Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3994 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Vijf prikkelende pitches op AVS Schoolleiderscongres - 4-3-2020
Op het AVS Schoolleiderscongres van vrijdag 20 maart aanstaande kunnen congresbezoekers weer prikkelende pitches volgen in de ruime lunchtijd. De pitches sluiten aan bij actuele thema’s, nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Deelnemers kunnen kiezen uit vijf prikkelende pitches...
Primair onderwijs
Kleutertoets blijft langer bestaan - 3-3-2020
De fel bekritiseerde kleutertoets blijft langer bestaan. Het kabinet wilde de toets op 1 januari 2021 afschaffen, maar deze datum is verschoven naar 1 augustus 2022. Dat meldt het AD eind februari. Oorzaak van de vertraging is een wetswijziging die meer tijd kost, aldus een woordvoerder van het...
Primair onderwijs
Informatie voor scholen in verband met coronavirus - 2-3-2020
Nu het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd, maken ook scholen zich zorgen over de mogelijke verspreiding. Er is momenteel geen aanleiding om scholen in Nederland te sluiten. Wel is het belangrijk voorzorgsmaatregelen te nemen. Op de websites van de rijksoverheid en het RIVM is meer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Registreer het lerarentekort op lerarentekortisnu.nl - 2-3-2020
Voor de aanpak van het lerarentekort is het belangrijk om een goed beeld van de omvang te hebben. Het ministerie van OCW wil meer inzicht in hoe groot het lerarentekort nu, over een week en over een maand is. Daarom roept het ministerie scholen op om de tekorten op hun school via lerarentekortisnu....
Primair onderwijs
Pleidooi voor formele plek loopbaanontwikkeling in curriculumherziening - 28-2-2020
In de aanloop naar het algemeen overleg op 5 maart in de Tweede Kamer over Curriculum.nu hebben diverse partijen, waaronder de AVS, nog eenmaal aandacht gevraagd voor het belang van een formele plek voor Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in het vervolgtraject van de curriculumherziening...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Twintig basisscholen mogen flexibeler omgaan met onderwijstijd - 28-2-2020
Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de invulling en organisatie van onderwijstijd. Scholen kunnen zich tussen 1 mei en 31 mei 2020 aanmelden voor het experiment Ruimte in Onderwijstijd. Doel van het...
Primair onderwijs
Meer dan helft middelbare scholen maakt zich zorgen over criminele uitbuiting leerlingen - 27-2-2020
Van de middelbare scholen maakt 55 procent zich zorgen over criminele uitbuiting van leerlingen. Een op de tien scholen maakt zich zelfs een of meerdere keren per maand concreet zorgen over een leerling. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) op zo...
Voortgezet onderwijs
Bijeenkomst over positionering academische leerkrachten - 27-2-2020
De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) organiseert op 11 maart aanstaande om 17 uur op basisschool De Klim in Utrecht een regiobijeenkomst waar goede voorbeelden van de positionering van academische leerkrachten verder worden uitgewerkt en toegelicht.  De bestuurder van SPO...
Primair onderwijs
Wetsvoorstel: vast aanmeldmoment vo-school en eindtoets wordt ‘doorstroomtoets’ - 24-2-2020
Groep 8-leerlingen moeten zich vanaf schooljaar 2022/2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden op de middelbare school. Ook verandert de eindtoets in een ‘doorstroomtoets’, die direct na het schooladvies wordt afgenomen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel, waar tot 20 maart...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijke tafel tekorten wil visionair gesprek over leraren- en schoolleiderstekort - 20-2-2020
De Landelijke tafel tekorten, waar de AVS, FvOv en CNV Onderwijs aan deelnemen, roept op tot een visionair gesprek over een gezamenlijk perspectief met een samenhangende koers en aanpak voor het leraren- en schoolleiderstekort. De tafel wil omgebouwd worden tot een stuurgroep of taskforce met...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie Bekostigingsbesluit WVO 2020 - 20-2-2020
Op 18 februari 2020 is de internetconsultatie Bekostigingsbesluit Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) 2020 gestart. Deze algemene maatregel van bestuur (AMvB) vloeit voort uit het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs. Door deze vereenvoudiging wordt de meerjarige...
Voortgezet onderwijs
Slob op zoek naar 100 miljoen voor lerarentekort G5 - 20-2-2020
Minister Slob van Onderwijs zei woensdag 19 februari in het lerarendebat met de Tweede Kamer op zoek te gaan naar 100 miljoen voor de vijf grote steden en hoopte op steun vanuit de Kamer. Maar het geld is er nog niet. De Volkskrant maakte een samenvatting van dit zes uur durende debat. De krant...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolleiders in actie voor meer handen in de school - 20-2-2020
Iedere derde dinsdag van de maand een nieuwe actie   Sinds dinsdag 18 februari voeren schoolleiders actie voor meer handen in de school door lobby, het verspreiden van posters in de school en op social media. Het komende jaar lanceert de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op iedere...
Primair onderwijs
Een op de drie scholieren na drie jaar op ander niveau dan schooladvies - 18-2-2020
Vorig schooljaar zat een op de drie derdeklassers op een ander niveau dan de basisschool geadviseerd had. Dat meldt de NOS. Uit een analyse van de cijfers van Scholen op de Kaart van de VO-raad bleek dat ruim een kwart van de leerlingen op een hoger niveau zat dan hen is geadviseerd. Een op de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Commissie Onderwijsbevoegdheden van start - 17-2-2020
In opdracht van het kabinet onderzoekt de commissie Onderwijsbevoegdheden hoe het bevoegdhedenstelsel voor leraren beter kan worden ingericht zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs. Dit hebben de onderwijsministers Van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Bijeenkomsten in acht regio’s over onderwijsresultatenmodel - 17-2-2020
In de periode maart tot juni 2020 organiseert de PO-Raad, samen met de Inspectie van het onderwijs, in acht regio’s een werkdag rond het nieuwe resultatenmodel. Ook willen zij in gesprek over het stellen van ambities.   Op de werkdag wordt door adviseurs van de PO-Raad en door...
Primair onderwijs
Steeds meer leerkrachten veranderen van baan - 17-2-2020
Leerkrachten in het primair onderwijs kiezen er de afgelopen jaren steeds vaker voor om van baan te wisselen. Het percentage leerkrachten dat overstapt naar een andere baan binnen of buiten het po is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Vanwege het lerarentekort wordt het voor leerkrachten...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Wie wordt de Innovatieve Schoolleider van het Jaar? - 14-2-2020
Om goede initiatieven van schoolleiders te verzamelen en te belonen, organiseert de AVS in 2020 de verkiezing 'Innovatieve Schoolleider van het Jaar'. Leerlingen, leraren, bestuurders en andere schoolleiders konden tot 21 januari hun schoolleiders nomineren. Uit de nominaties heeft een...
Primair onderwijs
Ruim 11.000 ouders ontevreden over het schooladvies van hun kind - 14-2-2020
Ruim de helft (56 procent) van de leerkrachten die vorig jaar lesgaven in groep 8 in het basisonderwijs werd geconfronteerd met ouders die ontevreden zijn over het schooladvies van hun kind. Bijna allemaal vonden ze dat advies te laag. Terwijl docenten van middelbare scholen het aantal brugklassers...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Griepepidemie kan weer voor meer vervangingsproblemen zorgen - 13-2-2020
Er is officieel sprake van een griepepidemie. Dat blijkt uit cijfers van Expertisecentrum Nivel. Dit kan voor grote problemen zorgen voor schoolleiders om voldoende vervanging te vinden bij zieke leerkrachten.   Al twee weken ligt het aantal mensen met griep boven de epidemische grens van 58...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Campagne ‘werken in het onderwijs, de baan van het leven’ van start - 13-2-2020
Werken in het onderwijs is net zo mooi, heftig, dankbaar en veelzijdig als het leven zelf. Dat is het idee achter de campagne: ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven.’ Diverse partijen, waaronder de AVS, andere vakbonden, gemeenten en het ministerie van OCW willen samen het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Levendige discussie over gelijkheid in onderwijs tijdens eerste dialoogbijeenkomst - 13-2-2020
Maandag 10 februari vond de eerste dialoogbijeenkomst plaats over de toekomst van ons onderwijs. Drie tafelgasten gingen met elkaar de discussie aan over de toegang tot onderwijs en gelijke kansen. Samen met het aanwezige publiek ontstond er een levendige discussie. Op 13 (Rotterdam), 18 (Utrecht)...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vroegboekkorting AVS Schoolleiderscongres verlengd tot en met 16 februari - 12-2-2020
De vroegboekkorting voor het AVS Schoolleiderscongres is verlengd tot en met 16 februari. Profiteer dus nog snel van deze aantrekkelijke vroegboekkorting en schrijf je in. Inspirerende sprekers (o.a. Charles Wood en Foppe de Haan), 25 boeiende workshops, prikkelende pitches, discussiëren...
Primair onderwijs
Charles Wood van CenturyTech centrale inleider op AVS Schoolleiderscongres - 11-2-2020
De Engelsman Charles Wood, eindverantwoordelijk voor alle internationale samenwerkingsverbanden van CenturyTech (www.century.tech), vertelt op het AVS Schoolleiderscongres over de werking van kunstmatige intelligentie en hoe dit van nut kan zijn voor het onderwijs. Schoolleiders en andere...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Brexit: scholen moeten letten op leveranciers uit Verenigd Koninkrijk - 11-2-2020
Nu de Brexit een feit is, betekent dit ook dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 1 januari 2021 komt te vervallen voor het Verenigd Koninkrijk. Scholen moeten mogelijk nieuwe afspraken maken met leveranciers uit dit land. Kennisnet legt het op haar site uit. Dit geldt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 57 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 6 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider