Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4007 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Primair onderwijs pleit bij toekomstig kabinet voor meerjarige professionaliseringsagenda - 30-6-2010
De sociale partners in het primair onderwijs hebben onlangs via een brief aan de formateur het toekomstige kabinet opgeroepen om samen een helder  langetermijnperspectief, in de vorm van een meerjarige professionaliseringsagenda, voor de onderwijssector op te stellen.De Tweede Kamer heeft unaniem...
Primair onderwijs
Exameneisen middelbare scholieren strenger - 25-6-2010
De exameneisen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs worden aangescherpt. Vanaf het schooljaar 2011-2012 moeten leerlingen onder andere het centraal schriftelijk eindexamen gemiddeld met een voldoende afronden. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt-...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Allochtone jongeren onbenut potentieel voor techniek - 16-6-2010
Vooral onder allochtone jongeren ligt er een duidelijk onbenut potentieel voor opleidingen en werk in de techniek, blijkt uit een nieuwe studie van onderzoeksbureau SEOR, dat is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De onderzoekers bekeken onder meer waarom allochtone jongeren beduidend...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wederzijdse erkenning onderwijssysteem tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen - 15-6-2010
In de grensregio van Nederland met de deelstaat Duitse Noordrijn-Westfalen zijn de grensoverschrijdende knelpunten op het gebied van onderwijs aangepakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een gezamenlijke overeenkomst die ondertekend is door staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Waar doen we het allemaal voor? - Afscheidsspeech Bé Keizer - 15-6-2010
Vrijdag 11 juni nam Bé Keizer afscheid van het onderwijsveld wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bé begon zijn carriere bij de ABOP, later AOb, stapte begin 2000 over naar de VosAbb en beëindigde zijn carrière deels bij de PO-raad. De AVS publiceert...
Primair onderwijs
Definitieve bekostigingscijfers 2009-2010 en voorlopige cijfers 2010-2011 bekend. - 14-6-2010
Op 5 juni 2010 heeft de minister de regeling aanpassing bedragen lumpsumbekostiging PO 2009-2010 vastgesteld. Ten opzichte van het schooljaar 2008-2009 is er sprake van een opslag van 2,123%. Ten opzichte van de voorlopige regeling 2009-2010 van augustus 2009 is er sprake van een stijging van 1,503...
Primair onderwijs
De Kroon op uw Werk - Vooraankondiging vijfdaagse cursus voor 60-plussers - 12-6-2010
De Kroon op uw WerkDe AVS wil vanaf volgend schooljaar een cursus aanbieden voor senioren (en hun partners) die werken in het onderwijs. Leidinggevenden en niet-...
Primair onderwijs
Demissionair kabinet legt onderwijs toch nullijn op - 10-6-2010
In de onlangs verschenen Voorjaarsnota hanteert het demissionaire kabinet CDA-ChristenUnie, zonder enige parlementaire steun, de nullijn voor de onderwijssalarissen in...
Primair onderwijs
Plan uitbreiding kleuterperiode vergt zorgvuldigheid - 10-6-2010
De Onderwijsraad wil dat basisscholen vijf ochtenden gaan verzorgen voor alle driejarigen. De herziene kleuterperiode biedt, als het aan de raad ligt, voor alle drie-,...
Primair onderwijs
AVS roept politiek op matje - 7-6-2010
Demissionair kabinet legt onderwijs toch nullijn op In de onlangs verschenen voorjaarsnota hanteert het demissionaire kabinet CDA-...
Primair onderwijs
Expertmeeting Actief Burgerschap AVS op 24 juni 2010 - 4-6-2010
De Algemene Vereniging Schoolleiders organiseert op donderdag 24 juni a.s. van 11 tot 15 uur in het centrum van Utrecht een expertmeeting over Actief Burgerschap...
Primair onderwijs
In tien jaar naar de top: pleidooi voor een 10-jarenplan voor het primair onderwijs - 26-5-2010
Woensdag 26 mei heeft de PO-Raad het manifest `In tien jaar naar de top: pleidooi voor een 10-jarenplan voor het primair onderwijs´ gepresenteerd. In het Manifest roept de...
Primair onderwijs
AVS: driejarigen welkom in basisonderwijs, invoering vraagt om zorgvuldigheid - 26-5-2010
AVS waarschuwt voor te overhaaste invoering van het advies van de Onderwijsraad, ten koste van kwaliteit en personeel In haar advies `Naar...
Primair onderwijs
Onderwijsbonden vragen duidelijkheid over CAO's - 19-5-2010
Primair onderwijs
Campagne functiemix - 12-5-2010
Op initiatief van het ministerie van OCW is in overleg met de sociale partners een communicatiecampagne gestart om de functiemix zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs onder de aandacht te brengen. Besturen, directies en medezeggenschapsraden zijn en leerkrachten en docenten...
Primair onderwijs
Maatregelen leerlinggebonden financiering (Brief van OC&W) - 28-4-2010
Hieronder vindt u een brief die OCW, na overleg met de bonden en de sectorraden, op 28 april 2010 heeft gestuurd aan de besturen en medezeggenschapsraden, over de...
Primair onderwijs
Maatregelen leerlinggebonden financiering (Brief van OC&W) - 28-4-2010
Hieronder vindt u een brief die OCW, na overleg met de bonden en de sectorraden, op 28 april 2010 heeft gestuurd aan de besturen en medezeggenschapsraden, over de opvang van de gevolgen van de bezuiniging, per 1 augustus, op de middelen voor de rugzak in het SBO en de ambulante begeleiding...
Voortgezet onderwijs
ESHA Magazine nr.2 is uit - 27-4-2010
Het ESHA magazine nr. 2 is uit. Geïnteresseerden kunnen het lezen op of downloaden van de website ww.eshamagazine.org. Het ESHA e-zine is het gratis digitale tijdschrift van ESHA, de Europese vereniging waarbij 21 schoolleidersverenigingen zijn aangesloten. In het magazine staan bijdragen van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolleiders roepen burgers op onderwijs-sympathiek te stemmen - 21-4-2010
Een aantal schoolleiders in het primair onderwijs is een actie begonnen om burgers te wijzen op het belang van goed (basis)onderwijs. En dat daar dus niet op bezuinigd mag worden. Middels een brief vragen zij de kiezer hiermee rekening te houden en op 9 juni, bij de verkiezingen, te kiezen voor ‘de...
Primair onderwijs
Subsidieregeling bevorderen van internationale oriëntatie en samenwerking - 21-4-2010
Scholen kunnen op basis van deze regeling meedoen aan internationalisering. Het doel van deze regeling is: het bevorderen van internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen en het bijdragen in de kosten die instellingen maken bij het opstarten van...
Voortgezet onderwijs
Regeling InnovatieImpuls Onderwijs - 21-4-2010
Staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW stelt € 18 miljoen beschikbaar voor innoverende projecten in het primair- en voortgezet onderwijs. Het stimuleren van innovatie binnen scholen is een van de maatregelen die in het Actieplan LeerKracht (2007) staan. Hiermee wil het ministerie OCW het...
Voortgezet onderwijs
PABO voor Praktijkonderwijs voldoende - 21-4-2010
Uit onderzoek van Regioplan blijkt dat tweederde van de leraren in het Praktijkonderwijs een PABO-diploma heeft en vinden scholen dat zij niet verplicht een tweedegraads onderwijsbevoegdheid moeten halen. Dit onderzoek is in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) uitgevoerd...
Voortgezet onderwijs
CAO VO dreigt vast te lopen door onduidelijkheid lonen - 20-4-2010
Dreigende nullijn vergroot lerarentekort Het personeel in het voortgezet onderwijs kan voorlopig niet rekenen op een marktconforme loonstijging en vermindering van de werklast. Dat concluderen de centrales van onderwijspersoneel -AOb, ABVAKABO FNV, CNV Onderwijs en CMHF- na overleg met...
Voortgezet onderwijs
Scholieren positief over maatschappelijke stage - 16-4-2010
Uit het onderzoek “Maatschappelijke stage”, uitgevoerd door de Nationale Jeugdraad (NJR) en gehouden onder bijna 800 scholieren, blijkt dat er sprake is van een succes. De leerlingen vinden het zinvol om een maatschappelijke stage te lopen en dat zij hierin goed begeleid worden. Het...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 59 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 10 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 71 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider