Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3509 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Meer onderwijskansen voor leerlingen die veel zorg nodig hebben - 26-11-2018
Het kabinet komt met maatregelen waardoor het voor leerlingen die veel zorg nodig hebben makkelijker wordt om onderwijs te krijgen. Elk kind moet de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen, indien nodig met een aangepast programma op school of in een zorginstelling. De ministerraad stemde in...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Slob op NST PO: ‘Bevlogen schoolleiders moeten in moeilijke omstandigheden hun werk doen’ - 26-11-2018
Wat is mijn ambitie en hoe realiseer ik deze? Hoe zorg ik ervoor dat iedereen, ikzelf en mijn team, in zijn kracht staat? Hoe stimuleer en inspireer ik mijn medewerkers en hoe houd ik focus? Deze en andere vragen stonden centraal op de Nationale Schoolleiders Top PO die plaatsvond op zaterdag 24...
Primair onderwijs
Schoolleiders geven massaal gehoor aan mailbombardement richting onderwijspolitici - 23-11-2018
Honderden leden gaven op 22 en 23 november gehoor aan de oproep van de AVS om opnieuw actie te voeren voor meer waardering van hun functie. De schoolleiders in het primair onderwijs lieten deze dagen de mailboxen van minister Slob en de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer massaal ontploffen....
Primair onderwijs
In het onderwijs de meeste kans op doorstroom van flex naar vast - 22-11-2018
Ruim een derde van de werknemers die in 2015 begonnen in een flexibele onderwijsbaan stroomde binnen een jaar door naar een vaste baan. Vijf jaar eerder was dat nog 24 procent. Het onderwijs was de enige bedrijfstak waar het aandeel doorstromers van flexibel naar vast in vijf jaar tijd toenam. Dit...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Anders organiseren maakt beroep leraar gevarieerder - 22-11-2018
Op ‘anders organiserende’ scholen ligt de nadruk sterk op onderlinge samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid en ontwikkeling. Leraren richten zich vaker op hun kerntaken, er ontstaan nieuwe functies en er is meer loopbaanperspectief. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Anders leren...
Primair onderwijs
Gratis VOG beschikbaar voor vrijwilligers in scholen - 22-11-2018
Ook vrijwilligers die werken met kwetsbare kinderen op scholen kunnen sinds 1 november 2018 gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Het schoolbestuur moet zich daarvoor aanmelden. De oude regeling uit 2015 was alleen van toepassing op vrijwilligers die werkzaam waren bij...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Edith Hooge vanaf 1 januari 2019 voorzitter Onderwijsraad - 22-11-2018
De ministerraad heeft onlangs ingestemd met de voordracht voor de nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad in de periode 2019-2022. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van regering en parlement op het terrein van onderwijs. Prof. dr. Edith Hooge wordt de nieuwe voorzitter. Hooge neemt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leraren te weinig betrokken bij versterking beroepsgroep - 22-11-2018
Leraren hebben zich veel te weinig betrokken gevoeld bij de aanpak om de beroepsgroep te versterken. Daarnaast is er onevenredig veel nadruk komen te liggen op het Lerarenregister. Dat concludeert D66-senator Alexander Rinnooy Kan in zijn advies ‘Verkenning leraren’, dat hij onlangs aan...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Mailbombardement op 22 en 23 november: #wijschoolleiders verdienen meer! - 22-11-2018
In de op 21 november gepubliceerde beleidsreactie op het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ (Onderwijsraad, april 2018) erkent minister Slob dat de positie van schoolleiders versterkt moet worden. In zijn beleid ontbreekt echter nog steeds een passend en eerlijk salaris voor...
Primair onderwijs
Arbocongres primair onderwijs geslaagd - 22-11-2018
Op 14 november jl. vond in Utrecht het congres 'Arbo; de kapstok voor duurzame inzetbaarheid in het PO' plaats. De congresgangers hebben deze dag beoordeeld met een 8. Het congres vond plaats in het Muntgebouw te Utrecht. Aan het congres hebben ongeveer 180 preventiemedewerkers,...
Primair onderwijs
Erkenning voor belangrijke rol en positie schoolleider; nu nog vertalen naar waardering in evenwichtig functiehuis met passend salaris - 21-11-2018
Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven hebben op 21 november hun beleidsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd over het advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’, dat de Onderwijsraad in april 2018 publiceerde. De ministers erkennen dat schoolleiders een cruciale rol spelen in...
Primair onderwijs
Subsidie aanpak regionale tekorten - 21-11-2018
Tijdens een bijeenkomst op dinsdagmiddag 11 december wordt de landelijke subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bekendgemaakt en toegelicht. Deelnemers kunnen in diverse workshops verkennen wat er mogelijk is voor de aanpak van het...
Primair onderwijs
Een uur cultuureducatie per week op elke school kost 179 miljoen - 20-11-2018
Om op iedere school een uur cultuureducatie aan te bieden, gegeven door een vakleerkracht, is circa 179 miljoen euro nodig. Dat schrijft onderwijsminister Ingrid van Engelshoven in antwoord op Kamervragen over de Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018. Bij dit bedrag wordt ervan...
Primair onderwijs
Elf basisscholen geselecteerd voor Aardgasvrije en Frisse Scholen - 20-11-2018
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) maakte onlangs bekend welke elf basisscholen geselecteerd zijn voor het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen.’ De gemeenten van de deelnemende scholen ontvangen 350.000 euro voor de aardgasvrije en frisse...
Primair onderwijs
OESO-rapport: Nederland heeft sterke internationale onderwijspositie - 19-11-2018
Nederland heeft een sterke internationale onderwijspositie. De Nederlandse bevolking is internationaal gezien hoog opgeleid en heeft een hoge onderwijsdeelname. De ongelijkheid in Nederland is in internationaal perspectief niet opvallend groot. Dat zijn enkele conclusies uit het jaarlijkse OESO-...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dashboard geeft verantwoordingscijfers OCW 2019 - 19-11-2018
Het ministerie van OCW heeft een dashboard gemaakt met cijfers en uitleg over de beleidsonderwerpen van het ministerie. Deze cijfers komen uit de begroting en worden gebruikt voor de verantwoording van het beleid. De cijfers zijn makkelijk te vinden per onderwerp of sector of via de ‘...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Rapportages Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) geven inzicht in prestaties (oud-)leerlingen - 19-11-2018
Alle bestuurders en schoolleiders uit po en vo hebben dit najaar voor de tweede keer van NRO-rapportages van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) ontvangen. De data over de onderwijsloopbanen van (oud-)leerlingen kunnen vergeleken worden met soortgelijke scholen en het landelijk gemiddelde...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Opleidingsniveau ouders weinig invloed op bijstellingen schooladvies - 19-11-2018
Er is geen duidelijk (lineair) verband tussen het aandeel bijstellingen en het opleidingsniveau van ouders. Dat stelt minister Slob in zijn beantwoording van Kamervragen van GroenLinks en PvdA. De schooladviezen van leerlingen met ouders met een wo-opleiding worden wel vaker bijgesteld. De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Week tegen Kindermishandeling: 19 – 25 november - 16-11-2018
Het thema van de (zesde) Week tegen Kindermishandeling 2018 is: 'Ik maak het verschil'. Door te delen wat jij doet als je je zorgen maakt om een kind, moedig je anderen aan ook iets te doen. Inmiddels zijn er al meer dan 100 activiteiten aangemeld. Iedereen kan iets betekenen voor een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Peiling onder leerkrachten over het schoolleidersvak - 16-11-2018
Het Arbeidsmarktplatform PO nodigt leerkrachten uit mee te doen aan een enquête over het schoolleidersvak. Schoolleiders kunnen leerkrachten hierop wijzen. Het Arbeidsmarktplatform wil in verband met het schoolleiderstekort inzicht krijgen in de bereidheid van leerkrachten om schoolleider te...
Primair onderwijs
Thema en enkele sprekers AVS-congres 2019 bekend - 15-11-2018
Leiderschap in 4D, dat is de toekomst én het thema van het AVS-congres 2019 op 15 maart aanstaande in het NBC te Nieuwegein. Het programma is ver in ontwikkeling. Sprekers als Maarten Lamers (Universiteit Leiden), de Amerikaanse onderwijsvernieuwer Zachary Walker en gamification-specialist...
Primair onderwijs
In de toekomst wordt roken op scholen helemaal verboden - 15-11-2018
Er komt een algeheel verbod op roken op scholen. Ook moeten schoolkantines en bedrijfsrestaurants gezonder worden. Dat staat in het concept van het Nationaal Preventieakkoord, dat RTL Nieuws in handen zegt te hebben. Eind deze maand moet het akkoord, waarin diverse partijen maatregelen vastleggen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Scholen maken kans op de Lang Leve de Liefde Award - 15-11-2018
In de Week van de Liefde, van 11 – 16 februari 2019, wordt voor de vierde keer de Lang Leve de Liefde Award uitgereikt. Met de award zetten Soa Aids Nederland en Rutgers de scholen in het zonnetje die uitblinken in lessen en beleid over relaties en seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Fonds in oprichting om alle scholen van zonnepanelen te voorzien - 12-11-2018
Het ligt in de bedoeling dat binnen nu en vijf jaar op alle (geschikte) schooldaken in Nederland zonnepanelen liggen. Scholen kunnen het hele bedrag daarvoor lenen tegen een (nog vast te stellen) lage rente. Er wordt een speciaal fonds opgezet, meldt de Stichting Schooldakrevolutie aan de NOS....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
OCW wil dat vo-scholen zelf rekenexamens maken - 12-11-2018
Middelbare scholen en mbo-instellingen mogen voortaan zelf rekenexamens gaan maken voor hun leerlingen en studenten. Daarmee komt er een eind aan de landelijk verplichte rekentoets. Dat is het voorstel van onderwijsministers Van Engelshoven en Slob. Met dit voorstel gaat rekenen meetellen voor...
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs

Pagina's

Er zijn 67 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 7 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 56 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider