Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3586 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Onderwijsraad wil permanente commissie voor curriculumontwikkeling - 13-12-2018
Een onafhankelijke, permanente commissie die de curriculumontwikkeling monitort en adviseert over herijking van de kerndoelen en eindtermen in het po en vo. Dit adviseert de Onderwijsraad in het advies ‘Curriculumvernieuwing’ dat de raad op 13 december heeft aangeboden aan minister Slob...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Beter vierdaagse schoolweek dan overbelasting schoolleider en leraar - 13-12-2018
Er is veel discussie over de (noodzaak van een) vierdaagse schoolweek in verband met het oplopende lerarentekort. Onlangs riep de AOb scholen op een vierdaagse schoolweek in te voeren als het tekort aan leraren te groot is. Minister Slob wil maximaal zeven weken per jaar een vierdaagse schoolweek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ruim een derde schoolleiders ziet pedagogisch-didactische kansen mobieltjes - 13-12-2018
Scholen maken uiteenlopende keuzes in de omgang met mobieltjes in de klas. Een op de vijf schoolleiders is tegen het verbieden van communicatiemiddelen van leerlingen (po 16 procent, vo 50 procent). Ruim een op drie ziet pedagogisch-didactische kansen. Dat blijkt uit een peiling van Verus, de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Slob in gesprek met schoolleiders - 12-12-2018
Op de Nationale Schoolleiders Top PO kondigde minister Slob aan dat hij op donderdag 13 december met schoolleiders inhoudelijk in gesprek gaat over het versterken van hun rol en positie. De AVS heeft hier samen met haar leden nadrukkelijk om gevraagd. Het gesprek vindt plaats op het ministerie van...
Primair onderwijs
Tweede Kamerleden Kwint en Bisschop willen Lerarenregister afschaffen - 12-12-2018
Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) hebben een wetsvoorstel ingediend om het Lerarenregister, het registervoorportaal en het professioneel statuut af te schaffen. De internetconsultatie over het initiatiefwetsvoorstel is geopend. Ook scholen en schoolbesturen kunnen reageren...
Primair onderwijs
Betere aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg nodig - 11-12-2018
De samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugd(zorg) krijgt overal in Nederland vorm, maar de snelheid en het resultaat laat op veel plekken nog te wensen over. Ouders worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd en professionals zijn ontevreden over hun mogelijkheden om te doen wat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Slob zet financiële ondersteuning Lerarenparlement stop - 11-12-2018
Minister Slob van Onderwijs beëindigt de financiële ondersteuning van het Lerarenparlement per 1 januari 2019. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Slob komt tot dit besluit naar aanleiding van het advies ‘Verkenning leraren’ van Alexander Rinnooy Kan. Deze...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo - 11-12-2018
Minister Slob gaat de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs voor een periode van vier jaar stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen. Toekenning van subsidie gebeurt op basis van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd - 7-12-2018
De onderwijsarbeidsmarkt verschilt sterk per regio en functioneert sterk regionaal. In de regio’s liggen mogelijkheden om het lerarentekort aan te pakken. Het is van belang om die regionale aanpak te ondersteunen. Minister Slob heeft daarom op 6 december 2018 de Subsidieregeling regionale...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Wijziging in betaalritme regeling Toptechniek in bedrijf - 7-12-2018
Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven hebben op 6 december 2018 bekend gemaakt dat het betalingsritme voor de regeling Toptechniek in bedrijf (TiB) gewijzigd wordt van betaling in een keer naar betaling in twee keer. TiB streeft naar een toekomstbestendig technisch vmbo en mbo. Binnen TiB...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Cao-onderhandelingen primair onderwijs gestart: schoolleiders nu aan de beurt - 6-12-2018
De sociale partners in het primair onderwijs zijn woensdag 5 december begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Overheid en werkgeversorganisatie PO-Raad wisselden als eerste stap hun inzetbrieven uit. De gezamenlijke inzet van de...
Primair onderwijs
Jeroen Driessen plenaire spreker op AVS-congres - 6-12-2018
Een succesvolle organisatie met zes dochterondernemingen, tien locaties door Nederland, ruim 500 interne medewerkers, 1200 opdrachtgevers en als uitzendbureau met 15.000 flexibele medewerkers marktleider in de overheidssector. Achter deze cijfers gaat een bijzonder verhaal schuil. Namelijk het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidie voor onderwijsassistent die leraar wil worden - 5-12-2018
Schoolbesturen kunnen subsidie ontvangen als een onderwijsassistent een opleiding tot leerkracht wil volgen. Er is per onderwijsassistent € 5.000,- per jaar beschikbaar voor maximaal vier jaar. Per schoolbestuur kunnen maximaal drie onderwijsassistenten gebruik maken van de subsidie. De...
Primair onderwijs
Subsidieregeling bewegingsonderwijs po gepubliceerd - 4-12-2018
Met de Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs primair onderwijs wordt het opnieuw mogelijk gemaakt dat leerkrachten met subsidie de leergang bewegingsonderwijs kunnen volgen. Dit draagt eraan bij dat scholen meer bewegingsonderwijs geven, en dat dit gebeurt door bevoegde...
Primair onderwijs
Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen schooldiploma - 4-12-2018
Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen voortaan een schooldiploma. Dat gaat minister Slob van Onderwijs in de wet vastleggen, zo schrijft hij op 4 december in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee wil de minister leerlingen in het praktijkonderwijs de erkenning geven die zij verdienen....
Voortgezet onderwijs
Meeste basisscholen vieren Sinterklaas met zwarte pieten - 3-12-2018
Van de basisscholen die dit jaar Sinterklaas vieren, viert 98 procent het met zowel Sinterklaas als met pieten. Van de scholen die het met pieten vieren, viert 83 procent het (mede) met zwarte pieten en 30 procent (mede) met roetveegpieten. Vorig jaar was het percentage ‘met roetveegpieten...
Primair onderwijs
Nieuwe brochure Opleidingen en leergangen 2019 en 2020 - 3-12-2018
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. De nieuwe brochure ‘Opleidingen en leergangen 2019 en 2020’ van het AVS Centrum Educatief...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leerling van school gestuurd vanwege meme-account op Instagram - 1-12-2018
Het Frits Philips lyceum-mavo in Eindhoven heeft een 16-jarige leerling van school gestuurd naar aanleiding van een 'meme-account' op Instagram. Ook is een aantal leerlingen voor een dag geschorst. De school heeft aangifte gedaan. Memes zijn bewerkte foto's of heel korte video'...
Voortgezet onderwijs
Tienerscholen hebben last van regelgeving - 30-11-2018
Scholen die onderwijs bieden aan leerlingen van 10 tot 14 jaar lopen tegen knelpunten aan in de regelgeving. Dat blijkt uit een tussenrapportage van de Monitor 10-14. In een reactie geeft Minister Slob van OCW aan met suggesties te zullen komen voor de manier waarop scholen met deze knelpunten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meisjes volgen vaker dan jongens een opleiding boven hun schooladvies - 30-11-2018
Ruim driekwart van de jongeren zit in het derde jaar van het voortgezet onderwijs op het niveau van het schooladvies in groep 8. Meer dan de helft van alle leerlingen volgt een vmbo-opleiding, en meisjes volgen vaker dan jongens een opleiding boven hun schooladvies. Ook komt dit vaker voor onder...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Slob onduidelijk over voldoende achterstandsgeld voor scholen - 29-11-2018
In zijn schriftelijke antwoord op Kamervragen is minister Slob van Onderwijs niet duidelijk of scholen voor primair onderwijs daadwerkelijk genoeg geld krijgen om achterstanden weg te werken. GroenLinks had deze vraag ingediend. Ook kaartten de fracties andere problemen aan, zoals de gevolgen van...
Primair onderwijs
OCW zoekt schoolleiders voor Klankbordgroep PO - 29-11-2018
Voor de Klankbordgroep schoolleiders van OCW zoekt de directie PO nieuwe leden. Thema’s als curriculumherziening, eindtoets, werkdrukakkoord en lerarentekort komen aan de orde. Schoolleiders po kunnen zich tot 3 december hiervoor aanmelden. De Klankbordgroep is een van de initiatieven van...
Primair onderwijs
Docenten in het voortgezet onderwijs minder veilig - 28-11-2018
Eén op de tien docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich niet veilig op school, en bijna een kwart (23 procent) geeft aan zich minder veilig te voelen dan drie jaar geleden. Een ruime meerderheid (83 procent) voelt zich wel veilig op school. Hierbij speelt de schoolleiding een...
Voortgezet onderwijs
Nederlands onderwijs aan expat-kinderen - 28-11-2018
Bijna een derde van de ouders die vanwege hun werk tijdelijk in Nederland wonen, stuurt hun kinderen naar een Nederlandse reguliere school. Maar daarvoor moeten zij wel obstakels overwinnen. Scholen bedenken verschillende oplossingen om de kinderen van deze expats goed onderwijs te geven. Dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ruim 60 procent schoolleiders wil eindtoets als second opinion handhaven - 27-11-2018
Ruim 60 procent van de schoolleiders vindt dat de huidige situatie – eerst schooladvies dan eindtoets – gehandhaafd moet worden. 13 procent hiervan wil wel dat de eindtoets een maand eerder wordt afgenomen. Bijna 25 procent vindt dat de school helemaal geen eindtoets moet afnemen. Dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 63 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 1 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 57 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider