Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3999 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Extra tijd en geld voor fusies kleine basisscholen - 22-12-2011
Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) geeft kleine basisscholen in demografische krimpgebieden meer tijd en financiële middelen om bij fusies een betere overgang te kunnen maken. Omdat de praktijk uitwijst dat de huidige termijn bij fusies van kleine scholen vaak te kort is om de...
Primair onderwijs
Demonstratie scholieren tegen ophokuren en staking onderwijspersoneel - 21-12-2011
Op woensdag 21 december, vindt er een demonstratie van scholieren plaats tegen de ‘ophokuren’. En ABVAkabo FNV roept vandaag op tot een staking van onderwijspersoneel op 9 januari, de eerste schooldag na de kerstvakantie. De Tweede Kamer heeft besloten de urennorm voor de eerste twee...
Voortgezet onderwijs
Vlamingen azen op ontslagen Nederlandse leerkrachten - 19-12-2011
De Vlaamse minister van Onderwijs Pascal Smet is geïnteresseerd in de Nederlandse leerkrachten die vanwege de bezuinigingen op Passend onderwijs hun baan kwijt raken. Hij pleit voor een systematische samenwerking om Nederlandse leerkrachten te overtuigen in Vlaanderen te gaan werken.  Dit...
Primair onderwijs
Onderhandelaarsakkoord mobiliteit Passend onderwijs - 16-12-2011
De minister en staatssecretaris van het ministerie van OCW, de AVS, PO-Raad, VO-raad, AOC Raad, CNV Onderwijs en CMHF zijn het medio december 2011 eens geworden over een pakket aan maatregelen om de personele gevolgen van de bezuiniging op Passend onderwijs zo goed mogelijk op te vangen. In het...
Primair onderwijs
Onderwijscafé: ‘Gebruik toetsen voor afstemmen onderwijs, niet om kwaliteit van de school te meten’ - 16-12-2011
Er wordt steeds meer getoetst in het onderwijs. Is dat goed, of neigen we naar een afrekencultuur? Dat was de centrale vraag tijdens het Onderwijscafé op 14 december in Den Haag. De meningen bleken zeer verdeeld.Tekst: Marijke Nijboer Het Onderwijscafé, een activiteit van de AVS...
Primair onderwijs
Aandacht naar ouderbetrokkenheid en ‘u-zeggen’ bij behandeling onderwijsbegroting - 15-12-2011
Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer eind november ging veel aandacht naar ouderbetrokkenheid. Minister Van Bijsterveldt deelde de Tweede Kamer aan de vooravond van de bespreking van de onderwijsbegroting namelijk mee dat zij dit thema landelijk sterker op de kaart...
Primair onderwijs
Afspraken over behoud expertise en voorkomen gedwongen ontslagen - 15-12-2011
De AVS wijst de bezuinigingen van 300 miljoen euro op Passend onderwijs nog steeds af.  Het kabinet heeft de keuze gemaakt deze bezuiniging wel door te voeren. De AVS is bij het overleg over de gevolgen aan tafel gebleven om ervoor te waken dat expertise behouden blijft en gedwongen ontslagen...
Primair onderwijs
Passend onderwijs blijft verrassen - 15-12-2011
Minister Van Bijsterveldt heeft het wetsvoorstel Passend onderwijs eind november naar de Tweede Kamer gestuurd. Het nieuwe stelsel is naar eigen zeggen `transparanter, minder bureaucratisch en eenvoudiger´. Het advies en een nader rapport van de Raad van State maken echter duidelijk dat er...
Primair onderwijs
Regeling syllabi centrale examens VO 2013 en nadere vaststelling 2012 gepubliceerd - 6-12-2011
De Commissie voor examens heeft de Regeling syllabi centrale examen VO 2013 en nadere vaststelling 2012 gepubliceerd. Deze Regeling betreft de vaststelling van de syllabi voor de centrale examens VO en sluiten aan bij de examenprogramma’s VWO, HAVO en VMBO van 14 mei 2010. Voor de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijscafé over toetsen - 28-11-2011
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), VO-raad en PO-Raad organiseren een onderwijscafé over toetsen. Gaat het om toetsen van het onderwijs of toetsen voor het onderwijs, daarover vindt een debat plaats met deskundigen, mensen uit het onderwijsveld en politici. Het onderwijscafé...
Primair onderwijs
Beleidsregel financieel toezicht gepubliceerd - 25-11-2011
Het financieel toezicht op het onderwijs is in handen gesteld van de Inspectie van het Onderwijs. De hoofdlijnen hiervan zijn al toegevoegd aan het toezichtskader po/vo en in het Jaarwerkplan van de inspectie. De gepubliceerde beleidsregel heeft tot doel om een verdere uitwerking te geven aan het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Gemeenten willen instemmingsrecht Passend onderwijs - 17-11-2011
AVS is tegen: `Er zijn voldoende waarborgen´ Gemeenten willen instemmingsrecht op de zorgplannen van de samenwerkingsverbanden voor Passend onderwijs. Dat schrijven de 36 grootste gemeenten in een brief aan minister Van Bijsterveldt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat achter...
Primair onderwijs
Uitspraak spooknota’s - 16-11-2011
Het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) meldt dat uit een geluidsopname van een advertentiebureau en de transcriptie daarvan niet mag blijken dat er een overeenkomst tot stand is gekomen.  Het gaat dan om de openingszin van de medewerker: "Ik wil nog even een geluidsopname maken van uw...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Prima sfeer en inhoudelijk geslaagde workshops op conferentie vrouwelijke schoolleiders - 14-11-2011
Op donderdag 10 november organiseerde de AVS, in samenwerking met schoolleider Henriëtte van der Voort, voor de achtste keer een conferentie voor vrouwelijke schoolleiders. Thema dit jaar was: ‘jij bent de bron’, over plezierig leiderschap. Hoewel wat minder bezoekers dan andere...
Primair onderwijs
World Education Forum gelanceerd - 7-11-2011
Met de oprichting van het World Education Forum nemen onderwijsgevenden zelf het heft in handen om ervoor te zorgen dat alle kinderen naar school gaan. Het forum zal druk uitoefenen op politici wereldwijd om scholen voor alle kinderen te bouwen.  AVS-voorzitter Ton Duif is de initatiefnemer...
Primair onderwijs
Met € 100 korting naar Krakau - 4-11-2011
 EUR 100 korting op de reis naar Krakau indien u vóór 15 januari inschrijft In reactie op de vraag van diverse leden organiseert de AVS een studiereis naar Polen. Deze vraag is een rechtstreeks gevolg van de instroom van kinderen uit Poolse gezinnen in een flink aantal...
Primair onderwijs
Geen stage voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren - 1-11-2011
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft, mede namens minister Van Bijsterveldt van OCW een reactie gegeven op een ingediende motie, waarin de regering wordt verzocht om het voor illegaal in Nederland verblijvende jongeren mogelijk te maken een vorm van stage te volgen en de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minister houdt vast aan bezuiniging Passend onderwijs - 28-10-2011
Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW, de sectororganisaties en de AVS, CMHF en CNVO zaten op 27 oktober weer om de tafel om te overleggen over de bezuiniging op Passend onderwijs. Conclusie: de partijen blijven van mening verschillen over de omvang van de bezuiniging...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Referentiekader Passend onderwijs schiet op aantal punten tekort’ - 20-10-2011
Het concept referentiekader Passend onderwijs is eind september vastgesteld door de sectorraden. Deze maand wordt dit document voor commentaar aan verschillende partijen – onderwijsvakorganisaties (waaronder de AVS), ouderorganisaties, ketenpartners – voorgelegd en daarna definitief vastgesteld. De...
Primair onderwijs
Kamer akkoord met decentralisatie arbeidsvoorwaarden - 5-10-2011
De Tweede Kamer heeft begin oktober ingestemd met de volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Niet de overheid, maar werkgevers en...
Primair onderwijs
Septembermededeling eindexamens 2012 voor vwo, havo, vmbo en vavo - 23-9-2011
Het College voor Examens heeft een voorlichtingspublicatie uitgegeven, met uitgebreide informatie over de eindexamens voor vwo, havo, vmbo en vavo die in het jaar 2012 worden afgenomen. De publicatie is in diverse hoofdstukken onderverdeeld, te weten: hoofdstuk I betreft de gang van zaken van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsbegroting 2012: Grote woorden, niets meer - 19-9-2011
De onderwijsbegroting voor het jaar 2012 lekte dit jaar al op de donderdag voor Prinsjesdag uit, tegelijk met de Miljoenennota. Er staat weinig nieuws in, wel staat de...
Primair onderwijs
Advies certificeren naar aanleiding van DigiNotar-problematiek - 9-9-2011
Uit de Nieuwsbrief VO blijkt, dat 50 scholen voor de uitwisseling van verzuimgegevens gebruik maken van DigiNotar, het bedrijf dat beveiligingscertificaten heeft uitgegeven voor overheidsinstellingen. Deze scholen zijn door DUO benaderd met het dringende verzoek zo snel mogelijk een alternatief...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vragenlijst over inspectie - 9-9-2011
Alle AVS-leden ontvangen op 12 september via de e-mail een vragenlijst over de inspectie om te horen hoe het toezicht ervaren wordt in de praktijk. Met de uitkomsten wil de AVS de inspectie en de minister informeren en aanbevelingen meegeven.Hoe meer respons, hoe beter het beeld. Hebt u maandag...
Primair onderwijs
Screenings- en testinstrumenten LWOO en Pro 2012 – 2013 vastgesteld - 1-9-2011
Minister Van Bijsterveldt heeft de Regeling screenings- en testinstrumenten leerwegondersteunend (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) schooljaar 2012 – 2013 vastgesteld. Deze regeling stelt de lijst vast die een limitatieve opsomming bevat van de te gebruiken instrumenten bij aanvragen tot...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 56 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 11 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Pagina's

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider