Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 5653 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Kinderopvang regelen, een lust of een last? - 1-12-2005
Op 1 januari 2007 wordt een begin gemaakt met de gefaseerde invoering van voor-, tussen- en naschoolse opvang. Dat stelt scholen voor nieuwe verantwoordelijkheden. Omdat...
Primair onderwijs
Subsidieregeling voor reïntegratie - 1-12-2005
Een docent of leraar is langdurig ziek of afwezig op school. De communicatie tussen de leiding en de medewerker gaat maar moeizaam en mondjesmaat. Een succesvolle...
Primair onderwijs
Lumpsum en speciaal (basis)onderwijs - 1-12-2005
Steeds vaker worden AVS adviseurs via de Helpdesk en tijdens de Veldbenadering lumpsum geconfronteerd met specifieke knelpunten rond de invoering van lumpsum in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs. Er zijn steeds meer vermoedens, gevoelens en berekeningen in...
Primair onderwijs
Toezicht op maat (TOM) - 1-12-2005
Teamonderwijs Op Maat (TOM) wil samen met de Inspectie en scholen zoeken naar een nieuw toetsingskader dat de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. TOM- en andere vernieuwingsscholen ervaren dat het bestaande kader niet meer past. Waarom niet en hoe zou het dan wl moeten? TOM-scholen hebben...
Primair onderwijs
2005-2006 Kader Primair 04 download - 1-12-2005
Primair onderwijs
Columns voor Kader Primair - 14-11-2005
U kent allemaal de column van Frederique in Kader Primair. De AVS wil ook andere schoolleiders een kans geven om hun dagelijkse belevingswereld te etaleren in de...
Primair onderwijs
AVS Voordeel bij Douwe Egberts Coffee Care - 8-11-2005
Wist u dat scholen jaarlijks vele liters filterkoffie weggooien? En dat 54 procent van de Nederlanders liever cappuccino op het werk drinkt. Een goede reden...
Primair onderwijs
Schijn bedriegt bij vacaturevervulling - 1-11-2005
De positieve trend van vorig jaar lijkt zich door te zetten: het kost scholen steeds minder moeite om aan nieuw personeel te komen. Maar het heeft er alle schijn van dat dit slechts een korte opleving is. Een tekort aan personeel laat niet lang meer op zich wachten.Schoolleiders waarschuwen voor...
Primair onderwijs
Duurzaam succes - 1-11-2005
Hoe zorgen we ervoor dat lesmateriaal ook daadwerkelijk beschikbaar is voor alle scholen en dat een leerkracht en leerling het juiste materiaal voor zijn of haar les of leerroute vindt? Kennisevenement EduExchange op 7 december Op veel scholen vinden initiatieven rond onderwijsvernieuwing plaats....
Primair onderwijs
InnovInnovatieplan voor primair onderwijsatieplan voor PO - 1-11-2005
Minister Van der Hoeven heeft opdracht gegeven tot de ontwikkeling en uitvoering van een landelijk plan van aanpak voor innovatie en schoolontwikkeling.Bij het innovatieplan zijn zeven projecten betrokken: Verbreding Techniek Basisonderwijs VTB, Cultuureducatie, TOM, Q*Primair, Kennisnet, Ict op...
Primair onderwijs
Kwaliteitszorgsysteem speciaal basisonderwijs - 1-11-2005
Een werkgroep van OSO Fontys en het Seminarium voor Orthopedagogiek heeft een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld voor het speciaal basisonderwijs...
Primair onderwijs
Onderwijs naar hoger plan met de studieteamaanpak - 1-11-2005
Studie in teams bevordert schoolontwikkeling Gerichte studie in kleine teams leidt tot verbetering van onderwijs. Dat is het uitgangspunt van de studieteamaanpak. Deze aanpak kan bijvoorbeeld worden toegepast na een zelfevaluatie, maar ook worden ingezet als een schoolteam een probleem ervaart of...
Primair onderwijs
Onderwijsaanbod zorgleerlingen flexibeler en eenvoudiger - 1-11-2005
De hoeveelheid regels voor speciale scholen wordt drastisch verminderd. Ook wordt het huidige systeem eenvoudiger en flexibeler. Scholen...
Primair onderwijs
Achterstand allochtone leerlingen basisonderwijs neemt af - 1-11-2005
Op 20 september verscheen het Jaarrapport Integratie 2005. Het rapport werd op verzoek van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie opgesteld door onderzoekers...
Primair onderwijs
Akkoord over CAO onderwijs - 1-11-2005
Op 18 oktober 2005 sloot de AVS, samen met de andere onderwijsorganisaties, een onderhandelaarsakkoord met OCW over de CAO voor het primair en voortgezet onderwijs. Dit akkoord kwam niet zonder slag of stoot tot stand. OCW bleef lang bij het standpunt van het kabinet dat de nullijn moest worden...
Primair onderwijs
AVS Voordeel bij Douwe Egberts Coffee Care - 1-11-2005
Wist u dat scholen jaarlijks vele liters filterkoffie weggooien? En dat 54 procent van de Nederlanders liever cappuccino op het werk drinkt. Een goede reden om een...
Primair onderwijs
2005-2006 Kader Primair 03 download - 1-11-2005
Primair onderwijs
Onderwijsaanbod aan zorgleerlingen flexibeler en eenvoudiger - 24-10-2005
Speciale scholen krijgen drastisch minder regels. Daarnaast wordt het huidige systeem eenvoudiger en flexibeler. Scholen krijgen de plicht om voor elke leerling een...
Primair onderwijs
Bezuiniging budget personeels- en arbeidsmarktbeleid - 14-10-2005
Uit de begroting OCW 2006 blijkt dat er bezuinigd is op het beschikbare budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid, dat 1 augustus 2005 ingaat. Naar onze mening had...
Primair onderwijs
Subsidie voor opleidingsschool - 10-10-2005
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nodigt scholen en/of besturen voor primair- en voortgezet onderwijs en instellingen voor...
Primair onderwijs
Samenstelling AVS bestuur gewijzigd - 10-10-2005
AVS bestuurslid en penningmeester Mark Jager is per 1 januari 2006 benoemd als directeur van de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). In december 2005 zal hij al geleidelijk met zijn nieuwe werkzaamheden beginnen. Dit betekent voor het bestuur van de AVS een verandering. De...
Primair onderwijs
AVS Nieuwsbrief Zorg verschenen - 4-10-2005
Onlangs is de eerste digitale Nieuwsbrief Zorg van dit schooljaar per e-mail verspreid. U kunt hem nalezen onder Werkgeverszaken, Onderwijs en Leerlingenzorg. Wilt u de...
Primair onderwijs
Subsidie voor opleidingsschool - 1-10-2005
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nodigt scholen en/of besturen voor primair en voortgezet onderwijs en instellingen voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie uit om deel te nemen aan een zogenoemde dieptepilot voor de opleidingsschool en academische school 2005-2008. OCW...
Primair onderwijs
Kennis delen op www.avs.nl - 1-10-2005
Onder www.avs.nl vindt u voortaan het AVS Scholenportaal, de vernieuwde website van onze vereniging. Vormgeving, structuur en navigatie zijn sterk verbeterd en een nieuwe infrastructuur voor kennis delen is toegevoegd. Hier kunnen schoolleiders en bovenschools managers met elkaar informatie...
Primair onderwijs
AVS Homestays - 1-10-2005
Het schooljaar is weer gestart. Een mooi moment om ook over uw eigen ontwikkeling als schoolleider na te denken. Een speciale uitwisseling aangaan met een collega in het buitenland geeft verdieping aan uw functie. De AVS heeft daarvoor het speciale Homestays programma ontwikkeld dat in mei 2005 van...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 78 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 7 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 55 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider