Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 5617 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Gratis congres over duurzame inzetbaarheid in po - 25-10-2018
Tijdens de regionale netwerkbijeenkomsten over de CAO PO 2018–2019, die de AVS begin september organiseerde, kwam het onderwerp duurzame inzetbaarheid regelmatig ter sprake. Schoolleiders worstelen vooral met de vraag hoe ze met de uren duurzame inzetbaarheid om moeten te gaan en hoe deze...
Primair onderwijs
Ouderorganisaties zien tweedeling bij dure schoolreisjes - 22-10-2018
Scholen organiseren te veel dure en verre reisjes, waarmee je afbreuk doet aan het idee van samen naar school gaan. Dat vinden Leergeld Nederland en ouderorganisaties. Trouw bericht hierover op 19 okober. Volgens Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland, neemt het aantal...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ondanks betere financiële positie worden ABP-pensioenen niet verhoogd - 19-10-2018
De beleidsdekkingsgraad van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) ligt voor het eerst sinds 2014 boven het minimaal vereiste niveau. Desondanks kan het ABP de pensioenen in 2019 nog niet verhogen. Dit meldt het ABP. In het derde kwartaal van dit jaar komt de beleidsdekkingsgraad uit op 104...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Programma’s van eisen materiële instandhouding 2019 bekendgemaakt - 18-10-2018
Op 10 oktober 2018 is de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2019 gepubliceerd. In de toelichting wordt vermeld dat een prijsbijstelling van 1,5 procent heeft plaatsgevonden om op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
LAKS: toename scholieren met betaalde bijles - 18-10-2018
Het aantal scholieren dat betaalde bijles volgt, neemt snel toe. De markt voor bijles is volgens onderzoek van Oberon (2017) tussen de 185 en 286 miljoen, dat is zeven keer zoveel als in 1995. Deze toename in betaalde bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining, schaduwonderwijs genoemd...
Voortgezet onderwijs
Online consultatie grote opdrachten van Curriculum.nu - 16-10-2018
In de derde ontwikkelsessie hebben teams van schoolleiders en leraren verder gewerkt aan de grote opdrachten, die de essentie van een leergebied beschrijven. Tot 14 november kunnen onderwijsprofessionals hun feedback geven op de grote opdrachten van alle leergebieden. Grote opdrachten...
Primair onderwijs
Basisschool in Zaandam gaat over op vierdaagse schoolweek - 16-10-2018
Groep 5 van openbare basisschool de Spiegel in Zaandam, onderdeel van scholenstichting Zaan Primair, gaat na de herfstvakantie over op een vierdaagse schoolweek. Ook twee andere openbare scholen in Zaandam gaan hiertoe over. Slob schreef eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat het...
Primair onderwijs
Kamer vraagt Onderwijsraad om onderzoek naar verschillen tussen jongens en meisjes - 16-10-2018
Waarom presteren meisjes in het onderwijs beter dan jongens? Die vraag stelt de Vaste Kamercommissie aan de Onderwijsraad, die daarom onderzoek gaat doen naar de verschillen tussen jongens en meisjes en welke factoren die verschillen verklaren. Uit CBS-data blijkt dat jongens halverwege de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Invallers in het onderwijs raken op - 16-10-2018
Er zijn steeds minder invallers te vinden voor het basisonderwijs. Grote regionale invalpools voor leraren melden dat ze steeds leger raken. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs zeven regionale invalpools. Flexibele invallers zijn steeds moeilijker te vinden, omdat schoolbesturen steeds...
Primair onderwijs
Schooladvies vaker bijgesteld bij kinderen van ouders met laag inkomen - 15-10-2018
Kinderen van ouders met een hoog inkomen kregen minder vaak een bijstelling van het schooladvies in schooljaar 2016-2017 dan kinderen uit gezinnen met weinig geld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij ruim 9 procent van de leerlingen uit de laagste...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Slob wil betere verantwoording onderwijsgeld door besturen - 15-10-2018
Onderwijsbesturen moeten beter gaan verantwoorden hoe zij hun geld uitgeven en waarom. Zij moeten vastleggen hoeveel geld hun scholen krijgen, hoeveel reserves er zijn en hoeveel geld er gebruikt wordt voor het bestuur. Dat schrijven de ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs aan de Tweede...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Winnaars OnderwijsTopTalentPrijs 2018 bekend - 15-10-2018
De OnderwijsTopTalentPrijs 2018 is gewonnen door Groesjenjka van Beek (categorie po) en Josien Boetje (categorie vo). Zij ontvangen de prijs vanwege de hoge kwaliteit van hun afstudeerprojecten en zijn verkozen tot de meest talentvolle jonge leraren van 2018. Ingrid van Engelshoven, minister van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Slob maakt geld vrij voor zij-instromers - 15-10-2018
Minister Slob stelt extra geld beschikbaar voor de aanpak van het lerarentekort. Het budget voor zij-instromers wordt verhoogd met 4 miljoen in het primair onderwijs en 1,8 miljoen in het mbo. Ook in 2019 wordt extra geld uitgetrokken voor zij-instromers. Schoolbesturen kunnen zo makkelijker een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Winnaars internationale eTwinningprojecten bekend - 11-10-2018
Op woensdag 10 oktober reikte Nuffic drie prijzen uit aan de beste internationale eTwinningprojecten van het afgelopen schooljaar. De prijzen worden uitgereikt in drie categorieën: po, vo en mbo. De winnaars zijn de RK Basisschool Bernardus uit Saasveld, RSG ’t Rijks in Bergen op Zoom en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Alle scholieren kunnen de Tweede Kamer bezoeken - 11-10-2018
Vanaf volgend schooljaar kunnen iedere dag 1.000 middelbare scholieren naar de Tweede Kamer. Hierdoor wordt het voor alle leerlingen van middelbare scholen mogelijk om het parlement te bezoeken. Zo zien, horen en ervaren nog meer scholieren de Nederlandse democratische waarden. Vanuit de...
Voortgezet onderwijs
Schoolleiders in gesprek met Tweede Kamerleden - 11-10-2018
Het onderwijs is één geheel. De leerkrachten in het po zijn de straat op gegaan en hebben verbetering van de arbeidsvoorwaarden bereikt. Maar waardering voor de schoolleider en het ondersteunend personeel blijft achter, en daar moet wat aan gebeuren. Dat is de boodschap van de...
Primair onderwijs
PO-Raad en vakbonden gaan in december onderhandelen over cao - 11-10-2018
De sociale partners, waaronder de AVS, gaan begin december met elkaar onderhandelen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De huidige cao loopt tot 1 maart 2019. De partijen hopen voor die tijd nieuwe afspraken te kunnen maken voor de sector. Werkgevers en werknemers hebben op 6 juni...
Primair onderwijs
Out of office actie geeft schoolleider tijd voor andere zaken - 9-10-2018
Op 9 oktober hebben diverse schoolleiders meegedaan aan de AVS-actie #wijschoolleiders out of office. Voor meer aandacht, erkenning en waardering van het vak. De actie werd ondersteund door CNV Schoolleiders. Diverse schoolleiders meldden via actie@avs.nl en Twitter (@schoolleider) dat hun...
Primair onderwijs
Eerste aanzet werkverdelingsplan via infographic - 9-10-2018
In het cao-onderhandelaarsakkoord van 2 juli 2018 is aangegeven dat er een handreiking zou komen over het werkverdelingsplan, het nieuwe Hoofdstuk 2 (Bijlage XXI CAO PO 2018 – 2019) dat op 1 augustus 2019 van kracht wordt. De eerste stap voor deze handreiking is een infographic, die de...
Primair onderwijs
Landelijke voorleesactie op Dag van de Duurzaamheid - 9-10-2018
Op woensdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, worden in Nederland tienduizenden kinderen voorgelezen uit het boek 'De Kracht van Nieuwe Energie', dat door pabo-studenten is geschreven. Burgemeester Femke Halsema trapt de landelijke Voorleesactie af in Theater De Krakeling in Amsterdam...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Meer leerlingen in vo dan kort na invoering Mammoetwet - 8-10-2018
Vandaag de dag ligt de deelname aan het voortgezet onderwijs 17 procentpunt hoger dan kort na de invoering van de Mammoetwet (1968-1969). Meer jongens dan meisjes volgen middelbaar onderwijs. Op de havo en het vwo zitten meer meisjes dan jongens. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds begin...
Voortgezet onderwijs
Opnieuw actie: #wijschoolleiders out of office - 8-10-2018
De eerste alarmbellen zijn gaan rinkelen, maar het schoolleiderschap is nog niet in evenwicht! Na de brandalarmactie in september zetten we onze eisen - een eerlijk salaris voor schoolleiders in het primair onderwijs, in een gebalanceerd functiehuis, met voldoende ondersteunende functies in de...
Primair onderwijs
Leraar van het Jaar verkiezing gaat door: op de NOT - 5-10-2018
Op de dag van de Leraar, 5 oktober, maken de Jaarbeurs en de voormalig Leraren van het Jaar bekend dat ze samen de Leraar van het Jaarverkiezing gaan organiseren. Op zaterdag 26 januari worden de nieuwe leraren van het jaar bekendgemaakt op de NOT 2019. De verkiezing is jarenlang georganiseerd...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Wijziging Besluit bekostiging WPO bekendgemaakt - 5-10-2018
De wijziging heeft betrekking op de onderwijsachterstandenproblematiek en de groeiregeling. De gewichtenregeling gaat door de wijziging van het Besluit verdwijnen. Er komt een nieuwe, door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ontwikkelde, berekening voor in de plaats. Basisscholen konden op...
Primair onderwijs
Vanaf volgend schooljaar (adaptieve) eindtoets ook verplicht voor sbo en so - 5-10-2018
Vanaf schooljaar 2019-2020 is de Adaptieve Centrale Eindtoets voldoende geschikt voor het sbo en so. Deze leerlingen zijn vanaf schooljaar 2019-2020 verplicht om de eindtoets te maken. Dat meldt Minister Slob van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Leerlingen uit het sbo en so hoefden...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

Pagina's

Er zijn 77 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 9 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 54 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider