Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 1929 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Geen GBA-uittreksel nodig bij inschrijving - 25-4-2013
Ouders zijn niet verplicht om bij de inschrijving van hun kind een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) aan de school te overleggen. Scholen vragen ouders hier nog regelmatig naar, ondervindt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).  Bijna de helft van de gemeenten...
Voortgezet onderwijs
Cao-onderhandelingen voortgezet onderwijs afgebroken - 15-4-2013
De cao-onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs zijn vastgelopen.  Dat hebben de AOb en VO-raad dinsdag 9 april laten weten. Onderwijsvakbond AOb bericht op haar website dat de VO-raad boos is weggelopen van de onderhandelingstafel, omdat de AOb niet wil...
Voortgezet onderwijs
Trofee voor beste onderwijsidee - 26-3-2013
Het beste onderwijsidee komt dit jaar uit Gelderland. Basisschool De Laak en ZML-school De Kom wonnen met hun samenwerking de Onderwijsprijs 2013. De prijs werd uitgereikt door staatssecretaris Dekker. De twee scholen uit Wamel in Gelderland kregen de prijs voor hun oplossing van een probleem waar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen teren in op reserves - 21-3-2013
Basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs geven voor het tweede achtereenvolgende jaar meer uit dan dat er binnenkomt. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs publiceerde. In 2011 kwamen de scholen 171 miljoen euro tekort, een jaar eerder 190...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kabinet wil eerder ingrijpen bij slecht onderwijs - 19-3-2013
Het kabinet wil eerder ingrijpen als basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs slecht presteren. Scholen die door de onderwijsinspectie als zeer zwak zijn beoordeeld, hebben voortaan slechts één jaar de tijd om de kwaliteit van het onderwijs weer op orde te krijgen. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanvragen nieuwe lerarenbeurzen vanaf 1 april - 14-3-2013
Staatssecretaris Sander Dekker heeft aangegeven dat van 1 april tot 15 mei 2013 weer nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden voor de Lerarenbeurs 2013/2014. De beurs is nu ook toegankelijk voor ambulant begeleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs, die niet voor de klas staan. Dit met het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Promodoc’ voor de klas - 28-2-2013
“Maak het mogelijk om te promoveren naast een lerarenbaan op het primair en voortgezet onderwijs.” Dat stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) voor om het voor jonge excellente academici aantrekkelijker te maken in het onderwijs aan het werk te gaan. Vooralsnog is het voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Predicaten Excellente School uitgereikt - 5-2-2013
Een voorhoede van 31 basisscholen en 21 scholen in het voortgezet onderwijs mogen zich als eerste ‘excellent’ noemen. Staatssecretaris Dekker reikte op 4 februari de predicaten Excellente School 2012 uit, tijdens een feestelijke ceremonie in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Onder de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kies voor kwalitatief sterke leraren - 24-1-2013
"Richt de aanpak van het lerarentekort meer op kwaliteit, in plaats van kwantiteit”, zegt de Onderwijsraad in het advies ‘Kiezen voor kwalitatief sterke leraren’, dat de raad onlangs heeft aangeboden aan de minister en staatssecretaris van Onderwijs. In onderwijsland wordt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolbesturen opnieuw in het rood - 8-1-2013
Schoolbesturen in het funderend onderwijs stonden in 2011 opnieuw in de rode cijfers. Het basisonderwijs stond 103 miljoen in de min, het voortgezet onderwijs 66 miljoen. Wel is er sprake van een licht herstel ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Inspectie van het Onderwijs,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Brochure over passend onderwijs in het vo - 7-1-2013
De invoering van de wet Passend onderwijs roept veel vragen op bij scholen en samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs. Ter verduidelijking van de (wettelijke) kaders en ruimte die scholen en samenwerkingsverbanden hebben bij de invoering, heeft het ministerie van OCW een brochure gemaakt...
Voortgezet onderwijs
Concepttoezichtkader Passend onderwijs - 7-1-2013
De Inspectie van het Onderwijs gaat toezicht houden op de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs. In het concepttoezichtkader Passend onderwijs staat hoe de inspectie hierbij te werk zal gaan. Omdat de samenwerkingsverbanden nog in een opbouwfase zitten, past de inspectie de uitvoering van haar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Muriëlle Springer nieuwe directeur VO-raad - 7-1-2013
De VO-raad heeft onlangs Muriëlle Springer benoemd als nieuwe directeur. Springer volgt Theo Hooghiemstra op, onder wiens leiding er binnen de VO-raad een herstructurering plaatsvond. Per 1 februari 2013 treedt  Springer in dienst als eindverantwoordelijke voor het bureau en als...
Voortgezet onderwijs
Motie tegen 1040 urennorm aangenomen - 19-12-2012
In de Tweede Kamer is op 18 december jl. een motie aangenomen tegen de 1040 urennorm voor het voortgezet onderwijs. Paul van Meenen, onderwijswoordvoerder bij D66, diende deze motie in. Hij is tegen de strikte urennorm, omdat het niet zou leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het...
Voortgezet onderwijs
Speciale lerarenopleiding voor vmbo - 19-12-2012
Studenten kunnen zich voortaan op de lerarenopleiding specialiseren als vmbo-docent. Vanaf komend jaar zullen de lerarenopleidingen een brede basis gaan aanbieden waarna studenten in het vierde jaar kiezen voor het vmbo, of voor havo/vwo. Minister Bussemaker van OCW spreekt in een brief aan de...
Voortgezet onderwijs
Meer voortijdig schoolverlaters op vmbo-scholen - 18-12-2012
Kinderen op scholen met uitsluitend vmbo-onderwijs verlaten vaker voortijdig de school, dan kinderen op brede scholengemeenschappen. Deze leerlingen zullen vaker de arbeidsmarkt betreden zonder diploma. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van het proefschrift van een...
Voortgezet onderwijs
Goed onderwijs moet excellent worden - 11-12-2012
"We zijn beter dan we denken, maar niet zo goed als we kunnen zijn”, verwoordt minister Bussemaker de ambitie van het ministerie om ‘van goed naar excellent onderwijs’ te gaan. Op 5 en 6 december jongstleden werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over de onderwijsplannen van...
Voortgezet onderwijs
Hogere cijfers door aanscherping exameneisen - 10-12-2012
“Als we leerlingen uitdagen, halen ze betere resultaten”, dat schrijft staatssecretaris van OCW Sander Dekker aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de eindexamenresultaten in het voortgezet onderwijs. De examenmonitor, een instrument dat de ontwikkelingen volgt op het gebied van...
Voortgezet onderwijs
Minister Bussemaker: scherper toezicht op onderwijsinstellingen - 4-12-2012
'Het rapport schetst een schokkend beeld van een onderwijsorganisatie die steeds verder in de financiële problemen kwam.’ Dat schrijft minister Bussemaker van OCW in een brief aan de Kamer als reactie op het rapport ‘Autonomie verplicht’ naar aanleiding van het onderzoek...
Voortgezet onderwijs
VO-scholen stellen meer eisen aan bestuur en toezicht - 4-12-2012
De leden van de VO-raad hebben zich op de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering uitgesproken voor verscherping van toezicht, voor verdere professionalisering en voor interne kwaliteitsborging. Scholen willen hierover met elkaar kwaliteitsafspraken maken en elkaar aanspreken op het naleven van de...
Voortgezet onderwijs
Kleine scholen presteren vaak minder goed - 4-12-2012
Kleine vestigingen van middelbare scholen krijgen vaker een onvoldoende van de onderwijsinspectie dan grote vestigingen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Kleine vo-vestigingen krijgen tot drie keer vaker een onvoldoende van de Inspectie van het Onderwijs dan afdelingen op grote...
Voortgezet onderwijs
Woelige tijden voor medezeggenschapsraad - 21-11-2012
Bijna 80 procent van de (G)MR-leden ervaart woelige tijden en  tweederde heeft te maken met krimp van leerlingen. Dat blijkt uit een peiling tijdens het WMS-congres 'Verder op weg met de WMS' op 21 november, waar driehonderd MR-leden – uit alle geledingen – aan...
Voortgezet onderwijs
Jet Bussemaker en Sander Dekker nieuwe bewindslieden onderwijs - 5-11-2012
Koningin Beatrix heeft het kabinet-Rutte-Asscher beëdigd. Het nieuwe kabinet bestaat uit dertien ministers en zeven staatssecretarissen. Jet Bussemaker (PvdA) is minister van OCW en zal zich onder meer bezighouden met het hoger onderwijs, middelbaarberoepsonderwijs en cultuur. Sander Dekker (...
Voortgezet onderwijs
AVS kritisch over regeerakkoord - 29-10-2012
Het Nederlandse onderwijs moet weer bij de top 5 van de wereld gaat horen. Dat is een lofwaardig streven, maar het regeerakkoord maakt niet duidelijk wat dat dan betekent: als het gaat om de top 5 in de PISA- rankings dan houdt onderwijs veel meer in dan de prestaties op het gebied van taal,...
Voortgezet onderwijs
Veel agressie tegen conciërges - 25-10-2012
Ruim een derde van het onderwijsondersteunend personeel in het primair en voortgezet onderwijs heeft te maken met fysieke agressie van leerlingen. Dit blijkt uit onderzoek van CNV Onderwijs onder zo’n duizend medewerkers. CNV Onderwijs noemt de resultaten ‘ronduit schokkend’....
Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 38 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider