Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3750 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
De Kroon op uw Werk - Vooraankondiging vijfdaagse cursus voor 60-plussers - 12-6-2010
De Kroon op uw WerkDe AVS wil vanaf volgend schooljaar een cursus aanbieden voor senioren (en hun partners) die werken in het onderwijs. Leidinggevenden en niet-...
Primair onderwijs
Demissionair kabinet legt onderwijs toch nullijn op - 10-6-2010
In de onlangs verschenen Voorjaarsnota hanteert het demissionaire kabinet CDA-ChristenUnie, zonder enige parlementaire steun, de nullijn voor de onderwijssalarissen in...
Primair onderwijs
Plan uitbreiding kleuterperiode vergt zorgvuldigheid - 10-6-2010
De Onderwijsraad wil dat basisscholen vijf ochtenden gaan verzorgen voor alle driejarigen. De herziene kleuterperiode biedt, als het aan de raad ligt, voor alle drie-,...
Primair onderwijs
AVS roept politiek op matje - 7-6-2010
Demissionair kabinet legt onderwijs toch nullijn op In de onlangs verschenen voorjaarsnota hanteert het demissionaire kabinet CDA-...
Primair onderwijs
Expertmeeting Actief Burgerschap AVS op 24 juni 2010 - 4-6-2010
De Algemene Vereniging Schoolleiders organiseert op donderdag 24 juni a.s. van 11 tot 15 uur in het centrum van Utrecht een expertmeeting over Actief Burgerschap...
Primair onderwijs
In tien jaar naar de top: pleidooi voor een 10-jarenplan voor het primair onderwijs - 26-5-2010
Woensdag 26 mei heeft de PO-Raad het manifest `In tien jaar naar de top: pleidooi voor een 10-jarenplan voor het primair onderwijs´ gepresenteerd. In het Manifest roept de...
Primair onderwijs
AVS: driejarigen welkom in basisonderwijs, invoering vraagt om zorgvuldigheid - 26-5-2010
AVS waarschuwt voor te overhaaste invoering van het advies van de Onderwijsraad, ten koste van kwaliteit en personeel In haar advies `Naar...
Primair onderwijs
Onderwijsbonden vragen duidelijkheid over CAO's - 19-5-2010
Primair onderwijs
Campagne functiemix - 12-5-2010
Op initiatief van het ministerie van OCW is in overleg met de sociale partners een communicatiecampagne gestart om de functiemix zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs onder de aandacht te brengen. Besturen, directies en medezeggenschapsraden zijn en leerkrachten en docenten...
Primair onderwijs
Maatregelen leerlinggebonden financiering (Brief van OC&W) - 28-4-2010
Hieronder vindt u een brief die OCW, na overleg met de bonden en de sectorraden, op 28 april 2010 heeft gestuurd aan de besturen en medezeggenschapsraden, over de...
Primair onderwijs
Maatregelen leerlinggebonden financiering (Brief van OC&W) - 28-4-2010
Hieronder vindt u een brief die OCW, na overleg met de bonden en de sectorraden, op 28 april 2010 heeft gestuurd aan de besturen en medezeggenschapsraden, over de opvang van de gevolgen van de bezuiniging, per 1 augustus, op de middelen voor de rugzak in het SBO en de ambulante begeleiding...
Voortgezet onderwijs
ESHA Magazine nr.2 is uit - 27-4-2010
Het ESHA magazine nr. 2 is uit. Geïnteresseerden kunnen het lezen op of downloaden van de website ww.eshamagazine.org. Het ESHA e-zine is het gratis digitale tijdschrift van ESHA, de Europese vereniging waarbij 21 schoolleidersverenigingen zijn aangesloten. In het magazine staan bijdragen van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolleiders roepen burgers op onderwijs-sympathiek te stemmen - 21-4-2010
Een aantal schoolleiders in het primair onderwijs is een actie begonnen om burgers te wijzen op het belang van goed (basis)onderwijs. En dat daar dus niet op bezuinigd mag worden. Middels een brief vragen zij de kiezer hiermee rekening te houden en op 9 juni, bij de verkiezingen, te kiezen voor ‘de...
Primair onderwijs
PABO voor Praktijkonderwijs voldoende - 21-4-2010
Uit onderzoek van Regioplan blijkt dat tweederde van de leraren in het Praktijkonderwijs een PABO-diploma heeft en vinden scholen dat zij niet verplicht een tweedegraads onderwijsbevoegdheid moeten halen. Dit onderzoek is in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) uitgevoerd...
Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling bevorderen van internationale oriëntatie en samenwerking - 21-4-2010
Scholen kunnen op basis van deze regeling meedoen aan internationalisering. Het doel van deze regeling is: het bevorderen van internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen en het bijdragen in de kosten die instellingen maken bij het opstarten van...
Voortgezet onderwijs
Regeling InnovatieImpuls Onderwijs - 21-4-2010
Staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW stelt € 18 miljoen beschikbaar voor innoverende projecten in het primair- en voortgezet onderwijs. Het stimuleren van innovatie binnen scholen is een van de maatregelen die in het Actieplan LeerKracht (2007) staan. Hiermee wil het ministerie OCW het...
Voortgezet onderwijs
CAO VO dreigt vast te lopen door onduidelijkheid lonen - 20-4-2010
Dreigende nullijn vergroot lerarentekort Het personeel in het voortgezet onderwijs kan voorlopig niet rekenen op een marktconforme loonstijging en vermindering van de werklast. Dat concluderen de centrales van onderwijspersoneel -AOb, ABVAKABO FNV, CNV Onderwijs en CMHF- na overleg met...
Voortgezet onderwijs
Scholieren positief over maatschappelijke stage - 16-4-2010
Uit het onderzoek “Maatschappelijke stage”, uitgevoerd door de Nationale Jeugdraad (NJR) en gehouden onder bijna 800 scholieren, blijkt dat er sprake is van een succes. De leerlingen vinden het zinvol om een maatschappelijke stage te lopen en dat zij hierin goed begeleid worden. Het...
Voortgezet onderwijs
Betere doorstroommogelijkheden voor leerlingen VO - 16-4-2010
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW ingestemd met betere doorstroommogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om diploma’s ‘te stapelen’. Hiervoor is het Besluit samenwerking VO-BVE over verruiming...
Voortgezet onderwijs
Heroverwegingsvoorstellen kleden onderwijs uit - 7-4-2010
Het op 1 april gepresenteerde rapport waarin de ambtelijke werkgroep aangeeft waarop binnen het onderwijs 20 procent bezuinigd zou kunnen worden, is met ongeloof en...
Primair onderwijs
Cultuuromslag en openheid voorwaarden om tij zeer zwakke scholen te keren - 6-4-2010
‘Elk talent benut – van ondermaats naar excellent’ was de titel van het onderwijscafé dat op 31 maart op initiatief van de AVS, PO-Raad en VO-raad plaatsvond in Studio Dudok te Den Haag. Politici, deskundigen en het veld gingen in debat over zeer zwakke scholen en wat er...
Primair onderwijs
Brede heroverwegingen - 2-4-2010
Rapporten ambtelijke werkgroepen gepubliceerd Op de derde dinsdag van september 2009 gaf het kabinet de opdracht aan twintig ambtelijke...
Primair onderwijs
Rapporten ‘Brede heroverwegingen’ - 1-4-2010
Het kabinet heeft vandaag de rapporten van de twintig werkgroepen ‘Brede Heroverwegingen’  aangeboden aan de Tweede Kamer.Het kabinet heeft de heroverwegingsrapporten laten opstellen om politieke keuzes voor te bereiden over toekomstige bezuinigingen en deze rapporten bevatten een scala aan...
Primair onderwijs
Pilot verplaatsing Cito-Eindtoets - 25-3-2010
55 basisscholen in de regio´s Assen, Elburg, Roermond en Wijchen doen mee aan de pilot verplaatsing Cito-Eindtoets. Op 29, 30 en 31 maart krijgen de leerlingen van groep 8...
Primair onderwijs
Gratis deelname Intermediair Beste Werkgeversonderzoek non-profit - 24-3-2010
Elk jaar wordt door Intermediair het Beste Werkgeversonderzoek gehouden onder uiteenlopende non-profitorganisaties. Ook dit jaar kunnen organisaties hier aan deelnemen....
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 89 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 2 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider