Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 1814 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Top 3 kandidaten Leraar van het Jaar bekend - 21-12-2018
De afgelopen weken heeft de beroepsjury van de verkiezing Leraar van het Jaar 2018 zich gebogen over alle ingezonden materialen van de leraren so, po, vo en mbo. De jury - bestaande uit leraren - is unaniem in de keuze van de top 3 die doorgaat naar de volgende ronde. -Top 3 primair onderwijs:...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
LOF-subsidie voor schoolontwikkeling aanvragen voor 22 januari - 21-12-2018
Leraren in het primair en voortgezet onderwijs kunnen hun ideeën voor beter onderwijs kracht bijzetten met een aanvraag bij het Lerarenontwikkelfonds (LOF). Als zij dat voor 22 januari aanstaande doen, kunnen zij daarmee aan de slag op hun school en tijdens schooltijd vanaf april 2019....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Beschikbaar bedrag subsidieregeling zij-instroom verhoogd - 20-12-2018
Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben op 19 december 2018 het Besluit wijziging van het subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2018 gepubliceerd. In dit besluit wordt bekendgemaakt dat een bedrag van  1 miljoen euro is toegevoegd aan de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Bestuur vmbo Maastricht te groot’ - 20-12-2018
Grote schoolbesturen, die in de regio een monopoliepositie innemen, lopen het risico niet scherp genoeg te zijn op de onderwijskwaliteit. Ook zou de Inspectie van het Onderwijs extra alert moeten zijn bij het toezicht van grote besturen. Dit is de mening van verschillende Tweede Kamerleden in een...
Voortgezet onderwijs
Project Leren verbeteren succesvol - 19-12-2018
Afdelingen in het voortgezet onderwijs die onvoldoende of zeer zwak zijn, verbeteren snel met het traject ‘Leren verbeteren’. Onderzoek naar de effecten van dit verbetertraject wijst dit uit. Succesfactoren zijn onder meer: snel starten met verbeteren, duidelijkheid over het begrip...
Voortgezet onderwijs
Ongebruikte vbo-profielen en schoolsoorten na drie jaar afgesloten - 18-12-2018
Vestigingen raken de licentie voor een profiel kwijt als ze er drie jaar lang geen leerlingen op inschrijven. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zullen voor het eerst op basis hiervan licenties worden afgesloten. Het is mogelijk een aanvraag (uiterlijk 1 april 2019) in te dienen om een...
Voortgezet onderwijs
Online vertelpunt om ervaringen Passend onderwijs te delen - 18-12-2018
Vanaf 9 januari komt er een landelijk online vertelpunt (www.vertelpunt.nl/ocw), waaropprofessionals, ouders en leerlingen hun ervaring met Passend onderwijs kunnen delen. De thema’s die uit deze gedeelde ervaringen naar voren komen, zijn een goed startpunt voor regiogesprekken met minister...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Schoolexamen is ondergeschoven kindje geworden’ - 18-12-2018
Door de sterke focus op het centraal examen is het schoolexamen op scholen, in het overheidsbeleid en onderwijstoezicht ondergesneeuwd. In het huidige systeem is de deugdelijkheid van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs onvoldoende gegarandeerd. Dat concludeert de onafhankelijke...
Voortgezet onderwijs
Slob wijst motie over schoolleider als gesprekspartner inspectie af - 17-12-2018
Schoolleiders zouden bij het bestuurlijk gesprek met de Inspectie moeten kunnen zijn, als het bestuur dat wenst. De Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) hebben een motie van die strekking ingediend. Minister Slob ontraadt de motie. Tweede Kamerleden Michel Rog van het CDA...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Problemen bij meer scholen in Limburg - 17-12-2018
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de VO-raad en lokale overheden slaan de handen ineen om de onderwijskwaliteit op een vijftal locaties van LVO te verbeteren. Een team deskundigen ondersteunt de scholen hierbij. Dit schrijven...
Voortgezet onderwijs
Later beginnen is beter voor puber - 14-12-2018
Scholen in het voortgezet onderwijs die om kwart voor 9 beginnen, hebben beter uitgeruste leerlingen, die ook beter presteren, dan scholen die om tien voor 8 beginnen. Dit laat Amerikaans onderzoek zien. Leerlingen die hun eerste lesuur om kwart voor 9 hebben, slapen gemiddeld een half uur...
Voortgezet onderwijs
Onderwijsraad: te veel differentiatie in onderwijsstelsel - 14-12-2018
Er is een fundamentele bezinning nodig op de organisatie van het onderwijsstelsel, met als doel het op onderdelen aan te passen. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn publicatie Hoofdlijnen van Stand van educatief Nederland dat op 13 december is aangeboden aan de OCW-ministers Van Engelshoven en Slob...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan onderwijskwaliteit - 13-12-2018
De toets- en examenpraktijk in het onderwijs is in verschillende opzichten uit balans. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies Toets wijzer dat op 13 december aan onderwijsministers Van Engelshoven en Slob is overhandigd. Voor verbetering van kwaliteit van toetsing en meer eigenaarschap stelt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Onderwijsraad wil permanente commissie voor curriculumontwikkeling - 13-12-2018
Een onafhankelijke, permanente commissie die de curriculumontwikkeling monitort en adviseert over herijking van de kerndoelen en eindtermen in het po en vo. Dit adviseert de Onderwijsraad in het advies ‘Curriculumvernieuwing’ dat de raad op 13 december heeft aangeboden aan minister Slob...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Beter vierdaagse schoolweek dan overbelasting schoolleider en leraar - 13-12-2018
Er is veel discussie over de (noodzaak van een) vierdaagse schoolweek in verband met het oplopende lerarentekort. Onlangs riep de AOb scholen op een vierdaagse schoolweek in te voeren als het tekort aan leraren te groot is. Minister Slob wil maximaal zeven weken per jaar een vierdaagse schoolweek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ruim een derde schoolleiders ziet pedagogisch-didactische kansen mobieltjes - 13-12-2018
Scholen maken uiteenlopende keuzes in de omgang met mobieltjes in de klas. Een op de vijf schoolleiders is tegen het verbieden van communicatiemiddelen van leerlingen (po 16 procent, vo 50 procent). Ruim een op drie ziet pedagogisch-didactische kansen. Dat blijkt uit een peiling van Verus, de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Betere aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg nodig - 11-12-2018
De samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugd(zorg) krijgt overal in Nederland vorm, maar de snelheid en het resultaat laat op veel plekken nog te wensen over. Ouders worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd en professionals zijn ontevreden over hun mogelijkheden om te doen wat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Slob zet financiële ondersteuning Lerarenparlement stop - 11-12-2018
Minister Slob van Onderwijs beëindigt de financiële ondersteuning van het Lerarenparlement per 1 januari 2019. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Slob komt tot dit besluit naar aanleiding van het advies ‘Verkenning leraren’ van Alexander Rinnooy Kan. Deze...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo - 11-12-2018
Minister Slob gaat de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs voor een periode van vier jaar stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen. Toekenning van subsidie gebeurt op basis van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd - 7-12-2018
De onderwijsarbeidsmarkt verschilt sterk per regio en functioneert sterk regionaal. In de regio’s liggen mogelijkheden om het lerarentekort aan te pakken. Het is van belang om die regionale aanpak te ondersteunen. Minister Slob heeft daarom op 6 december 2018 de Subsidieregeling regionale...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Wijziging in betaalritme regeling Toptechniek in bedrijf - 7-12-2018
Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven hebben op 6 december 2018 bekend gemaakt dat het betalingsritme voor de regeling Toptechniek in bedrijf (TiB) gewijzigd wordt van betaling in een keer naar betaling in twee keer. TiB streeft naar een toekomstbestendig technisch vmbo en mbo. Binnen TiB...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Jeroen Driessen plenaire spreker op AVS-congres - 6-12-2018
Een succesvolle organisatie met zes dochterondernemingen, tien locaties door Nederland, ruim 500 interne medewerkers, 1200 opdrachtgevers en als uitzendbureau met 15.000 flexibele medewerkers marktleider in de overheidssector. Achter deze cijfers gaat een bijzonder verhaal schuil. Namelijk het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen schooldiploma - 4-12-2018
Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen voortaan een schooldiploma. Dat gaat minister Slob van Onderwijs in de wet vastleggen, zo schrijft hij op 4 december in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee wil de minister leerlingen in het praktijkonderwijs de erkenning geven die zij verdienen....
Voortgezet onderwijs
Nieuwe brochure Opleidingen en leergangen 2019 en 2020 - 3-12-2018
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. De nieuwe brochure ‘Opleidingen en leergangen 2019 en 2020’ van het AVS Centrum Educatief...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leerling van school gestuurd vanwege meme-account op Instagram - 1-12-2018
Het Frits Philips lyceum-mavo in Eindhoven heeft een 16-jarige leerling van school gestuurd naar aanleiding van een 'meme-account' op Instagram. Ook is een aantal leerlingen voor een dag geschorst. De school heeft aangifte gedaan. Memes zijn bewerkte foto's of heel korte video'...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 39 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 2 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 57 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider