Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 5656 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Mailbombardement op 22 en 23 november: #wijschoolleiders verdienen meer! - 22-11-2018
In de op 21 november gepubliceerde beleidsreactie op het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ (Onderwijsraad, april 2018) erkent minister Slob dat de positie van schoolleiders versterkt moet worden. In zijn beleid ontbreekt echter nog steeds een passend en eerlijk salaris voor...
Primair onderwijs
Arbocongres primair onderwijs geslaagd - 22-11-2018
Op 14 november jl. vond in Utrecht het congres 'Arbo; de kapstok voor duurzame inzetbaarheid in het PO' plaats. De congresgangers hebben deze dag beoordeeld met een 8. Het congres vond plaats in het Muntgebouw te Utrecht. Aan het congres hebben ongeveer 180 preventiemedewerkers,...
Primair onderwijs
Erkenning voor belangrijke rol en positie schoolleider; nu nog vertalen naar waardering in evenwichtig functiehuis met passend salaris - 21-11-2018
Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven hebben op 21 november hun beleidsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd over het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’, dat de Onderwijsraad in april 2018 publiceerde. De ministers erkennen dat schoolleiders een cruciale rol spelen in...
Primair onderwijs
Subsidie aanpak regionale tekorten - 21-11-2018
Tijdens een bijeenkomst op dinsdagmiddag 11 december wordt de landelijke subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bekendgemaakt en toegelicht. Deelnemers kunnen in diverse workshops verkennen wat er mogelijk is voor de aanpak van het...
Primair onderwijs
Een uur cultuureducatie per week op elke school kost 179 miljoen - 20-11-2018
Om op iedere school een uur cultuureducatie aan te bieden, gegeven door een vakleerkracht, is circa 179 miljoen euro nodig. Dat schrijft onderwijsminister Ingrid van Engelshoven in antwoord op Kamervragen over de Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018. Bij dit bedrag wordt ervan...
Primair onderwijs
Elf basisscholen geselecteerd voor Aardgasvrije en Frisse Scholen - 20-11-2018
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) maakte onlangs bekend welke elf basisscholen geselecteerd zijn voor het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen.’ De gemeenten van de deelnemende scholen ontvangen 350.000 euro voor de aardgasvrije en frisse...
Primair onderwijs
OESO-rapport: Nederland heeft sterke internationale onderwijspositie - 19-11-2018
Nederland heeft een sterke internationale onderwijspositie. De Nederlandse bevolking is internationaal gezien hoog opgeleid en heeft een hoge onderwijsdeelname. De ongelijkheid in Nederland is in internationaal perspectief niet opvallend groot. Dat zijn enkele conclusies uit het jaarlijkse OESO-...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dashboard geeft verantwoordingscijfers OCW 2019 - 19-11-2018
Het ministerie van OCW heeft een dashboard gemaakt met cijfers en uitleg over de beleidsonderwerpen van het ministerie. Deze cijfers komen uit de begroting en worden gebruikt voor de verantwoording van het beleid. De cijfers zijn makkelijk te vinden per onderwerp of sector of via de ‘...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Rapportages Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) geven inzicht in prestaties (oud-)leerlingen - 19-11-2018
Alle bestuurders en schoolleiders uit po en vo hebben dit najaar voor de tweede keer van NRO-rapportages van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) ontvangen. De data over de onderwijsloopbanen van (oud-)leerlingen kunnen vergeleken worden met soortgelijke scholen en het landelijk gemiddelde...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Opleidingsniveau ouders weinig invloed op bijstellingen schooladvies - 19-11-2018
Er is geen duidelijk (lineair) verband tussen het aandeel bijstellingen en het opleidingsniveau van ouders. Dat stelt minister Slob in zijn beantwoording van Kamervragen van GroenLinks en PvdA. De schooladviezen van leerlingen met ouders met een wo-opleiding worden wel vaker bijgesteld. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Week tegen Kindermishandeling: 19 – 25 november - 16-11-2018
Het thema van de (zesde) Week tegen Kindermishandeling 2018 is: 'Ik maak het verschil'. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen. Inmiddels zijn er al meer dan 100 activiteiten aangemeld. Iedereen kan iets betekenen voor een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Peiling onder leerkrachten over het schoolleidersvak - 16-11-2018
Het Arbeidsmarktplatform PO nodigt leerkrachten uit mee te doen aan een enquête over het schoolleidersvak. Schoolleiders kunnen leerkrachten hierop wijzen. Het Arbeidsmarktplatform wil in verband met het schoolleiderstekort inzicht krijgen in de bereidheid van leerkrachten om schoolleider te...
Primair onderwijs
Thema en enkele sprekers AVS-congres 2019 bekend - 15-11-2018
Leiderschap in 4D, dat is de toekomst én het thema van het AVS-congres 2019 op 15 maart aanstaande in het NBC te Nieuwegein. Het programma is ver in ontwikkeling. Sprekers als Maarten Lamers (Universiteit Leiden), de Amerikaanse onderwijsvernieuwer Zachary Walker en gamification-specialist...
Primair onderwijs
In de toekomst wordt roken op scholen helemaal verboden - 15-11-2018
Er komt een algeheel verbod op roken op scholen. Ook moeten schoolkantines en bedrijfsrestaurants gezonder worden. Dat staat in het concept van het Nationaal Preventieakkoord, dat RTL Nieuws in handen zegt te hebben. Eind deze maand moet het akkoord, waarin diverse partijen maatregelen vastleggen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Scholen maken kans op de Lang Leve de Liefde Award - 15-11-2018
In de Week van de Liefde, van 11 – 16 februari 2019, wordt voor de vierde keer de Lang Leve de Liefde Award uitgereikt. Met de award zetten Soa Aids Nederland en Rutgers de scholen in het zonnetje die uitblinken in lessen en beleid over relaties en seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Fonds in oprichting om alle scholen van zonnepanelen te voorzien - 12-11-2018
Het ligt in de bedoeling dat binnen nu en vijf jaar op alle (geschikte) schooldaken in Nederland zonnepanelen liggen. Scholen kunnen het hele bedrag daarvoor lenen tegen een (nog vast te stellen) lage rente. Er wordt een speciaal fonds opgezet, meldt de Stichting Schooldakrevolutie aan de NOS....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
OCW wil dat vo-scholen zelf rekenexamens maken - 12-11-2018
Middelbare scholen en mbo-instellingen mogen voortaan zelf rekenexamens gaan maken voor hun leerlingen en studenten. Daarmee komt er een eind aan de landelijk verplichte rekentoets. Dat is het voorstel van onderwijsministers Van Engelshoven en Slob. Met dit voorstel gaat rekenen meetellen voor...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Nieuwe samenstelling AVS Ledenraad - 12-11-2018
Na enkele oproepen begin dit schooljaar hebben negen kandidaten zich aangemeld om de vrijgekomen plaatsen in de AVS Ledenraad in te vullen. Vier zittende leden stelden zich opnieuw verkiesbaar. Omdat dit samen exact het aantal vrijgekomen plaatsen betrof, waren verkiezingen niet nodig.   De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Project Versterking medezeggenschap gaat door - 9-11-2018
De rol van de medezeggenschap in het onderwijs wordt steeds belangrijker. Minister Slob benadrukte dat op het jaarlijkse WMS-congres dat 7 november plaatsvond in Ede. Meer transparantie van besturen over het beleid en vooral over de besteding van de middelen is hard nodig. Instemmingsrecht voor de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Handreiking aanpak lerarentekort voor basisscholen - 8-11-2018
Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs hebben samen een handreiking gemaakt voor bestuurders en schoolleiders van basisscholen die in de knel komen door het lerarentekort. De handreiking maakt inzichtelijk welke mogelijkheden basisscholen hebben om acute personeelstekorten...
Primair onderwijs
AVS Centrum Educatief Leiderschap zoekt directeur en programmamanager - 8-11-2018
Het Centrum Educatief Leiderschap van de AVS zoekt per 1 januari 2019 een excellente directeur en een daadkrachtige programmamanager. Beiden voor WTF 0,6. De directeur en de programmamanager zijn samen met de collega-programmamanager op een brede en veelzijdige manier verantwoordelijk voor het...
Primair onderwijs
Vervangingsfonds verdwijnt en Participatiefonds wordt gemoderniseerd - 8-11-2018
De wettelijke taak van het Vervangingsfonds wordt op termijn beëindigd. Het Participatiefonds blijft bestaan, maar ondergaat een ingrijpende modernisering en vereenvoudiging. Dat schrijft minister in een brief aan de Tweede Kamer.   Met de toekomstige opheffing van het Vervangingsfonds...
Primair onderwijs
Veel voordelen bij afsluiten zorgverzekering OHRA via de AVS - 8-11-2018
AVS-leden ontvangen onder andere 9 procent korting op de OHRA Zorgverzekering en krijgen de module OHRA Gezond er gratis bij.     Sluit je de OHRA Zorgverzekering af via de AVS dan profiteer je van:  •    9% korting op de OHRA Basis Zorgverzekering •...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad pleit voor ruimere onderwijsbevoegdheden en loopbaanperspectieven leraren - 8-11-2018
Een ingrijpende herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur waarbij leraren breed en bovensectoraal inzetbaar zijn. Dit moet leiden tot voldoende en goede leraren, staat in het advies ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’, dat de Onderwijsraad onlangs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Motie meer geld zoeken voor basisschoolleerkrachten aangenomen - 6-11-2018
De motie van D66 en CDA om meer geld te zoeken voor hogere salarissen en betere carrièrepaden voor basisschoolleerkrachten is op 6 november aangenomen in de Tweede Kamer. Dat geld kan volgens deze partijen uit de ‘prestatiebox’ van 263 miljoen euro per jaar komen. De...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 78 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 7 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 55 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider