Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 5656 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Derde brandbrief geldnood basisscholen - 5-6-2007
Er moet nu snel extra geld komen voor de exploitatiekosten van basisscholen, want die komen op dat gebied al jaren tekort. Dat schrijven zeven onderwijsorganisaties,...
Primair onderwijs
Vijf miljoen extra voor bso - 5-6-2007
Het kabinet trekt volgend jaar 5 miljoen euro extra uit om nieuwe, creatieve vormen van buitenschoolse opvang te bedenken. Dit jaar was er een aanjaagsubsidie van 6...
Primair onderwijs
LPBO: één naam voor ondersteunende functies - 5-6-2007
Het Landelijk Platform voor Beroepen in het Onderwijs LPBO wil de ondersteunende functies in het onderwijs definiëren. Ze pleit onder andere voor één...
Primair onderwijs
Dubbelfuncties mogelijke oplossing voor bevoegd bewegingsonderwijs - 5-6-2007
Voorstel Alliantie School en Sport opgepikt door staatssecretaris BussemakerStaatssecretaris Jet Bussemaker Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil...
Primair onderwijs
Nota arbeidsvoorwaarden vastgesteld - 5-6-2007
Het AVS-bestuur heeft eind mei de arbeidsvoorwaardennota vastgesteld. Deze nota is bedoeld als inzet voor het overleg over de CAO-onderwijs en de CAO-PO. De AVS zoekt daarbij afstemming met andere vakorganisaties. Het overleg over de CAO-onderwijs de primaire arbeidsvoorwaarden start na de...
Primair onderwijs
Sectorvorming mag diversiteit - 1-6-2007
De AVS heeft de ontwikkelingen richting één sectororganisatie voor het primair onderwijs uitvoerig besproken in Kader Primair Special december 2005 en Kadernieuws Extra maart 2007. Diverse personen uit het onderwijsveld gaven hierover hun mening in de vorm van een column. AVS-...
Primair onderwijs
100 miljoen extra voor onderwijs - 1-6-2007
Gemeenten krijgen circa 100 miljoen extra voor het onderwijs. Meer dan de helft van het bedrag 56 miljoen is bedoeld voor taalonderwijs aan kinderen van twee en drie jaar. Er gaat ook extra geld naar de bredeschoolontwikkeling 18 miljoen en naar de bestrijding van schooluitval. Dit maakte...
Primair onderwijs
2006-2007 Kader Primair 10 download - 1-6-2007
Primair onderwijs
Ondernemerschap voor de schoolleider - 31-5-2007
AVS organiseert symposium `Tijd voor ondernemerschap´11 oktober 2007 organiseert de AVS, de Algemene Vereniging Schoolleiders in het primair onderwijs, een...
Primair onderwijs
Minder bureaucratie en meer geld voor ondersteuning - 18-5-2007
Als het aan staatssecretaris Dijksma van onderwijs ligt, komt er extra geld voor administratieve ondersteuning van schoolleiders in het primair...
Primair onderwijs
Scholenpanel: autonomie en verantwoording - 16-5-2007
Het onderwijs in Nederland is al sinds jaar en dag onderhevig aan veranderingen, zowel in het onderwijs zelf als in haar omgeving.Het is noodzaak voor onderwijsinstellingen om in te spelen op deze veranderingen. Enkele van deze veranderingen zijn het verkrijgen van meer autonomie door een...
Primair onderwijs
AVS herkent zich niet in teneur Onderwijsverslag 2005/2006 - 16-5-2007
De AVS herkent zich niet in de teneur van het onderwijsverslag 2005/2006, dat de Onderwijsinspectie op 15 mei presenteerde. Er zijn weliswaar enkele 'hardnekkige problemen', zoals het verslag stelt, maar deze zijn niet nieuw en op de meeste scholen wordt hard gewerkt aan het oplossen...
Primair onderwijs
Netwerk eenpitters in oprichting - 15-5-2007
Eenpitters vormen voor de AVS een belangrijke doelgroep, blijkt onder andere uit het specifieke professionaliseringsaanbod voor eenpitters dat...
Primair onderwijs
AVS commissie Huisvesting & financiën zoekt leden - 12-5-2007
De (beleids)commissies van de AVS geven bestuur en medewerkers gevraagd en ongevraagd advies over het AVS-beleid. Zij fungeren als klankbord voor de activiteiten van...
Primair onderwijs
Bruidsschatregeling loopt ten einde - 12-5-2007
Scholen voor primair onderwijs en scholen die onder de WEC vallen, kunnen met ingang van 1 januari 2009 geen gebruik meer maken van de zogenaamde Bruidsschatregeling. Het gemeentelijk beleid bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in die betreffende gemeente staat bekend als de...
Primair onderwijs
Extra financiering vreemdelingen rechtstreeks naar scholen - 12-5-2007
  Scholen kunnen tot op heden voor vreemdelingen korter dan één jaar in Nederland via de gemeente aanspraak maken op een extra bedrag van 1.174 euro per leerling. Vanaf 1 augustus 2007 wordt deze extra financiering rechtstreeks met de scholen geregeld. Gemeenten krijgen deze...
Primair onderwijs
Kanttekeningen bij verhoogd PAB-budget - 12-5-2007
De bedragen voor het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid PAB 2007-2008 zijn ten opzichte van 2006-2007 met 0,63 procent verhoogd. Enkele kanttekeningen bij het budget personeelsbeleid zijn: o Bedrag van Convenant schoolleiding kleine scholen minder dan 200 leerlingen: OCW onderzoekt de...
Primair onderwijs
Staatssecretaris onderkent groei wachtlijsten bso - 9-5-2007
In haar brief van 23 april 2007 aan de Tweede Kamer onderkent staatssecretaris Dijksma van Onderwijs de groei van de wachtlijsten in de buitenschoolse...
Primair onderwijs
Vooraankondiging AVS-symposium - 9-5-2007
Tijd voor ondernemerschapWilt u binnen uw huidige middelen een aantal nieuwe initiatieven ontplooien? Waar gaat u zich op focussen met uw...
Primair onderwijs
Onderzoek onzedelijk gedrag leerlingen - 9-5-2007
Directe aanleiding hiervoor is een uitzending van Netwerk over een incident op een basisschool in Amersfoort, waarbij een leerling een leeftijdsgenoot onzedelijk betastte en...
Primair onderwijs
Vragen over herindicatie rugzakleerlingen - 9-5-2007
Voor veel rugzakleerlingen loopt de indicatietermijn aan het eind van dit schooljaar af. Om recht te houden op de rugzakmiddelen moet een herindicatie worden aangevraagd. De AVS krijgt veel vragen over deze herindicatieprocedure. Een beschrijving van hoe een en ander in zijn werk gaat en wat de...
Primair onderwijs
Parlementair onderzoek kwaliteit basisonderwijs nodig - 9-5-2007
De resultaten van een analyse van twintig jaar Periodieke Peilingen van het Onderwijsniveau PPON heeft de discussie over de kwaliteit van het Nederlandse basisonderwijs...
Primair onderwijs
Reminder: jaarstukken indienen vóór 1 juli 2007 - 9-5-2007
Dit schooljaar is er een andere lijn voor de indiening van de jaarstukken en de accountantscontrole. Alle stukken moeten vóór 1 juli 2007 door Cfi zijn ontvangen.Het tijdig en volledig indienen van de jaarstukken valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de school/scholen. Indien de...
Primair onderwijs
Rinnooy Kan leidt onderzoek lerarenbeleid - 9-5-2007
Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, wordt voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar het lerarenbeleid, met als doel het aantrekkelijker maken van het leraarsberoep.De commissie gaat kijken naar salaris, arbeidsvoorwaarden en de positie van leerkrachten...
Primair onderwijs
Christelijke scholen wijzen boek Paul van Loon af - 9-5-2007
Christelijke scholen hebben veel moeite met de toespelingen op de duivel en de hel in het boek Ontsnapt uit de dode hoek van kinderboekenschrijver Paul van Loon. Ook de SGP...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 78 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 7 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 55 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider