Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4009 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Schoolleiders delen plannen en ideeën afstandsonderwijs - 15-3-2020
Nederland verkeert in crisis. De coronacrisis heeft ook een enorme impact op het onderwijs. Schoolleiders ontwikkelen samen met hun teams plannen voor afstandsonderwijs. Voor veel schoolleiders is afstandsonderwijs nog onbekend terrein. Inspiratie en ideeën van collega’s kunnen dan...
Primair onderwijs
Veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs - 15-3-2020
Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van de veelgestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het onderwijs per sector. Deze pagina's worden regelmatig geactualiseerd. Er zijn veel vragen over het #coronavirus en #onderwijs. Hier vind je antwoorden per...
Primair onderwijs
Spoedoverleg onderwijsministers en sectorraden en onderwijsbonden over openhouden scholen - 15-3-2020
Sectorraden en onderwijsbonden, waaronder de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zijn vandaag (15 maart 2020) in de namiddag uitgenodigd voor overleg met beide onderwijsministers. Er is toenemende onrust nu blijkt dat het advies van Federatie Medisch Specialisten afwijkt van dat van...
Primair onderwijs
Aanpak corona op jouw school - 14-3-2020
Er zijn bij de AVS vele mails, apps en telefoontjes binnengekomen waaruit veel zorg en emotie spreekt over alle ontwikkelingen die zich inmiddels voordoen. De zorg van schoolleiders gaat over leerlingen, leerkrachten en kwaliteit van onderwijs. We hebben jullie zorgen, inbreng en de informatie...
Primair onderwijs
Schoolleiders spreken zich uit over schoolsluiting in strijd tegen coronavirus - 13-3-2020
Het kabinet heeft - in de serie maatregelen om het coronavirus in te dammen - besloten om scholen in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs vooralsnog open te houden. De Tweede Kamer, schoolleiders en de AVS volgen dit besluit kritisch. Schoolleiders laten hun geluid volop horen in de...
Primair onderwijs
AVS verplaatst Schoolleiderscongres en laakt berichtgeving corona - 12-3-2020
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft vanwege het coronavirus haar jaarlijkse congres dat plaats zou vinden op 20 maart verplaatst naar het najaar. De exacte datum wordt volgende week bekendgemaakt. “Wij willen voorkomen dat via bezoekers van het AVS Schoolleiderscongres het virus...
Primair onderwijs
Wijziging Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen en wijziging Subsidieregeling sterk techniekonderwijs - 12-3-2020
Minister Slob van Onderwijs heeft op 10 maart 2020 de wijzigingen van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen en de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020 – 2023 bekendgemaakt. De Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen wordt op twee punten aangepast. Allereerst worden de...
Voortgezet onderwijs
Wijziging Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden Passend onderwijs PO en VO - 12-3-2020
Op verzoek van de samenwerkingsverbanden VO2504 en VO2506 worden deze samengevoegd tot één samenwerkingsverband, namelijk VO2506. De samenvoeging gaat op 9 maart 2020 in, dit in afwijking van de vaste verandermomenten 1 januari en 1 augustus, met het oog op de bekostiging. Het betreft...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Subsidie doorstroom po-vo voor gelijke kansen weer beschikbaar - 10-3-2020
Tussen 1 maart en 31 mei kunnen scholen subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. De subsidie is beschikbaar gesteld vanuit het Actieplan Gelijke Kansen. De Inspectie van het Onderwijs constateerde al in het Onderwijsverslag 2016 dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Scholen in Nederland nemen volop maatregelen tegen corona - 10-3-2020
Op ruim een kwart van de scholen zijn de afgelopen dagen leerlingen thuisgebleven vanwege het virus. Op 7 procent van de scholen bleven ook leraren thuis. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder bijna 1200 schoolleiders. Vrijwel alle directeuren van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kamer wil actieplan om het aantal thuiszitters te halveren - 9-3-2020
Tijdens een stemming op 3 maart is een aantal moties aangenomen om het aantal thuiszitters terug te dringen. In een van de moties (Beertema, PVV en Van Meenen, D66) wordt de regering verzocht om nog voor het einde van de regeerperiode met een actieplan te komen om het aantal thuiszitters in ieder...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lerarencollectief nu officieel van start - 6-3-2020
Op dinsdag 3 maart is het Lerarencollectief opgericht en dus officieel van start gegaan. Als beroepsgroep zet zij zich in voor meer zeggenschap over het vakmanschap van leraren. Het Lerarencollectief, een initiatief van voormannen Jan van de Ven en Thijs Roovers die in 2017 PO in Actie...
Primair onderwijs
Kamer kritisch en verdeeld over curriculum.nu - 6-3-2020
Op donderdag 5 maart debatteerde de Kamer voor het eerst over de geplande onderwijsvernieuwing curriculum.nu. De partijen waren kritisch over het huidige proces. Voor de zomer moet er een heldere opdracht voor het formuleren van de leerdoelen liggen. Dan gaan scholen in pilots met de voorstellen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Een derde basisscholen werkt nog met traditionele schooltijdenmodel - 5-3-2020
Steeds meer basisscholen stappen over op andere lestijden, blijkt uit onderzoek van DUO onderwijsonderzoek & advies onder 400 basisscholen. Het continurooster en het vijf-gelijke-dagenmodel zijn het populairst en worden elk door ongeveer een kwart van de basisscholen gebruikt. Bijna twee...
Primair onderwijs
Mogelijk recht op pensioenaanvulling bij tweeverdieners - 5-3-2020
Bij de regeling ‘samenvallende diensttijd’ hebben tweeverdieners recht op een aanvulling van het pensioen, als beide werknemers vóór 1 januari 1995 tegelijkertijd pensioen opbouwden bij ABP. ABP kent die aanvulling in principe automatisch toe als deze werknemers de AOW-...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vijf prikkelende pitches op AVS Schoolleiderscongres - 4-3-2020
Op het AVS Schoolleiderscongres van vrijdag 20 maart aanstaande kunnen congresbezoekers weer prikkelende pitches volgen in de ruime lunchtijd. De pitches sluiten aan bij actuele thema’s, nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Deelnemers kunnen kiezen uit vijf prikkelende pitches...
Primair onderwijs
Kleutertoets blijft langer bestaan - 3-3-2020
De fel bekritiseerde kleutertoets blijft langer bestaan. Het kabinet wilde de toets op 1 januari 2021 afschaffen, maar deze datum is verschoven naar 1 augustus 2022. Dat meldt het AD eind februari. Oorzaak van de vertraging is een wetswijziging die meer tijd kost, aldus een woordvoerder van het...
Primair onderwijs
Informatie voor scholen in verband met coronavirus - 2-3-2020
Nu het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd, maken ook scholen zich zorgen over de mogelijke verspreiding. Er is momenteel geen aanleiding om scholen in Nederland te sluiten. Wel is het belangrijk voorzorgsmaatregelen te nemen. Op de websites van de rijksoverheid en het RIVM is meer...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Registreer het lerarentekort op lerarentekortisnu.nl - 2-3-2020
Voor de aanpak van het lerarentekort is het belangrijk om een goed beeld van de omvang te hebben. Het ministerie van OCW wil meer inzicht in hoe groot het lerarentekort nu, over een week en over een maand is. Daarom roept het ministerie scholen op om de tekorten op hun school via lerarentekortisnu....
Primair onderwijs
Pleidooi voor formele plek loopbaanontwikkeling in curriculumherziening - 28-2-2020
In de aanloop naar het algemeen overleg op 5 maart in de Tweede Kamer over Curriculum.nu hebben diverse partijen, waaronder de AVS, nog eenmaal aandacht gevraagd voor het belang van een formele plek voor Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in het vervolgtraject van de curriculumherziening...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Twintig basisscholen mogen flexibeler omgaan met onderwijstijd - 28-2-2020
Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de invulling en organisatie van onderwijstijd. Scholen kunnen zich tussen 1 mei en 31 mei 2020 aanmelden voor het experiment Ruimte in Onderwijstijd. Doel van het...
Primair onderwijs
Meer dan helft middelbare scholen maakt zich zorgen over criminele uitbuiting leerlingen - 27-2-2020
Van de middelbare scholen maakt 55 procent zich zorgen over criminele uitbuiting van leerlingen. Een op de tien scholen maakt zich zelfs een of meerdere keren per maand concreet zorgen over een leerling. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) op zo...
Voortgezet onderwijs
Bijeenkomst over positionering academische leerkrachten - 27-2-2020
De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) organiseert op 11 maart aanstaande om 17 uur op basisschool De Klim in Utrecht een regiobijeenkomst waar goede voorbeelden van de positionering van academische leerkrachten verder worden uitgewerkt en toegelicht.  De bestuurder van SPO...
Primair onderwijs
Wetsvoorstel: vast aanmeldmoment vo-school en eindtoets wordt ‘doorstroomtoets’ - 24-2-2020
Groep 8-leerlingen moeten zich vanaf schooljaar 2022/2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden op de middelbare school. Ook verandert de eindtoets in een ‘doorstroomtoets’, die direct na het schooladvies wordt afgenomen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel, waar tot 20 maart...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Landelijke tafel tekorten wil visionair gesprek over leraren- en schoolleiderstekort - 20-2-2020
De Landelijke tafel tekorten, waar de AVS, FvOv en CNV Onderwijs aan deelnemen, roept op tot een visionair gesprek over een gezamenlijk perspectief met een samenhangende koers en aanpak voor het leraren- en schoolleiderstekort. De tafel wil omgebouwd worden tot een stuurgroep of taskforce met...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 59 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 10 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 71 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider