Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3898 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Maatregelen VO in regeerakkoord - 4-10-2010
Verplichte leerlingvolgsystemen met uniforme toetsen,  vereenvoudiging  van de keuzen door doorlopende leerlijnen en studiekeuzegesprekken, voorkomen van lesuitval en ruimte voor prestatiebeloning. Dit zijn belangrijke maatregelen voor het vo in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-...
Voortgezet onderwijs
Kabinet Rutte-Verhagen bezuinigt - 30-9-2010
Verplichte eindtoets; 300 miljoen minder voor Passend onderwijsVolgens het conceptregeerakkoord `Vrijheid en verantwoordelijkheid´ van VVD-CDA maakt het...
Primair onderwijs
Eén keer per jaar verantwoording afleggen - 28-9-2010
Schoolleiders moeten verantwoording afleggen aan tenminste negen verschillende partijen. In die verantwoording zit overlap en inconsistentie, waardoor schoolleiders het hele schooljaar met administratieve lasten worden geconfronteerd. Eén keer per jaar verantwoording afleggen, is het advies...
Primair onderwijs
Onderwijsbegroting 2011: Beleidsarm, maar toch bezuinigingen - 22-9-2010
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is niet enthousiast over de Onderwijsbegroting voor 2011. De koningin meldde expliciet in de Troonrede dat het onderwijs wordt...
Primair onderwijs
Onderzoek naar vacatures in het PO - 21-9-2010
Sinds 2002 wordt jaarlijks in september/oktober een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin het scholen en besturen gelukt is om personeel...
Primair onderwijs
‘Weet wat je in huis hebt’ - Conferentie voor vrouwelijke schoolleiders 4 november 2010 - 9-9-2010
Suzanne van der Dunk (Randstad) en Meis Thewissen (Van Ede & Partners) verzorgen respectievelijk de inleidende lezing en een workshop tijdens de jaarlijkse AVS-conferentie speciaal voor vrouwelijke schoolleiders. De titel van de conferentie, georganiseerd door AVS-adviseur Elaine Toes en...
Primair onderwijs
Basisschoolleerlingen wereldwijd getoetst op lezen, rekenen en natuuronderwijs - 9-9-2010
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) en TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zijn twee langlopende, internationale...
Primair onderwijs
Discussie over kwaliteit leerlingenvervoer - 9-9-2010
Oudervereniging balans wil af van vrijblijvende richtlijnenDe kwaliteit van het leerlingenvervoer is ver onder de maat, vindt Oudervereniging Balans. Gemeenten, die...
Primair onderwijs
Verevening als verdeelmodel voor bekostiging van speciale onderwijszorg - 9-9-2010
Advies evaluatiecommissie passend onderwijs:Voor de zomervakantie heeft de Evaluatiecommissie Passend onderwijs (ECPO) haar advies `Verevening als verdeelmodel voor...
Primair onderwijs
Onderwijsraad stelt eisen aan regeerakkoord - 26-8-2010
In een recente brief (medio augustus 2010) aan de informateur vraagt de Onderwijsraad aan het nieuw te vormen kabinet expliciete aandacht voor vijf onderwerpen die volgens...
Primair onderwijs
Scholing medezeggenschap voor schoolleiders en bestuurders - 24-8-2010
De (G)MR van uw school heeft zich laten scholen over de inhoud van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en over zijn taken en bevoegdheden. Vindt u dat u als schoolleider/bestuurder zelf onvoldoende op de hoogte bent van de rechten en plichten van de (G)MR en van de mogelijkheden die de wet...
Primair onderwijs
Vier miljoen extra voor verbetering kwaliteit lerarenopleiding - 17-8-2010
Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) stelt voor de komende twee jaar EUR 4 miljoen extra ter beschikking om de kwaliteit van de van lerarenopleidingen te verbeteren.   Deze extra financiële bijdrage is toegekend aan acht zogenoemde landelijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
SBL wordt coöperatie - 29-7-2010
De Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) wordt omgevormd tot een coöperatie. Dat schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt in haar brief van 19 juli 2010. Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) wordt opgeheven. Eén van de adviezen van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijziging Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen en vaststelling subsidieplafond en indieningsperiode voor projecten in 2010 - 23-7-2010
De ‘Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen’ (9 april 2010) heeft als doel mensen geïnteresseerd te krijgen in het ondernemerschap en bij hen een ondernemende houding te stimuleren. De ontwikkeling daarvan begint in het onderwijs. De onderwijsdeelnemers zijn de ondernemers van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Extra geld kwaliteit voortgezet onderwijs - 20-7-2010
De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, stelt voor het jaar 2010 € 4.8 miljoen extra beschikbaar voor activiteiten van een school in het kader van de beleidsprioriteiten en ambities uit de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs. Genoemd bedrag komt naast het oorspronkelijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Primair onderwijs pleit bij toekomstig kabinet voor meerjarige professionaliseringsagenda - 30-6-2010
De sociale partners in het primair onderwijs hebben onlangs via een brief aan de formateur het toekomstige kabinet opgeroepen om samen een helder  langetermijnperspectief, in de vorm van een meerjarige professionaliseringsagenda, voor de onderwijssector op te stellen.De Tweede Kamer heeft unaniem...
Primair onderwijs
Bezuinigingen Voorjaarsnota: minder leraren, grotere klassen - 30-6-2010
Persbericht VO-raad Minder leraren, grotere klassen, stoppen met extra taal- en rekenprogramma’s of geen nieuwe computers. Dat zijn de keuzes die scholen in het voortgezet onderwijs moeten maken als de Tweede Kamer morgen instemt met de 70 miljoen euro aan bezuinigingen, zoals die in de...
Voortgezet onderwijs
Exameneisen middelbare scholieren strenger - 25-6-2010
De exameneisen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs worden aangescherpt. Vanaf het schooljaar 2011-2012 moeten leerlingen onder andere het centraal schriftelijk eindexamen gemiddeld met een voldoende afronden. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt-...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Allochtone jongeren onbenut potentieel voor techniek - 16-6-2010
Vooral onder allochtone jongeren ligt er een duidelijk onbenut potentieel voor opleidingen en werk in de techniek, blijkt uit een nieuwe studie van onderzoeksbureau SEOR, dat is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De onderzoekers bekeken onder meer waarom allochtone jongeren beduidend...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wederzijdse erkenning onderwijssysteem tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen - 15-6-2010
In de grensregio van Nederland met de deelstaat Duitse Noordrijn-Westfalen zijn de grensoverschrijdende knelpunten op het gebied van onderwijs aangepakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een gezamenlijke overeenkomst die ondertekend is door staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Waar doen we het allemaal voor? - Afscheidsspeech Bé Keizer - 15-6-2010
Vrijdag 11 juni nam Bé Keizer afscheid van het onderwijsveld wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bé begon zijn carriere bij de ABOP, later AOb, stapte begin 2000 over naar de VosAbb en beëindigde zijn carrière deels bij de PO-raad. De AVS publiceert...
Primair onderwijs
Definitieve bekostigingscijfers 2009-2010 en voorlopige cijfers 2010-2011 bekend. - 14-6-2010
Op 5 juni 2010 heeft de minister de regeling aanpassing bedragen lumpsumbekostiging PO 2009-2010 vastgesteld. Ten opzichte van het schooljaar 2008-2009 is er sprake van een opslag van 2,123%. Ten opzichte van de voorlopige regeling 2009-2010 van augustus 2009 is er sprake van een stijging van 1,503...
Primair onderwijs
De Kroon op uw Werk - Vooraankondiging vijfdaagse cursus voor 60-plussers - 12-6-2010
De Kroon op uw WerkDe AVS wil vanaf volgend schooljaar een cursus aanbieden voor senioren (en hun partners) die werken in het onderwijs. Leidinggevenden en niet-...
Primair onderwijs
Demissionair kabinet legt onderwijs toch nullijn op - 10-6-2010
In de onlangs verschenen Voorjaarsnota hanteert het demissionaire kabinet CDA-ChristenUnie, zonder enige parlementaire steun, de nullijn voor de onderwijssalarissen in...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 46 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 6 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider