Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 5617 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Geef een leerkracht op voor De Loftrompet - 5-10-2018
Ook dit jaar is het weer mogelijk om een groepsleerkracht op te geven voor De Loftrompet. Deze speciale prijs gaat naar de groepsleerkracht die zich op een uitzonderlijke wijze inzet voor muziekonderwijs op zijn of haar basisschool. Nomineren kan tot 30 oktober. De Loftrompet is door Mé...
Primair onderwijs
Conclusies examens VMBO Maastricht in rapport vastgelegd - 5-10-2018
De Inspectie van het Onderwijs heeft de conclusies rond de examinering bij VMBO Maastricht definitief in een rapport vastgesteld. In dit rapport staat dat de school zich bij de schoolexamens niet gehouden heeft aan het zelf vastgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en de regels uit...
Voortgezet onderwijs
Nieuw wetsvoorstel biedt meer ruimte om nieuwe school te starten - 4-10-2018
Minister Slob van Onderwijs heeft het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ op 3 oktober naar de Tweede Kamer gestuurd. Na de wetswijziging worden aanvragen voor nieuwe initiatieven vooraf getoetst op daadwerkelijke belangstelling en de te verwachten kwaliteit.   Met...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Stichting van het Onderwijs roept Kamer op bezuinigingen ongedaan te maken - 4-10-2018
In aanloop naar de Algemene Financiële Beschouwingen van 3 en 4 oktober heeft de Stichting van het Onderwijs de Tweede Kamer opgeroepen de nieuwe voorgenomen besparingen op het onderwijs niet door te voeren. “Alleen met voldoende investeringen kunnen wij de hoge kwaliteit van ons...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Adviescommissie buigt zich over krimp in vo - 4-10-2018
Minister Slob van Onderwijs heeft een adviescommissie ingesteld die in kaart brengt hoe scholen goed kunnen reageren op krimp. Ook onderzoekt deze commissie, die onder leiding staat van Elbert Dijkgraaf, of er knelpunten zijn voor regionale samenwerking. Het aantal leerlingen in het vo loopt de...
Voortgezet onderwijs
Geef uw mening over het Schoolleidersregister PO - 2-10-2018
Het Schoolleidersregister PO wordt geëvalueerd om zicht te krijgen op de bijdrage en ondersteuning die het register levert aan de professionalisering van directeuren en adjunct-directeuren in het primair onderwijs. Schoolleiders of schoolbestuurders kunnen hun mening geven door een enquê...
Primair onderwijs
Scholen onvoldoende beveiligd tegen hackers, volgens onderwijspersoneel - 1-10-2018
Bijna de helft (45,9 procent) van de onderwijsprofessionals vindt dat hun onderwijsinstelling onvoldoende beveiligd is tegen hackers. Ook geeft een derde (33,7 procent) van hen aan dat hun onderwijsinstelling de online privacy van haar leerlingen niet kan garanderen. Dat blijkt uit eigen onderzoek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw Platform Werkdruk biedt onderwijsteams kennis en tools om werkdruk aan te pakken - 1-10-2018
Iedere school kan werkdruk tegengaan door die bespreekbaar te maken en een passende aanpak te kiezen. Vanuit die gedachte ontwikkelde het Arbeidsmarktplatform PO het digitale Platform Werkdruk, te vinden op www.platformwerkdrukpo.nl. Vanaf 1 oktober kunnen schoolleiders, leerkrachten,...
Primair onderwijs
Lerarenfuncties primair onderwijs gelijkwaardig aan voortgezet onderwijs - 1-10-2018
De lerarenfuncties in het primair onderwijs zijn gelijkwaardig aan de functies in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de waardering van actuele functiebeschrijvingen voor het primair onderwijs met een genormeerd functiewaarderingssysteem. Deze uitkomst ondersteunt de claim van de sociale...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lichte stijging ziekteverzuim vo - 27-9-2018
Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs is voor zowel het onderwijzend personeel (OP) als het onderwijsondersteunend personeel (OOP) in 2017 licht gestegen ten opzichte van 2016. Dit blijkt uit verzuimcijfers 2017 van DUO in opdracht van Voion. Uit een analyse van de Nationale Enquête...
Voortgezet onderwijs
Wijziging Regeling exploitatiekosten en vaststelling gemiddelde personeelslast vo - 27-9-2018
Minister Slob van Onderwijs heeft op 30 augustus 2018 de Regeling tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2018 en 2019...
Voortgezet onderwijs
Actie publieke sector - 27-9-2018
Op 2 oktober zal actie vanuit de verschillende publieke sectoren worden gevoerd. De AVS erkent en steunt ten volle de oproep dat er meer geïnvesteerd moet worden in de publieke sector, waarbij voor ons onderwijs - de sector waar wij actief in zijn - de focus is als onderdeel van de publieke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: wetsvoorstel burgerschapsonderwijs onvoldoende duidelijk - 27-9-2018
Het wetsvoorstel van minister Slob maakt volgens de Onderwijsraad onvoldoende duidelijk wat onder burgerschap wordt verstaan en wat  van scholen wordt verwacht. De raad komt met de suggestie voor een andere wettekst waarin democratie de kern vormt van de burgerschapsopdracht. Dit staat in een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe wet over persoonsgegevens in onderwijs - 26-9-2018
Er komt één nieuwe wet over de gegevens van leerlingen, zodat de regels over privacy niet meer versnipperd in tien wetten staan. Daardoor wordt voor leerlingen, studenten en ouders duidelijker welke gegevens over hen worden verzameld en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Ook...
Primair onderwijs
AVS zoekt per direct een bestuurssecretaresse - 26-9-2018
De AVS is per direct op zoek naar een bestuurssecretaresse (16 uur per week, verdeeld over de week) die samen met een collega bestuurssecretaris het secretariaat van het College van Bestuur runt.   Wat ga je doen? Als eerste aanspreekpunt voor in- en externe relaties ben je...
Primair onderwijs
Instrument overgangsregeling wet schooltijden versie 2018-2019 - 26-9-2018
De nieuwe versie van het Instrument overgangsregeling wet schooltijden 2018-2019 is beschikbaar. In deze versie is de bepaling van de loonkosten gebaseerd op de landelijke Gemiddelde PersoneelsLast (GPL) voor het schooljaar 2018/2019, prijspeil regeling OCW Staatcourant 2018 nr. 53093 van 24...
Primair onderwijs
PO-Front in huidige vorm stopt - 25-9-2018
Het PO-Front, waarin AVS, PO in actie, AOb, CNVO, FvOv, FNV en PO-Raad zijn vertegenwoordigd, stopt. Dat hebben de betrokken partijen 24 september besloten. Het PO-Front was een unieke samenwerking van werknemers- en werkgeversorganisaties.   Anderhalf jaar was er een gezamenlijke focus op...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
SWOT-analyse brengt arbeidsmarkt po in beeld - 25-9-2018
Een grotere instroom op de pabo en betere baankansen voor starters zijn enkele sterke punten van de huidige arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Daartegenover staan zwakke punten als het lerarentekort en de vergrijzing. Het Arbeidsmarktplatform PO waar de AVS in vertegenwoordigd is, analyseerde...
Primair onderwijs
Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 gepubliceerd - 25-9-2018
Door intrekking van de Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019 heeft minister Slob van Onderwijs op 24 september 2018 de tweede regeling met geactualiseerde bedragen gepubliceerd. Deze regeling is...
Primair onderwijs
Waardering beroep leraar gestegen onder scholieren - 25-9-2018
De waardering voor het beroep van leraar is groter geworden onder jongeren: het merendeel kijkt positief aan tegen het leraarschap. Scholieren met een interesse voor deze baan hebben de voorkeur voor lesgeven in het basisonderwijs. Dat blijkt uit onderzoek dat het effect meet van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Mindfulness challenge voor basisscholen - 25-9-2018
In november doen zo’n 4.500 basisschoolleerlingen mee aan de All Happy Schools Challenge. Een maand lang duiken ze via video’s en online opdrachten in hun bewustzijn. Met als doel rust in het hoofd en lijf, concentratie en bewustwording. De gratis challenge voor basisscholen heeft tot...
Primair onderwijs
Maarten van der Weijden op Nationale Schoolleiders Top PO - 24-9-2018
Het thema van de 3e Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs op 24 november aanstaande is ‘De kracht van leiderschap’. De dag in de Rijtuigenloods in Amersfoort staat in het teken van ideeën uitwisselen, inspireren, motiveren en vooral van elkaar leren. Leiderschap,...
Primair onderwijs
Symposium Méér Muziek in de Klas op 1 november - 20-9-2018
Op 1 november vindt het interactieve Méér Muziek in de Klas-symposium ‘3x3=9’ plaats. Iedereen kan vanuit zijn eigen positie bijdragen aan kwalitatief muziekonderwijs op de basisschool, maar kennis kun je vermenigvuldigen door die te delen. Ook is het Manifest...
Primair onderwijs
Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po ook in 2018 – 2019 van toepassing - 20-9-2018
De Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs is ook voor het schooljaar 2018 – 2019 van toepassing. Minister Slob van Onderwijs heeft het subsidieplafond voor genoemd schooljaar vastgesteld op 7,8 miljoen euro. De subsidieregeling is hieronder te...
Primair onderwijs
‘Acties blijven nodig’ - 18-9-2018
Wat betreft salaris bevat de Onderwijsbegroting 2019 geen nieuwe feiten. De AVS vindt dit teleurstellend voor alle collega’s in het primair onderwijs. “Zeker voor schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Acties blijven nodig!...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

Pagina's

Er zijn 77 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 9 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 54 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider