Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3907 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Landelijke eindtoets in 2012/2013 - 1-3-2011
Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool maken voortaan een landelijke eindtoets voor taal en rekenen. De centrale eindtoets zal aan het eind van het schooljaar 2012/2013 voor het eerst worden afgenomen in het reguliere basisonderwijs. De huidige Cito-eindtoets wordt begin februari afgenomen....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meisjes profiteren meer van Tweede Fase dan jongens - 28-2-2011
Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht heeft het rapport “Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen” uitgebracht. Uit het rapport komt naar voren, dat meisjes meer dan jongens profiteren van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS bij Amsterdams protest passend onderwijs - 22-2-2011
De Amsterdamse politieke partijen organiseerden maandag 28 februari om 17 uur op het Beursplein in Amsterdam een protestactie tegen de bezuiniging op Passend onderwijs. De...
Primair onderwijs
Spijbelaars sneller in het vizier hulpverleners - 21-2-2011
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris De Krom van sociale zaken en werkgelegenheid ingestemd met het afstemmen van bestanden tussen diverse organisaties. Hulpverleners krijgen door een koppeling tussen gegevens van gemeenten en het UWV sneller zicht op werkloze en niet studerende...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bezuinigingen Passend onderwijs gaan gewoon door - 18-2-2011
Premier Rutte was donderdagavond 17 februari niet aanwezig tijdens het spoeddebat over Passend onderwijs. Hij weigerde naar de Kamer te komen ondanks herhaald verzoek van de oppositie.  Diverse moties die waren ingediend door de oppositie zijn niet aangenomen.  Het aanbieden van...
Primair onderwijs
Frank Kalshoven kan mooi schrijven (maar ook selectief rekenen) - 17-2-2011
Zaterdag 12 februari verscheen de wekelijkse column van Frank Kalshoven in de Volkskrant met als kop: `Het schoolmanagement kan niet rekenen." Dit was (kennelijk) een reactie op een ingezonden brief in de Volkskrant eerder die week, waarin een aantal bestuurders van grote organisaties...
Primair onderwijs
Demonstraties tegen bezuinigingen publieke sector - 17-2-2011
Duizenden rijksambtenaren en andere medewerkers uit de publieke sector voerden donderdagmiddag  op het Malieveld actie tegen de voorgenomen bezuinigingen van het...
Primair onderwijs
Rijk en gemeente Rotterdam tekenen voor sterke inzet op Rotterdam-Zuid - 16-2-2011
De gemeente Rotterdam, maatschappelijk organisaties en het Rijk komen voor 1 september 2011 met een plan voor de verbetering van de leefbaarheid in Rotterdam-Zuid. Zo komen er afspraken over de verbetering van de woningvoorraad, de verhoging van de onderwijsprestaties, de aansluiting tussen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS overstelpt met pamfletten tegen bezuiniging Passend onderwijs - 15-2-2011
De AVS is dinsdag overstelpt met pamfletten gericht tegen de aangekondigde bezuinigingen en stelselwijziging Passend onderwijs in primair, voortgezet en speciaal onderwijs...
Primair onderwijs
Scholenpanel - school en BSO (maart 2011) - 15-2-2011
Alweer 4 jaar geleden hebben alle scholen, conform de motie van Aartsen/Bos, de resultaatsverplichting om aansluiting met de bso te regelen.Het Netwerkbureau Kinderopvang is per 1 september 2008 ingesteld door Staatssecretaris Dijksma van OCW voor een periode van drie jaar.Zij heeft de opdracht op...
Primair onderwijs
Massaal protest tegen bezuinigingen Passend onderwijs - Verslag, fotoimpressie en video - 9-2-2011
Ruim tienduizend mensen uit het onderwijs protesteerden op 9 februari in Nieuwegein tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs. "Ik ben bang dat dit leidt tot banenverlies, thuiszittende kinderen, kwaliteitsverlies en dat schoolleiders en besturen het financieel niet meer rond krijgen",...
Primair onderwijs
Politiek en veld in debat over Passend onderwijs - 8-2-2011
In de aanloop naar de landelijke manifestatie tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs op 9 februari (www.avs.nl/actie) vond op 8 februari in Nieuwspoort een debat plaats tussen de betrokkenen uit het veld (werkgevers, werknemers en ouders) en de politiek. Vanuit de politiek waren de...
Primair onderwijs
Internetconsultatie Passend onderwijs - 8-2-2011
Volgend op de beleidsbrief die Minister Van Bijsterveldt op 31 januari naar de Tweede kamer stuurde met daarin beschreven de plannen voor de stelselwijziging met...
Primair onderwijs
Fractieleiders bij onderwijsmanifestatie op 9 februari in Nieuwegein - 7-2-2011
Nee tegen bezuinigingen, JA voor Passend onderwijs. De gezamenlijke onderwijsvakorganisaties bundelen de krachten en organiseren op 9 februari 2011 in Nieuwegein een manifestatie (link naar avs.nl/actie) om het kabinet een duidelijk NEE te laten tegen de voorgenomen plannen. De...
Primair onderwijs
Evaluatie invoering Digitaal Verzuimloket - 4-2-2011
Per 1 augustus 2009 is het Digitaal Verzuimloket verplicht is voor alle vo- en bve-instellingen. Het doel van het Digitaal Verzuimloket zou moeten zijn om met een vereenvoudigde, geautomatiseerde meldprocedure de tijd en energie van vo-scholen, mbo- instellingen en gemeenten meer te kunnen richten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
School mag eisen stellen aan gezichtsbedekking - 2-2-2011
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft een uitspraak gedaan over de gezichtsbedekking bij de Rietveldacademie in Utrecht. De uitspraak komt er op neer, dat scholen eisen mogen stellen aan de wijze waarop leerlingen hun hoofddoek dragen. Uitgangspunt daarbij is, dat voor een goede communicatie...
Voortgezet onderwijs
Stelselwijziging Passend onderwijs treft vooral speciaal onderwijs hard - 31-1-2011
De voorstellen die minister Van Bijsterveldt eind januari aan de Tweede Kamer stuurde voor een stelselwijziging Passend onderwijs treffen vooral het (voortgezet) speciaal...
Primair onderwijs
Van Bijsterveldt op drukbezochte NOT - 28-1-2011
Minister Marja van Bijsterveldt bezocht donderdag 27 januari de NOT. In zogenaamde `speeddates´ sprak zij ongeveer tien onderwijsprofessionals over prangende...
Primair onderwijs
Daling aantal voortijdig schoolverlaters zet door - 27-1-2011
Het aantal leerlingen dat in het schooljaar 2009-2010 voortijdig is gestopt met school is verder gedaald naar 39.600; 3.000 minder dan het jaar ervoor. Dat heeft minister Van Bijsterveldt (OCW) vandaag bekend gemaakt. Volgend jaar moet de uitval maximaal 35.000 per jaar bedragen, een halvering ten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Inkoopplatform Voortgezet Onderwijs opgezet - 26-1-2011
Op initiatief van grote besturen in het voortgezet onderwijs is het Inkoopplatform voortgezet onderwijs (IVO) gestart.Het IVO is een kennisnetwerk van inkoopprofessionals in het voortgezet onderwijs. Het platform lever een bijdrage aan de professionalisering van het inkoopbeleid en –proces...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
NOT-bezoekers protesteren met ‘flash mob’ tegen bezuinigingen - 26-1-2011
De AVS voert samen met andere onderwijsorganisaties actie tegen de voorgenomen bezuiniging op Passend onderwijs. De actie begon ludiek, met een zogeheten flash mob op de...
Primair onderwijs
’Investeren in onderwijs’ credo tijdens opening NOT - 26-1-2011
“Wie denkt dat kennis (onderwijs) duur is, weet niet wat domheid kost.” Met deze woorden opende dagvoorzitter Charles Groenhuijsen op dinsdag 25 januari de NOT 2011. Een typerende uitspraak, want investeren in onderwijs was dé gemeenschappelijke deler van alle sprekers tijdens de openingssessie....
Primair onderwijs
Veel praktijklokalen onveilig - 24-1-2011
Uit controle van de Arbeidsinspectie is gebleken, dat de praktijklokalen in voortgezet onderwijs en mbo iets veiliger zijn geworden. Echter, bij ruim driekwart van de 136 geïnspecteerde scholen zijn een of meer zaken niet in orde. Zo worden machines soms niet goed afgeschermd en gevaarlijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Rapport over thuiszitters uitgebracht - 23-1-2011
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft het rapport met een kwalitatieve analyse van de thuiszitterdossiers van Ingrado, de overkoepelende organisatie van leerplichtambtenaren, doorgestuurd naar de Tweede Kamer. De analyse is door Ingrado in 2010 verricht. Uit het onderzoek blijkt dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe acties tegen bezuinigingen Passend onderwijs - 18-1-2011
De AVS gaat met vele andere organisaties opnieuw actie voeren tegen de voorgenomen bezuiniging van 300 miljoen euro op Passend onderwijs. Het begint met een ludieke actie...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 47 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 5 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider