Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 5317 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Nederlands onderwijs doet te weinig aan ondernemerschap - 13-11-2007
Het Nederlandse onderwijs zou te weinig aandacht besteden aan het stimuleren van ondernemerschap. De vereiste ondernemende houding om daadwerkelijk ook de...
Primair onderwijs
Geen onderadvisering allochtonen, prestatieniveau speelt wél rol - 13-11-2007
Allochtone leerlingen krijgen niet vaker een lager advies dan autochtone leerlingen, maar zo´n 10 procent van de kinderen, meestal van...
Primair onderwijs
Stichtings- en opheffingsnormen voor scholen aangepast - 13-11-2007
Per 1 augustus 2008 gelden nieuwe stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs.De nieuwe normen zijn van kracht tot 1 augustus...
Primair onderwijs
Onderwijs-cao getekend, financiering plan Rinnooy Kan nog afwachten - 13-11-2007
Op 5 november ondertekenden de vakorganisaties, minister Plasterk en Sharon Dijksma de cao voor het primair onderwijs. De afspraken over de...
Primair onderwijs
Gymles zet kinderen onvoldoende aan tot beweging - 13-11-2007
Lichamelijke opvoeding is een belangrijk vak op school en de verzorging daarvan is goed, maar het zet leerlingen onvoldoende aan tot meer beweging buiten...
Primair onderwijs
Toekomst zonder schoolbord en boeken - 13-11-2007
Ruim de helft van de kinderen verwacht dat er in de school van de toekomst geen schoolbord en geen boeken meer zijn. De helft van de leerlingen denkt zelfs dat...
Primair onderwijs
Rouvoet houdt vast aan Elektronisch Kinddossier - 13-11-2007
Als het aan minister Rouvoet van Jeugd en gezien ligt komt er snel een Elektronisch Kinddossier (EKD), waarmee landelijke uitwisseling van gegevens mogelijk is. Dat schreef hij onlangs in een brief aan de Tweede Kamer, als reactie op de uitspraak van de rechter dat de huidige aanbestedingsprocedure...
Primair onderwijs
Meer contacttijd bevordert reken-wiskundeonderwijs op pabo - 13-11-2007
Om het reken-wiskundeonderwijs op de pabo te verbeteren, zijn een betere stagebegeleiding en meer contacturen nodig. Dat vindt de groep `...
Primair onderwijs
Bestel: "Van wie is het onderwijs?" - 13-11-2007
"Het management is geen butler, maar moet zich wel een rol van dienstbaar leiderschap aanmeten; en leerkrachten moeten nooit als stuurlui...
Primair onderwijs
Vieze schooltoiletten leiden tot lichamelijke klachten - 13-11-2007
Onderzoek in opdracht van OCW op circa honderd scholen wijst uit dat bijna driekwart van de schooltoiletten (72 procent) slecht wordt schoongemaakt. Voor de grote steden...
Primair onderwijs
SBO: Allochtone student voelt zich niet thuis op pabo - 13-11-2007
Veel allochtone studenten ervaren het klimaat op pabo en stageschool als negatief en voelen zich ongelijk behandeld en buitengesloten. Daarnaast missen ze voldoende studie- en stagebegeleiding. Dit blijkt uit het pas verschenen onderzoek ‘Waarom stoppen zoveel allochtone studenten met de pabo?’ van...
Primair onderwijs
Meer rechten voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen - 13-11-2007
De werkingssfeer van de `Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte´ (Wgbh/cz) gaat ook gelden voor de terreinen...
Primair onderwijs
Dijksma breidt aantal plaatsen bso uit; vraag op tijd subsidie aan - 13-11-2007
Begin november werd bekend dat staatssecretaris Dijksma de subsidiecriteria voor bso-capaciteit versoepelt, om het aantal plaatsen in de...
Primair onderwijs
Schooldirecteuren de straat op in Amsterdam - 13-11-2007
Zeker 500 directeuren en leerkrachten uit het Amsterdamse basisonderwijs liepen op 7 november mee met een demonstratieve optocht door het centrum van de stad. Zij vroegen hiermee aandacht voor het gebrek aan ondersteunend personeel op scholen en de toename van de administratieve lasten, waardoor de...
Primair onderwijs
2007-2008 Kader Primair 03 download - 1-11-2007
Primair onderwijs
De maat is vol - 16-10-2007
AVS voert actie voor meer salaris en structurele ondersteuning van schoolleidersHet schrappen van de DA-schaal en de AA-schaal, het inkorten van de schalen DB tot en met...
Primair onderwijs
Meer vrouwen aan de top - 16-10-2007
De ministerraad heeft onlangs op voorstel van minister Plasterk ingestemd met de emancipatienota 2008-2011: `Meer kansen voor vrouwen´. Daarin staat waarom en hoe de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland omhoog moet. Het streven van het kabinet en sociale partners is een...
Primair onderwijs
Geen extra geld voor materiële instandhouding - 16-10-2007
Eind september zijn de bedragen voor 2008 van de programma´s van eisen basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en de bekostiging...
Primair onderwijs
Oriëntatie op management levert bijdrage aan tekort leidinggevenden - 16-10-2007
Om te anticiperen op de dreigende tekorten aan schoolleiders in het primair onderwijs heeft de AVS, op verzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), de...
Primair onderwijs
Grijze gebieden in nieuwe gewichtenregeling - 16-10-2007
Bij de leerlingentelling van 1 oktober 2006 zijn fouten gemaakt bij de opgave van leerlingen met nieuwe gewichten (0,3 of 1,2). Capgemini heeft dit in opdracht van OCW...
Primair onderwijs
Toch inspectiebezoek op alle scholen - 16-10-2007
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich op 3 oktober uitgesproken voor het nieuwe toezicht, waarbij de Inspectie van het Onderwijs onder andere meer risicogericht...
Primair onderwijs
Knelpunten onderwijs en arbeidsmarkt kosten jaarlijks 16 miljard - 16-10-2007
Onlangs presenteerde de Nationale DenkTank 2007 zijn voorlopige bevindingen van het onderzoek naar het onderwijs. Daaruit blijkt dat onderbenutting van talent en de (leraren- en...
Primair onderwijs
Akkoord salarisverhoging primair onderwijs; AVS raadpleegt leden - 16-10-2007
Begin deze maand sloten minister Plasterk en de onderwijsvakorganisaties, waaronder de AVS, een akkoord over de salarissen in het primair...
Primair onderwijs
Meer geld voor sport op school - 16-10-2007
Staatssecretaris Bussemaker van VWS presenteerde op 15 oktober de beleidsbrief `De Kracht van Sport´. Hierin staan de concrete beleidsvoornemens van het kabinet op...
Primair onderwijs
CNV Onderwijs kampt met ledendaling - 16-10-2007
Een gestage terugloop in leden en nieuwe behoeften van de maatschappij hebben ertoe geleid dat de vakbond CNV Onderwijs in de toekomst een andere structuur krijgt. Hoe de...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 69 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 4 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. Voordat de vacature definitief gepubliceerd wordt krijgt u altijd de gelegenheid om een voorbeeld te zien en eventueel nog wijzigingen aan te brengen.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 51 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider