Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4001 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Videoboodschap ministers Van Engelshoven en Slob - 23-3-2020
“Beste docenten, leraren, onderzoekers, directeuren en iedereen die het mogelijk maakt dat er op dit moment onderwijs en onderzoek is in Nederland: Duizendmaal dank. We denken aan jullie.” Dat zeggen ministers Van Engelshoven en Slob in een reactie over de gevolgen van de Corona-aanpak...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lerarencollectief in gesprek met minister Slob via video - 23-3-2020
Met man en macht is iedereen in het onderwijs aan de slag om de lessen door te laten gaan, en dat is een grote uitdaging. Het in februari opgerichte Lerarencollectief ging daar woensdagavond 18 maart over in gesprek met minister Slob. Oprichters Jan van de Ven en Thijs Roovers bundelden de meest...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Reactietermijnen Reglement Participatiefonds tijdelijk stopgezet - 23-3-2020
Om schoolbesturen in deze buitengewone situatie van verplichte schoolsluitingen zo veel mogelijk administratief te ontlasten, zijn de reactietermijnen met betrekking tot het Reglement Participatiefonds tijdelijk stopgezet. Het Participatiefonds (Pf)  wil schoolbesturen in deze periode...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wet Meer ruimte voor nieuwe scholen uitgesteld - 20-3-2020
De Eerste Kamer neemt het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen niet in behandeling op 31 maart, omdat de plenaire vergadering op die datum niet doorgaat vanwege de coronacrisis. Het gebouw van de Eerste Kamer is tot en met maandag 6 april gesloten. Het is op dit moment niet bekend of de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Opleiding of leergang uitgesteld wegens coronavirus? - 19-3-2020
Uitstel van herregistratie is mogelijk!   Vandaag heeft het Schoolleidersregister PO onderstaand bericht verstuurd.   Ook opleiders en andere aanbieders van professionaliseringsaanbod volgen landelijke richtlijnen op om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nieuwe...
Primair onderwijs
Ondersteuning door de AVS tijdens coronacrisis - 19-3-2020
De maatregelen van het kabinet hebben ook gevolgen voor de ondersteuning van de AVS. Lees hier over de belangrijke besluiten.   Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar! Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de...
Primair onderwijs
Onderwijsinspectie stelt geplande inspectiebezoeken uit - 19-3-2020
De Inspectie van het Onderwijs heeft besloten om de geplande inspectiebezoeken niet door te laten gaan zolang de scholen dicht zijn. Dit in aanvulling op de landelijke maatregelen rondom het coronavirus. In overleg met besturen bekijkt de inspectie of het eventueel mogelijk is een deel...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Coronavirus: worden mijn vervangingskosten vergoed? - 19-3-2020
Het antwoord hierop is ja. Het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) heeft besloten dat vervanging van werknemers, die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuis blijven, wordt vergoed door het Vf. Zie voor de meest actuele stand van zaken: https://www.vfpf.nl/vraagstukken/hr-en-arbo...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Afstandsonderwijs en opvang bijna overal geregeld, veel steun van ouders - 18-3-2020
Op 88% van de scholen was het afstandsonderwijs op dinsdag al (bijna) helemaal gerealiseerd. Op 11% is het nog in ontwikkeling, waarvan de meesten verwachten dit woensdag af te ronden. Slechts 1% heeft geen afstandsonderwijs gerealiseerd. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging...
Primair onderwijs
VNG adviseert gemeenten over de realisatie van (nood)opvang - 18-3-2020
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een advies uitgebracht voor gemeenten over het realiseren van (nood)opvang. Het kabinet heeft de voorzitters van de veiligheidsregio’s verzocht om (nood)opvang aan te bieden aan kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of...
Primair onderwijs
Geen eindtoets vanwege coronacrisis - 18-3-2020
Minister Slob heeft vandaag besloten om dit jaar geen centrale eindtoets af te laten nemen bij kinderen uit groep 8 van de basisschool om de werkdruk op scholen te verminderen. Veel schoolleiders en leraren zijn druk bezig met het organiseren en geven van thuisonderwijs. "Dit besluit geeft...
Primair onderwijs
Schoolexamens kunnen doorgaan - 17-3-2020
Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen ondanks de coronamaatregelen door met hun school- en praktijkexamens. Onderwijsminister Slob heeft met de scholen afgesproken dat zij open blijven om leerlingen klaar te stomen voor hun eindexamen. Dat meldt de NOS. Of de centrale eindexamens op 7...
Voortgezet onderwijs
Verschuiving budget Lerarenbeurs - 17-3-2020
Voor 2020 en 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen de vakbonden, sectorraden en het ministerie van OCW om meer mensen op te leiden en te behouden voor het onderwijs. Een van de afspraken is om geld vanuit de Lerarenbeurs in te zetten voor de verdere versterking van ‘Samen Opleiden’ via...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Internetconsultatie Doorstroomtoetsen PO en één aanmeldmoment voor vo - 16-3-2020
Onlangs heeft Minister Slob van Onderwijs het conceptwetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO gepubliceerd voor zogeheten internetconsultatie. Met deze internetconsultatie kan elke burger, organisatie en school in Nederland tot en met 22 maart 2020 reageren op het wetsvoorstel. Deze reacties spelen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Commissie Onderwijsbevoegdheden van start - 16-3-2020
De commissie Onderwijsbevoegdheden, die onlangs gestart is, heeft de opdracht gekregen om te adviseren over de vormgeving van een nieuw bevoegdhedenstelsel. De regelgeving over bevoegdheden is momenteel complex en op onderdelen rigide waardoor (potentiële) leraren, scholen en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Overzicht van cruciale beroepen tijdens de COVID-19 uitbraak (en vitale processen) - 16-3-2020
Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue...
Primair onderwijs
Leerlingen blijven vanaf 16 maart thuis, scholen bieden afstandsonderwijs - 15-3-2020
Alle leerlingen blijven vanaf maandag 16 maart tot en met 6 april thuis. Kinderen van ouders met vitale beroepen worden opgevangen op school. Er is een lijst beschikbaar van de betreffende beroepen. Dat is de uitkomst van het gesprek met de sectorraden en onderwijsbonden die op 15 maart opnieuw bij...
Primair onderwijs
Schoolleiders delen plannen en ideeën afstandsonderwijs - 15-3-2020
Nederland verkeert in crisis. De coronacrisis heeft ook een enorme impact op het onderwijs. Schoolleiders ontwikkelen samen met hun teams plannen voor afstandsonderwijs. Voor veel schoolleiders is afstandsonderwijs nog onbekend terrein. Inspiratie en ideeën van collega’s kunnen dan...
Primair onderwijs
Veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs - 15-3-2020
Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van de veelgestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het onderwijs per sector. Deze pagina's worden regelmatig geactualiseerd. Er zijn veel vragen over het #coronavirus en #onderwijs. Hier vind je antwoorden per...
Primair onderwijs
Spoedoverleg onderwijsministers en sectorraden en onderwijsbonden over openhouden scholen - 15-3-2020
Sectorraden en onderwijsbonden, waaronder de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zijn vandaag (15 maart 2020) in de namiddag uitgenodigd voor overleg met beide onderwijsministers. Er is toenemende onrust nu blijkt dat het advies van Federatie Medisch Specialisten afwijkt van dat van...
Primair onderwijs
Aanpak corona op jouw school - 14-3-2020
Er zijn bij de AVS vele mails, apps en telefoontjes binnengekomen waaruit veel zorg en emotie spreekt over alle ontwikkelingen die zich inmiddels voordoen. De zorg van schoolleiders gaat over leerlingen, leerkrachten en kwaliteit van onderwijs. We hebben jullie zorgen, inbreng en de informatie...
Primair onderwijs
Schoolleiders spreken zich uit over schoolsluiting in strijd tegen coronavirus - 13-3-2020
Het kabinet heeft - in de serie maatregelen om het coronavirus in te dammen - besloten om scholen in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs vooralsnog open te houden. De Tweede Kamer, schoolleiders en de AVS volgen dit besluit kritisch. Schoolleiders laten hun geluid volop horen in de...
Primair onderwijs
AVS verplaatst Schoolleiderscongres en laakt berichtgeving corona - 12-3-2020
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft vanwege het coronavirus haar jaarlijkse congres dat plaats zou vinden op 20 maart verplaatst naar het najaar. De exacte datum wordt volgende week bekendgemaakt. “Wij willen voorkomen dat via bezoekers van het AVS Schoolleiderscongres het virus...
Primair onderwijs
Wijziging Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen en wijziging Subsidieregeling sterk techniekonderwijs - 12-3-2020
Minister Slob van Onderwijs heeft op 10 maart 2020 de wijzigingen van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen en de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020 – 2023 bekendgemaakt. De Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen wordt op twee punten aangepast. Allereerst worden de...
Voortgezet onderwijs
Wijziging Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden Passend onderwijs PO en VO - 12-3-2020
Op verzoek van de samenwerkingsverbanden VO2504 en VO2506 worden deze samengevoegd tot één samenwerkingsverband, namelijk VO2506. De samenvoeging gaat op 9 maart 2020 in, dit in afwijking van de vaste verandermomenten 1 januari en 1 augustus, met het oog op de bekostiging. Het betreft...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Er zijn 56 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.

Er zijn geen gebeurtenissen die aan uw criteria voldoen. Filter op datum, soort gebeurtenis, sector of trefwoord om meer gebeurtenissen te tonen.

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 9 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.

Er zijn geen nieuwsberichten die voldoen aan de door u gekozen criteria. Filter op datum, sector of trefwoord om meer nieuwsberichten te tonen.

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider