Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3588 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Inspiratiebijeenkomst regionale aanpak lerarentekort - 8-1-2019
De subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort heeft als doel partijen in de regio te faciliteren en te stimuleren om het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en mbo in 2019 gezamenlijk aan te pakken. Op 11 februari is er een verdiepingsbijeenkomst in Utrecht, een initiatief van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Arnold Jonk plenaire spreker op AVS-congres - 7-1-2019
Naast Jeroen Driessen, Antoon Sturkenboom en Zachary Walker is ook Arnold Jonk een van de plenaire sprekers op het AVS-congres, dat plaatsvindt op vrijdag 15 maart in het NBC in Nieuwgein.    Arnold Jonk was zes jaar hoofdinspecteur voor het basisonderwijs en maakte vorig jaar de stap...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
11-15 februari: Week van de Liefde - 7-1-2019
De week van de Liefde, die plaatsvindt van 11 tot en met 15 februari, heeft als doel om scholen in het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met het thema relaties en seksualiteit. Aanmelden kan tot 24 januari. Vaak vormt de Week van de Liefde aanleiding om het hele schooljaar vaker thema...
Voortgezet onderwijs
Digitale adaptieve centrale eindtoets niet beschikbaar - 3-1-2019
De digitale adaptieve centrale eindtoets voor groep 8 is in 2019 niet beschikbaar. Dat komt doordat het computersysteem 'onvoldoende stabiel' is om een goede afname van de toets te garanderen. Scholen kunnen in 2019 wel gewoon de papieren centrale eindtoets afnemen bij hun...
Primair onderwijs
Beter gewicht en voedingsgedrag en minder conflicten op Gezonde Basisschool - 3-1-2019
Kinderen hebben een gezonder gewicht en voedingsgedrag, en er zijn minder conflicten. Dit zijn enkele conclusies uit een onderzoek onder 1.676 kinderen over de eerste twee jaar van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. In het onderzoek zijn twee Voeding-Beweegscholen en twee Beweegscholen...
Primair onderwijs
Subsidies en wijzigingen per januari voor onderwijs - 3-1-2019
In januari 2019 gaat een aantal wijzigingen in voor de sector onderwijs. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen, zoals aangegeven door het ministerie van OCW. Subsidie regionale aanpak lerarentekort Vanaf 15 januari kunnen schoolbesturen en lerarenopleidingen in het primair en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en opvang - 21-12-2018
De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft in het kader van de Beweging tegen Kindermishandeling - waar ook de AVS deel van uitmaakt - een nieuwe website ontwikkeld voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang: kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl Op de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Meer duidelijkheid over burgerschapsonderwijs - 21-12-2018
De ministerraad stemt in met een wetsvoorstel van minister Slob van OCW om meer richting te geven aan burgerschapsonderwijs in het funderend onderwijs. Scholen moeten leerlingen onder meer kennis van en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtstaat en de mensenrechten bijbrengen. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Top 3 kandidaten Leraar van het Jaar bekend - 21-12-2018
De afgelopen weken heeft de beroepsjury van de verkiezing Leraar van het Jaar 2018 zich gebogen over alle ingezonden materialen van de leraren so, po, vo en mbo. De jury - bestaande uit leraren - is unaniem in de keuze van de top 3 die doorgaat naar de volgende ronde. -Top 3 primair onderwijs:...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Groepsleerkracht Norad Bos uit Wateringen wint Loftrompet Méér Muziek in de Klas - 21-12-2018
Groepsleerkracht Norad Bos uit Wateringen heeft de Loftrompet 2018 gewonnen. Deze speciale prijs van de Stichting Méér Muziek in de Klas gaat naar de groepsleerkracht die zich op een bijzondere manier inzet voor muziekonderwijs op de basisschool. Iedereen kon een leerkracht nomineren...
Primair onderwijs
LOF-subsidie voor schoolontwikkeling aanvragen voor 22 januari - 21-12-2018
Leraren in het primair en voortgezet onderwijs kunnen hun ideeën voor beter onderwijs kracht bijzetten met een aanvraag bij het Lerarenontwikkelfonds (LOF). Als zij dat voor 22 januari aanstaande doen, kunnen zij daarmee aan de slag op hun school en tijdens schooltijd vanaf april 2019....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Programma AVS-congres 2019 bekend; inschrijving geopend - 21-12-2018
Leiderschap in 4D, dat is de toekomst én het thema van het AVS-congres 2019 op 15 maart aanstaande in het NBC te Nieuwegein. Het volledige programma is bekend en de inschrijving geopend. Wie zich aanmeldt vóór 1 februari, profiteert van de aantrekkelijke vroegboekkorting. Voor...
Primair onderwijs
Beschikbaar bedrag subsidieregeling zij-instroom verhoogd - 20-12-2018
Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben op 19 december 2018 het Besluit wijziging van het subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2018 gepubliceerd. In dit besluit wordt bekendgemaakt dat een bedrag van  1 miljoen euro is toegevoegd aan de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Bestuur vmbo Maastricht te groot’ - 20-12-2018
Grote schoolbesturen, die in de regio een monopoliepositie innemen, lopen het risico niet scherp genoeg te zijn op de onderwijskwaliteit. Ook zou de Inspectie van het Onderwijs extra alert moeten zijn bij het toezicht van grote besturen. Dit is de mening van verschillende Tweede Kamerleden in een...
Voortgezet onderwijs
Rekensom voor lumpsum in primair onderwijs simpeler - 19-12-2018
Besturen in het primair onderwijs krijgen straks een vast basisbedrag per school en per leerling. Ook wordt de volledige bekostiging op kalenderjaarbasis vastgesteld en uitgekeerd. Deze maatregelen stellen besturen en schoolleiders in staat betere meerjarige financiële planningen te maken. Dit...
Primair onderwijs
Project Leren verbeteren succesvol - 19-12-2018
Afdelingen in het voortgezet onderwijs die onvoldoende of zeer zwak zijn, verbeteren snel met het traject ‘Leren verbeteren’. Onderzoek naar de effecten van dit verbetertraject wijst dit uit. Succesfactoren zijn onder meer: snel starten met verbeteren, duidelijkheid over het begrip...
Voortgezet onderwijs
Ongebruikte vbo-profielen en schoolsoorten na drie jaar afgesloten - 18-12-2018
Vestigingen raken de licentie voor een profiel kwijt als ze er drie jaar lang geen leerlingen op inschrijven. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zullen voor het eerst op basis hiervan licenties worden afgesloten. Het is mogelijk een aanvraag (uiterlijk 1 april 2019) in te dienen om een...
Voortgezet onderwijs
Online vertelpunt om ervaringen Passend onderwijs te delen - 18-12-2018
Vanaf 9 januari komt er een landelijk online vertelpunt (www.vertelpunt.nl/ocw), waaropprofessionals, ouders en leerlingen hun ervaring met Passend onderwijs kunnen delen. De thema’s die uit deze gedeelde ervaringen naar voren komen, zijn een goed startpunt voor regiogesprekken met minister...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verantwoording besteding werkdrukmiddelen via stappenplan - 18-12-2018
Elke po-school moet zich verantwoorden over de inzet van het geld voor verlaging van de werkdruk, zoals afgesproken in het werkdrukakkoord. De schoolleider moet bijvoorbeeld het bestedingsplan ter goedkeuring voorleggen aan de PMR. Dit staat beschreven in het ’Stappenplan verantwoording...
Primair onderwijs
‘Schoolexamen is ondergeschoven kindje geworden’ - 18-12-2018
Door de sterke focus op het centraal examen is het schoolexamen op scholen, in het overheidsbeleid en onderwijstoezicht ondergesneeuwd. In het huidige systeem is de deugdelijkheid van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs onvoldoende gegarandeerd. Dat concludeert de onafhankelijke...
Voortgezet onderwijs
Slob wijst motie over schoolleider als gesprekspartner inspectie af - 17-12-2018
Schoolleiders zouden bij het bestuurlijk gesprek met de Inspectie moeten kunnen zijn, als het bestuur dat wenst. De Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) hebben een motie van die strekking ingediend. Minister Slob ontraadt de motie. Tweede Kamerleden Michel Rog van het CDA...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Problemen bij meer scholen in Limburg - 17-12-2018
Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de VO-raad en lokale overheden slaan de handen ineen om de onderwijskwaliteit op een vijftal locaties van LVO te verbeteren. Een team deskundigen ondersteunt de scholen hierbij. Dit schrijven...
Voortgezet onderwijs
Later beginnen is beter voor puber - 14-12-2018
Scholen in het voortgezet onderwijs die om kwart voor 9 beginnen, hebben beter uitgeruste leerlingen, die ook beter presteren, dan scholen die om tien voor 8 beginnen. Dit laat Amerikaans onderzoek zien. Leerlingen die hun eerste lesuur om kwart voor 9 hebben, slapen gemiddeld een half uur...
Voortgezet onderwijs
Zij-instoomtraject waardevolle aanvulling tegen lerarentekort - 14-12-2018
Een van de mogelijke oplossingen voor het lerarentekort is zorgen dat er meer zij-instromers voor de klas komen te staan. Om dit te stimuleren, heeft het ministerie van OCW subsidie verleend aan elf regionale projecten die zij-instroom bevorderen (werving en selectie, opleiden en begeleiden). Wat...
Primair onderwijs
Onderwijsraad: te veel differentiatie in onderwijsstelsel - 14-12-2018
Er is een fundamentele bezinning nodig op de organisatie van het onderwijsstelsel, met als doel het op onderdelen aan te passen. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn publicatie Hoofdlijnen van Stand van educatief Nederland dat op 13 december is aangeboden aan de OCW-ministers Van Engelshoven en Slob...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 62 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 57 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider