Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3917 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
VNG adviseert gemeenten over de realisatie van (nood)opvang - 18-3-2020
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een advies uitgebracht voor gemeenten over het realiseren van (nood)opvang. Het kabinet heeft de voorzitters van de veiligheidsregio’s verzocht om (nood)opvang aan te bieden aan kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of...
Primair onderwijs
Geen eindtoets vanwege coronacrisis - 18-3-2020
Minister Slob heeft vandaag besloten om dit jaar geen centrale eindtoets af te laten nemen bij kinderen uit groep 8 van de basisschool om de werkdruk op scholen te verminderen. Veel schoolleiders en leraren zijn druk bezig met het organiseren en geven van thuisonderwijs. "Dit besluit geeft...
Primair onderwijs
Schoolexamens kunnen doorgaan - 17-3-2020
Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen ondanks de coronamaatregelen door met hun school- en praktijkexamens. Onderwijsminister Slob heeft met de scholen afgesproken dat zij open blijven om leerlingen klaar te stomen voor hun eindexamen. Dat meldt de NOS. Of de centrale eindexamens op 7...
Voortgezet onderwijs
Verschuiving budget Lerarenbeurs - 17-3-2020
Voor 2020 en 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen de vakbonden, sectorraden en het ministerie van OCW om meer mensen op te leiden en te behouden voor het onderwijs. Een van de afspraken is om geld vanuit de Lerarenbeurs in te zetten voor de verdere versterking van ‘Samen Opleiden’ via...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie Doorstroomtoetsen PO en één aanmeldmoment voor vo - 16-3-2020
Onlangs heeft Minister Slob van Onderwijs het conceptwetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO gepubliceerd voor zogeheten internetconsultatie. Met deze internetconsultatie kan elke burger, organisatie en school in Nederland tot en met 22 maart 2020 reageren op het wetsvoorstel. Deze reacties spelen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Commissie Onderwijsbevoegdheden van start - 16-3-2020
De commissie Onderwijsbevoegdheden, die onlangs gestart is, heeft de opdracht gekregen om te adviseren over de vormgeving van een nieuw bevoegdhedenstelsel. De regelgeving over bevoegdheden is momenteel complex en op onderdelen rigide waardoor (potentiële) leraren, scholen en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Overzicht van cruciale beroepen tijdens de COVID-19 uitbraak (en vitale processen) - 16-3-2020
Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue...
Primair onderwijs
Leerlingen blijven vanaf 16 maart thuis, scholen bieden afstandsonderwijs - 15-3-2020
Alle leerlingen blijven vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april thuis. Kinderen van ouders met vitale beroepen worden opgevangen op school. Er is een lijst beschikbaar van de betreffende beroepen. Dat is de uitkomst van het gesprek met de sectorraden en onderwijsbonden die op 15 maart opnieuw bij...
Primair onderwijs
Schoolleiders delen plannen en ideeën afstandsonderwijs - 15-3-2020
Nederland verkeert in crisis. De coronacrisis heeft ook een enorme impact op het onderwijs. Schoolleiders ontwikkelen samen met hun teams plannen voor afstandsonderwijs. Voor veel schoolleiders is afstandsonderwijs nog onbekend terrein. Inspiratie en ideeën van collega’s kunnen dan...
Primair onderwijs
Veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs - 15-3-2020
Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van de veelgestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het onderwijs per sector. Deze pagina's worden regelmatig geactualiseerd. Er zijn veel vragen over het #coronavirus en #onderwijs. Hier vind je antwoorden per...
Primair onderwijs
Spoedoverleg onderwijsministers en sectorraden en onderwijsbonden over openhouden scholen - 15-3-2020
Sectorraden en onderwijsbonden, waaronder de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zijn vandaag (15 maart 2020) in de namiddag uitgenodigd voor overleg met beide onderwijsministers. Er is toenemende onrust nu blijkt dat het advies van Federatie Medisch Specialisten afwijkt van dat van...
Primair onderwijs
Aanpak corona op jouw school - 14-3-2020
Er zijn bij de AVS vele mails, apps en telefoontjes binnengekomen waaruit veel zorg en emotie spreekt over alle ontwikkelingen die zich inmiddels voordoen. De zorg van schoolleiders gaat over leerlingen, leerkrachten en kwaliteit van onderwijs. We hebben jullie zorgen, inbreng en de informatie...
Primair onderwijs
Schoolleiders spreken zich uit over schoolsluiting in strijd tegen coronavirus - 13-3-2020
Het kabinet heeft - in de serie maatregelen om het coronavirus in te dammen - besloten om scholen in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs vooralsnog open te houden. De Tweede Kamer, schoolleiders en de AVS volgen dit besluit kritisch. Schoolleiders laten hun geluid volop horen in de...
Primair onderwijs
AVS verplaatst Schoolleiderscongres en laakt berichtgeving corona - 12-3-2020
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft vanwege het coronavirus haar jaarlijkse congres dat plaats zou vinden op 20 maart verplaatst naar het najaar. De exacte datum wordt volgende week bekendgemaakt. “Wij willen voorkomen dat via bezoekers van het AVS Schoolleiderscongres het virus...
Primair onderwijs
Wijziging Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen en wijziging Subsidieregeling sterk techniekonderwijs - 12-3-2020
Minister Slob van Onderwijs heeft op 10 maart 2020 de wijzigingen van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen en de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020 – 2023 bekendgemaakt. De Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen wordt op twee punten aangepast. Allereerst worden de...
Voortgezet onderwijs
Wijziging Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden Passend onderwijs PO en VO - 12-3-2020
Op verzoek van de samenwerkingsverbanden VO2504 en VO2506 worden deze samengevoegd tot één samenwerkingsverband, namelijk VO2506. De samenvoeging gaat op 9 maart 2020 in, dit in afwijking van de vaste verandermomenten 1 januari en 1 augustus, met het oog op de bekostiging. Het betreft...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidie doorstroom po-vo voor gelijke kansen weer beschikbaar - 10-3-2020
Tussen 1 maart en 31 mei kunnen scholen subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. De subsidie is beschikbaar gesteld vanuit het Actieplan Gelijke Kansen. De Inspectie van het Onderwijs constateerde al in het Onderwijsverslag 2016 dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen in Nederland nemen volop maatregelen tegen corona - 10-3-2020
Op ruim een kwart van de scholen zijn de afgelopen dagen leerlingen thuisgebleven vanwege het virus. Op 7 procent van de scholen bleven ook leraren thuis. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder bijna 1200 schoolleiders. Vrijwel alle directeuren van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kamer wil actieplan om het aantal thuiszitters te halveren - 9-3-2020
Tijdens een stemming op 3 maart is een aantal moties aangenomen om het aantal thuiszitters terug te dringen. In een van de moties (Beertema, PVV en Van Meenen, D66) wordt de regering verzocht om nog voor het einde van de regeerperiode met een actieplan te komen om het aantal thuiszitters in ieder...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lerarencollectief nu officieel van start - 6-3-2020
Op dinsdag 3 maart is het Lerarencollectief opgericht en dus officieel van start gegaan. Als beroepsgroep zet zij zich in voor meer zeggenschap over het vakmanschap van leraren. Het Lerarencollectief, een initiatief van voormannen Jan van de Ven en Thijs Roovers die in 2017 PO in Actie...
Primair onderwijs
Kamer kritisch en verdeeld over curriculum.nu - 6-3-2020
Op donderdag 5 maart debatteerde de Kamer voor het eerst over de geplande onderwijsvernieuwing curriculum.nu. De partijen waren kritisch over het huidige proces. Voor de zomer moet er een heldere opdracht voor het formuleren van de leerdoelen liggen. Dan gaan scholen in pilots met de voorstellen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Een derde basisscholen werkt nog met traditionele schooltijdenmodel - 5-3-2020
Steeds meer basisscholen stappen over op andere lestijden, blijkt uit onderzoek van DUO onderwijsonderzoek & advies onder 400 basisscholen. Het continurooster en het vijf-gelijke-dagenmodel zijn het populairst en worden elk door ongeveer een kwart van de basisscholen gebruikt. Bijna twee...
Primair onderwijs
Mogelijk recht op pensioenaanvulling bij tweeverdieners - 5-3-2020
Bij de regeling ‘samenvallende diensttijd’ hebben tweeverdieners recht op een aanvulling van het pensioen, als beide werknemers vóór 1 januari 1995 tegelijkertijd pensioen opbouwden bij ABP. ABP kent die aanvulling in principe automatisch toe als deze werknemers de AOW-...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vijf prikkelende pitches op AVS Schoolleiderscongres - 4-3-2020
Op het AVS Schoolleiderscongres van vrijdag 20 maart aanstaande kunnen congresbezoekers weer prikkelende pitches volgen in de ruime lunchtijd. De pitches sluiten aan bij actuele thema’s, nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Deelnemers kunnen kiezen uit vijf prikkelende pitches...
Primair onderwijs
Kleutertoets blijft langer bestaan - 3-3-2020
De fel bekritiseerde kleutertoets blijft langer bestaan. Het kabinet wilde de toets op 1 januari 2021 afschaffen, maar deze datum is verschoven naar 1 augustus 2022. Dat meldt het AD eind februari. Oorzaak van de vertraging is een wetswijziging die meer tijd kost, aldus een woordvoerder van het...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 50 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 7 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

2014-deavsis.png

Scholenpanel

De AVS doet al jaren onderzoek naar wat er leeft in het veld. Ons eigen scholenpanel levert actuele en betrouwbare informatie van schoolleiders. Met de resultaten kunnen we vaak effectief het onderwijsbeleid beïnvloeden. Ook vormen ze waardevolle informatie voor de beleidsontwikkeling van onze vereniging. De AVS heeft de mensen én de kanalen om de uitkomsten onder de aandacht te brengen. Hoe groter de respons, hoe hoger de kwaliteit van de onderzoeksgegevens.

Werkwijze
Afhankelijk van de onderzoeksvraag benaderen we schools of bovenschools management. U ontvangt maximaal tien keer per jaar per mail een korte enquête met stellingen en vragen.

Dienstverlening verbeteren
We informeren en bevragen u als deelnemer aan het AVS scholenpanel ook over de activiteiten, producten en diensten van de AVS. Door uw deelname aan het scholenpanel kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren.

Meedoen
Wanneer uw e-mail adres bij ons bekend is ontvangt u automatisch de enquête. Is dat nog niet het geval maar wilt u ook uw stem laten horen? Meld u dan nu aan scholenpanel@avs.nl

Hieronder een overzicht van eerdere scholenpanels:
Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.
Hulp gezocht bij huisvesting - 6-6-2007
Resultaten AVS Scholenpanel Onderwijshuisvesting  Gemeenten verlenen vaak maar matige of zelfs geen medewerking aan de totstandkoming van huisvestingsvoorzieningen. Ook blijken initiatieven voor brede scholen in veel gevallen een vroege dood te sterven, bij gebrek aan investeringen vanuit de...
AVS scholenpanel Mediawijsheid: meer aandacht voor nieuwe media - 1-9-2006
Op verzoek van OCW heeft de AVS vlak voor de zomer een scholenpanel gewijd aan het thema mediawijsheid. Hoe gaan scholen met mediawijsheid om, welke faciliteiten zijn er en waar liggen de knelpunten? Uit het scholenpanel blijkt onder andere dat er meer aandacht moet komen voor (de schadelijke...
Onderzoek: kweekvijvers - 30-9-2004
In juni ontvingen AVS-leden per mail een scholenpanel-vragenlijst over hun ervaringen met kweekvijvers. 563 ingevulde vragenlijsten kregen we retour. Een goede score voor zon drukke schoolmaand. Uit het scholenpanel blijkt dat onze leden kweekvijvers een goede zaak vinden.   Met...
Eén op de tien scholen zonder directeur - 20-11-2003
Hoeveel vacatures kende uw scho(o)l(en) het afgelopen schooljaar? En hoe moeilijk was het om deze ingevuld te krijgen? Evenals vorige jaren vroeg de AVS haar leden in september en oktober naar de vacatures in het schooljaar 2002-2003. We waren aangenaam verrast door het grote aantal respondenten,...
Scholenpanel: Vacatures (september 2003) - 1-11-2003
Eén op tien scholen zonder directeur Verbetering situatie leerkrachtvacatures? Steeds meer directievacatures in het basisonderwijs werden het afgelopen schooljaar niet op tijd vervuld. 86%van de vacatures voor bovenschools manager bleef leeg op de geplande datum. Dat blijkt uit het...
Scholenpanel: Uw visie op onderwijs, CAO en leraren - 16-1-2003
In deze Kadernieuws leest u de resultaten van het grote Scholenpanel dat de AVS eind december onder haar leden hield. De politieke thema's waarover we uw reactie vroegen hebben we, samen met uw visie, ook voorgelegd aan de onderwijswoordvoerders van de politieke partijen. Hoe verhoudt hun visie...
Scholenpanel: Uw visie op onderwijs, CAO en leraren (december 2002) - 1-1-2003
Hieronder de resultaten van het grote Scholenpanel dat de AVS eind december onder haar leden hield. De politieke thema's waarover we uw reactie vroegen hebben we, samen met uw visie, ook voorgelegd aan de onderwijswoordvoerders van de politieke partijen. Hoe verhoudt hun visie zich tot die van...
Scholenpanel: Dienstverlening AVS (juni 2002) - 1-9-2002
Het scholenpanel van juni 2002 vroeg uw mening over de dienstverlening van de AVS. We zijn heel blij met de uitkomst, want u toonde zich overwegend tevreden met de dienstverlening van uw AVS.
Scholenpanel: Vacatures (december 2001/januari 2002) - 1-1-2002
In het schooljaar 2000/2001 was op 14% van de scholen de functie van directeur vacant. In ruim 80% van de gevallen was deze niet op tijd ingevuld. In het vorige schooljaar was de situatie veel rooskleuriger. Tot op heden zijn 74% van de directievacatures nog niet ingevuld. Dit blijkt uit een...

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider