Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4001 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Geen GBA-uittreksel nodig bij inschrijving - 25-4-2013
Ouders zijn niet verplicht om bij de inschrijving van hun kind een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) aan de school te overleggen. Scholen vragen ouders hier nog regelmatig naar, ondervindt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Bijna de helft van de gemeenten...
Voortgezet onderwijs
Sociaal akkoord: geen nullijn meer - 25-4-2013
Het sociaal akkoord is inmiddels, na raadpleging van de leden van de vakcentrales en de werkgeversorganisaties, definitief. In het akkoord wordt onder andere gesteld dat de sociale partners de aangekondigde extra bezuinigingen van € 4,3 miljard schadelijk vinden voor het economisch herstel....
Primair onderwijs
AVS: Onderwijskundig proces is geen taak van bestuur - 24-4-2013
Besturen hebben een belangrijke taak in de verbetering van het didactisch proces, aldus de inspectie in het onderwijsverslag 2011/2012. Het onderwijs zelf is hun kerntaak en daar moeten zij zich op richten. “Wij zijn er voor dat besturen het onderwijskundig proces beter gaan faciliteren...
Primair onderwijs
Vertrouwen in staatssecretaris Dekker flink gedaald - 24-4-2013
Het vertrouwen van schooldirecteuren en leerkrachten in het basisonderwijs in staatssecretaris Sander Dekker is sinds zijn aantreden in november 2012 flink gedaald. Slechts een zeer beperkt aantal schooldirecteuren en leerkrachten (3 procent) vindt dat de staatssecretaris de juiste...
Primair onderwijs
AVS-voorzitter Duif pleit voor protocol Leiden-incident - 22-4-2013
“Er moet een protocol komen, zodat we weten hoe we in de toekomst om moeten gaan met dreigementen als in Leiden”, dat vindt AVS-voorzitter Ton Duif naar aanleiding van het bericht dat een nog onbekend persoon zijn docent en mede-studenten op een school in Leiden wilde neerschieten....
Primair onderwijs
Kinderen met stiefouder scoren lager op de Cito-eindtoets - 16-4-2013
Kinderen met gescheiden ouders scoren ruim twee punten lager op de Cito-eindtoets dan andere kinderen. Meisjes en jongens uit gezinnen met hogere inkomens scoorden hoger dan gemiddeld. Kinderen die wonen in een gezin met een stiefouder haalden in elke inkomensgroep een lagere score. Dit meldt het...
Primair onderwijs
Onderwijsraad vindt scherper toezicht op schoolbesturen onnodig - 16-4-2013
Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun instelling. Volgens de Onderwijsraad hoeft er, ondanks dat er recentelijk verschillende onderwijsinstellingen door de hoeven zijn gezakt door slecht bestuur, niet getornd te worden aan de autonomie van de schoolbesturen. Dat stelt...
Primair onderwijs
Cao-onderhandelingen voortgezet onderwijs afgebroken - 15-4-2013
De cao-onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs zijn vastgelopen.  Dat hebben de AOb en VO-raad dinsdag 9 april laten weten. Onderwijsvakbond AOb bericht op haar website dat de VO-raad boos is weggelopen van de onderhandelingstafel, omdat de AOb niet wil...
Voortgezet onderwijs
Na lang wikken en wegen juiste schooladvies - 15-4-2013
AVS-voorzitter Ton Duif vindt het onbegrijpelijk dat er nooit wordt getwijfeld aan de voorspellende waarde van de Citotoets zelf. Dit zegt Duif in reactie op het bericht dat de onderwijsinspectie onderzoek gaat doen naar hoe schooladviezen tot stand komen. “Een lagere of hogere Citoscore...
Primair onderwijs
Sociaal akkoord: nullijn lijkt voorlopig van de baan - 12-4-2013
In het sociaal akkoord is de nullijn voor de zorg en overheidspersoneel voorlopig verdwenen. In het akkoord wordt het bezuinigingspakket voor 2014, ter grootte van 4,3 miljard euro, opgeschort. Kabinet en sociale partners zijn het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch...
Primair onderwijs
Pesten: ‘De school kan het niet alleen’ - 11-4-2013
In Het Onderwijs Café - een initiatief van de AVS, PO-Raad en VO-raad - op 10 april in het Haagse Dudok werden deskundigen, Kamerleden en onderwijsorganisaties het over een ding eens: pesten moet worden aangepakt. Maar hoe? Daarover verschilden de meningen. “We moeten het onderwijs...
Primair onderwijs
Ursie Lambrechts bestuursvoorzitter Schoolleidersregister PO - 9-4-2013
Ursie Lambrechts is benoemd tot bestuursvoorzitter van de begin dit jaar opgerichte organisatie Schoolleidersregister PO, de opvolger van de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). De Stichting Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke organisatie die wordt gedragen door...
Primair onderwijs
Samenwerkingsverbanden moeten van bestuurlijke focus naar inhoudelijke invulling - 9-4-2013
Samenwerkingsverbanden moeten zich vanaf nu meer gaan richten op de inhoudelijke invulling van Passend onderwijs. Schoolbesturen moeten daarbij ouders en leerkrachten betrekken. Dat stellen zowel staatssecretaris Dekker als de Tweede Kamerleden in een debat over de voortgang van Passend onderwijs...
Primair onderwijs
Kabinet houdt vast aan herziening arbeidsvoorwaarden leerkrachten - 3-4-2013
De minister en staatssecretaris van Onderwijs hebben opnieuw in de Tweede Kamer gehamerd op ‘modernisering’ van de arbeidsvoorwaarden van de leerkracht. Jet Bussemaker en Sander Dekker willen dat de arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten worden herzien, zo bleek tijdens het Kamerdebat...
Primair onderwijs
Bussemaker gaat toelatingseisen pabo verzwaren - 28-3-2013
De toelatingseisen voor de pabo worden verzwaard. Dat zei minister Jet Bussemaker onlangs tijdens een overleg in de Tweede Kamer.  Er moet volgens de minister van OCW meer worden gelet op de prestaties van studenten op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.  Bij...
Primair onderwijs
Trofee voor beste onderwijsidee - 26-3-2013
Het beste onderwijsidee komt dit jaar uit Gelderland. Basisschool De Laak en ZML-school De Kom wonnen met hun samenwerking de Onderwijsprijs 2013. De prijs werd uitgereikt door staatssecretaris Dekker. De twee scholen uit Wamel in Gelderland kregen de prijs voor hun oplossing van een probleem waar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen wettelijk verplicht pesten aan te pakken - 26-3-2013
Scholen worden wettelijk verplicht om pesten tegen te gaan. Staatssecretaris Sander Dekker en Kinderombudsman Marc Dullaert presenteerden onlangs hun gezamenlijke plan van aanpak tegen pesten. Door scholen te verplichten het pestprobleem aan te pakken met een bewezen effectieve methode kan de...
Primair onderwijs
Eindtoets basisonderwijs niet per se Cito - 21-3-2013
Het lijkt erop dat staatssecretaris Sander Dekker de eindtoets voor taal en rekenen kan invoeren in het basisonderwijs. Het CDA en D66 zijn voor een verplichte eindtoets in het basisonderwijs. Daarmee kan het kabinet rekenen op voldoende steun in de Eerste Kamer. De coalitie heeft de wens van...
Primair onderwijs
Scholen teren in op reserves - 21-3-2013
Basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs geven voor het tweede achtereenvolgende jaar meer uit dan dat er binnenkomt. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs publiceerde. In 2011 kwamen de scholen 171 miljoen euro tekort, een jaar eerder 190...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Openbaarmaking eindtoetsgegevens voorlopig van de baan - 20-3-2013
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft halverwege maart de Tweede Kamer in een brief gemeld dat hij voorlopig de gemiddelde resultaten van de Citotoets per school niet openbaar zal maken. Er ontstond veel commotie in de onderwijssector toen vlak na de Citotoetsen de resultaten per school door RTL...
Primair onderwijs
Dringende oproep AVS: ‘Ga niet akkoord met wetsvoorstel Centrale Eindtoets’ - 19-3-2013
De AVS doet vandaag in een open brief een dringend beroep op de Tweede Kamerleden van de Onderwijscommissie om niet akkoord te gaan met het wetsvoorstel Centrale Eindtoets dat donderdag in de Kamer wordt besproken. In de brief worden elf redenen genoemd waarom een centrale eindtoets het onderwijs...
Primair onderwijs
Kabinet wil eerder ingrijpen bij slecht onderwijs - 19-3-2013
Het kabinet wil eerder ingrijpen als basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs slecht presteren. Scholen die door de onderwijsinspectie als zeer zwak zijn beoordeeld, hebben voortaan slechts één jaar de tijd om de kwaliteit van het onderwijs weer op orde te krijgen. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Groot verzet onder schoolleiders tegen Cito-rankinglijst om kwaliteit te meten - 15-3-2013
Citoscores alleen zeggen weinig over de kwaliteit van het onderwijs. Vrijwel alle leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders vinden dat je naar het totale onderwijs , over een langere tijd moet kijken om de kwaliteit van de school te kunnen bepalen. AVS-voorzitter Ton Duif: “Dat 60...
Primair onderwijs
Aanvragen nieuwe lerarenbeurzen vanaf 1 april - 14-3-2013
Staatssecretaris Sander Dekker heeft aangegeven dat van 1 april tot 15 mei 2013 weer nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden voor de Lerarenbeurs 2013/2014. De beurs is nu ook toegankelijk voor ambulant begeleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs, die niet voor de klas staan. Dit met het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
CAO PO 2013 ondertekend - 11-3-2013
De nieuwe CAO PO 2013 is een feit. De cao is door alle betrokken partijen, waaronder de AVS, ondertekend. De sociale partners hebben een afspraak in de cao opgenomen over een individueel professionaliseringsbudget voor directieleden in schaal AB tot en met AE en DA tot en met DC+. Dit is 2.000...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 56 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 9 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider