Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4009 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Laatste informatie project Versterking medezeggenschap: handreiking en folder - 21-4-2020
Er is een nieuwe handreiking beschikbaar op www.infowms.nl: Rol van de (G)MR bij fusie. De handreiking biedt ondersteuning aan medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs bij het proces van intentiebesluit tot instemming en evaluatie bij (voorgenomen) fusies tussen scholen en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Door goede gezondheid Nederlanders kans op verhoging AOW-leeftijd - 21-4-2020
Nederlanders leven langer en grotendeels ook in goede gezondheid. Gezondheid is geen belemmering om de AOW-leeftijd te verhogen. Dit staat in een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal 60-plussers dat met gezondheidsproblemen doorwerkt, zal echter wel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Coronacrisis drukt ook zwaar op ABP - 21-4-2020
De coronacrisis raakt ook het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De crisis heeft het afgelopen kwartaal een negatieve impact gehad op het rendement van beleggingen en het renteniveau. Voor dit moment verandert er niets aan de hoogte van de uitkering voor de ABP-deelnemers. Het fonds bepaalt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Slob deelt zorgen om kansenongelijkheid vanwege afstandsonderwijs - 21-4-2020
Het afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis zal tot kansenongelijkheid leiden bij sommige (kwetsbare) kinderen. Minister Slob bevestigt dit in antwoord op Kamervragen van het lid Van den Hul (PvdA). Ook geeft hij aan dat SIVON de aanvullende behoefte voor devices bij scholen inventariseert en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Deadline actualiseren en herwaarderen functies directie en OOP opgeschoven - 21-4-2020
De vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben besloten om de in de CAO PO 2019 – 2020 genoemde deadline voor de actualisering en/of herwaardering van de functiebeschrijvingen voor de directie en het onderwijsondersteunend personeel op te schuiven naar uiterlijk 1 november 2020. De...
Primair onderwijs
Crisisfonds helpt al 17.000 kwetsbare kinderen tijdens coronacrisis - 20-4-2020
Het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis heeft al meer dan 17.000 kwetsbare kinderen geholpen met spullen waardoor ze tijdens de coronacrisis minder stress hebben. Het crisisfonds is een initiatief van Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind. Schoolleiders...
Primair onderwijs
Effecten van thuisscholing op kansenongelijkheid in onderwijs - 17-4-2020
Universitair hoofddocent sociologie Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam gaat onderzoek doen naar de korte- en langetermijneffecten van thuisscholing tijdens de coronacrisis op kansenongelijkheid in het onderwijs. Dit project is medegefinancierd door Open Data Infrastructure for Social...
Primair onderwijs
Nationale Onderwijsweek in Amersfoort een jaar later - 17-4-2020
De maatregelen om het coronavirus in te dammen vragen veel van de leerlingen en iedereen die in het onderwijs werkt. Het past in deze situatie niet om de Nationale Onderwijsweek te organiseren. Daarom hebben de stuurgroep Amersfoort Nationale Onderwijsstad en Stichting Nationale Onderwijsweek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leraar meest emotioneel betrokken beroep in 2018 - 17-4-2020
Werknemers in pedagogische beroepen gaven in 2018 het vaakst van alle beroepen aan emotioneel betrokken te raken bij hun werk. Dit geldt voor bijna drie op de tien. Ook ervaarden zij het werk bovengemiddeld vaak als veeleisend. Dat laatste geldt nog meer voor werknemers in zorg- en welzijnsberoepen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom aan - 17-4-2020
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Gelijke kans op doorstroom op 7 april als hamerstuk afgedaan. Dit voorstel regelt dat er gelijke voorwaarden gelden voor de doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo. Het streven is dat de wet op 1 augustus 2020 in werking treedt.  ...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS: Veel van aanbevelingen Onderwijsraad zijn al in gang gezet door het veld - 16-4-2020
Focus nu op de opvang van kinderen en jongeren in onveilige situaties. Ondersteun schoolbesturen en scholen met een centraal informatie- en ondersteuningspunt. En laat scholen zich voorbereiden op de herstart en op het inlopen van achterstanden binnen de reguliere schooltijd zodra leerlingen weer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Handvatten voor schoolbesturen in verband met corona geüpdatet - 16-4-2020
Het ministerie van OCW heeft het servicedocument ‘handvatten voor schoolbesturen funderend onderwijs coronavirus Covid-19’ met een onderwijsbulletin naar het onderwijsveld gestuurd. Deze handvatten bieden een houvast om uitvoering te geven aan de landelijke maatregelen die op 15 maart...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Digitale inspiratiesessies voor schoolleiders lopen goed - 16-4-2020
Het afstandsonderwijs op scholen duurt nog even voort. In ieder geval tot de meivakantie werken leerlingen thuis aan hun ontwikkeling. Juist in deze drukke en intense tijd is het voor leiders belangrijk om geïnspireerd te blijven. Om zo ook hun team te blijven inspireren. ​Daarom organiseert...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Deadlines onderwijsonderzoek NRO verschoven - 14-4-2020
Ook Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) verschuift data vanwege de maatregelen die het kabinet heeft genomen in de aanpak van het coronavirus. De planning van subsidierondes met een deadline vóór 1 juli 2020 is aangepast. Ook zijn alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 afgelast...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leerkrachten bezorgd over afstandsonderwijs als het lang aanhoudt - 14-4-2020
Leerkrachten trekken alles uit de kast om afstandsonderwijs voor hun leerlingen te organiseren. Ze zijn heel positief over de inzet van leerlingen. Toch voorzien ze grote problemen als het sluiten van de scholen lang gaat duren. Dat blijkt uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek &...
Primair onderwijs
Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen jaar uitgesteld - 14-4-2020
De inwerkingtreding van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen is vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld. Dat laat het ministerie van OCW weten.   Het was vorige maand al duidelijk dat de wet niet per 1 juni aanstaande, wat oorspronkelijk de bedoeling was, van start kon...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijk moment voor geslaagden op 4 juni - 14-4-2020
Op donderdag 4 juni vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. Dit laat minister Slob van Onderwijs weten. LAKS, de landelijke vertegenwoordiger van scholieren, had hierom gevraagd. Op welke manier dat samen vieren kan, is afhankelijk van de situatie...
Voortgezet onderwijs
De Schrijverscentrale start met pilot online schrijversbezoeken - 9-4-2020
Vanaf 9 april kunnen leerkrachten die door de corona-omstandigheden digitaal lesgeven hun programma verrijken met een online bezoek van een schrijver of illustrator. Dat kan via de startup Schrijver op je scherm.nl, een initiatief van De Schrijverscentrale. Met een twintigtal kinderboekenschrijvers...
Primair onderwijs
Taalniveau dreigt achteruit te gaan bij onvoldoende lezen - 9-4-2020
Tijdens deze coronacrisis wordt er in veel gezinnen met een krappe portemonnee thuis onvoldoende gelezen doordat er nauwelijks boeken aanwezig zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Nationaal Fonds Kinderhulp onder 500 (jeugd)hulpverleners: 50 procent geeft dat aan. De hulpverleners maken zich vooral...
Primair onderwijs
Nog ruim 5000 leerlingen onvindbaar en kwetsbare leerlingen thuis - 9-4-2020
Bijna 80 procent van de scholen heeft alle leerlingen in beeld. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Op iets meer dan 20 procent van de scholen zijn er gemiddeld 4 leerlingen niet op de radar. Ook de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Maatregelen Vervangingsfonds om scholen tegemoet te komen - 9-4-2020
Naar aanleiding van vragen uit het onderwijsveld over het coronavirus in relatie tot de bekostiging van vervanging heeft het Vervangingsfonds (Vf) een aantal maatregelen uitgewerkt om de onderwijssector tegemoet te komen in deze moeilijke periode. Zo wordt vervanging van werknemers, die in verband...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Eén centraal loket voor vragen: lesopafstand.nl/loket - 9-4-2020
Minister Slob is trots op iedereen in het onderwijs die er met zoveel flexibiliteit, creativiteit en inzet voor zorgt dat er in deze moeilijke tijd nog steeds onderwijs wordt aangeboden. Dat schrijft hij in een brief aan bestuurders en schoolleiders, waarin hij informatie geeft over het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Speciale app meldcode kindermishandeling voor onderwijs - 9-4-2020
Sinds 9 april is er een app ‘meldcode kindermishandeling’ beschikbaar speciaal voor het onderwijs. De app is een digitale versie van het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’. Juist in deze periode van afstandsonderwijs door het coronavirus biedt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nationale Buitenlesdag verplaatst naar 22 september - 7-4-2020
De Nationale Buitenlesdag is verplaatst naar dinsdag 22 september 2020. De oorspronkelijke datum, 7 april, kon niet doorgaan vanwege de huidige coronamaatregelen. De 2800 scholen die zich hebben aangemeld hebben van Jantje Beton en IVN Natuureducatie een e-mail ontvangen waarin zij de nieuwe datum...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe aanvraagronde laptops via SIVON - 7-4-2020
Schoolbesturen kunnen bij SIVON weer laptops aanvragen voor leerlingen die nog niet over een eigen device beschikken. Dit kan tot woensdag 8 april 12.00 uur.   Ruim 6800 leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs hebben reeds een laptop ontvangen om in de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 59 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 10 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 71 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider