Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3680 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Tweede Kamer behandelt onderwijsbegroting - 28-1-2008
Medio december 2007 kwam in de Tweede Kamer de onderwijsbegroting aan de orde. Hierbij ging de Kamer akkoord met het actieplan LeerKracht. Er werd geen motie ingediend naar aanleiding van kritiek op de te beperkte uitbreiding van ondersteunende functies in het primair onderwijs. De AVS gaat in op...
Primair onderwijs
Groepsstudiereis Kopenhagen (reprise) - 28-1-2008
Anders dan in vele ons omringende landen bestaat er in Nederland nog niet veel ervaring met kinderopvang binnen scholen. In Denemarken...
Primair onderwijs
Kete Kervezee eerste voorzitter van de PO Raad - 28-1-2008
De schoolbesturen in het primair onderwijs (basis- en speciaal onderwijs) richten op 22 januari a.s. hun belangenvereniging op: de PO Raad. Deze...
Primair onderwijs
Monitor Passend Onderwijs - 28-1-2008
Door de PO-raad is aan de Regiegroep Passend Onderwijs gevraagd een monitor in te richten die er voor gaat zorgen dat er voortdurend een actueel inzicht is in de ontwikkelingen in de regio's ter voorbereiding op passend onderwijs. De monitor wordt uitgevoerd door Actis Advies en zal een vaste...
Primair onderwijs
Kwaliteitseisen gastouderopvang aangescherpt - 10-1-2008
Staatssecretaris Dijksma heeft op 17 januari het nieuwe 'Convenant kwaliteit kinderopvang' in ontvangst genomen. Nieuw in het convenant zijn de aangescherpte kwaliteitseisen voor de gastouderopvang die de branche en de ouders onlangs overeen kwamen. De brancheorganisaties rekenen hiermee af...
Primair onderwijs
Beslis mee over beleid - Oprichtingsvergadering Sectororganisatie PO - 2-1-2008
Op 22 januari aanstaande vindt de oprichtingsvergadering van de Sectororganisatie PO plaats. De AVS en de stuurgroep van de sectororganisatie nodigen AVS leden met klem uit ook naar deze vergadering te komen. Tijdens de oprichtingsvergadering wordt onder meer de beleidsagenda van de...
Primair onderwijs
Invoering Persoonsgebonden nummer in het PO in nieuwe fase - 2-1-2008
De tweede fase van de invoering van het Persoonsgebonden nummer (ook wel onderwijsnummer) in het primair onderwijs gaat in 2008 in de hoogste versnelling. In deze PGN-scan fase 2 ondersteunt PGN PO de scholen bij het op orde brengen van de gegevens in hun leerlingenadministratiesystemen ter...
Primair onderwijs
Toch speelruimte in actieplan Plasterk - 2-1-2008
Kamer verzet zich tegen enkele maatregelen, waaronder versobering BAPOEind november overlegde de Vaste Kamercommissie Onderwijs met de minister en staatssecretarissen van OCW over het actieplan ‘LeerKracht van Nederland’. Hoewel minster Plasterk meerdere malen nadrukkelijk heeft gezegd dat het gaat...
Primair onderwijs
Ontwikkeling van Passend Onderwijs kan door - 2-1-2008
In een debat van 3 ½ uur heeft staatssecretaris Dijksma de kamercommissie achter haar invoeringsplan Passend Onderwijs gekregen. Uiteindelijk delen bijna alle fracties de inspiratie en de droom van Dijksma. Maar iedere fractie doet dat met eigen bedenkingen, vraagtekens en eisen. Alleen Groen Links...
Primair onderwijs
Toch speelruimte in actieplan Plasterk - 2-1-2008
Kamer verzet zich tegen enkele maatregelen, waaronder versobering BAPOEind november overlegde de Vaste Kamercommissie Onderwijs met de minister en...
Primair onderwijs
Beslis mee over beleid - Oprichtingsvergadering Sectororganisatie PO - 2-1-2008
Op 22 januari aanstaande vindt de oprichtingsvergadering van de Sectororganisatie PO plaats. De AVS en de stuurgroep van de sectororganisatie nodigen AVS...
Primair onderwijs
Staatssecretaris Dijksma opent AVS-Congres - 5-12-2007
Primair onderwijs
Medewerking gevraagd bij evaluatie beloningsconvenant - 1-12-2007
In 2004 hebben de toenmalige minister van OCW en de besturenorganisaties het convenant `Beloning...
Primair onderwijs
KlasseTV eerste maand gratis voor AVS leden - 1-12-2007
KlasseTV is de nieuwste voordeelpartner van de AVS. Leden die in de maand december een abonnement afsluiten bij deze partner krijgen het...
Primair onderwijs
Kwaliteit belangrijker dan salaris voor status leraarschap - 1-12-2007
In het rapport 'How the world's best-performing school systems come out on top' heeft adviesbureau McKinsey de beste onderwijssystemen ter wereld met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt onder andere dat de landen die het hoogst scoren dit niet perse bereiken door het verhogen van...
Primair onderwijs
AVS: gemengde gevoelens over reactie op Rinnooy kan - 28-11-2007
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is niet onverdeeld gelukkig over de beleidsreactie van minister Plasterk op het rapport Leerkracht! van de commissie Rinnooy...
Primair onderwijs
Eerste berichten over plannen minister roepen vragen op - 23-11-2007
Vandaag komt in de ministerraad de reactie op het advies van de commissie Rinnooy Kan aan bod.De eerste berichten luiden:• Budget voor inkorting van de carrièrelijnen en het invoeren van LB en LC functies in het PO, wat neerkomt op een salarisverhoging met gemiddeld 6,5%;• Voor elke directeur in...
Primair onderwijs
Brochure over bestuurlijke ouderbetrokkenheid verschenen - 22-11-2007
Schoolbesturen willen intensiever contact met ouders Brochure over bestuurlijke ouderbetrokkenheid verschenen Op school komen het thuismilieu en de school samen. Dit wordt als het fundament van de samenleving beschouwd. Hoe ouders kunnen participeren in de vormgeving van het onderwijs wordt in de...
Primair onderwijs
Onderwijs-cao getekend, financiering plan Rinnooy Kan nog afwachten - 15-11-2007
Op 5 november ondertekenden de vakorganisaties, minister Plasterk en Sharon Dijksma de cao voor het primair onderwijs. De afspraken over de...
Primair onderwijs
Schooldirecteuren de straat op in Amsterdam - 13-11-2007
Zeker 500 directeuren en leerkrachten uit het Amsterdamse basisonderwijs liepen op 7 november mee met een demonstratieve optocht door het centrum van de stad. Zij vroegen hiermee aandacht voor het gebrek aan ondersteunend personeel op scholen en de toename van de administratieve lasten, waardoor de...
Primair onderwijs
Conflictmanagement als core-business - 3-10-2007
Conflictmanagement is voor schoolleiders core-business. De schoolleider is immers het brandpunt waar alle lijnen en belangen in de school samenkomen. Gezamenlijke belangen, zoals goed onderwijs in een positief klimaat, maar ook botsende belangen, visies en praktijken, waar schoolleiders richting...
Primair onderwijs
Onderwijsbegroting 2008 - 18-9-2007
De onderwijsbegroting voor het jaar 2008 ademt een sfeer van ambities en elan. Dat is verfrissend. Bovendien wordt op een aantal onderdelen een heldere analyse gegeven...
Primair onderwijs
Vakmanschap door Ondernemerschap; nieuwe maatwerkproducten AVS - 17-9-2007
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) komt met een nieuw productaanbod, toegespitst op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden van schoolleiders en bestuurders, en op het opstellen en uitvoeren van een ondernemersplan. Steeds meer scholen begeven zich namelijk op dit terrein, maar gedegen...
Primair onderwijs
AVS verlaagt contributie aspirant-leden - 17-9-2007
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) verlaagt haar contributie voor werknemers in het primair onderwijs die nog geen schoolleider zijn, maar dit eventueel wel willen...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 62 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 5 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 58 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider