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Met de toekomstige opheffing van het...
Primair onderwijs
Veel voordelen bij afsluiten zorgverzekering OHRA via de AVS - 8-11-2018
AVS-leden ontvangen onder andere 9 procent korting op de OHRA Zorgverzekering en krijgen de module OHRA Gezond er gratis bij.     Sluit je de OHRA Zorgverzekering af via de AVS dan profiteer je van:  •    9% korting op de OHRA Basis Zorgverzekering •...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad pleit voor ruimere onderwijsbevoegdheden en loopbaanperspectieven leraren - 8-11-2018
Een ingrijpende herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur waarbij leraren breed inzetbaar zijn. Dit moet leiden tot voldoende en goede leraren. Dat is beschreven in het advies ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’ dat de Onderwijsraad op 7 november...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Motie meer geld zoeken voor basisschoolleerkrachten aangenomen - 6-11-2018
De motie van D66 en CDA om meer geld te zoeken voor hogere salarissen en betere carrièrepaden voor basisschoolleerkrachten is op 6 november aangenomen in de Tweede Kamer. Dat geld kan volgens deze partijen uit de ‘prestatiebox’ van 263 miljoen euro per jaar komen. De...
Primair onderwijs
Minister Slob en Maarten van der Weijden op Nationale Schoolleiders Top - 6-11-2018
Als stuwende kracht in het primair onderwijs, in een snel veranderende sector, vervult de schoolleider een cruciale rol binnen de school, het team en het bestuur. Hoe verdrink je niet in dagelijkse bezigheden? Hoe houd je de focus? Wat voor soort leider wil je zijn? Welk type leiderschap past het...
Primair onderwijs
Leerlingen die later instromen in sbo krijgen hogere adviezen - 5-11-2018
Vanaf 2015 stromen leerlingen steeds later in het sbo in. Dit is niet nadelig. Latere instromers krijgen hogere adviezen dan vroege instromers. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Kenmerken van leerlingen in het speciaal basisonderwijs 2008-2018. Dit onderzoek is onderdeel van een meerjarig NRO-...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aansluiting onderwijs en jeugdhulp goed op weg - 5-11-2018
Landelijk gezien is er veel gebeurd op de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Partijen zoeken elkaar op en proberen samenwerking tot stand te brengen en op veel plekken in het land zijn pilots opgestart om jeugdhulp en onderwijs beter met elkaar te verbinden. Ondanks de belangrijke stappen,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Slob wil nu geen verdere verhoging lerarensalarissen - 2-11-2018
Minister Slob vindt het nu nog te vroeg om de lerarensalarissen verder te verhogen. Hij wil eerst de evaluatie van de prestatiebox afwachten, die in 2020 gepland staat. Ook stelt de minister een nieuw onderzoek in naar de manier waarop het primair en voortgezet onderwijs met hun geld omgaan. Dat...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Onderzoek naar website Arbocatalogus PO - 1-11-2018
De hele maand november wordt onderzoek gedaan naar de website van Arbocatalogus PO. Ook de mening van schoolleiders is zeer welkom. Ga naar www.arbocataloguspo.nl/onderzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Het doel van het onderzoek is om de website (nog) beter te...
Primair onderwijs
AOW-leeftijd blijft voor 2024 gelijk - 1-11-2018
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft medegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in 2024 niet omhoog gaat. In dat jaar hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Eerder werd al bekend dat de AOW-leeftijd in de jaren 2022 en 2023 onveranderd blijft. De minister...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
91 procent leerkrachten te weinig tijd voor extra ondersteuning in de klas - 1-11-2018
Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen zorgleerlingen niet de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Maar liefst 91 procent zegt te weinig tijd te hebben voor deze extra ondersteuning (in 2015 was dit nog 84 procent). Tegelijkertijd zegt 89 procent minder aandacht te kunnen besteden aan...
Primair onderwijs
Feminisering blijvende trend in alle functies van het primair onderwijs - 1-11-2018
Feminisering van het primair onderwijs zet zich door in alle functies. Het werken in deeltijd neemt toe. Bij de pabo trekken de deeltijdopleidingen steeds meer studenten aan en zij zijn kritischer over hun opleiding dan de dagopleidingstudenten. Dat blijkt uit de ‘Arbeidsmarktanalyse primair...
Primair onderwijs
Meer ondersteuning in de school echt nodig - 31-10-2018
De loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs moet gedicht worden en het lerarentekort opgelost. Meer geld voor zij-instromers en het aanstellen van conciërges. Besturen moeten inzichtelijk maken waar zij geld aan uitgeven. Deze onderwerpen kwamen onder andere aan bod tijdens het debat...
Primair onderwijs

Pagina's

actueel-agenda1.jpg

Agenda

Er zijn 91 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.
Data: 16 november 2018 tot en met 23 november 2018
Dit jaar staat het thema centraal: ‘Heb jij het onder de duim?’ Met één click, scroll of swipe verschaft de duim ons toegang tot een wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar niet iedereen is er even handig mee. Een groeiend probleem, waarbij ook kinderen een helpende...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Agenda
Data: 19 november 2018
Hoe kun je de taalontwikkeling van kinderen thuis stimuleren? Wat motiveert jongeren om een boek te lezen? Deze en nog veel meer vragen krijgen een antwoord tijdens het 'Tel mee met Taal Festival' op maandag 19 november in Theater De Meervaart in Amsterdam. Voor scholen staan er...
Agenda
Data: 19 november 2018
Op 19 november houden experts een pleidooi voor Plusprogramma’s Nederlands in het voortgezet onderwijs. Zulke programma’s bestaan namelijk niet of nauwelijks. Misschien wel een van de redenen waarom er ook steeds minder studenten Nederlands zijn.   Aanstaande...
Voortgezet onderwijs
Agenda
Data: 19 november 2018 tot en met 25 november 2018
'Ik maak het verschil' is het thema van 2018, omdat iedereen het verschil kan maken wanneer een kind wordt mishandeld, zoals een onderwijsprofessional. Kijk voor activiteiten op Weektegenkindermishandeling.nl Of meld zelf een activiteit aan om onder de aandacht te brengen bij een groot...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Agenda
Data: 20 november 2018
Schoolleiders die willen beginnen met Wetenschap & Techniek om het W&T-onderwijs een stap verder willen brengen, kunnen zich laten informeren in een serie webinars. In het schooljaar 2018/2019 biedt TechniekTalent.nu deze serie webinars aan, toegespitst op de praktijk van schoolleiders in...
Primair onderwijs
Agenda
Data: 20 november 2018
Passend onderwijs bestaat nu ruim vier jaar. Tijd om de balans op te maken. Hoe werk je samen met collega’s aan Passend onderwijs in je school? Welke uitdagingen zijn er? Hoe inclusief is je onderwijs? Hoe staat het met maatwerkoplossingen en schoolontwikkeling? Leer van de kennis en...
Primair onderwijs
Agenda
Data: 21 november 2018
De werkdruk op school willen aanpakken? En dat doen met een bewezen effectieve methode? Neem dan deel aan Stappensessie I ‘Analyseren: Waar komt werkdruk vandaan?’ voor leerkrachten, HR Adviseurs, schoolleiders en schoolbestuurders. De sessie gaat over goed het gesprek over werkdruk in...
Primair onderwijs
Agenda
Data: 22 november 2018
In november en december organiseren de VO-raad, het Platform-TL, Stichting Platforms VMBO (SPV) en SLO vier conferenties waarin de nieuwe leerweg en de praktische component binnen deze leerweg centraal staan. Genoemde organisaties zijn door OCW gevraagd om eind dit jaar met een advies te komen hoe...
Voortgezet onderwijs
Agenda
Data: 24 november 2018
Ben je toe aan een nieuwe professionele uitdaging en schuw je het avontuur niet? Ben je een zeer ervaren leerkracht of schoolhoofd uit het basisonderwijs en wil je je kwaliteiten inzetten voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden? Dan ben je bij VSO aan het juiste adres. VSO heeft...
Primair onderwijs
Agenda
Data: 24 november 2018
'De kracht van leiderschap' Op 24 november vindt in de Rijtuigenloods in Amersfoort de 3e Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs plaats. Een dag die in het teken staat van ideeën uitwisselen, inspireren, motiveren en vooral van elkaar leren. Leiderschap, feedback en...
Primair onderwijs
Agenda
Data: 27 november 2018
In november en december organiseren de VO-raad, het Platform-TL, Stichting Platforms VMBO (SPV) en SLO vier conferenties waarin de nieuwe leerweg en de praktische component binnen deze leerweg centraal staan. Genoemde organisaties zijn door OCW gevraagd om eind dit jaar met een advies te komen hoe...
Voortgezet onderwijs
Agenda
Data: 28 november 2018
De werkdruk op school willen aanpakken? En dat doen met een bewezen effectieve methode? Neem dan deel aan Stappensessie I ‘Analyseren: Waar komt werkdruk vandaan?’ voor leerkrachten, HR Adviseurs, schoolleiders en schoolbestuurders. De sessie gaat over goed het gesprek over werkdruk in...
Primair onderwijs
Agenda
Data: 28 november 2018
De uitgaven aan bijlessen groeiden de afgelopen jaren explosief in Nederland. In sommige andere landen is het gebruik van het zogeheten schaduwonderwijs al langer wijdverbreid. Wat weten we eigenlijk over de oorzaken en gevolgen van het gebruik van schaduwonderwijs? In deze bijeenkomst wordt...
Voortgezet onderwijs
Agenda
Data: 29 november 2018
Als schoolleider heeft u mede een bepalende rol voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerkracht individueel én het team. U beïnvloedt dagelijks de kracht van de leraar. Samen met ouders geeft u mede vorm aan de ontwikkeling van kinderen. Deze verantwoordelijkheid vraagt om...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 29 november 2018
In november en december organiseren de VO-raad, het Platform-TL, Stichting Platforms VMBO (SPV) en SLO vier conferenties waarin de nieuwe leerweg en de praktische component binnen deze leerweg centraal staan. Genoemde organisaties zijn door OCW gevraagd om eind dit jaar met een advies te komen hoe...
Voortgezet onderwijs
Agenda
Data: 29 november 2018
Over toekomstgerichte samenwerking tussen (doorlopend) vmbo en mbo voor beroepsonderwijs dat van blijvende waarde is, zowel voor de leerlingen en studenten van nu als voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Hoe maken we het/hen wendbaar en tegelijkertijd weerbaar? Dat betekent: aandacht schenken aan...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Agenda
Data: 30 november 2018
Over onderwijs aan leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Wat is er in én om de klas nodig? Hoe geven we het onderwijs en de zorg aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte gezamenlijk vorm? Met verschillende presentaties en workshops op het gebied van (...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Agenda
Data: 4 december 2018
In november en december organiseren de VO-raad, het Platform-TL, Stichting Platforms VMBO (SPV) en SLO vier conferenties waarin de nieuwe leerweg en de praktische component binnen deze leerweg centraal staan. Genoemde organisaties zijn door OCW gevraagd om eind dit jaar met een advies te komen hoe...
Voortgezet onderwijs
Agenda
Data: 12 december 2018
Van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus Hoe kunnen leiders de omslag maken van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus? Veel schoolleiders en leerkrachten kampen met een hoge werkdruk. Diverse onderzoeken laten zien dat deze werkdruk niet zozeer veroorzaakt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 15 januari 2019
Schoolleiders die willen beginnen met Wetenschap & Techniek om het W&T-onderwijs een stap verder willen brengen, kunnen zich laten informeren in een serie webinars. In het schooljaar 2018/2019 biedt TechniekTalent.nu deze serie webinars aan, toegespitst op de praktijk van schoolleiders in...
Primair onderwijs
Agenda
Data: 15 januari 2019
Als schoolleider leef je in een glazen huis. Je hebt met veel verschillende doelgroepen te maken en schaakt op tien borden tegelijk. Hoe organiseer je de communicatie van de school zo effectief mogelijk? Met de Leergang Strategische communicatie & PR leer je hoe je meer grip kunt hebben op dit...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 16 januari 2019
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt sinds januari 2012 deze erkende en cedeo gecertificeerde schoolleidersopleiding aan, in samenwerking met NSO-CNA. In de opleiding Schoolleider Basisbekwaam werkt u aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap (reflectie, communicatieve vaardigheden) en...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 17 januari 2019
Over het waarom en hoe van succesvolle samenwerking Goed samenwerken binnen uw directie- of managementteam is een van de sleutels tot succes. Het is belangrijk om daarbij regelmatig: waardering naar elkaar uit te spreken; stil te staan bij de samenwerking; succes te vieren en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 21 januari 2019
Gespreid leiderschap is niet de nieuwe leiderschapsstijl, geen woord voor een nieuw type leiderschap en ook geen kant-en-klaar recept om effectief leiding te geven. Het is een manier om naar de dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie te kijken. En het is zeker de manier om...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 22 januari 2019
Het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs met hoge opbrengsten kan alleen als we bereid zijn te investeren in de mensen die het werk doen. Het thema van de eerste twee dagen is het ontwikkelen van ‘professioneel kapitaal’. Daarbij dient het accent te verschuiven van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 6 vacatures
 1. Eindhoven
  2de Schoolleider Vrije School (per direct)
  Directeur
  Vrije School Brabant in Eindhoven zoekt een schoolleider m/v - 0,5 fte naast de huidige schoolleider. Met uitzicht op een vast dienstverband en een hogere wtf na verloop van tijd. Wij zoeken Iemand die – samen met de...
 2. Diemen
  Adjunct directeur basisonderwijs (per 1-1-2019)
  Adjunct directeur
    Stichting Florente basisscholen, zoekt per 1 februari 2019, voor de brede school Noorderbreedte te Diemen een nieuwe adjunct directeur. Noorderbreedte is een samenwerkingsschool waar ruimte is voor verschillende levensbeschouwingen....
 3. Rotterdam
  Conrector / plaatsvervangend rector (per direct)
  Concierge Conrector / plaatsvervangend rector
  Het Vreewijk Lyceum, is onderdeel van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) te Rotterdam e.o. De school op Rotterdam-Zuid telt momenteel circa 500 leerlingen. Het Vreewijk Lyceum wil zich als categorale havo gaan...
 4. Utrecht
  Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap (per 1-1-2019)
  Overig: Programmamanager
  Het AVS Centrum Educatief Leiderschap zoekt 1 januari 2019 een daadkrachtige Programmamanager (WTF 0,6) Het AVS Centrum Educatief Leiderschap (CEL) is een netwerkorganisatie die deel uitmaakt van de Algemene Vereniging Schoolleiders en een...
 5. Utrecht
  Directeur AVS Centrum Educatief Leiderschap (per 1-1-2019)
  Overig: Directeur AVS CEL
  Het AVS Centrum Educatief Leiderschap zoekt per 1 januari 2019 een excellente directeur (WTF 0,6) Het AVS Centrum Educatief Leiderschap (CEL) is een netwerkorganisatie die deel uitmaakt van de Algemene Vereniging Schoolleiders en een samenhangend...
 6. Den Haag
  Directeur Shri Vishnu School (per 1-8-2019)
  Directeur
  De Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) zoekt per 1 augustus 2019 een directeur voor de Shri Vishnu School in Den Haag, de grootste Hindoebasisschool van de stichting die ook locaties heeft in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Almere....

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

2014-deavsis.png

Scholenpanel

De AVS doet al jaren onderzoek naar wat er leeft in het veld. Ons eigen scholenpanel levert actuele en betrouwbare informatie van schoolleiders. Met de resultaten kunnen we vaak effectief het onderwijsbeleid beïnvloeden. Ook vormen ze waardevolle informatie voor de beleidsontwikkeling van onze vereniging. De AVS heeft de mensen én de kanalen om de uitkomsten onder de aandacht te brengen. Hoe groter de respons, hoe hoger de kwaliteit van de onderzoeksgegevens.

Werkwijze
Afhankelijk van de onderzoeksvraag benaderen we schools of bovenschools management. U ontvangt maximaal tien keer per jaar per mail een korte enquête met stellingen en vragen.

Dienstverlening verbeteren
We informeren en bevragen u als deelnemer aan het AVS scholenpanel ook over de activiteiten, producten en diensten van de AVS. Door uw deelname aan het scholenpanel kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren.

Meedoen
Wanneer uw e-mail adres bij ons bekend is ontvangt u automatisch de enquête. Is dat nog niet het geval maar wilt u ook uw stem laten horen? Meld u dan nu aan scholenpanel@avs.nl

Hieronder een overzicht van eerdere scholenpanels:
Er zijn 53 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.
Steeds moeilijker om vrijwillige ouderbijdrage te innen - 30-8-2018
Twee derde van de schoolleiders geeft aan dat het scholen relatief veel tijd kost om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Bijna de helft merkt dat de bijdrage minder vaak wordt voldaan. Scholen die er actiever over communiceren, de ouderraad de uitvoering in handen geven, het innen van de gelden...
Passend onderwijs zware belasting voor schooldirecteur - 29-8-2018
Ondanks dat er heel veel goed gaat op het gebied van Passend onderwijs, hebben schooldirecteuren te maken met bureaucratie, gebrek aan personeel, financien en andere faciliteiten, en een negatieve beeldvorming in de media. Dit komt naar voren in een peiling die de AVS recent afnam en waar ruim 380...
Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs - 15-6-2018
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO is een goede eerste stap in het belang van de po-sector en kent een goed resultaat voor leerkrachten. Driekwart van de AVS-leden heeft, vanuit hun positie als leidinggevende van het team, om deze reden ingestemd met het cao-onderhandelaarsakkoord. Het...
Op twee derde scholen adviezen naar boven bijgesteld na eindtoets - 11-6-2018
Op twee derde van de basisscholen zijn de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets. In meer dan de helft van de gevallen is dit gebeurd op verzoek van de school en werd een meervoudig advies omgezet in een enkelvoudig advies...
‘PMR: stem niet in als het niet volgens de regels gaat’ - 23-5-2018
“Als de uitvoering van het werkdrukakkoord niet volgens de regels gaat, moet de PMR er niet mee instemmen”, reageerde minister Slob op 22 mei op vragen in de Tweede Kamer over de peiling van de AVS waaruit blijkt dat een op de tien besturen bemoeienis heeft met de gelden. “Het...
Schoolleiders geven massaal uitvoering aan werkdrukakkoord - 17-5-2018
Vrijwel alle schoolleiders hebben samen met hun team overlegd over de inzet van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Er komen vooral onderwijsassistenten en extra leerkrachten in de scholen. Op 10 procent van de scholen heeft de schoolleider geen volledige handelingsvrijheid gekregen van het...
Uitkomsten achterbanraadpleging nieuwe deeltekst CAO PO: tijd en werkverdeling - 18-4-2018
Op de achterbanraadpleging over de nieuwe deeltekst: tijd en werkverdeling voor de nieuwe CAO PO is in zeer korte tijd door 660 leden gereageerd. Hiervoor bedankt de AVS haar leden. De reacties zijn voor de AVS van belang voor de vervolggesprekken over de nieuwe CAO PO.   De uitkomst is dat...
Schoolleiders: salaris gelijkschakelen met VO - 15-3-2018
Er moet een volledige gelijkschakeling van het salaris van PO-schoolleiders met het voortgezet onderwijs komen, vindt 92 procent van de AVS-leden. Dat blijkt uit een peiling van de AVS vorige week die door 852 schoolleiders is ingevuld. “Een duidelijke boodschap, die erom vraagt gehoord te...
‘Voor 1575 euro geen extra handen in de klas’ - 16-10-2017
In het regeerakkoord staat dat voor de aanpak van de werkdruk in het primair onderwijs 10 miljoen euro beschikbaar is in 2018. In de drie jaren daarna loopt dat bedrag op tot structureel 450 miljoen vanaf 2021. Omgerekend naar brinnummer is er volgend jaar slechts 1.575 euro per school beschikbaar...
Schoolleiders ondersteunen inzet AVS en standpunten PO in Actie - 24-5-2017
Vrijwel alle schoolleiders zijn het eens met de AVS om niet alleen in te zetten op verlaging van de werkdruk en gelijktrekken van de salarissen in po en vo (inzet van PO in Actie), maar ook op faciliteren van tijd en ruimte en voldoende ondersteunende functies in de school. Dit blijkt uit een...
Werken met onderzoekend en ontwerpend leren vereist scholing leerkrachten - 23-1-2017
Vrijwel alle schoolleiders willen dat onderzoekend en ontwerpend leren een basisactiviteit wordt in het onderwijsaanbod van de school. En ze geven daarnaast aan dat voor vrijwel alle leerkrachten het werken in de groep met onderzoekend en ontwerpend leren een vaardigheid is die nog de nodige...
Doorzettingsmacht samenwerkingsverband leidt tot terugdringen thuiszitters - 27-10-2016
Ruim de helft van de schoolleiders geeft aan dat hun samenwerkingsverband doorzettingsmacht heeft om te plaatsen. Maar in de andere gevallen neemt het samenwerkingsverband het zoeken naar een passende oplossing voor een kind niet over als de school geen passend onderwijs-zorgarrangement kan bieden...
Bereid je voor met een vervangingsplan - 27-10-2016
Het is moeilijker geworden om vervanging te vinden door de Wet Werk en Zekerheid (Wwz). De AVS uitte in een brief aan Kamerleden haar zorgen over de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs door gebrek aan invallers. En bracht een handreiking uit over vervangingsmogelijkheden die de CAO PO...
Basisscholen in problemen door Wwz - 19-10-2016
De Wet werk en zekerheid (Wwz) maakt het moeilijker voor basisscholen om invalleerkrachten te vinden. Daarover berichtten onder meer Het Algemeen Dagblad en Trouw de afgelopen dagen. In Roosendaal maakt de stichting Katholiek Primair Onderwijs (KPO) een protocol met de titel ‘Geen...
Twee derde basisscholen stelt vo-advies bij na eindtoets - 7-6-2016
65 Procent van de schoolleiders in het basisonderwijs geeft aan dat na de eindtoets de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven zijn bijgesteld. Herplaatsen van een leerling met een bijgesteld advies levert echter vaak problemen op. Dit blijkt uit een peiling begin juni van de...
Scholen vinden cultuureducatie belangrijk, maar het is nog onvoldoende verankerd - 26-5-2016
Schoolleiders geven massaal aan cultuureducatie belangrijk te vinden, maar het er is nog een weg te gaan om het goed te verankeren in het onderwijs.  Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders die door meer dan 300 schoolleiders in het primair onderwijs is ingevuld...
Staat van de Schoolleider 2016 - 13-4-2016
Dit jaar verschijnt voor de allereerste keer de Staat van de Schoolleider in het kielzog van de Staat van het Onderwijs, de Staat van de Leerling en de Staat van de Leraar.  “Het onderstreept het belang van de schoolleider dat er nu een Staat van de Schoolleider is”,  zegt...
Hoe staat het met de sc hoolleider - 9-4-2016
Leidinggevenden in het funderend onderwijs overhandigen op 13 april de rapportage ‘De Staat van de Schoolleider’ aan het ministerie van Onderwijs en de inspectie. Dit verslag is de nieuwste loot aan de ‘Staat van’-stam; we kennen immers al jarenlang De Staat van...
Vo-scholen verplichten basisonderwijs nog altijd extra informatie te geven - 6-4-2016
Bijna de helft van de basisscholen geeft aan dat de school voor voortgezet onderwijs verplichtend of vanuit een plaatsingswijzer aanvullende informatie heeft gevraagd over de groep 8 leerling alvorens tot inschrijving over te gaan. Dit is in strijd met de regelgeving dat het schooladvies leidend...
Een derde basisscholen geeft enkelvoudige schooladviezen - 2-3-2016
Op 30 procent  van de basisscholen worden uitsluitend enkelvoudige schooladviezen gegeven. Dat blijkt uit de peiling die de Algemene Vereniging Schoolleiders begin deze week heeft gehouden onder 510 basisscholen. Ruim de helft van de scholen die uitsluitend enkelvoudige schooladviezen geven...
Bijna helft basisscholen geen extra bekostiging voor vluchtelingen - 18-2-2016
Bijna de helft van de basisscholen die vluchtelingenkinderen opvangen krijgt geen extra bekostiging omdat ze minder dan vier leerlingen opvangen. Het levert serieuze knelpunten op. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders die begin deze week is gehouden.   Scholen...
Voor iedere instantie een ander formulier - 1-10-2015
Veel schoolleiders ervaren knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs. De toename van de administratieve druk is een van de belangrijkste klachten. Betrokken instanties hebben uiteenlopende criteria en vragen om verschillende gegevens. Ook blijkt dat veel scholen niet meteen alle kinderen...
‘Inzetten op taalbarrière en traumaverwerking’ - 23-9-2015
Schoolleiders lopen keihard aan tegen de taalbarrière met de komst van vluchtelingen- en asielkinderen. Een intakegesprek met ouders is nauwelijks mogelijk. Een enorme uitdaging is het omgaan met de verschillende trauma’s en culturele achtergronden. “Hier moet door de overheid...
80 Procent schoolleiders ervaart knelpunten bij Passend onderwijs - 3-9-2015
80 Procent van de schoolleiders ervaart nog knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs . In bijna 90 procent van de gevallen gaan scholen niet zomaar over tot het inschrijven van leerlingen. Ze doen dit in het belang van het kind, maar voldoen daarmee niet aan de zorgplicht. Dit blijkt uit...
Eindtoetsresultaten spelen toch nog vaak een rol - 12-6-2015
Er is vaak sprake van een plaatsing of schooladvies onder voorbehoud van de eindtoetsresultaten. Dat is dan veelal onderdeel van regionale afspraken met het voortgezet onderwijs. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het is...

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider