Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3999 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Jan Jutten, Marcel Bogaarts en Jack Duerings op het AVS-congres 2013 - 27-12-2012
Op het AVS-congres van 15 maart 2013 zal Jan Jutten een sessie geven over systeemleiderschap en zullen Marcel Bogaarts en Jack Duerings een workshop gaan verzorgen over educatief leiderschap. Deze sessie en workshop zijn toevoegingen aan het congresprogramma. Inschrijven is nu mogelijk. Sessie...
Primair onderwijs
Motie tegen 1040 urennorm aangenomen - 19-12-2012
In de Tweede Kamer is op 18 december jl. een motie aangenomen tegen de 1040 urennorm voor het voortgezet onderwijs. Paul van Meenen, onderwijswoordvoerder bij D66, diende deze motie in. Hij is tegen de strikte urennorm, omdat het niet zou leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het...
Voortgezet onderwijs
Kamer veroordeelt ‘makkelijke’ variant Cito-toets - 19-12-2012
De Tweede Kamer wil af van de Cito-toetsversie die basisscholen aanbieden aan kinderen die waarschijnlijk naar het vmbo gaan. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een motie van PVV-Kamerlid Harm Beertema tegen het opsplitsen van de Cito-eindtoets in twee niveaus....
Primair onderwijs
Speciale lerarenopleiding voor vmbo - 19-12-2012
Studenten kunnen zich voortaan op de lerarenopleiding specialiseren als vmbo-docent. Vanaf komend jaar zullen de lerarenopleidingen een brede basis gaan aanbieden waarna studenten in het vierde jaar kiezen voor het vmbo, of voor havo/vwo. Minister Bussemaker van OCW spreekt in een brief aan de...
Voortgezet onderwijs
Meer voortijdig schoolverlaters op vmbo-scholen - 18-12-2012
Kinderen op scholen met uitsluitend vmbo-onderwijs verlaten vaker voortijdig de school, dan kinderen op brede scholengemeenschappen. Deze leerlingen zullen vaker de arbeidsmarkt betreden zonder diploma. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van het proefschrift van een...
Voortgezet onderwijs
De CAO PO bestaat (nog steeds) uit 2 delen - 13-12-2012
De primaire arbeidsvoorwaarden (o.a. loonontwikkeling) spreken de bonden af met de minister en de secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. verlof) spreekt de PO-Raad met de bonden af. Die afspraken staan in het 'bekende' boekje, maar dateren al uit 2009.   Een aantal artikelen uit deze...
Primair onderwijs
Nederlandse leerlingen excelleren niet - 11-12-2012
Nederlandse basisschoolleerlingen presteren in vergelijking met hun leeftijdsgenoten in andere landen goed, maar excelleren nauwelijks. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek naar de prestaties van tienjarige leerlingen in het basisonderwijs. Leerlingen uit meer dan 45 landen werden getoetst...
Primair onderwijs
Goed onderwijs moet excellent worden - 11-12-2012
"We zijn beter dan we denken, maar niet zo goed als we kunnen zijn”, verwoordt minister Bussemaker de ambitie van het ministerie om ‘van goed naar excellent onderwijs’ te gaan. Op 5 en 6 december jongstleden werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over de onderwijsplannen van...
Voortgezet onderwijs
Goed onderwijs moet excellent worden - 11-12-2012
"We zijn beter dan we denken, maar niet zo goed als we kunnen zijn”, verwoordt minister Bussemaker de ambitie van het ministerie om ‘van goed naar excellent onderwijs’ te gaan. Op 5 en 6 december jongstleden werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over de onderwijsplannen van...
Primair onderwijs
Werkloze leerkrachten vanaf 2016 onmisbaar - 11-12-2012
Door de bezuinigingen in het onderwijs en dalende leerlingenaantallen groeit het aantal leerkrachten zonder werk. Over een aantal jaar zal deze situatie echter omslaan in een tekort aan onderwijzend personeel. Dat blijkt nu ook uit het onderzoek ‘Arbeidsmarktknelpunten in het primair...
Primair onderwijs
Wetenschap en techniek al op basisschool onderwijzen - 11-12-2012
Alle basisscholen moeten wetenschap en techniek gaan onderwijzen. Aankomende leerkrachten moeten daarvoor op de pabo worden klaargestoomd. Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben hiervoor een voorstel ingediend. In 2016 komt Nederland zo'n 170.000 aankomende technici tekort. De...
Primair onderwijs
Staatssecretaris Dekker denkt na over aanpassen regelgeving signatuurvervoer - 11-12-2012
Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker is bereid te kijken naar een wijziging van de regelgeving omtrent vervoer van zogenaamde ‘signatuurleerlingen’. Dit zegt hij in reactie op Kamervragen van PvdA-Kamerlid Loes Ypma. Op dit moment krijgen ouders die hun kinderen om religieuze...
Primair onderwijs
Zorgleerlingen in regulier en speciaal (basis)onderwijs vergeleken - 11-12-2012
Voor het eerst zijn in een redelijk grootschalig onderzoek door het Kohnstamm Instituut en ITS vergelijkingen gemaakt tussen leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en leerlingen in het regulier basisonderwijs die daar extra zorg krijgen, zoals rugzakleerlingen. Hieruit blijkt dat het regulier...
Primair onderwijs
Hulp schoolbesturen en gemeenten bij invoering Passend onderwijs - 11-12-2012
Schoolbesturen en gemeenten krijgen concrete hulp bij de invoering van Passend onderwijs. Hiervoor hebben de PO-Raad, de VO-raad, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van VWS en OCW een gezamenlijke werkagenda opgesteld voor de schooljaren 2012/2013 en 2013/2014. Elk...
Primair onderwijs
ABP: ‘Pensioenen groeien in 2013 niet mee met lonen’ - 11-12-2012
De pensioenen van het ABP groeien in 2013 niet mee met de gemiddelde loonstijging van overheids- en onderwijspersoneel. Het bestuur ziet hier, gezien de ontoereikende financiële positie van het fonds, geen mogelijkheden voor. Er is nog geen besluit genomen over de hoogte van de premie voor...
Primair onderwijs
Hogere cijfers door aanscherping exameneisen - 10-12-2012
“Als we leerlingen uitdagen, halen ze betere resultaten”, dat schrijft staatssecretaris van OCW Sander Dekker aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de eindexamenresultaten in het voortgezet onderwijs. De examenmonitor, een instrument dat de ontwikkelingen volgt op het gebied van...
Voortgezet onderwijs
Minister Bussemaker: scherper toezicht op onderwijsinstellingen - 4-12-2012
'Het rapport schetst een schokkend beeld van een onderwijsorganisatie die steeds verder in de financiële problemen kwam.’ Dat schrijft minister Bussemaker van OCW in een brief aan de Kamer als reactie op het rapport ‘Autonomie verplicht’ naar aanleiding van het onderzoek...
Voortgezet onderwijs
VO-scholen stellen meer eisen aan bestuur en toezicht - 4-12-2012
De leden van de VO-raad hebben zich op de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering uitgesproken voor verscherping van toezicht, voor verdere professionalisering en voor interne kwaliteitsborging. Scholen willen hierover met elkaar kwaliteitsafspraken maken en elkaar aanspreken op het naleven van de...
Voortgezet onderwijs
Kleine scholen presteren vaak minder goed - 4-12-2012
Kleine vestigingen van middelbare scholen krijgen vaker een onvoldoende van de onderwijsinspectie dan grote vestigingen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Kleine vo-vestigingen krijgen tot drie keer vaker een onvoldoende van de Inspectie van het Onderwijs dan afdelingen op grote...
Voortgezet onderwijs
AVS: ‘Hoog tijd voor cao bestuurders en leidinggevenden po’ - 22-11-2012
De AVS vertegenwoordigt naast  5.500 schoolleiders ook 700 bovenschoolse directeuren en bestuurders . De AVS vindt dat zij recht hebben op een goede cao en salarisschalen die tegemoet komen aan de toenemende complexiteit van de onderwijsorganisaties. Daarom heeft de AVS, in samenspraak met...
Primair onderwijs
Woelige tijden voor medezeggenschapsraad - 21-11-2012
Bijna 80 procent van de (G)MR-leden ervaart woelige tijden en  tweederde heeft te maken met krimp van leerlingen. Dat blijkt uit een peiling tijdens het WMS-congres 'Verder op weg met de WMS' op 21 november, waar driehonderd MR-leden – uit alle geledingen – aan...
Voortgezet onderwijs
Woelige tijden voor medezeggenschapsraad - 21-11-2012
Bijna 80 procent van de (G)MR-leden ervaart woelige tijden en  tweederde heeft te maken met krimp van leerlingen. Dat blijkt uit een peiling tijdens het WMS-congres 'Verder op weg met de WMS' op 21 november, waar driehonderd MR-leden – uit alle geledingen – aan...
Primair onderwijs
Op naar een Onderwijsakkoord - 19-11-2012
Het regeerakkoord straalt geen visie uit, vinden de deelnemers aan het onderwijscafé op 14 november, een initiatief van de AVS, PO-Raad en VO-raad. Het is mooi dat het kabinet wil investeren in kwaliteit, maar de nullijn voor de salarissen is zeer slecht nieuws. Onder leiding van...
Primair onderwijs
Eenvoudigere Cito-toets geen ‘stigmatiserend effect’ - 19-11-2012
Volgens staatssecretaris van OCW Sander Dekker is er bij de invoering van een tweede, eenvoudigere Cito-toets voor leerlingen “geen sprake van preselectie of mogelijke onder- of overadvisering, maar van toetsing op maat”. Dit antwoordt Dekker op de Kamervragen van Mohammed Mohandis (...
Primair onderwijs
Aantal leerlingen per klas licht gestegen - 19-11-2012
De gemiddelde groep in het Nederlandse basisonderwijs telt 22,8 leerlingen. Staatssecretaris van OCW Sander Dekker zet hiermee het eerder door de Algemene Onderwijsbond genoemde aantal van 26 leerlingen naar eigen zeggen ‘in perspectief’. Volgens de staatssecretaris blijkt uit een...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 56 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 11 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Pagina's

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider