Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 5317 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Meldpunt agressie en geweld nog tot december actief - 23-8-2007
Sinds enkele maanden heeft de AVS het Meldpunt agressie en geweld een mailadres opengesteld voor leden. Tot nu toe is er weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid...
Primair onderwijs
Plasterk stelt negatieve uitlatingen schoolleiding bij - 22-8-2007
In juni liet minister Plasterk zich negatief uit over de managementlagen in het onderwijs. Daarop schreef de AVS een open brief aan de bewindsman. In een reactie van de...
Primair onderwijs
Basisscholen op pad voor Kinderpostzegels - 22-8-2007
Primair onderwijs
Regeling bekostiging personeel aangepast - 21-8-2007
De Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008 lumpsumbedragen is op een aantal onderdelen aangepast. Het betreft onder andere aanpassingen vanuit het 'Convenant schoolleiding kleine basisscholen'.Deze 'convenantsgelden' maken in de aangepaste regeling nu wel deel uit van het budget voor personeels...
Primair onderwijs
Functie 'bazen van buiten' onderzocht - 21-8-2007
Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van OCW en het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) onderzoek gedaan naar de bijdrage van bazen van buiten aan het primair onderwijs. Conclusie: het aannemen van managers van buiten de onderwijssector kan een goede optie zijn, maar is afhankelijk...
Primair onderwijs
SCP: Meer rugzakleerlingen in regulier onderwijs - 21-8-2007
Uit de SCP-publicatie Meedoen met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2007 die op 10 juli is verschenen blijkt onder andere dat de deelname aan zowel...
Primair onderwijs
Groeitelling op eerste schooldag opnieuw ingevoerd - 21-8-2007
De eerste schooldagtelling wordt voor het schooljaar 2007/2008 opnieuw geïntroduceerd. De teldatum 1 augustus voor groeischolen komt hiermee te vervallen...
Primair onderwijs
Taskforce bso gaat wachtlijstenkinderopvang aanpakken - 21-8-2007
Staatssecretaris Dijksma van OCW laat inventariseren welke werkbare oplossingen er zijn om de huidige wachtlijsten in de buitenschoolse opvang aan te pakken. Een...
Primair onderwijs
Meldpunt agressie en geweld nog tot december actief - 21-8-2007
Sinds enkele maanden heeft de AVS het Meldpunt agressie en geweld meldpuntagressie@avs.nl opengesteld voor leden. Tot nu toe is er weinig gebruik gemaakt van de...
Primair onderwijs
Verlenging subsidieregelingen cultuureducatie - 21-8-2007
Minister Plasterk maakte onlangs bekend dat de huidige regelingen op het gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs...
Primair onderwijs
Ministerraad stemt in met prioriteit aanpak taalachterstanden - 21-8-2007
De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van OCW ingestemd met een voortvarende aanpak van taalachterstanden bij jonge kinderen. Gemeenten...
Primair onderwijs
Basisscholen op pad voor Kinderpostzegels - 21-8-2007
Primair onderwijs
Vier procent leerkrachten basisschool wil naar VO - 21-8-2007
Uit onderzoek van ITS blijkt dat 4 procent van de leerkrachten op basisscholen komend jaar wel wil overstappen naar het voortgezet onderwijs; 18 procent wil...
Primair onderwijs
Plasterk stelt negatieve uitlatingen schoolleiding bij - 21-8-2007
In juni liet minister Plasterk zich negatief uit over de managementlagen in het onderwijs. Daarop schreef de AVS een open brief aan de bewindsman. In een reactie van de minister nuanceert hij zijn eerdere uitspraken. Managementlagen in het onderwijs zouden volgens Plasterk onder andere te weinig...
Primair onderwijs
Extra geld voor brede school, sport en cultuur - 21-8-2007
OCW stelt samen met het ministerie van VWS vanaf 2008 extra geld beschikbaar voor meer samenhang tussen brede scholen, sport en cultuur. Het geld is onder...
Primair onderwijs
Aanpassing BBWO voor 51 jaar en ouder - 2-7-2007
Met het ministerie van OCW zijn recent afspraken gemaakt over de manier waarop de WW-aanpassing van oktober 2006 in het BBWO (Besluit Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling voor Onderwijspersoneel) moet worden verwerkt. In het huidige BBWO is geregeld dat iemand die een diensttijd heeft van...
Primair onderwijs
Klasse!Actie Day for Change krijgt vervolg - 30-6-2007
Ruim 150 basisscholen hebben afgelopen april meegedaan aan de Klasse!-actie van Day for Change. Door de vele positieve reacties, krijgt de Klasse!Actie...
Primair onderwijs
Aanpassing BBWO voor 51 jaar en ouder - 26-6-2007
Met het ministerie van OCW zijn recent afspraken gemaakt over de manier waarop de WW-aanpassing van oktober 2006 in het BBWO (Besluit Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling voor Onderwijspersoneel) moet worden verwerkt. In het huidige BBWO is geregeld dat iemand die een diensttijd heeft van...
Primair onderwijs
Foutief retouradres op folder Educatieve reizen 2007-2008 - 26-6-2007
Uw horizon verbreden, contact met collega´s en kijken naar andere onderwijssystemen. Ook in het schooljaar 2007/2008 organiseert de AVS een zestal prachtige buitenlandse reizen waarin schoolbezoeken, kennismaking, cultuur en onderwijskundige thema´s centraal staan. Nieuw zijn de...
Primair onderwijs
Slotmonitor: lumpsum goed ontvangen - 26-6-2007
Voorjaar 2007, een half jaar na de invoering van lumpsum, heeft Ecorys in opdracht van projectbureau lumpsum een slotmonitor uitgevoerd onder besturen, directies en (G)MR. De resultaten van deze monitor - het vervolg op de eerdere monitor Flankerend beleid (2004 t/m 2006) - zijn inmiddels bekend....
Primair onderwijs
Verrekening vakbondscontributie - 25-6-2007
Alle AVS-leden hebben inmiddels een contributienota voor het nieuwe schooljaar ontvangen. Om in aanmerking te komen voor de fiscale verrekening van de contributie over het lopende jaar, moet uiterlijk 1 november 2007 een verklaring worden ingeleverd bij de werkgever, die verplicht is aan de...
Primair onderwijs
Zo kan het ook - Schoolvoorbeeld van duurzaam bouwen - 23-6-2007
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen – aan. Huisvesting, ongewenste imago’s, bureaucratie enzovoort. De aanpak kan uiterst origineel zijn. Basisschool De Sokkerwei in Castricum was tien jaar geleden in zo’n slechte staat...
Primair onderwijs
Pensioenoverzicht bij veranderingen - 23-6-2007
Complexe financiële situaties helder weergegevenDe wereld van pensioenen en de aanvullingen daarop is erg in beweging. Werknemers zijn steeds meer zelf...
Primair onderwijs
Passend onderwijs: niet afhaken, maar inhaken - 22-6-2007
Passend Onderwijs is een belangrijk project. Noodzakelijk, maar ook complex. Al geruime tijd overleggen de onderwijsorganisaties samen met het ministerie over een aanpak die erop is gericht meer te kunnen doen voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat overleg heeft nog niet geleid tot een...
Primair onderwijs
Organisaties in het primair onderwijs richten sectororganisatie op - 20-6-2007
De organisaties in het primair onderwijs - AVS (schoolleiders), Besturenraad, BondKBO, LVGS, VBS en VOS/ABB (schoolbesturen) - die schoolbesturen en...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 69 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 4 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. Voordat de vacature definitief gepubliceerd wordt krijgt u altijd de gelegenheid om een voorbeeld te zien en eventueel nog wijzigingen aan te brengen.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 51 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider