Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 3588 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Alcarta Online winnaar publieksprijs NOT Innovatie Award 2019 - 24-1-2019
Alcarta online is de winnaar van de NOT Innovatie Award 2019. De gratis online atlas won de publieksprijs in de categorie voortgezet onderwijs (VO). De Innovatie Awards 2019 werden op 22 januari op de NOT 2019 uitgereikt aan de meest vernieuwende initiatieven voor het Nederlandse onderwijs....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling subsidie zij-instroom blijft in 2019 ongewijzigd - 24-1-2019
Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob hebben in de Regeling subsidie zij-instroom van 23 januari 2019 de beschikbare budgetten voor het jaar 2019 bekendgemaakt. In de regeling is aangegeven dat de verdeling van de budgetten voor de sectoren gelijk is gebleven ten opzichte van de beschikbare...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Minister Slob bezoekt AVS-stand op de NOT - 22-1-2019
Minister Slob van Onderwijs bezocht dinsdagmorgen 22 januari de AVS-stand (03.A046), bij de start van de NOT in de Jaarbeurs. Schoolleiders en andere geïnteresseerden gaan in de stand op de foto met hun eigen leiderschapsspreuk. Vrijdag of zaterdag kunnen schoolleiders en andere...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
79 scholen krijgen predicaat Excellent - 21-1-2019
Op 21 januari ontvingen 79 scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs het predicaat Excellente School 2018. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs. Het totaal aantal excellente scholen komt hierbij op 191. In het primair onderwijs komen er 22 excellente scholen bij, in het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Betere doorstroom vmbo-mbo op komst - 18-1-2019
Vanaf volgend jaar kunnen vmbo-leerlingen makkelijker doorstromen naar het mbo. Er komen opleidingen waarin vmbo en mbo in elkaar geschoven zijn, waardoor vmbo-leerlingen al kunnen starten met hun vervolgopleiding in het mbo. Zo vallen er minder leerlingen uit bij de overstap van vmbo naar mbo....
Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Gesprek onderwijswoordvoerders Tweede Kamer op 30 januari 2019 - 17-1-2019
Het massale e-mailbombardement door schoolleiders op 22 en 23 november 2018 richting minister Slob en de woordvoerders onderwijs in de Tweede Kamer heeft duidelijk effect gehad. Minister Slob voerde op 13 december het inhoudelijke gesprek met schoolleiders. De onderwijswoordvoerders uit de Tweede...
Primair onderwijs
Doe mee aan een peiling op de NOT en ga in gesprek met cao-partijen - 17-1-2019
De cao-partijen (AOb, CNV, AVS, FvOv, FNV Overheid en PO-Raad) zijn begin december 2018 gestart met de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Deze partijen vinden het belangrijk om de personeelsleden in de po-sector daarbij te betrekken, omdat zij degene zijn die in de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Geen vervanging regelen in week 4-8 februari 2019 - 17-1-2019
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders roepen hun leden in het primair onderwijs op om in de week van 4-8 februari niet te zoeken naar vervanging van zieke teamleden. Het organiseren van vervanging voor afwezige teamleden kost schoolleiders in toenemende mate...
Primair onderwijs
Wel lerarentekort, maar later verwacht - 17-1-2019
In het schooljaar 2023/24 wordt in het primair onderwijs een tekort van circa 4.200 fte aan leraren verwacht. In vergelijking met vorige ramingen is de omvang van de verwachte tekorten niet afgenomen, maar komen deze tekorten iets meer gespreid in de tijd (later) voor. Dat schrijft minister Slob in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanvraag subsidie voor regionale aanpak lerarentekort - 16-1-2019
Schoolbesturen en lerarenopleidingen kunnen vanaf 15 januari subsidie aanvragen voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in de regio. Regioadviseurs van Arbeidsmarktplatform PO en Voion staan klaar om te adviseren bij het plan van aanpak en om vragen te beantwoorden. Met de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Aanvraag subsidie lente- en zomerscholen gestart - 15-1-2019
Vo-scholen kunnen vanaf januari 2019 weer subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2019. Deze scholen geven extra lessen aan leerlingen die dreigen te blijven zitten. Bij de aanvraag geeft de school een prognose aan van het aantal leerlingen van de deelnemende...
Voortgezet onderwijs
Zachary Walker samen met John Amaechi plenaire spreker op AVS-congres - 14-1-2019
De Amerikaanse onderwijsinnovator Zachary Walker geeft, samen met organisatiepsycholoog John Amaechi, een plenaire sessie op het AVS-congres op 15 maart. De titel van deze sessie is: ‘finding your giant’ In deze plenaire sessie (nummer 23) gaan Walker en Amaechi in op het belang...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Waarom de AVS niet meestaakt op 15 maart en vasthoudt aan eigen actielijn - 14-1-2019
Voorzitter Petra van Haren heeft de leden van de AVS - in aanvulling op de eerdere berichtgeving vorige week - per digitale brief geïnformeerd over het standpunt van de AVS aangaande de landelijke stakingsoproep en het doorzetten van de eigen actielijn. De volledige brief is hieronder te...
Primair onderwijs
Merendeel leerlingen en personeelsleden voelt zich veilig - 11-1-2019
Verreweg de meeste leerlingen en personeelsleden in het primair onderwijs voelen zich veilig op school. Ook in het voortgezet (speciaal) onderwijs voelt het grootste deel van de leerlingen en medewerkers zich veilig. Op steeds meer scholen is er sprake van expliciet veiligheidsbeleid. Dit blijkt...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Europese eTwinning prijs voor Zaanse docent - 11-1-2019
Dennis Jurhil, docent Engels van het St. Michael college in Zaandam, heeft in Wenen ‘eTwinning Award for Cultural Heritage’ ontvangen, een runner-up prijs in de categorie 13-19 jaar. Zijn project is gekozen uit 1.572 inzendingen. Om scholen in de verschillende landen met elkaar...
Voortgezet onderwijs
AVS: ‘Staken te zwaar middel nu cao-onderhandelingen net zijn gestart’ - 10-1-2019
De AVS doet niet mee met de aangekondigde landelijke onderwijsstaking op 15 maart aanstaande. Zij vraagt schoolleiders de brede agenda van de AVS te steunen. Daarbij dingt de AVS niets af op de knellende arbeidsmarktvraagstukken, waarvan verhoging van salarissen deel uitmaakt. “We zitten...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Animatie en scholing over verbeterde meldcode huiselijk geweld - 10-1-2019
De verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is sinds 1 januari van kracht. Acht clusters van beroepsbeoefenaren, waaronder het onderwijs, hebben op verzoek van VWS een afwegingskader voor hun beroepsgroep opgesteld.   De belangrijkste verbetering in de meldcode is dat je...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Recht op doorstroom havo naar vwo wordt wettelijk geregeld - 10-1-2019
Havo-scholieren krijgen een uniform recht om door te stromen naar het vwo. Minister Slob van Onderwijs wil daarvoor de wet wijzigen, zodat iedere leerling met potentie een eerlijke en gelijke kans krijgt om door te stromen. Het Landelijke aktie komitee scholieren (LAKS) is blij met deze...
Voortgezet onderwijs
AVS zet de ingezette actielijn door en wil inzet voor schoolleiders en OOP in aankomende CAO terugzien - 9-1-2019
In de cao-onderhandelingen van het afgelopen jaar heeft de AVS alleen gestaan met de inzet en belangen van schoolleiders. Om de investeringen in de sector primair onderwijs zeker te stellen, is de AVS solidair geweest door de lerarenacties te steunen en in de CAO PO als eerste stap de...
Primair onderwijs
Dringende oproep aan schoolleiders: denk mee over functiebeschrijving onderwijsondersteunend personeel - 8-1-2019
In het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 is afgesproken dat wordt onderzocht of actualisatie van functieomschrijvingen van het onderwijsondersteunend personeel nodig is. Vakbonden en werkgeversorganisatie PO-Raad onderzoeken de komende periode of de functiebeschrijvingen moeten worden aangepast....
Primair onderwijs
Nieuwe input nodig voor bouwstenen Curriculum.nu - 8-1-2019
In de vierde ontwikkelsessie (12 t/m 14 december) hebben de ontwikkelteams de grote opdrachten vastgesteld en waar mogelijk uitgewerkt in bouwstenen. De eerste aanzet voor de bouwstenen worden begin januari op curriculum.nu gepubliceerd. Vanaf 11 januari tot en met 27 januari kunnen scholen de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS op NOT 2019 - 8-1-2019
Ook in 2019 is de AVS van 22 tot en met 26 januari present op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in de Jaarbeurs te Utrecht. Op deze gratis vakbeurs kunnen (toekomstige) schoolleiders in het funderend onderwijs met al hun vakgerelateerde vragen terecht bij standnummer 3A046. Er is...
Primair onderwijs
Scholen krijgen onvoldoende middelen voor toename expatkinderen - 8-1-2019
Er is een toename van het aantal kinderen van expats, waar scholen mee te maken krijgen. Deze kinderen spreken lang niet altijd Nederlands en scholen krijgen geen geld voor extra onderwijs. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Scholen krijgen geen extra geld voor kinderen van expats, omdat die...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Aantal kinderen naar speciaal onderwijs weer toegenomen - 8-1-2019
Speciale basisscholen hebben er het afgelopen jaar ruim tweeduizend leerlingen bijgekregen. Dit meldt het AD. Dit staat haaks op de Wet passend onderwijs, die bedoeld is om juist meer zorgleerlingen in reguliere klassen te houden. Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (Lesco) vindt dat...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Gratis loopbaanadvies voor alle 45-plussers - 8-1-2019
Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt daarvoor 3 miljoen extra beschikbaar, waardoor in totaal 17 miljoen euro aanwezig is voor het loopbaanadvies voor 45-plussers. Voorheen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 62 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 57 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider