Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 5317 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Lichte stijging Cito-score 2008 - 11-3-2008
De gemiddelde landelijke score voor de Cito-toets 2008 kent een lichte stijging ten opzichte van 2007. Maar dat betekent volgens het Cito niet...
Primair onderwijs
Geen gym door gebrek aan bevoegde leerkrachten - 11-3-2008
De directies van de protestants-christelijke basisscholen in Friesland hebben besloten de gymlessen voor groep 3 tot en met 8 maximaal een...
Primair onderwijs
Plattegrond informatiemarkt AVS congres online - 11-3-2008
De plattegrond van de informatiemarkt op het AVS congres - waar aanwezige bedrijven en organisaties zich presenteren - staat dit jaar op...
Primair onderwijs
Informatiebijeenkomsten nieuwe richtlijnen jaarverslag - 11-3-2008
Over het verslagjaar (kalenderjaar) 2008 gelden nieuwe richtlijnen voor het jaarverslag. Het ministerie van OCW heeft hierover een uitgebreide brochure uitgebracht. In verband hiermee worden door de AVS, in samenwerking met het ministerie, de komende tijd informatiebijeenkomsten gehouden verspreid...
Primair onderwijs
Advies over kwaliteitsborging Opleiden in de school - 11-3-2008
De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en de Inspectie van het Onderwijs adviseren dat diegenen die via een traject Opleiden...
Primair onderwijs
Programma ESHA Conferentie 2008 bekend - 11-3-2008
Van 11 tot en met 13 september 2008 vindt de ESHA Conferentie 2008 plaats, ditmaal in Kopenhagen (Denemarken). ESHA staat voor European School Heads Association. Het thema is schoolleiderschap in Europa, met als subthema’s onder andere regionale verschillen in leiderschap, leiderschap in...
Primair onderwijs
Jaar van de Techniek wordt meerjarige samenwerking - 11-3-2008
Het Jaar van de Techniek zal een duurzame en grootschalige samenwerking worden, die zich uitstrekt over de komende jaren. Dat staat in het...
Primair onderwijs
Amsterdamse leerkrachten op huisbezoek - 11-3-2008
Amsterdamse scholen blijken sterk gemotiveerd om vanaf volgend schooljaar de ouders van leerlingen in het eerste leerjaar thuis te bezoeken...
Primair onderwijs
Scholen kunnen meer doen om taalprestaties te verbeteren - 11-3-2008
Tussen scholen bestaan grote verschillen als het gaat om het verbeteren van de taalprestaties van hun leerlingen. Achterstandsleerlingen die op een school zitten die minder aandacht aan taal besteedt, lopen soms maar liefst twee jaar achter op leeftijdsgenoten. En scholen met zwakke taalprestaties...
Primair onderwijs
Kwart scholen primair onderwijs belegt - 11-3-2008
Een kwart van de scholen in het primair onderwijs had in 2006 bijna 0,5 miljard euro aan beleggingen uitstaan, blijkt uit cijfers van het...
Primair onderwijs
Rectificatie data herfstvakantie 2008 - 3-3-2008
In Kader Primair 6 (maart 2008) staat op pagina 6 een bericht over veranderde herfstvakantiedata in 2008. Dit bericht is gebaseerd op informatie van CFI, maar CFI heeft de eerdere berichtgeving inmiddels herroepen en verwijst voor de juiste (advies)data naarhttp://www.minocw.nl/schoolvakanties/572/...
Primair onderwijs
Dijsselbloem: verplichte toets 6-jarigen en in groep 8 - 2-3-2008
Alle kinderen in groep 3 van de basisschool moeten, als het aan de commissie Dijsselbloem ligt, voortaan een toets afleggen. De eindtoets in...
Primair onderwijs
2007-2008 Kader Primair 07 download - 1-3-2008
Primair onderwijs
Hindernissen bij realisatie combinatiefuncties - 1-3-2008
De Taskforce Combinatiefuncties "onder leiding van voorzitter Philip Geelkerken" presenteerde op 20maart het eindrapport "Aan het werk met combinatiefuncties!" Struikelblok blijkt de omzetbelasting bij hetdetacheren van personeel in combinatie met de werkgeversrol voor lokale...
Primair onderwijs
Kabinet investeert in lezen - 1-3-2008
Om de jeugd meer aan het lezen te krijgen, lanceert het kabinet het programma Kunst van Lezen. Het kabinet stelt daartoe voor 2008 één miljoen euro beschikbaar; voor de jaren daarna streeft minister Plasterk naar eenverhoging van dit bedrag tot minimaal1,5 miljoen euro per jaar....
Primair onderwijs
G4 tekenen convenant voorschoolse educatie - 1-3-2008
Recent ondertekenden de onderwijswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samenmet staatssecretaris Dijksma van OCW een convenant waarin staat dat er in 2011 minimaal 13.400 jongekinderen met een taalachterstand naar de voorschool gaan. Ook is afgesproken dat de vier grote steden...
Primair onderwijs
Bsowijzer.nl gelanceerd - 1-3-2008
Met ingang van maart 2008 is de BSOwijzer actief: een online naslagwerk voor een betere samenwerking inde buitenschoolse opvang (bso). De site www.bsowijzer.nl biedt handvatten om met name de samenwerkingmet partners goed te laten verlopen. De BSOwijzer is samengesteld door JSO expertisecentrum...
Primair onderwijs
Minder managementbanen, meer leerkrachten - 1-3-2008
Minder managementbanen, meer leerkrachtenDe afgelopen jaren is er sprake geweest van een flinke werkgelegenheidskrimp in leidinggevendefuncties. De managementhausse van de afgelopen jaren is kennelijk ten einde gekomen, concludeert hetResearchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de...
Primair onderwijs
Aantal meldingen over pesten gestegen - 1-3-2008
Het aantal meldingen over pesten is in 2007 met 11 procent gestegen ten opzichte van 2006. Dit meldt Pestweb, een hulplijn voor kinderen, ouders en leerkrachten die te maken hebben met pesten.Het afgelopen jaar steeg het aantal meldingen bij Pestweb van 5.816 in 2006 naar 6.467 in 2007. Volgens...
Primair onderwijs
Dijksma informeert Kamer over tegenvallerkinderopvang - 1-3-2008
Dijksma informeert Kamer over tegenvallerkinderopvangStaatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de uitgaven kinderopvang in2007. Aan het eind van het kalenderjaar 2007 is uiteindelijk de totale budgetoverschrijding op 470 miljoeneuro komen vast te staan. In...
Primair onderwijs
Nog te weinig ondernemerschap in onderwijs - 17-2-2008
Ondernemerschap in het onderwijs is nog een `ontluikend thema´, waarover de meningen en uitingsvormen in het veld sterk uiteenlopen. Dit blijkt uit de...
Primair onderwijs
Subsidie stuurgroep WMS verlengd - 13-2-2008
In een evaluatiebrief aan de Tweede Kamer over de invoering van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zeggen de beide staatssecretarissen van Onderwijs toe de subsidie voor de Stuurgroep WMS met nog één jaar (2008) te verlengen. De Stuurgroep WMS is opdrachtgever van het...
Primair onderwijs
Leidinggevenden willen geen fpu’ers voor de klas - 13-2-2008
Ruim 1.300 managers, schoolbestuurders en personeelsfunctionarissen uit het po, vo en mbo deden mee aan het SBO-panel. SBO-directeur Freddy...
Primair onderwijs
Aansluiting bij PO-raad en medezeggenschap - 13-2-2008
Op 22 januari 2008 is de PO-raad officieel opgericht en kunnen schoolbesturen lid worden van deze nieuwe organisatie voor het primair onderwijs. Veel besturen en schoolleiders vragen zich af wat hierbij de positie van de (G)MR is. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) besteedt hieraan geen...
Primair onderwijs
Totaal aantal leerlingen basisonderwijs stijgt, islamitisch onderwijs krimpt - 13-2-2008
In totaal waren er op de basisscholen in Nederland in 2007 ruim 3.000 leerlingen meer dan in 2006. Met name confessionele scholen groeiden, terwijl...
Primair onderwijs

Pagina's

Er zijn 70 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 4 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. Voordat de vacature definitief gepubliceerd wordt krijgt u altijd de gelegenheid om een voorbeeld te zien en eventueel nog wijzigingen aan te brengen.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 51 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider