Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4001 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Vervolgprotocol Basisonderwijs beschikbaar - 29-5-2020
Het vervolgprotocol Basisonderwijs, voor de volledige heropening van de basisscholen op 8 juni, is gereed. Nog altijd vindt de volledige heropening van de basisscholen plaats tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord...
Primair onderwijs
Grote steden presenteren actieplan lerarentekort met lange termijnperspectief - 29-5-2020
Het tekort aan leraren in het primair onderwijs raakt de grote steden meer dan verwacht. De huidige tekorten in de grote steden zijn inmiddels opgelopen tot meer dan 1475 fte. Dit blijkt uit een recentelijk gepubliceerd actieplan, gericht op de middellange en lange termijn, waarin structurele...
Primair onderwijs
Subsidieregeling voor wegwerken coronaleerachterstanden gepubliceerd - 28-5-2020
De subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 is gepubliceerd. Scholen kunnen subsidie aanvragen om eventuele corona-achterstanden weg te werken. Er zijn drie aanvraagrondes: van 2 tot en met 21 juni, van 18 augustus tot en met 18 september en eventueel...
Primair onderwijs
Passend onderwijs: zorg beter georganiseerd, maar ook betere facilitering en duidelijkere doelen nodig - 28-5-2020
De invoering van Passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen verbeterd. Bij leraren en ouders zijn de verwachtingen die de invoering van Passend onderwijs heeft gewekt na 5 jaar niet waargemaakt. De overheid kan meer helderheid bieden over de doelen en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ook tijdens coronacrisis veel en ernstig geweld bij kwetsbare gezinnen - 28-5-2020
Wat is de impact van de coronacrisis op gezinnen waar huiselijk geweld speelt? Volgens ouders en kinderen is het geweld en de andere problemen die in het gezin spelen, nauwelijks veranderd. Toch is bij de meeste gezinnen nog steeds sprake van veel en ernstig geweld. Dat blijkt uit onderzoek van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuw protocol basisonderwijs in ontwikkeling - 27-5-2020
Volgens planning zouden op woensdag 27 mei nieuwe protocollen verschijnen voor de volledige heropening van de basisscholen vanaf 8 juni. Dat blijkt helaas niet te lukken, omdat de PO-Raad als opsteller van het document nog wacht op noodzakelijke informatie van het Outbreak Management Team. Het is...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Protocol scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) beschikbaar - 27-5-2020
Op 2 juni 2020 gaan ook de scholen voor voorgezet speciaal onderwijs (vso) weer open. Ook voor deze scholen is een protocol als handreiking opgesteld. In dit protocol staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne, die opgevolgd dienen te worden, en praktische adviezen voor de...
Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kansenongelijkheid kan ontstaan bij niet bij onderzoek betrokken scholen - 26-5-2020
Leerlingen, studenten, ouders, vakbonden en vakverenigingen worden te weinig betrokken bij onderzoek over onderwijs. En als alleen enthousiaste scholen meedoen aan onderzoeken, kan de kloof tussen scholen groeien. Dat blijkt uit het op 19 mei door het Rathenau Instituut gepubliceerde rapport...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meerderheid schoolleiders eens met besluit om basisscholen weer volledig te openen - 25-5-2020
79 procent van de schoolleiders vindt het een goed besluit dat alle basisscholen op 8 juni weer opengaan, tenzij anders blijkt uit de monitoring van het virus. Dat blijkt uit de peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder duizend schooldirecteuren in het basisonderwijs en speciaal...
Primair onderwijs
Middelbare scholen hanteren andere overgangsnormen vanwege corona - 25-5-2020
Een meerderheid van de middelbare scholen (53 procent) hanteert niet de normale ‘overgangsvormen’ dit schooljaar. Ruim een derde van de scholen (38 procent) heeft zittenblijven dit jaar helemaal afgeschaft. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het onderzoek wijst uit dat...
Voortgezet onderwijs
Scholieren en jongeren claimen plek aan tafel na oproep Rutte - 25-5-2020
Tijdens de persconferentie van dinsdag 19 mei jl. gaf minister-president Rutte aan dat jongeren moeten kunnen meepraten over de impact van de coronacrisis. Het LAKS, FNV Young & United en de NJR, die deze oproep zeer terecht vinden, hebben de handen ineengeslagen om invulling te geven aan de...
Voortgezet onderwijs
Leerlingen weer naar school, maar niet allemaal tegelijk - 19-5-2020
Op 2 juni gaan de scholen voor voortgezet onderwijs en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs herstarten na ruim twee maanden afstandsonderwijs. In tegenstelling tot het basisonderwijs is hier de 1,5 meter afstandrichtlijn volledig van toepassing, ook voor leerlingen onderling. Dit betekent...
Voortgezet onderwijs
Wetvoorstel Ruimte voor Nieuwe Scholen door Eerste Kamer aangenomen - 19-5-2020
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. De nieuwe procedure voor de start van een nieuwe school zal naar verwachting vanaf volgend schooljaar ingaan. Iedereen is in Nederland vrij om een school op te richten. Deze vrijheid van onderwijs (artikel 23...
Primair onderwijs
Subsidieregeling zij-instroom PO G5 gepubliceerd - 19-5-2020
Op 18 mei 2020 heeft minister Slob van Onderwijs de Subsidieregeling zij-instroom PO G5 gepubliceerd. Basisscholen in de vijf grote steden mogen na de zomervakantie onbevoegden (maximaal een dag per week) voor de klas zetten om het lerarentekort aan te vullen. Deze ‘...
Primair onderwijs
Veel aandacht voor leesbevordering op scholen - 19-5-2020
Uit twee recente onderzoeken van Stichting Lezen blijkt dat het belang van leesbevordering in de kinderopvang en het primair onderwijs onderkend wordt. Wel blijkt dat dit lang niet altijd verankerd wordt in beleid.  Positieve resultaten komen ook naar voren uit het onderzoek Leesbevordering...
Primair onderwijs
NRO-verbindingsprijzen 2020: inschrijving geopend - 18-5-2020
Ben jij of ken jij iemand die steeds de samenwerking zoekt met anderen om onderwijs met onderzoek te verbeteren? Iemand die andere onderwijsprofessionals en onderzoekers in Nederland wil inspireren? Meld je aan voor de NRO-verbindingsprijzen vóór maandag 8 juni 12.00 uur. Met de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
244 miljoen om leerachterstanden coronacrisis in te halen - 18-5-2020
Het kabinet investeert 244 miljoen euro in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om achterstanden in het onderwijs opgelopen door de coronacrisis in te halen.   Onderwijsachterstanden De financiële hulp is bedoeld voor hulp en maatwerk voor leerlingen en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Vso-leerlingen krijgen geen diploma, maar wel staatsexamens - 15-5-2020
De Tweede Kamer stemde tijdens een spoeddebat op 7 mei voor een motie van Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) om diplomering in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) mogelijk te maken op basis van eigen schoolresultaten. Na overleg met verschillende onderwijsorganisaties komt minister Slob...
Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vraag teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs aan vóór 30 juni - 15-5-2020
Scholen die 10-14-onderwijs (willen) aanbieden, kunnen hun aanvraag voor het experiment teambevoegdheid tot 30 juni indienen bij het ministerie van OCW. Dit experiment biedt ruimte om leraren met alleen een po- of vo-bevoegdheid samen de verantwoordelijkheid te geven voor het onderwijs aan deze...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 - 15-5-2020
De minister van OCW stelt 25 miljoen euro beschikbaar voor de ‘subsidieregeling incidentele middelen leerlingdaling vo 2020’. Het doel is door regionale samenwerking een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod te ontwikkelen dat de leerlingdaling kan opvangen. De regeling...
Voortgezet onderwijs
Online IBP QenA-sessie: les op afstand en weer naar school - 15-5-2020
Welke vragen hebben schoolleiders en ICT-coördinatoren op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) nu scholen vanaf 11 mei weer open gaan? In een online IBP vraag-en-antwoordsessie via Microsoft Teams op donderdag 28 mei (van 15.00-16.00 uur) van SIVON en Kennisnet beantwoorden...
Primair onderwijs
Tweede Kamer wil blijvende steun kwetsbare leerlingen na schoolsluiting - 14-5-2020
De Tweede Kamer wil extra steun voor leerlingen die dat nodig hebben nu de scholen het onderwijs weer opstarten. Scholen krijgen de ruimte om te onderzoeken wat nodig is om leerlingen passende hulp te bieden. Minister Slob van Onderwijs gaat ook de mogelijkheden voor les op afstand aan thuiszitters...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Het Vervangingsfonds beëindigt twee tijdelijke maatregelen in verband met corona - 14-5-2020
Medio maart heeft het bestuur van het Vervangingsfonds enkele tijdelijke maatregelen getroffen om de schoolbesturen in het primair onderwijs tegemoet te komen toen deze voluit geconfronteerd werden met de gevolgen van het coronavirus. Inmiddels zijn de scholen weer voorzichtig gestart en vervalt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meerderheid leerlingen enthousiast over online lessen en zelfstandig werken - 14-5-2020
Wat willen leerlingen behouden aan het online leren van de afgelopen periode? Vooral het zelf kunnen bepalen van hun planning en tempo zou moeten blijven. Dit bleek uit een grootschalig onderzoek dat de CED-Groep uitzette onder ruim 10.000 kinderen en jongeren die thuis hebben gewerkt met de...
Primair onderwijs
Factsheet ‘wees alert op de thuissituatie’ - 14-5-2020
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een factsheet (one-pager) uitgegeven voor professionals met informatie en (gespreks)tips over de thuissituatie van leerlingen, waar je op kunt letten bij vermoedens van onveiligheid en hoe je de stappen van de meldcode doorloopt....
Primair onderwijs

Pagina's

actueel-agenda1.jpg

Agenda

Er zijn 56 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.
Data: 2 juni 2020
Wilt u weten of leidinggeven iets voor u is of wilt u goed toegerust zijn voor uw taak als leidinggevende? Wilt u voor de directie als sparringpartner fungeren? En wilt u voor uw collega’s een rolmodel en een direct-leidinggevende zijn die dicht bij de dagelijkse onderwijspraktijk staat? In...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 10 juni 2020
In drie dagdelen klaar voor de terugkomst van je leerlingen op school na de periode van het onderwijs op afstand!   Wat als de leerlingen straks, na deze periode van onderwijs op afstand, weer naar school komen? We weten zeker dat er grote verschillen in niveau tussen leerlingen zullen zijn...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 11 juni 2020
In de nieuwe CAO PO 2019 – 2020 is opgenomen dat elke werkgever verplicht is voor 1 augustus 2020 zijn functiegebouw te actualiseren. Hierbij overweegt de werkgever of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Indien nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn, wordt besloten welke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 25 juni 2020
In de nieuwe CAO PO 2019 – 2020 is opgenomen dat elke werkgever verplicht is voor 1 augustus 2020 zijn functiegebouw te actualiseren. Hierbij overweegt de werkgever of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Indien nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn, wordt besloten welke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 25 juni 2020
In hoeverre is een school ook de school die zij wil zijn of zegt te zijn en in hoe kan zij dit verantwoorden naar de inspectie?   Deze eendaagse training gaat over het waarderingskader 2017, handvatten voor de voorbereiding van het inspectiebezoek en over zelfevaluatie. Dit in de wetenschap...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 9 september 2020
Als schoolleider leef je in een glazen huis. Je hebt met veel verschillende doelgroepen te maken en schaakt op tien borden tegelijk. Hoe organiseer je de communicatie van de school zo effectief mogelijk? Met de Leergang Strategische communicatie & PR leer je hoe je meer grip kunt hebben op dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 11 september 2020
Nuffic organiseert op 11 september 2020 een conferentie over internationalisering op de basisschool. De conferentie ‘Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, jawohl, oui!’ biedt workshops over onder andere starten met vvto, interactieve klassenactiviteiten, CLIL,...
Primair onderwijs
Agenda
Data: 15 september 2020
Het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs met hoge opbrengsten kan alleen als we bereid zijn te investeren in de mensen die het werk doen. Het thema van de eerste twee dagen is het ontwikkelen van ‘professioneel kapitaal’. Daarbij dient het accent te verschuiven van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 16 september 2020
Wilt u weten of leidinggeven iets voor u is of wilt u goed toegerust zijn voor uw taak als leidinggevende? Wilt u voor de directie als sparringpartner fungeren? En wilt u voor uw collega’s een rolmodel en een direct-leidinggevende zijn die dicht bij de dagelijkse onderwijspraktijk staat? In...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 16 september 2020
Biedt lumpsum u meer keuzevrijheid? Al die plannen en ook nog een meerjarenbegroting maken, kan dat eenvoudiger? Hoe maakt u een integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die aansluit op uw schoolplan? Om inkomsten en uitgaven in de pas te laten lopen, is het zaak zorgvuldig te...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 17 september 2020
Deze leergang geeft u een beter begrip van wat er in uw organisatie speelt, hoe verandering wordt gestuurd en wat veranderingsprocessen teweeg brengen in de organisatie en hoe u daar als leider proactief mee kunt werken. Dit brengt u ook naar het onderzoek hoe u zichzelf verhoudt tot het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 18 september 2020
Ken jij alle wettelijke kaders betreffende kinderopvang? Weet jij waaraan je moet voldoen? Ben je voldoende op de hoogte van de wettelijke eisen en hoe je deze moet interpreteren? Herken je de vragen van de inspecteur en heb je antwoord op de opmerkingen die een inspecteur -al dan niet terecht...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 24 september 2020
Floreren van jezelf, je team en je organisatie Wat is er nu mooier dan dat je dagelijks vooral datgene kunt doen waar je goed in bent, blij van wordt en energie van krijgt? Dat levert, zeker als je dat ook als team ervaart, winst op voor het individu, het team en de schoolorganisatie als geheel...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 30 september 2020
De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. Dit is voortgekomen uit de veranderende maatschappij, waar meer aansluiting gezocht wordt tussen werk-, school- en kinderopvangtijden. Scholen hebben sinds 2006 de mogelijkheid om schooltijden aan te...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 1 oktober 2020
Er is geen blauwdruk van gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt dus om een eigen ontwerp, dat de school de uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving en om bij uw leiderschap...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 1 oktober 2020
Een originele reis Het onderwijs leidt op voor een wereld die we nog niet kennen. Ook in de klassieke oudheid maakten filosofen zich zorgen over de toekomst, over maatschappelijke vraagstukken, godsdienst, gewelddadige heersers, vrije burgers, waar ze zich wel en niet druk over moesten maken en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 5 oktober 2020
Gespreid leiderschap is niet de nieuwe leiderschapsstijl, geen woord voor een nieuw type leiderschap en ook geen kant-en-klaar recept om effectief leiding te geven. Het is een manier om naar de dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie te kijken. En het is zeker de manier om...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 6 oktober 2020
Als schoolleider heeft u mede een bepalende rol voor de kwaliteit van het onderwijs, de leerkracht individueel én het team. U beïnvloedt dagelijks de kracht van de leraar. Samen met ouders geeft u mede vorm aan de ontwikkeling van kinderen. Deze verantwoordelijkheid vraagt om...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 8 oktober 2020
U oriënteert zich op een bestuurlijke rol als volgende stap in uw carrière en u wilt daarin meer inzicht verkrijgen. We bieden u de gelegenheid om, verspreid over een half jaar, vanuit theorie en praktijk meer kennis te krijgen van de inhoud en de complexiteit van een functie als...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 8 oktober 2020
Breed opgezet 8-daags strategisch leiderschapsprogramma Toegankelijk en praktijkgericht Zeer ervaren praktijkgerichte docenten Als schoolleider wordt in toenemende mate van je verwacht dat je gericht stuurt op onderwijsresultaten en dat je daarbij anticipeert op...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 27 oktober 2020
In ieder pedagogisch beleids- of schoolwerkplan staat nadrukkelijk dat ‘het kind in ontwikkeling centraal staat’. Op papier doet dit het zeker goed! Er is in de afgelopen decennia veel energie gestoken om ‘de school’ meer adaptief te maken voor de ontwikkeling van het kind....
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 29 oktober 2020
Gespreksvoering in een breed perspectief Het stimuleren en beoordelen van het functioneren van medewerkers is één van de belangrijkste taken van een leidinggevende. Voor een schoolleider is dit niet anders en zijn of haar medewerkers zijn veelal hoog opgeleide collega’s....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 3 november 2020
Van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus Hoe kunnen leiders de omslag maken van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus? Veel schoolleiders en leerkrachten kampen met een hoge werkdruk. Diverse onderzoeken laten zien dat deze werkdruk niet zozeer veroorzaakt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 3 november 2020
De toegevoegde waarde van onderwijs moet vanuit de veranderende samenleving opnieuw tegen het licht gehouden worden. Ontwikkelingen in het concept vragen veelal om aanpassingen van de accommodatie. Daarnaast speelt er een generieke opdracht met betrekking tot huisvesting, vergroening,...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 4 november 2020
Opbrengstgericht leiderschap is één van de speerpunten van deze tijd. In deze leergang gaan we in op de vraag hoe we de opbrengsten van het onderwijs duurzaam kunnen verhogen en wat dit betekent voor leiders. Besturen en schoolleiders hebben grote invloed op de kwaliteit en de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 10 vacatures
 1. Houten
  Ambitieuze directeur basisschool OBS Ridderspoor (per 1-9-2020)
  Directeur
  Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH) zoekt per 01-09-2020 een ambitieuze directeur basisschool OBS Ridderspoor (32 uur per week)   OBS Ridderspoor is een openbare basisschool in Houten met 275 kinderen. De school geeft...
 2. Amersfoort
  Lid Raad van Toezicht (per direct)
  Overig: Lid Raad van Toezicht
  Lid Raad van Toezicht Tevens lid van de commissie Kwaliteit De organisatie SLO is een nationaal expertisecentrum met een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland....
 3. Klaaswaal
  Directeur voor het integraal kindcentrum De Blieken (per 1-8-2020)
  Directeur
  herhaalde oproep Wij zijn per 1 augustus 2020 op zoek naar een ambitieuze en betrokken Directeur voor het integraal kindcentrum De Blieken in Klaaswaal   Kindcentrum De Blieken bestaat uit een openbare basisschool met 120...
 4. Arnhem
  Directeur - Arnhem - 0,8 - 1,0 fte (per direct)
  Directeur
  Samen voor ieder kind - want ieder kind kan alles leren   Openbare basisschool De Witte Vlinder in Arnhem zoekt een:   Directeur (Arnhem - 0,8 - 1,0 fte)   En niet zomaar één: want dit team en deze plek...
 5. Groningen
  Een stevige en betrokken directeur (per 1-8-2020)
  Directeur
  Openbaar Onderwijs Groningen wordt gevormd door 2100 medewerkers en 16.000 leerlingen. Kies je voor onze organisatie, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de...
 6. Almelo
  Duo directeur O.b.s. de Windhoek Openbaar Primair Onderwijs Almelo (per 1-8-2020)
  Overig: Duo directeur
  Het bestuur van Openbaar Primair Onderwijs Almelo zoekt per 1 augustus voor Openbare basisschool De Windhoek een Duo directeur (minimaal 0,6 fte) DE FUNCTIE IN HET KORT O.b.s de Windhoek zoekt een duo directeur die samen met de...
 7. Hilversum
  Schoolleider Lorentzschool Hilversum (per direct)
  Overig: Schoolleider
  Vacature Schoolleider Lorentzschool Hilversum (0,8 – 1,0 fte)   De directeur van openbare basisschool Lorentzschool in Hilversum neemt aan het eind van het schooljaar 2019-2020 afscheid van de school. Na 15 jaar als...
 8. Groningen
  Een gedreven en betrokken meerscholen-Jenaplandirecteur (per 1-8-2020)
  Meer schoolse directeur
  Openbaar Onderwijs Groningen wordt gevormd door 2100 medewerkers en 16.000 leerlingen. Kies je voor onze organisatie, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de...
 9. Vught
  Rector Maurick College (per direct)
  Overig: Rector
  Functieomschrijving Voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zoekt Aardoom & de Jong een rector voor het Maurick College, die het goede weet te behouden en de school kan versterken in de toekomst. De rector is een...
 10. Den Haag
  Directeur Kindcentrum Bamboe (per 1-8-2020)
  Directeur
  Wat ga je doen? Werk jij graag organisatie overstijgend? Is voor jou samenwerken aan de doorontwikkeling van het kindcentrum een nieuwe uitdaging? Dan zoeken wij jou als directeur kindcentrum! Bekijk de vacature video! Voor KC Bamboe zijn...

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

2014-deavsis.png

Scholenpanel

De AVS doet al jaren onderzoek naar wat er leeft in het veld. Ons eigen scholenpanel levert actuele en betrouwbare informatie van schoolleiders. Met de resultaten kunnen we vaak effectief het onderwijsbeleid beïnvloeden. Ook vormen ze waardevolle informatie voor de beleidsontwikkeling van onze vereniging. De AVS heeft de mensen én de kanalen om de uitkomsten onder de aandacht te brengen. Hoe groter de respons, hoe hoger de kwaliteit van de onderzoeksgegevens.

Werkwijze
Afhankelijk van de onderzoeksvraag benaderen we schools of bovenschools management. U ontvangt maximaal tien keer per jaar per mail een korte enquête met stellingen en vragen.

Dienstverlening verbeteren
We informeren en bevragen u als deelnemer aan het AVS scholenpanel ook over de activiteiten, producten en diensten van de AVS. Door uw deelname aan het scholenpanel kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren.

Meedoen
Wanneer uw e-mail adres bij ons bekend is ontvangt u automatisch de enquête. Is dat nog niet het geval maar wilt u ook uw stem laten horen? Meld u dan nu aan scholenpanel@avs.nl

Hieronder een overzicht van eerdere scholenpanels:
Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.
AVS-leden: ‘Flexibeler omgaan met vakanties’ - 23-10-2019
Bijna 80 procent van de schoolleiders wil flexibeler kunnen omgaan met onderwijstijd en 84 procent wil meer tijd voor leervragen in het kader van Passend onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de AVS over onderwijstijden, uitgevoerd onder 616 schoolleiders. Schoolleiders willen bijvoorbeeld...
Schoolleiders zien personeelstekort als grootste uitdaging - 25-9-2019
Het personeeltekort (72%) is komend jaar de grootste uitdaging voor schoolleiders, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). ‘Schoolleiders zijn een ontzettend belangrijke factor in het verlagen van de werkdruk, behouden van personeel en het aantrekken van...
Ruim kwart gedupeerden eindtoets kreeg heroverweging advies - 21-6-2019
Ruim 13 procent van de gedupeerde kinderen van groep 8 met een te hoog of te laag toetsadvies door een fout in de waardering van de eindtoets, kreeg een nieuw schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de AVS onder schoolleiders*. Bij nog eens 15 procent van de...
Meer geld voor verlagen werkdruk eerder beschikbaar - 7-3-2019
Scholen in het primair onderwijs krijgen de toegezegde extra middelen uit het werkdrukakkoord sneller tot hun beschikking. De AVS heeft minister Slob hier op basis van een recente peiling nadrukkelijk om gevraagd. Dit schooljaar was al 237 miljoen euro beschikbaar, vanaf schooljaar 2019/2020...
Peiling: geen vervanger voor eenderde zieke leerkrachten - 4-2-2019
Tachtig procent van de Nederlandse schoolleiders moest de afgelopen weken op zoek naar vervanging voor (merendeels) zieke leerkrachten. Door het lerarentekort en doordat ook de invalpool vaak leeg is, leidt die zoektocht naar vervanging steeds vaker tot kunst- en vliegwerk. In 11 procent van de...
Steeds moeilijker om vrijwillige ouderbijdrage te innen - 30-8-2018
Twee derde van de schoolleiders geeft aan dat het scholen relatief veel tijd kost om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Bijna de helft merkt dat de bijdrage minder vaak wordt voldaan. Scholen die er actiever over communiceren, de ouderraad de uitvoering in handen geven, het innen van de gelden...
Passend onderwijs zware belasting voor schooldirecteur - 29-8-2018
Ondanks dat er heel veel goed gaat op het gebied van Passend onderwijs, hebben schooldirecteuren te maken met bureaucratie, gebrek aan personeel, financien en andere faciliteiten, en een negatieve beeldvorming in de media. Dit komt naar voren in een peiling die de AVS recent afnam en waar ruim 380...
Tekorten in onderwijs worden problematisch - 19-7-2018
Begin juli 2018 heeft de AVS haar leden bevraagd over de stand van zaken bij het invullen van vacatures voor de zomervakantie. Op 97 procent van de scholen was er de afgelopen periode een vacature voor een leerkracht. Hiervan is 63 procent nog voor de vakantie ingevuld. Op 10 procent van de...
Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs - 15-6-2018
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO is een goede eerste stap in het belang van de po-sector en kent een goed resultaat voor leerkrachten. Driekwart van de AVS-leden heeft, vanuit hun positie als leidinggevende van het team, om deze reden ingestemd met het cao-onderhandelaarsakkoord. Het...
Op twee derde scholen adviezen naar boven bijgesteld na eindtoets - 11-6-2018
Op twee derde van de basisscholen zijn de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets. In meer dan de helft van de gevallen is dit gebeurd op verzoek van de school en werd een meervoudig advies omgezet in een enkelvoudig advies...
‘PMR: stem niet in als het niet volgens de regels gaat’ - 23-5-2018
“Als de uitvoering van het werkdrukakkoord niet volgens de regels gaat, moet de PMR er niet mee instemmen”, reageerde minister Slob op 22 mei op vragen in de Tweede Kamer over de peiling van de AVS waaruit blijkt dat een op de tien besturen bemoeienis heeft met de gelden. “Het...
Schoolleiders geven massaal uitvoering aan werkdrukakkoord - 17-5-2018
Vrijwel alle schoolleiders hebben samen met hun team overlegd over de inzet van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Er komen vooral onderwijsassistenten en extra leerkrachten in de scholen. Op 10 procent van de scholen heeft de schoolleider geen volledige handelingsvrijheid gekregen van het...
Uitkomsten achterbanraadpleging nieuwe deeltekst CAO PO: tijd en werkverdeling - 18-4-2018
Op de achterbanraadpleging over de nieuwe deeltekst: tijd en werkverdeling voor de nieuwe CAO PO is in zeer korte tijd door 660 leden gereageerd. Hiervoor bedankt de AVS haar leden. De reacties zijn voor de AVS van belang voor de vervolggesprekken over de nieuwe CAO PO.   De uitkomst is dat...
Schoolleiders: salaris gelijkschakelen met VO - 15-3-2018
Er moet een volledige gelijkschakeling van het salaris van PO-schoolleiders met het voortgezet onderwijs komen, vindt 92 procent van de AVS-leden. Dat blijkt uit een peiling van de AVS vorige week die door 852 schoolleiders is ingevuld. “Een duidelijke boodschap, die erom vraagt gehoord te...
‘Voor 1575 euro geen extra handen in de klas’ - 16-10-2017
In het regeerakkoord staat dat voor de aanpak van de werkdruk in het primair onderwijs 10 miljoen euro beschikbaar is in 2018. In de drie jaren daarna loopt dat bedrag op tot structureel 450 miljoen vanaf 2021. Omgerekend naar brinnummer is er volgend jaar slechts 1.575 euro per school beschikbaar...
Schoolleiders ondersteunen inzet AVS en standpunten PO in Actie - 24-5-2017
Vrijwel alle schoolleiders zijn het eens met de AVS om niet alleen in te zetten op verlaging van de werkdruk en gelijktrekken van de salarissen in po en vo (inzet van PO in Actie), maar ook op faciliteren van tijd en ruimte en voldoende ondersteunende functies in de school. Dit blijkt uit een...
Werken met onderzoekend en ontwerpend leren vereist scholing leerkrachten - 23-1-2017
Vrijwel alle schoolleiders willen dat onderzoekend en ontwerpend leren een basisactiviteit wordt in het onderwijsaanbod van de school. En ze geven daarnaast aan dat voor vrijwel alle leerkrachten het werken in de groep met onderzoekend en ontwerpend leren een vaardigheid is die nog de nodige...
Doorzettingsmacht samenwerkingsverband leidt tot terugdringen thuiszitters - 27-10-2016
Ruim de helft van de schoolleiders geeft aan dat hun samenwerkingsverband doorzettingsmacht heeft om te plaatsen. Maar in de andere gevallen neemt het samenwerkingsverband het zoeken naar een passende oplossing voor een kind niet over als de school geen passend onderwijs-zorgarrangement kan bieden...
Bereid je voor met een vervangingsplan - 27-10-2016
Het is moeilijker geworden om vervanging te vinden door de Wet Werk en Zekerheid (Wwz). De AVS uitte in een brief aan Kamerleden haar zorgen over de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs door gebrek aan invallers. En bracht een handreiking uit over vervangingsmogelijkheden die de CAO PO...
Basisscholen in problemen door Wwz - 19-10-2016
De Wet werk en zekerheid (Wwz) maakt het moeilijker voor basisscholen om invalleerkrachten te vinden. Daarover berichtten onder meer Het Algemeen Dagblad en Trouw de afgelopen dagen. In Roosendaal maakt de stichting Katholiek Primair Onderwijs (KPO) een protocol met de titel ‘Geen...
Twee derde basisscholen stelt vo-advies bij na eindtoets - 7-6-2016
65 Procent van de schoolleiders in het basisonderwijs geeft aan dat na de eindtoets de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven zijn bijgesteld. Herplaatsen van een leerling met een bijgesteld advies levert echter vaak problemen op. Dit blijkt uit een peiling begin juni van de...
Scholen vinden cultuureducatie belangrijk, maar het is nog onvoldoende verankerd - 26-5-2016
Schoolleiders geven massaal aan cultuureducatie belangrijk te vinden, maar het er is nog een weg te gaan om het goed te verankeren in het onderwijs.  Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders die door meer dan 300 schoolleiders in het primair onderwijs is ingevuld...
Staat van de Schoolleider 2016 - 13-4-2016
Dit jaar verschijnt voor de allereerste keer de Staat van de Schoolleider in het kielzog van de Staat van het Onderwijs, de Staat van de Leerling en de Staat van de Leraar.  “Het onderstreept het belang van de schoolleider dat er nu een Staat van de Schoolleider is”,  zegt...
Hoe staat het met de sc hoolleider - 9-4-2016
Leidinggevenden in het funderend onderwijs overhandigen op 13 april de rapportage ‘De Staat van de Schoolleider’ aan het ministerie van Onderwijs en de inspectie. Dit verslag is de nieuwste loot aan de ‘Staat van’-stam; we kennen immers al jarenlang De Staat van...
Vo-scholen verplichten basisonderwijs nog altijd extra informatie te geven - 6-4-2016
Bijna de helft van de basisscholen geeft aan dat de school voor voortgezet onderwijs verplichtend of vanuit een plaatsingswijzer aanvullende informatie heeft gevraagd over de groep 8 leerling alvorens tot inschrijving over te gaan. Dit is in strijd met de regelgeving dat het schooladvies leidend...

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider