Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3911 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
’Investeren in onderwijs’ credo tijdens opening NOT - 26-1-2011
“Wie denkt dat kennis (onderwijs) duur is, weet niet wat domheid kost.” Met deze woorden opende dagvoorzitter Charles Groenhuijsen op dinsdag 25 januari de NOT 2011. Een typerende uitspraak, want investeren in onderwijs was dé gemeenschappelijke deler van alle sprekers tijdens de openingssessie....
Primair onderwijs
Veel praktijklokalen onveilig - 24-1-2011
Uit controle van de Arbeidsinspectie is gebleken, dat de praktijklokalen in voortgezet onderwijs en mbo iets veiliger zijn geworden. Echter, bij ruim driekwart van de 136 geïnspecteerde scholen zijn een of meer zaken niet in orde. Zo worden machines soms niet goed afgeschermd en gevaarlijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Rapport over thuiszitters uitgebracht - 23-1-2011
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft het rapport met een kwalitatieve analyse van de thuiszitterdossiers van Ingrado, de overkoepelende organisatie van leerplichtambtenaren, doorgestuurd naar de Tweede Kamer. De analyse is door Ingrado in 2010 verricht. Uit het onderzoek blijkt dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe acties tegen bezuinigingen Passend onderwijs - 18-1-2011
De AVS gaat met vele andere organisaties opnieuw actie voeren tegen de voorgenomen bezuiniging van 300 miljoen euro op Passend onderwijs. Het begint met een ludieke actie...
Primair onderwijs
Samen sterk voor publiek werk - 18-1-2011
De gezamenlijke bonden bij overheid en onderwijs organiseren op 17 februari aanstaande onder het motto ‘Samen staan we sterk’ een actiedag op het Malieveld in Den Haag tegen de bezuinigingen in de publieke sector.De AVS roept leden op hun stem te laten horen door naar Den Haag te gaan en/of het...
Primair onderwijs
Eigen initiatief school is cruciaal voor succes innovatie - 13-1-2011
Willen we ons land tot de top-5 van kenniseconomieën brengen, dan is een bottom-up aanpak in het onderwijs cruciaal. Scholen moeten de ruimte krijgen om zelf te werken aan innovatie en kwaliteitsverbetering. Dat blijkt uit de opbrengsten van het Innovatieproject, die minister Van Bijsterveldt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijscontroleprotocol OCW/EL&I 2010 gepubliceerd - 5-1-2011
Voor elke onderwijssector is vastgelegd dat bepaalde informatie moet zijn voorzien van een accountantsverklaring/assurance-rapport en dat de minister via een ministeriële regeling aanwijzingen of voorschriften kan geven voor de controle door de instellingsaccountant. Hier is invulling aan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Duidelijkheid over uitschrijven van leerlingen - 5-1-2011
Het ministerie van OCW verschaft meer duidelijkheid over het moment waarop scholen een leerplichtige leerling mogen uitschrijven, wanneer deze de VO-school verlaat. Na overleg tussen de VO-raad en OCW is hier nu duidelijkheid over gecreëerd. Wanneer een leerling een diploma heeft behaald op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolbeleid moet transparant zijn - 4-1-2011
“Schoolbeleid moet transparant zijn!” Dat is het antwoord op vragen van diverse Tweede Kamerleden over de doorstroom vmbo naar havo door minister Van Bijsterveldt van OCW. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van de conclusie van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwijscafé 2 februari - Overgang po-vo - 4-1-2011
Het Onderwijscafé van de AVS, PO-Raad en VO-raad op woensdag 2 februari 2011 (van 16.00 tot 18.00 uur) gaat over de overgang po-vo. Politici, beleids- en opiniemakers gaan met elkaar en met vertegenwoordigers uit het veld in gesprek en debat over dit thema. Dit alles in een dynamische...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim aangepast - 28-12-2010
Op 1 januari 2011 zal een geactualiseerde versie van de Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim in werking treden. De Richtlijn geeft de boetebedragen aan bij absoluut en relatief verzuim door leerplichtige leerlingen. Hieronder vallen ook de leerlingen zonder...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen januari 2011 vastgesteld - 28-12-2010
Het College voor examens heeft de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vwo, havo en vmbo, die in januari 2011 worden afgenomen, vastgesteld. De centrale examens in januari, maken onderdeel uit van het project meerdere examenmomenten (PME). In het kader van dit project...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Betaalritmes Regeling bekostiging personeel 2010 – 2011 gewijzigd - 23-12-2010
De minister van OCW heeft besloten om de uitbetaling (het betaalritme) van de bekostigingsbedragen voor de beleidsthema's taal, rekenen, opbrengstgericht werken en voor versterking cultuureducatie te wijzigen. In de oorspronkelijke regeling, 'Regeling bekostiging personeel PO 2010-2011 en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bekostigingsregeling aanpassing 2010 en exploitatiekosten 2011 VO definitief vastgesteld - 23-12-2010
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft laten weten dat de Regeling aanpassing 2010 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2011, definitief is vastgesteld.De Regeling is in een eerder stadium gepubliceerd en vervolgens “voorgehangen” bij de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Syllabi centrale examens VO 2012 vastgesteld - 23-12-2010
Het College voor examens heeft de syllabi voor de centrale examens VO in 2012 vastgesteld. De syllabi sluiten aan bij de examenprogramma’s  VWO, HAVO en VMBO zoals vastgesteld in de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2010. Voor de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bezorgde reacties bezuinigingen - 16-12-2010
Er komen bij de AVS diverse bezorgde reacties binnen over de aangekondigde bezuinigingen in het primair onderwijs.Vooral omdat de bezuinigingen ten koste gaan van de...
Primair onderwijs
Borg voor schoolboeken toegestaan - 14-12-2010
Sinds de invoering van de “gratis schoolboeken” in het voortgezet onderwijs is een discussie gaande of borg voor de schoolboeken gevraagd mag worden. Doel van de borg is om de leerlingen netjes te laten omgaan met de schoolboeken en materialen van de school. Het ministerie van OCW laat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minister laat zich erg leiden door PISA-resultaten - 7-12-2010
Nederland behoort niet meer tot de top 10 van onderwijslanden. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde PISA-onderzoek. Minister Van Bijsterveldt heeft daarom het...
Primair onderwijs
Minister laat zich erg leiden door PISA-resultaten - 7-12-2010
Nederland behoort niet meer tot de top 10 van onderwijslanden. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde PISA-onderzoek. Minister Van Bijsterveldt wil een actieplan Beter Presteren lanceren. Ton Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) : “De minister bezuinigt op...
Voortgezet onderwijs
Mini symposium "Ruimte voor innovatie en vernieuwing" - 6-12-2010
Het onderwijs in Nederland staat voor een grote uitdaging! Nederland moet een kennisland blijven en voorop lopen als het gaat om vernieuwing en innovatie binnen het...
Primair onderwijs
Interim-directeur blijft in de toekomst hard nodig - 3-12-2010
In de nabije toekomst zal de vraag naar interim-schooldirecteuren toenemen. Uit onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS),...
Primair onderwijs
‘Eindtoets geleidelijk invoeren en combineren met onafhankelijk advies’ - 2-12-2010
Advies aan minister over centrale toetsing en referentieniveausEen Kamermeerderheid steunde het voorstel van de VVD en de PVV om een eindtoets voor het basisonderwijs in te stellen. De motie-Beertema/Elias over een landelijk stelsel van eindtoetsen en examens in het primair-, voortgezet- en...
Primair onderwijs
Pilots met rechtstreekse rijkssubsidie aan schoolvestiging - 2-12-2010
Tijdens de begrotingsbehandeling nam de Kamer een motie van SP en PvdA aan voor een pilot met rechtstreekse rijkssubsidie aan de school(vestiging) in plaats van het bestuur. De AVS vindt het niet verstandig de schooldirecteur ook nog individueel verantwoordelijk te maken voor de ontvangst en inzet...
Primair onderwijs
Onderwijsraad: ‘Term ‘College van Bestuur’ staat te ver af van primair proces’ - 2-12-2010
Inrichting grote besturen en instellingenMet casusonderzoek heeft de Onderwijsraad geïnventariseerd welke organisatievormen en modellen worden gehanteerd bij grote...
Primair onderwijs
Minister houdt vast aan afspraken regeerakkoord - 18-11-2010
Tweede Kamer behandelt onderwijsbegroting 2011Veel kritiek was er op de bezuinigingen op Passend onderwijs, tijdens de bespreking van de onderwijsbegroting 2011. Minister...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 50 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 7 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider