Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 2021 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Aanvraag subsidie wegwerken achterstanden mogelijk - 4-6-2020
Scholen voor basis-, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie kunnen tussen 2 juni en 21 juni subsidie aanvragen voor programma's om corona-onderwijsachterstanden weg te werken. In totaal is er bijna 250 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het wegwerken...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen hebben door corona meer zicht op kwetsbare leerlingen - 3-6-2020
Door de coronacrisis zijn meer kwetsbare leerlingen ‘ontdekt’, zegt ruim een kwart van de leraren en leerlingbegeleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een landelijke enquête van het onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) en DUO-onderwijsonderzoek &...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Alida Oppers inspecteur-generaal Onderwijs bij inspectie - 3-6-2020
Alida Oppers wordt inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. De ministerraad heeft ingestemd met haar voordracht. De benoeming gaat in op 1 september 2020. Alida Oppers is nu nog (sinds 2014) directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs bij het ministerie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Passend onderwijs: zorg beter georganiseerd, maar ook betere facilitering en duidelijkere doelen nodig - 28-5-2020
De invoering van Passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen verbeterd. Bij leraren en ouders zijn de verwachtingen die de invoering van Passend onderwijs heeft gewekt na 5 jaar niet waargemaakt. De overheid kan meer helderheid bieden over de doelen en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Ook tijdens coronacrisis veel en ernstig geweld bij kwetsbare gezinnen - 28-5-2020
Wat is de impact van de coronacrisis op gezinnen waar huiselijk geweld speelt? Volgens ouders en kinderen is het geweld en de andere problemen die in het gezin spelen, nauwelijks veranderd. Toch is bij de meeste gezinnen nog steeds sprake van veel en ernstig geweld. Dat blijkt uit onderzoek van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Protocol scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) beschikbaar - 27-5-2020
Op 2 juni 2020 gaan ook de scholen voor voorgezet speciaal onderwijs (vso) weer open. Ook voor deze scholen is een protocol als handreiking opgesteld. In dit protocol staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne, die opgevolgd dienen te worden, en praktische adviezen voor de...
Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kansenongelijkheid kan ontstaan bij niet bij onderzoek betrokken scholen - 26-5-2020
Leerlingen, studenten, ouders, vakbonden en vakverenigingen worden te weinig betrokken bij onderzoek over onderwijs. En als alleen enthousiaste scholen meedoen aan onderzoeken, kan de kloof tussen scholen groeien. Dat blijkt uit het op 19 mei door het Rathenau Instituut gepubliceerde rapport...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Middelbare scholen hanteren andere overgangsnormen vanwege corona - 25-5-2020
Een meerderheid van de middelbare scholen (53 procent) hanteert niet de normale ‘overgangsvormen’ dit schooljaar. Ruim een derde van de scholen (38 procent) heeft zittenblijven dit jaar helemaal afgeschaft. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het onderzoek wijst uit dat...
Voortgezet onderwijs
Scholieren en jongeren claimen plek aan tafel na oproep Rutte - 25-5-2020
Tijdens de persconferentie van dinsdag 19 mei jl. gaf minister-president Rutte aan dat jongeren moeten kunnen meepraten over de impact van de coronacrisis. Het LAKS, FNV Young & United en de NJR, die deze oproep zeer terecht vinden, hebben de handen ineengeslagen om invulling te geven aan de...
Voortgezet onderwijs
Leerlingen weer naar school, maar niet allemaal tegelijk - 19-5-2020
Op 2 juni gaan de scholen voor voortgezet onderwijs en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs herstarten na ruim twee maanden afstandsonderwijs. In tegenstelling tot het basisonderwijs is hier de 1,5 meter afstandrichtlijn volledig van toepassing, ook voor leerlingen onderling. Dit betekent...
Voortgezet onderwijs
NRO-verbindingsprijzen 2020: inschrijving geopend - 18-5-2020
Ben jij of ken jij iemand die steeds de samenwerking zoekt met anderen om onderwijs met onderzoek te verbeteren? Iemand die andere onderwijsprofessionals en onderzoekers in Nederland wil inspireren? Meld je aan voor de NRO-verbindingsprijzen vóór maandag 8 juni 12.00 uur. Met de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
244 miljoen om leerachterstanden coronacrisis in te halen - 18-5-2020
Het kabinet investeert 244 miljoen euro in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs om achterstanden in het onderwijs opgelopen door de coronacrisis in te halen.   Onderwijsachterstanden De financiële hulp is bedoeld voor hulp en maatwerk voor leerlingen en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Vso-leerlingen krijgen geen diploma, maar wel staatsexamens - 15-5-2020
De Tweede Kamer stemde tijdens een spoeddebat op 7 mei voor een motie van Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) om diplomering in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) mogelijk te maken op basis van eigen schoolresultaten. Na overleg met verschillende onderwijsorganisaties komt minister Slob...
Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vraag teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs aan vóór 30 juni - 15-5-2020
Scholen die 10-14-onderwijs (willen) aanbieden, kunnen hun aanvraag voor het experiment teambevoegdheid tot 30 juni indienen bij het ministerie van OCW. Dit experiment biedt ruimte om leraren met alleen een po- of vo-bevoegdheid samen de verantwoordelijkheid te geven voor het onderwijs aan deze...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 - 15-5-2020
De minister van OCW stelt 25 miljoen euro beschikbaar voor de ‘subsidieregeling incidentele middelen leerlingdaling vo 2020’. Het doel is door regionale samenwerking een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod te ontwikkelen dat de leerlingdaling kan opvangen. De regeling...
Voortgezet onderwijs
Tweede Kamer wil blijvende steun kwetsbare leerlingen na schoolsluiting - 14-5-2020
De Tweede Kamer wil extra steun voor leerlingen die dat nodig hebben nu de scholen het onderwijs weer opstarten. Scholen krijgen de ruimte om te onderzoeken wat nodig is om leerlingen passende hulp te bieden. Minister Slob van Onderwijs gaat ook de mogelijkheden voor les op afstand aan thuiszitters...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Het Vervangingsfonds beëindigt twee tijdelijke maatregelen in verband met corona - 14-5-2020
Medio maart heeft het bestuur van het Vervangingsfonds enkele tijdelijke maatregelen getroffen om de schoolbesturen in het primair onderwijs tegemoet te komen toen deze voluit geconfronteerd werden met de gevolgen van het coronavirus. Inmiddels zijn de scholen weer voorzichtig gestart en vervalt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Coronacrisis leidt tot vertraging onderwijsdossiers in Den Haag - 12-5-2020
Door de coronacrisis lopen diverse onderwijsdossiers en wetsvoorstellen vertraging op. Dit blijkt uit een brief van ministers Slob en Van Engelshoven aan de Eerste en Tweede Kamer. Het werk rond het aanpakken van het lerarentekort gaat zoveel mogelijk door. In de Eerste kamer loopt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Handreiking schoolplan biedt ruimte aan scholen - 12-5-2020
OCW en de Inspectie van het Onderwijs hebben in een beknopte handreiking op een rij gezet welke ruimte er is bij de opzet en de vormgeving van het schoolplan. De digitale brochure 'Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid' kan helpen om – samen met je team – te bekijken...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Twee websites met praktische informatie ‘weer op school’ - 12-5-2020
Het ministerie van OCW heeft samen met andere partijen twee websites ontwikkeld om scholen te helpen bij de herstart: weeropschool.nl en weeraanwezigopschool.nl. Laatstgenoemde site geeft informatie om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. De site...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Stappenplan voor rookvrij maken schoolterreinen - 11-5-2020
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle schoolterreinen rookvrij zijn: van basisscholen en middelbare scholen tot en met mbo-instellingen en universiteiten. Vanwege de impact van de coronacrisis op het onderwijs heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid laten weten dat de NVWA pas per 1...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Tot eind mei subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma’s po-vo - 11-5-2020
Tot 31 mei kunnen po en vo-scholen gezamenlijk subsidie aanvragen op grond van de Regeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidies Regionale aanpak personeelstekort (RAP) voor 67 regio’s - 11-5-2020
67 regio’s krijgen in 2020 en 2021 subsidie op grond van de Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). In deze regio’s werken schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs samen met lerarenopleidingen om het personeelstekort in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Vanaf 1 juni: Vo-leerlingen verspreid over de week naar school - 11-5-2020
De vo-scholen gaan – onder voorwaarden – vanaf 1 juni weer open. Het definitieve besluit hierover valt later deze maand, uiterlijk 20 mei. De middelbare scholen kunnen bij de heropening slechts een kwart tot een derde van de leerlingen tegelijkertijd ontvangen vanwege de 1,5 meter...
Voortgezet onderwijs
Definitief akkoord CAO VO 2020 - 7-5-2020
De leden van de VO-raad en de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. Ook de achterbannen van de onderwijsbonden hebben goedkeuring gegeven aan het akkoord. Daarmee is de CAO VO 2020 een feit.   In de nieuwe cao zijn onder andere afspraken...
Voortgezet onderwijs

Pagina's

actueel-agenda1.jpg

Agenda

Er zijn 31 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.
Data: 9 september 2020
Als schoolleider leef je in een glazen huis. Je hebt met veel verschillende doelgroepen te maken en schaakt op tien borden tegelijk. Hoe organiseer je de communicatie van de school zo effectief mogelijk? Met de Leergang Strategische communicatie & PR leer je hoe je meer grip kunt hebben op dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 15 september 2020
Het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs met hoge opbrengsten kan alleen als we bereid zijn te investeren in de mensen die het werk doen. Het thema van de eerste twee dagen is het ontwikkelen van ‘professioneel kapitaal’. Daarbij dient het accent te verschuiven van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 16 september 2020
Biedt lumpsum u meer keuzevrijheid? Al die plannen en ook nog een meerjarenbegroting maken, kan dat eenvoudiger? Hoe maakt u een integrale begroting, inclusief formatie en investeringen, die aansluit op uw schoolplan? Om inkomsten en uitgaven in de pas te laten lopen, is het zaak zorgvuldig te...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 17 september 2020
Deze leergang geeft u een beter begrip van wat er in uw organisatie speelt, hoe verandering wordt gestuurd en wat veranderingsprocessen teweeg brengen in de organisatie en hoe u daar als leider proactief mee kunt werken. Dit brengt u ook naar het onderzoek hoe u zichzelf verhoudt tot het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 29 september 2020
In de nieuwe CAO PO 2019 – 2020 is opgenomen dat elke werkgever verplicht is voor 1 augustus 2020 zijn functiegebouw te actualiseren. Hierbij overweegt de werkgever of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Indien nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn, wordt besloten welke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 1 oktober 2020
Een originele reis Het onderwijs leidt op voor een wereld die we nog niet kennen. Ook in de klassieke oudheid maakten filosofen zich zorgen over de toekomst, over maatschappelijke vraagstukken, godsdienst, gewelddadige heersers, vrije burgers, waar ze zich wel en niet druk over moesten maken en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 5 oktober 2020
Gespreid leiderschap is niet de nieuwe leiderschapsstijl, geen woord voor een nieuw type leiderschap en ook geen kant-en-klaar recept om effectief leiding te geven. Het is een manier om naar de dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie te kijken. En het is zeker de manier om...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 29 oktober 2020
Gespreksvoering in een breed perspectief Het stimuleren en beoordelen van het functioneren van medewerkers is één van de belangrijkste taken van een leidinggevende. Voor een schoolleider is dit niet anders en zijn of haar medewerkers zijn veelal hoog opgeleide collega’s....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 29 oktober 2020
In de nieuwe CAO PO 2019 – 2020 is opgenomen dat elke werkgever verplicht is voor 1 augustus 2020 zijn functiegebouw te actualiseren. Hierbij overweegt de werkgever of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Indien nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn, wordt besloten welke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 3 november 2020
Van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus Hoe kunnen leiders de omslag maken van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus? Veel schoolleiders en leerkrachten kampen met een hoge werkdruk. Diverse onderzoeken laten zien dat deze werkdruk niet zozeer veroorzaakt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 4 november 2020
Opbrengstgericht leiderschap is één van de speerpunten van deze tijd. In deze leergang gaan we in op de vraag hoe we de opbrengsten van het onderwijs duurzaam kunnen verhogen en wat dit betekent voor leiders. Besturen en schoolleiders hebben grote invloed op de kwaliteit en de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 6 november 2020
Elke school is continu bezig met de vraag hoe zij het onderwijs kan verbeteren inclusief het handelen van de leerkracht. De wijze waarop scholen deze uitdaging aangaan, is echter zeer verschillend. Collectief leren kan een antwoord zijn op de vele uitdagingen waarvoor een school zich geplaatst ziet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 9 november 2020
Vroeger werkte een schoolleider van een  (basis)school in zijn eigen kleine schoolsamenleving: er waren leerlingen en docenten waar de directeur mee te maken kreeg. Soms waren er conflicten maar die konden meestal eenvoudig en vrij directief worden opgelost. Tegenwoordig functioneren...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 10 november 2020
De programmaonderdelen van deze leergang zijn nauw verbonden met de vijf disciplines van de lerende school. Elke discipline wordt  concreet vertaald naar werkvormen, interventies en acties die leiders ondernemen om van hun school of stichting een lerende organisatie te maken. Daarbij leggen we...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 12 november 2020
Het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs met hoge opbrengsten kan alleen als we bereid zijn te investeren in de mensen die het werk doen. Het thema van de eerste twee dagen is het ontwikkelen van ‘professioneel kapitaal’. Daarbij dient het accent te verschuiven van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 12 november 2020
Natuurlijk willen alle medewerkers werken aan ouderbetrokkenheid, maar hoe krijg je ouders in beweging? Hoe ga je om met mondige ouders en hoe krijg je ouderbetrokkenheid op je school op een hoger plan? Immers kinderen worden beter van ouderbetrokkenheid. Of is het andersom: hoe raken medewerkers z...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 16 november 2020
Goede gespreksvoering binnen uw team is een van de sleutels tot succes en de basis voor een goede samenwerking. Maar wat als het gesprek iets spannender of moeilijker wordt?   Samen met jouw collega deelnemers gaan we aan de slag met het thema leiderschap en authenticiteit in communicatie,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 17 november 2020
Deze vier dagen over systeemdenken zijn met name bedoeld voor leiders die zich willen verdiepen in de rijke mogelijkheden van de vijfde discipline. Systeemdenken is het vermogen om relaties te zien en daardoor de werkelijkheid beter te begrijpen. Hoe beter we begrijpen, hoe effectiever we kunnen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 20 november 2020
In de nieuwe CAO PO 2019 – 2020 is opgenomen dat elke werkgever verplicht is voor 1 augustus 2020 zijn functiegebouw te actualiseren. Hierbij overweegt de werkgever of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Indien nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn, wordt besloten welke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 11 december 2020
Wordt uw werk langzamerhand een bron van onrust? Begint u het overzicht kwijt te raken en ’s avonds steeds weer te denken aan klusjes van uw werk? Als u altijd tijd tekortkomt, is dat slecht voor uw gemoedsrust én voor uw productiviteit. Het kán anders. Als u weet wat u wilt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 19 januari 2021
Van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus Hoe kunnen leiders de omslag maken van fragmentering en overbelasting naar samenhang en focus? Veel schoolleiders en leerkrachten kampen met een hoge werkdruk. Diverse onderzoeken laten zien dat deze werkdruk niet zozeer veroorzaakt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 21 januari 2021
Dit is een tijd van grote complexe problemen en uitdagingen. De vraag waar we voor staan, is hoe we een antwoord vinden op deze grote uitdagingen. In zijn U-theorie laat Otto Scharmer ons kennismaken met een nieuw concept van leidinggeven dat gebaseerd is op het verbinden van mensen met hun ziel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 26 januari 2021
De programmaonderdelen van deze leergang zijn nauw verbonden met de vijf disciplines van de lerende school. Elke discipline wordt  concreet vertaald naar werkvormen, interventies en acties die leiders ondernemen om van hun school of stichting een lerende organisatie te maken. Daarbij leggen we...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 28 januari 2021
Als schoolleider leef je in een glazen huis. Je hebt met veel verschillende doelgroepen te maken en schaakt op tien borden tegelijk. Hoe organiseer je de communicatie van de school zo effectief mogelijk? Met de Leergang Strategische communicatie & PR leer je hoe je meer grip kunt hebben op dit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 28 januari 2021
Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan interimmanagers toe. Vaak om een lastige situatie in de school op te lossen. Soms ook als een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een bestuurder of een coach, een crisismanager of een operationele implementatiemanager. Net waar de organisatie (...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 2 vacatures
 1. Amersfoort
  Lid Raad van Toezicht (per direct)
  Overig: Lid Raad van Toezicht
  Lid Raad van Toezicht Tevens lid van de commissie Kwaliteit De organisatie SLO is een nationaal expertisecentrum met een unieke focus: de ontwikkeling van het curriculum in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland....
 2. Vught
  Rector Maurick College (per direct)
  Overig: Rector
  Functieomschrijving Voor vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zoekt Aardoom & de Jong een rector voor het Maurick College, die het goede weet te behouden en de school kan versterken in de toekomst. De rector is een...

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

2014-deavsis.png

Scholenpanel

De AVS doet al jaren onderzoek naar wat er leeft in het veld. Ons eigen scholenpanel levert actuele en betrouwbare informatie van schoolleiders. Met de resultaten kunnen we vaak effectief het onderwijsbeleid beïnvloeden. Ook vormen ze waardevolle informatie voor de beleidsontwikkeling van onze vereniging. De AVS heeft de mensen én de kanalen om de uitkomsten onder de aandacht te brengen. Hoe groter de respons, hoe hoger de kwaliteit van de onderzoeksgegevens.

Werkwijze
Afhankelijk van de onderzoeksvraag benaderen we schools of bovenschools management. U ontvangt maximaal tien keer per jaar per mail een korte enquête met stellingen en vragen.

Dienstverlening verbeteren
We informeren en bevragen u als deelnemer aan het AVS scholenpanel ook over de activiteiten, producten en diensten van de AVS. Door uw deelname aan het scholenpanel kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren.

Meedoen
Wanneer uw e-mail adres bij ons bekend is ontvangt u automatisch de enquête. Is dat nog niet het geval maar wilt u ook uw stem laten horen? Meld u dan nu aan scholenpanel@avs.nl

Hieronder een overzicht van eerdere scholenpanels:
Er zijn 71 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.
Meerderheid schoolleiders eens met besluit om basisscholen weer volledig te openen - 25-5-2020
79 procent van de schoolleiders vindt het een goed besluit dat alle basisscholen op 8 juni weer opengaan, tenzij anders blijkt uit de monitoring van het virus. Dat blijkt uit de peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder duizend schooldirecteuren in het basisonderwijs en speciaal...
Schoolleiders tevreden met eerste dagen op school - 14-5-2020
Op vrijwel alle scholen is de overgang van thuisonderwijs naar onderwijs op school volgens het schoolprotocol verlopen. Liefst 97 procent van de schoolleiders kijkt dan ook met een positief gevoel terug op de eerste schooldagen. Liefst 21 procent vond het zelfs geweldig gaan. Dat blijkt uit een...
Peiling AVS en PO-Raad: veruit de meeste scholen gaan hele dagen open - 6-5-2020
Ruim 92 procent van de basisscholen gaat op 11 mei hele dagen open, dat blijkt uit een peiling onder bijna 1.700 schoolleiders en bestuurders van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-Raad. De grootste zorgen onder de respondenten is of er voldoende leraren beschikbaar zijn en...
Meeste basisscholen gaan hele dagen open - 4-5-2020
Ruim 86% van de basisscholen gaat op 11 mei hele dagen open, dat is de tussenstand van een peiling onder ruim duizend schoolleiders en bestuurders van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-Raad. Het grootste probleem is of er momenteel voldoende leraren beschikbaar zijn. “...
Schoolleiders al bezig met herstart, maar nog wel zorgen - 21-4-2020
Bijna 80 procent van de schoolleiders voert al gesprekken over scenario’s om scholen te herstarten. In vrijwel alle gevallen worden meerdere scenario’s besproken, zoals halve klassen aangevuld met afstandsonderwijs (57%), voorrang voor kwetsbare leerlingen (47%), halve klassen zonder...
Basisscholen vanaf 11 mei weer open, voortgezet onderwijs op 1 juni - 21-4-2020
Op 21 april is door het kabinet besloten dat basisscholen vanaf 11 mei weer open gaan. Hierbij is niet de strikte 1,5 meter afstand voorgeschreven. Dat heeft premier Rutte zojuist bekendgemaakt in een persconferentie. De opening is dan na de meivakantie en dat is in lijn met het advies van het OMT...
Nog ruim 5000 leerlingen onvindbaar en kwetsbare leerlingen thuis - 9-4-2020
Bijna 80 procent van de scholen heeft alle leerlingen in beeld. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Op iets meer dan 20 procent van de scholen zijn er gemiddeld 4 leerlingen niet op de radar. Ook de...
Ouders en scholen tevreden met eerste schoolweken op afstand - 31-3-2020
Schoolleiders (88%) zijn tevreden over de manier waarop scholen onderwijs bieden op afstand tijdens de coronacrisis, dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 1028 schoolleiders. Uit een gelijktijdige peiling van Ouders en Onderwijs blijkt dat ook 76% van de...
Afstandsonderwijs en opvang bijna overal geregeld, veel steun van ouders - 18-3-2020
Op 88% van de scholen was het afstandsonderwijs op dinsdag al (bijna) helemaal gerealiseerd. Op 11% is het nog in ontwikkeling, waarvan de meesten verwachten dit woensdag af te ronden. Slechts 1% heeft geen afstandsonderwijs gerealiseerd. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging...
Leerlingen blijven vanaf 16 maart thuis, scholen bieden afstandsonderwijs - 15-3-2020
Alle leerlingen blijven vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april thuis. Kinderen van ouders met vitale beroepen worden opgevangen op school. Er is een lijst beschikbaar van de betreffende beroepen. Dat is de uitkomst van het gesprek met de sectorraden en onderwijsbonden die op 15 maart opnieuw bij...
Meerderheid AVS-leden stemt in met onderhandelaarsakkoord, maar wil toch staken op 30 en 31 januari - 18-12-2019
Uit een peiling van de AVS blijkt dat 89% van de leden instemt met het cao onderhandelaarsakkoord dat vorige week werd gesloten. Het akkoord werd direct na het bereiken van een akkoord door zowel bestuur als de ledenraad positief advies voorgelegd aan de leden. Nu ook zij positief stemmen blijft de...
AVS-leden: ‘Flexibeler omgaan met vakanties’ - 23-10-2019
Bijna 80 procent van de schoolleiders wil flexibeler kunnen omgaan met onderwijstijd en 84 procent wil meer tijd voor leervragen in het kader van Passend onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de AVS over onderwijstijden, uitgevoerd onder 616 schoolleiders. Schoolleiders willen bijvoorbeeld...
Schoolleiders zien personeelstekort als grootste uitdaging - 25-9-2019
Het personeeltekort (72%) is komend jaar de grootste uitdaging voor schoolleiders, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). ‘Schoolleiders zijn een ontzettend belangrijke factor in het verlagen van de werkdruk, behouden van personeel en het aantrekken van...
Ruim kwart gedupeerden eindtoets kreeg heroverweging advies - 21-6-2019
Ruim 13 procent van de gedupeerde kinderen van groep 8 met een te hoog of te laag toetsadvies door een fout in de waardering van de eindtoets, kreeg een nieuw schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de AVS onder schoolleiders*. Bij nog eens 15 procent van de...
Meer geld voor verlagen werkdruk eerder beschikbaar - 7-3-2019
Scholen in het primair onderwijs krijgen de toegezegde extra middelen uit het werkdrukakkoord sneller tot hun beschikking. De AVS heeft minister Slob hier op basis van een recente peiling nadrukkelijk om gevraagd. Dit schooljaar was al 237 miljoen euro beschikbaar, vanaf schooljaar 2019/2020...
Peiling: geen vervanger voor eenderde zieke leerkrachten - 4-2-2019
Tachtig procent van de Nederlandse schoolleiders moest de afgelopen weken op zoek naar vervanging voor (merendeels) zieke leerkrachten. Door het lerarentekort en doordat ook de invalpool vaak leeg is, leidt die zoektocht naar vervanging steeds vaker tot kunst- en vliegwerk. In 11 procent van de...
Steeds moeilijker om vrijwillige ouderbijdrage te innen - 30-8-2018
Twee derde van de schoolleiders geeft aan dat het scholen relatief veel tijd kost om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Bijna de helft merkt dat de bijdrage minder vaak wordt voldaan. Scholen die er actiever over communiceren, de ouderraad de uitvoering in handen geven, het innen van de gelden...
Passend onderwijs zware belasting voor schooldirecteur - 29-8-2018
Ondanks dat er heel veel goed gaat op het gebied van Passend onderwijs, hebben schooldirecteuren te maken met bureaucratie, gebrek aan personeel, financien en andere faciliteiten, en een negatieve beeldvorming in de media. Dit komt naar voren in een peiling die de AVS recent afnam en waar ruim 380...
Tekorten in onderwijs worden problematisch - 19-7-2018
Begin juli 2018 heeft de AVS haar leden bevraagd over de stand van zaken bij het invullen van vacatures voor de zomervakantie. Op 97 procent van de scholen was er de afgelopen periode een vacature voor een leerkracht. Hiervan is 63 procent nog voor de vakantie ingevuld. Op 10 procent van de...
Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs - 15-6-2018
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO is een goede eerste stap in het belang van de po-sector en kent een goed resultaat voor leerkrachten. Driekwart van de AVS-leden heeft, vanuit hun positie als leidinggevende van het team, om deze reden ingestemd met het cao-onderhandelaarsakkoord. Het...
Op twee derde scholen adviezen naar boven bijgesteld na eindtoets - 11-6-2018
Op twee derde van de basisscholen zijn de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets. In meer dan de helft van de gevallen is dit gebeurd op verzoek van de school en werd een meervoudig advies omgezet in een enkelvoudig advies...
‘PMR: stem niet in als het niet volgens de regels gaat’ - 23-5-2018
“Als de uitvoering van het werkdrukakkoord niet volgens de regels gaat, moet de PMR er niet mee instemmen”, reageerde minister Slob op 22 mei op vragen in de Tweede Kamer over de peiling van de AVS waaruit blijkt dat een op de tien besturen bemoeienis heeft met de gelden. “Het...
Schoolleiders geven massaal uitvoering aan werkdrukakkoord - 17-5-2018
Vrijwel alle schoolleiders hebben samen met hun team overlegd over de inzet van de werkdrukgelden uit het werkdrukakkoord. Er komen vooral onderwijsassistenten en extra leerkrachten in de scholen. Op 10 procent van de scholen heeft de schoolleider geen volledige handelingsvrijheid gekregen van het...
Uitkomsten achterbanraadpleging nieuwe deeltekst CAO PO: tijd en werkverdeling - 18-4-2018
Op de achterbanraadpleging over de nieuwe deeltekst: tijd en werkverdeling voor de nieuwe CAO PO is in zeer korte tijd door 660 leden gereageerd. Hiervoor bedankt de AVS haar leden. De reacties zijn voor de AVS van belang voor de vervolggesprekken over de nieuwe CAO PO.   De uitkomst is dat...
Schoolleiders: salaris gelijkschakelen met VO - 15-3-2018
Er moet een volledige gelijkschakeling van het salaris van PO-schoolleiders met het voortgezet onderwijs komen, vindt 92 procent van de AVS-leden. Dat blijkt uit een peiling van de AVS vorige week die door 852 schoolleiders is ingevuld. “Een duidelijke boodschap, die erom vraagt gehoord te...

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider