Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4001 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Maatregelen tegen Mexicaanse griep - 19-8-2009
De overheid heeft besloten om de zomervakanties niet te verlengen als maatregel tegen de Mexicaanse griep. Wel kunnen scholen enkele simpele (preventieve) maatregelen...
Primair onderwijs
Richtsnoeren persoonsgegevens op internet - 14-8-2009
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft nieuwe, aanvullende, richtsnoeren bekend gemaakt in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in relatie tot publicatie op internet. In eerste instantie zijn deze richtsnoeren gericht op openbaarmaking van overheidsinformatie op...
Voortgezet onderwijs
Geen knipkaart voor vmbo-leerlingen - 14-8-2009
Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft in haar brief van 10 augustus 2009 de Tweede Kamer laten weten, dat er nog geen knipkaart wordt ingevoerd voor vmbo-studenten om korte stages in het MBO te volgen. Dit is de conclusie die zij getrokken heeft uit het overleg met de VO-raad en de BVE. Het...
Voortgezet onderwijs
Samen Engels leren spreken - 14-8-2009
Deze 14de publicatie in de Onderzoeksreeks doet verslag van een onderzoek naar de inzet van de multimediale lessenserie ‘Samen Engels Leren Spreken'. De resultaten laten zien dat door de inzet van ict-toepassingen de spreekvaardigheid Engels van vmbo. Nieuwe hulpmiddelen zoals digitale...
Voortgezet onderwijs
Eén Toezichtskader PO/VO 2009 - 13-8-2009
De huidige toezichtskaders PO (2005) en VO (2006) zijn geïntegreerd in één Toezichtskader PO/VO 2009. Door ontwikkelingen in het toezicht, onder andere gestimuleerd door ontwikkelingen in de besturingsfilosofie van de overheid, was actualisering noodzakelijk. Omdat op grond van...
Primair onderwijs
Wet gelijke behandeling ook voor onderwijs - 30-7-2009
De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) wordt per 1 augustus 2009 uitgebreid naar het basis- en voortgezet onderwijs. Een gevolg van de uitbreiding is dat vanaf het schooljaar 2009/2010 ouders geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor aangepast leermateriaal...
Primair onderwijs
Wet gelijke behandeling ook voor onderwijs - 30-7-2009
De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) wordt per 1 augustus 2009 uitgebreid naar het basis- en voortgezet onderwijs. Een gevolg van de uitbreiding is dat vanaf het schooljaar 2009/2010 ouders geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor aangepast leermateriaal...
Voortgezet onderwijs
Vakantiespreiding zomer 2011 bekend - 30-7-2009
De periodes voor de zomervakantie van 2011 zijn vastgesteld. Voor 2011 geldt nog dezelfde regeling. Mogelijk wordt de periode van 7 weken voor het voortgezet onderwijs vanaf de zomervakantie 2012 gewijzigd in 6 weken zomervakantie. Op 27 maart 2009 is er een beleidsreactie naar de Tweede Kamer...
Voortgezet onderwijs
Eindelijk duidelijkheid over detachering onderwijspersoneel en btw - 29-7-2009
De staatssecretaris van Financiën heeft op 16 juli 2009 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om te bereiken dat het voor de praktijk duidelijk is in welke gevallen het uitlenen van personeel in de onderwijssector is vrijgesteld van btw. Dit naar aanleiding van de uitspraken van het Hof Den...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijziging Subsidieregeling Kinderopvang - 27-7-2009
Het ministerie van OCW stelt voor 2009 een bedrag van € 9 miljoen beschikbaar voor de bevordering van de kwaliteit van de kinderopvang en de stimulering van de samenwerking tussen de kinderopvangcentra en peuterspeelzalen.In de circulaire Wijziging van de Subsidieregeling kinderopvang in...
Primair onderwijs
Aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2008 – 2009 - 21-7-2009
In verband met het doorvoeren van enkele wijzigingen in de Wet op de expertisecentra (WEC) per 1 augustus 2008, het clusteren van diverse bekostigingsregelingen en het opnemen van het vermenigvuldigingsbedrag voor de specifieke uitkering aan gemeenten, bestemd voor het bestrijden van...
Voortgezet onderwijs
Verhoging pensioenpremies per 1 juli 2009 - 20-7-2009
Met ingang van 1 juli komt er een tijdelijke opslag van 1% op de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van het ABP. Deze verhoging komt voor 0,7% voor rekening van de werkgever en voor 0,3% van de werknemer. Tegelijkertijd is de overgangspremie VPL (voor de  financiering van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Evaluatiestudie wijst uit: invoering WMS geslaagd - 20-7-2009
In een brief van de staatssecretarissen OCW blijkt, dat de invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen grotendeels geslaagd is. Zij baseren hun berichtgeving op de uitgebrachte evaluatiestudie “Medezeggenschap: met de wind in de zeilen”, verricht door ITS en “Eindrapport van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Assistentopleiding VMBO vanaf 1-8-2009 opgenomen in wet op VO - 16-7-2009
Assistentopleiding in het vmbo wordt per 1 augustus 2009 opgenomen in de Wet op het Voortgezet Onderwijs De assistentopleiding in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs was tot nog toe een tijdelijke beleidsregel van het ministerie OCW. Schoolbesturen die hier voor het eerst gebruik van...
Voortgezet onderwijs
Aanscherping toezicht bij start nieuwe scholen - 15-7-2009
Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk heeft een wetvoorstel ingediend, waarin wordt geregeld dat er vanaf de start van een nieuwe school toezicht door de Inspectie wordt gehouden. Het voorstel gaat over het opnemen van een nieuw artikel 11a Wet op het onderwijstoezicht en heeft betrekking op zowel het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zomervakantie voor veel leerlingen te lang - 11-7-2009
“Door de lange zomervakantie raken achterstandsleerlingen steeds verder achterop. Om dit tegen te gaan zou de vakantieperiode het beste ingekort kunnen worden”, aldus Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, in dagblad Trouw begin juli.Volgens Kervezee zijn veel allochtone kinderen de dupe van de...
Primair onderwijs
Onderwijs positief over extra aandacht taal- en rekenonderwijs - 11-7-2009
De Kwaliteitsagenda PO heeft onder schoolleiders en bestuurders een redelijk goede bekendheid, onder leerkrachten veel minder. Wel zijn alle drie de groepen positief over...
Primair onderwijs
TV en internet beïnvloeden 'afzeikgedrag' onder kinderen - 9-7-2009
Stichting Media Rakkers publiceerde eind juni het rapport `Van kwaad tot erger´, waarin zij de effecten van de `afzeikcultuur´ op kinderen onderzocht. Hieruit blijkt dat 98 procent van de kinderen afzeikgedrag herkent, accepteert en waardeert. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van...
Primair onderwijs
Heroverweging Passend onderwijs - 9-7-2009
Staatssecretaris Dijksma heroverweegt het proces van de invoering van Passend onderwijs. De invoering in 2011 wordt heroverwogen en in overleg met de...
Primair onderwijs
Primair onderwijs krijgt meeste geld voor opknapwerkzaamheden - 8-7-2009
Van de 165 miljoen die het kabinet uittrekt voor het opknappen van schoolgebouwen, komt honderd miljoen ten goede aan het primair onderwijs.Scholen die voor geld in aanmerking willen komen, moeten kunnen aantonen welk effect de aanpassing heeft op het binnenmilieu of op energiebesparing....
Primair onderwijs
Aantal scholen loopt NOAT-vergoedingen mis - 8-7-2009
Het aantal leerlingen dat door scholen opgeven wordt voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT) is de afgelopen twee jaar sterk teruggelopen. Hierdoor lopen deze scholen de NOAT-vergoeding mis.Deze teruggang in opgegeven aantallen geldt voor alle etnische groepen - van Turks, Marokkaans,...
Primair onderwijs
Intensieve taalles in schakelklas werpt vruchten af - 8-7-2009
Schakelklassen zijn een effectief instrument in de bestrijding van onderwijsachterstanden. Deze klassen blijken positieve effecten te hebben op de...
Primair onderwijs
Geld voor actieplan LeerKracht! blijft beschikbaar - 6-7-2009
Ondanks de economische crisis gaan de maatregelen in het kader van het actieplan LeerKracht van Nederland gewoon door. Dit meldde minster Plasterk onlangs in een...
Primair onderwijs
‘Confessionele school mag homo weren’ - 25-6-2009
Discussie over uitzonderingspositie bijzonder onderwijsConfessionele scholen zouden onder bepaalde omstandigheden homoseksuele leerkrachten mogen weren als die zich duidelijk in strijd met de grondslag van de onderwijsinstelling gedragen. Dat staat volgens diverse media in een nog vertrouwelijk...
Primair onderwijs
Aantal onderwijsvacatures daalt - 25-6-2009
11 procent minder dan jaar geleden Het aantal vacatures op internet is in Nederland in mei van dit jaar voor de dertiende opeenvolgende maand afgenomen. Dat blijkt uit de maandelijkse Monster Employment Index die vacaturesite Monsterboard.nl onlangs publiceerde. Voor het eerst laat nu ook het...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 56 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 9 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider