Home » Actueel
actueel-nieuws.png

Nieuws

Er zijn 4001 nieuwsberichten - filter op jaar, sector of trefwoord voor meer of minder berichten.
Gratis materialen heropening scholen - 29-4-2020
KiVa, een programma voor de sociale veiligheid van basisschoolleerlingen, heeft voor scholen gratis materiaal ontwikkeld voor hun (gedeeltelijke) heropening vanaf 11 mei.   Het materiaal bestaat uit twee losse katernen voor de onder- en bovenbouw met daarin werkvormen over groepsvorming,...
Primair onderwijs
Webinar schoolverzuim melden in het basisonderwijs - 29-4-2020
DUO heeft een webinar georganiseerd en geeft antwoord op veel gestelde vragen over het melden van schoolverzuim. Scholen kunnen te maken hebben met leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn. Zij zijn verplicht om dit digitaal te melden aan DUO. Maar welke verzuimsoort moet je in welk geval melden...
Primair onderwijs
Evaluatie Passend onderwijs: beleidsreactie na zomer - 29-4-2020
Minister Slob heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij meer tijd neemt voor zijn standpuntbepaling over ruim vijf jaar Passend onderwijs. Hij zal zijn beleidsreactie zo snel mogelijk na de zomer naar de Kamer sturen. Het ministerie van OCW hecht eraan de evaluatie van Passend...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Voorjaarsnota: 481 miljoen euro voor onderwijs - 29-4-2020
Het kabinet maakt structureel 481 miljoen euro vrij voor het onderwijs. Daarvan gaat circa 450 miljoen euro uit de algemene middelen naar een financiële tegenvaller die was ontstaan door hogere aantallen leerlingen en studenten dan verwacht. Voor de landelijke aanpak van het lerarentekort...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Extra acties nodig voor terugdringen tekort schoolleiders - 29-4-2020
Het primair onderwijs kampt niet alleen met een tekort aan leraren; ook schoolleiders zijn steeds lastiger te vinden. Om de instroom en het behoud van schoolleiders te versterken, zijn acties nodig. Dat is de conclusie uit een onderzoek naar de in-, door- en uitstroom van schoolleiders in het...
Primair onderwijs
Topvrouwen en schoolleiders gaan van elkaar leren - 24-4-2020
Twaalf schoolleiders uit het basisonderwijs en twaalf topvrouwen van grote ondernemingen als ABN Amro, De Hermitage, KPMG en ACM zijn de kopgroep in een nieuw uitwisselingsprogramma. De twaalf koppels gaan van elkaar leren via een speciaal cross mentoring initiatief. Dit komt voort uit een...
Primair onderwijs
Live stream Nationale Kinderherdenking 4 mei - 24-4-2020
De Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei organiseert dit jaar, als alternatief voor de reguliere grootschalige herdenking bij Madurodam, een groot eerbetoon van kinderen dat via een live stream vanuit huiskamers te volgen is. Met het kindereerbetoon heeft de Nationale Kinderherdenking een vorm...
Primair onderwijs
Subsidie voor laagtaalvaardige ouders - 24-4-2020
Scholen en voorschoolse voorzieningen kunnen van 1 tot en met 31 mei subsidie aanvragen om de taalvaardigheid van ouders te verbeteren. Er kan subsidie worden aangevraagd voor ouders met een taalniveau lager dan 2F. Een taalrijke omgeving thuis biedt kinderen meer kansen om taalvaardiger te worden...
Primair onderwijs
Peiling inspectie: minimale taal- en rekenniveau wordt gehaald - 24-4-2020
In Nederland slagen we er goed in om onze ambities te realiseren van het taal- en rekenniveau dat leerlingen aan het einde van de basisschool minimaal moeten beheersen (1F, het fundamentele niveau). Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij, is beheersing van het streefniveau (1S/2F)...
Primair onderwijs
Binnenkort LOF-aanvraag mogelijk - 24-4-2020
De subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds (LOF) is een innovatiefonds voor ambitieuze leraren. Naar verwachting kunnen leraren vanaf woensdag 13 mei 7.00 uur een aanvraag indienen (tot en met 27 mei). Vanaf 27 april staat het voorbeeldaanvraagformulier bij DUS-I online. LOF is bedoeld als impuls...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Veel aandacht voor complexe taak schoolleider in de Staat van het onderwijs - 23-4-2020
De Staat van het Onderwijs laat positieve punten én aandachtspunten zien. De prestaties bij het centraal examen, de stijging van de diplomahoogte, een goed veiligheidsbeleid op ruim driekwart van de scholen (po 77, vo 83 procent). Zorgen zijn er op gebied van het schoolleiders-en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Advies McKinsey aan kabinet: investeer structureel 1,5 miljard in onderwijs - 23-4-2020
Het kabinet moet fors investeren in het funderend onderwijs. In 2021 moet er jaarlijks 700 miljoen euro bij en dat bedrag loopt in 2025 op naar structureel 1,5 miljard euro. Dat extra geld is hard nodig om het Nederlandse onderwijs weer van wereldklasse te maken. Dat blijkt uit het onderzoek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Protocollen herstart scholen - 22-4-2020
In het verlengde van het kabinetsbesluit om de basisscholen, de speciale scholen voor basisonderwijs en het speciaal onderwijs voor leerlingen tot en met 12 jaar vanaf 11 mei weer te openen, zijn er door de betrokken partijen (CNV Onderwijs, FvOv, AOb en PO-Raad) protocollen opgesteld om een en...
Primair onderwijs
Schoolleiders al bezig met herstart, maar nog wel zorgen - 21-4-2020
Bijna 80 procent van de schoolleiders voert al gesprekken over scenario’s om scholen te herstarten. In vrijwel alle gevallen worden meerdere scenario’s besproken, zoals halve klassen aangevuld met afstandsonderwijs (57%), voorrang voor kwetsbare leerlingen (47%), halve klassen zonder...
Primair onderwijs
Basisscholen vanaf 11 mei weer open, voortgezet onderwijs op 1 juni - 21-4-2020
Op 21 april is door het kabinet besloten dat basisscholen vanaf 11 mei weer open gaan. Hierbij is niet de strikte 1,5 meter afstand voorgeschreven. Dat heeft premier Rutte zojuist bekendgemaakt in een persconferentie. De opening is dan na de meivakantie en dat is in lijn met het advies van het OMT...
Primair onderwijs
Werkdrukakkoord samengevat in visual - 21-4-2020
Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben op 9 februari 2018 een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs. Dit werkdrukakkoord betekent dat scholen met ingang van het schooljaar 2018-2019 237 miljoen euro extra kregen om werkdruk aan te pakken. Het...
Primair onderwijs
Onderwijsachterstandenscores schooljaar 2020 - 2021 - 21-4-2020
In 2019 is het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid wordt gebruik gemaakt van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie van OCW heeft ontwikkeld. Dat kan door...
Primair onderwijs
Laatste informatie project Versterking medezeggenschap: handreiking en folder - 21-4-2020
Er is een nieuwe handreiking beschikbaar op www.infowms.nl: Rol van de (G)MR bij fusie. De handreiking biedt ondersteuning aan medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs bij het proces van intentiebesluit tot instemming en evaluatie bij (voorgenomen) fusies tussen scholen en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Door goede gezondheid Nederlanders kans op verhoging AOW-leeftijd - 21-4-2020
Nederlanders leven langer en grotendeels ook in goede gezondheid. Gezondheid is geen belemmering om de AOW-leeftijd te verhogen. Dit staat in een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal 60-plussers dat met gezondheidsproblemen doorwerkt, zal echter wel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Coronacrisis drukt ook zwaar op ABP - 21-4-2020
De coronacrisis raakt ook het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De crisis heeft het afgelopen kwartaal een negatieve impact gehad op het rendement van beleggingen en het renteniveau. Voor dit moment verandert er niets aan de hoogte van de uitkering voor de ABP-deelnemers. Het fonds bepaalt...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Slob deelt zorgen om kansenongelijkheid vanwege afstandsonderwijs - 21-4-2020
Het afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis zal tot kansenongelijkheid leiden bij sommige (kwetsbare) kinderen. Minister Slob bevestigt dit in antwoord op Kamervragen van het lid Van den Hul (PvdA). Ook geeft hij aan dat SIVON de aanvullende behoefte voor devices bij scholen inventariseert en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Deadline actualiseren en herwaarderen functies directie en OOP opgeschoven - 21-4-2020
De vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben besloten om de in de CAO PO 2019 – 2020 genoemde deadline voor de actualisering en/of herwaardering van de functiebeschrijvingen voor de directie en het onderwijsondersteunend personeel op te schuiven naar uiterlijk 1 november 2020. De...
Primair onderwijs
Crisisfonds helpt al 17.000 kwetsbare kinderen tijdens coronacrisis - 20-4-2020
Het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis heeft al meer dan 17.000 kwetsbare kinderen geholpen met spullen waardoor ze tijdens de coronacrisis minder stress hebben. Het crisisfonds is een initiatief van Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind. Schoolleiders...
Primair onderwijs
Effecten van thuisscholing op kansenongelijkheid in onderwijs - 17-4-2020
Universitair hoofddocent sociologie Thijs Bol van de Universiteit van Amsterdam gaat onderzoek doen naar de korte- en langetermijneffecten van thuisscholing tijdens de coronacrisis op kansenongelijkheid in het onderwijs. Dit project is medegefinancierd door Open Data Infrastructure for Social...
Primair onderwijs
Nationale Onderwijsweek in Amersfoort een jaar later - 17-4-2020
De maatregelen om het coronavirus in te dammen vragen veel van de leerlingen en iedereen die in het onderwijs werkt. Het past in deze situatie niet om de Nationale Onderwijsweek te organiseren. Daarom hebben de stuurgroep Amersfoort Nationale Onderwijsstad en Stichting Nationale Onderwijsweek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

actueel-agenda1.jpg

Agenda

Er zijn 55 gebeurtenissen, filter op datum, sector of trefwoord voor minder of meer gebeurtenissen.
Data: 10 maart 2021
In ieder pedagogisch beleids- of schoolwerkplan staat nadrukkelijk dat ‘het kind in ontwikkeling centraal staat’. Op papier doet dit het zeker goed! Er is in de afgelopen decennia veel energie gestoken om ‘de school’ meer adaptief te maken voor de ontwikkeling van het kind....
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 11 maart 2021
Als meerscholendirecteur wordt van u verwacht leider te zijn van twee of meer verschillende basisscholen met hun eigen cultuur en onderwijsconcept. Dat vraagt aan de ene kant strategisch sturen en leidinggeven op afstand, maar aan de andere kant zicht- en herkenbaarheid als leider. Dat vergt een...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 17 maart 2021
Wilt u weten of leidinggeven iets voor u is of wilt u goed toegerust zijn voor uw taak als leidinggevende? Wilt u voor de directie als sparringpartner fungeren? En wilt u voor uw collega’s een rolmodel en een direct-leidinggevende zijn die dicht bij de dagelijkse onderwijspraktijk staat? In...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 25 maart 2021
Ook in het onderwijs neemt de behoefte aan interimmanagers toe. Vaak om een lastige situatie in de school op te lossen. Soms ook als een veranderstrateeg, een organisatiedeskundige, een bestuurder of een coach, een crisismanager of een operationele implementatiemanager. Net waar de organisatie (...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Professionaliseringsaanbod
Data: 31 maart 2021
De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen. Dit is voortgekomen uit de veranderende maatschappij, waar meer aansluiting gezocht wordt tussen werk-, school- en kinderopvangtijden. Scholen hebben sinds 2006 de mogelijkheid om schooltijden aan te...
Primair onderwijs
Professionaliseringsaanbod

Pagina's

actueel-vacatures.png

Vacatures

Er zijn 10 vacatures

Er zijn geen vacatures die voldoen aan uw zoekcriteria of er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Meer informatie

Hoe werkt het?
Mocht u een vacature willen plaatsen dan kunt u een e-mail sturen naar info@avs.nl met daarin de tekst en de sollicitatieprocedure (dit mag zowel direct in de e-mail staan als in een bijgevoegd document zoals een Word-document of een PDF). Vermeld ook uw adresgegevens (ten behoeve van de factuur) en eventueel uw lidmmaatschapsnummer (om in aanmerking te komen voor korting). Wij plaatsen dan uw vacature.

Voordeel voor AVS-leden
AVS-leden plaatsen vacatures met korting*. Geef in de e-mail aan of u lid bent (vermeld ook uw lidmaatschapsnummer) of lid wilt worden. In dat geval komt u meteen in aanmerking voor de ledenprijs.

Plaatsingsdatum
Geef in de e-mail aan wanneer de vacature geplaatst moet worden. Vanaf dat moment is de vacature één maand zichtbaar op de website.

Wanneer is de vacature zichtbaar?
Nadat de vacature is ontvangen wordt deze zo spoedig mogelijk gepubliceerd, uiterlijk de eerstvolgende werkdag. U ontvangt een bevestiging wanneer de vacature gepubliceerd is.

Prijzen en betaling
De prijs voor de online personeelsadvertentie is:

Plaatsing door AVS-leden* Plaatsing door niet AVS-leden Vacature uit Kader Primair**
€ 85,-- € 285,-- Gratis

* Deze korting geldt alleen voor reguliere leden van de AVS. Het kennismakingslidmaatschap en het aspirant-lidmaatschap komen niet in aanmerking voor deze korting.
** Personeelsadvertenties die eerder in Kader Primair verschenen (of gaan verschijnen) kunnen gratis geplaatst worden.
Meer informatie over adverteren in Kader Primair: Adverteren in de AVS media.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt automatisch een factuur.

Lid worden | Contact | Disclaimer

 

2014-deavsis.png

Scholenpanel

De AVS doet al jaren onderzoek naar wat er leeft in het veld. Ons eigen scholenpanel levert actuele en betrouwbare informatie van schoolleiders. Met de resultaten kunnen we vaak effectief het onderwijsbeleid beïnvloeden. Ook vormen ze waardevolle informatie voor de beleidsontwikkeling van onze vereniging. De AVS heeft de mensen én de kanalen om de uitkomsten onder de aandacht te brengen. Hoe groter de respons, hoe hoger de kwaliteit van de onderzoeksgegevens.

Werkwijze
Afhankelijk van de onderzoeksvraag benaderen we schools of bovenschools management. U ontvangt maximaal tien keer per jaar per mail een korte enquête met stellingen en vragen.

Dienstverlening verbeteren
We informeren en bevragen u als deelnemer aan het AVS scholenpanel ook over de activiteiten, producten en diensten van de AVS. Door uw deelname aan het scholenpanel kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren.

Meedoen
Wanneer uw e-mail adres bij ons bekend is ontvangt u automatisch de enquête. Is dat nog niet het geval maar wilt u ook uw stem laten horen? Meld u dan nu aan scholenpanel@avs.nl

Hieronder een overzicht van eerdere scholenpanels:
Er zijn 59 scholenpanels - filter op datum of trefwoord voor meer of minder onderzoeken.
Hulp gezocht bij huisvesting - 6-6-2007
Resultaten AVS Scholenpanel Onderwijshuisvesting  Gemeenten verlenen vaak maar matige of zelfs geen medewerking aan de totstandkoming van huisvestingsvoorzieningen. Ook blijken initiatieven voor brede scholen in veel gevallen een vroege dood te sterven, bij gebrek aan investeringen vanuit de...
AVS scholenpanel Mediawijsheid: meer aandacht voor nieuwe media - 1-9-2006
Op verzoek van OCW heeft de AVS vlak voor de zomer een scholenpanel gewijd aan het thema mediawijsheid. Hoe gaan scholen met mediawijsheid om, welke faciliteiten zijn er en waar liggen de knelpunten? Uit het scholenpanel blijkt onder andere dat er meer aandacht moet komen voor (de schadelijke...
Onderzoek: kweekvijvers - 30-9-2004
In juni ontvingen AVS-leden per mail een scholenpanel-vragenlijst over hun ervaringen met kweekvijvers. 563 ingevulde vragenlijsten kregen we retour. Een goede score voor zon drukke schoolmaand. Uit het scholenpanel blijkt dat onze leden kweekvijvers een goede zaak vinden.   Met...
Eén op de tien scholen zonder directeur - 20-11-2003
Hoeveel vacatures kende uw scho(o)l(en) het afgelopen schooljaar? En hoe moeilijk was het om deze ingevuld te krijgen? Evenals vorige jaren vroeg de AVS haar leden in september en oktober naar de vacatures in het schooljaar 2002-2003. We waren aangenaam verrast door het grote aantal respondenten,...
Scholenpanel: Vacatures (september 2003) - 1-11-2003
Eén op tien scholen zonder directeur Verbetering situatie leerkrachtvacatures? Steeds meer directievacatures in het basisonderwijs werden het afgelopen schooljaar niet op tijd vervuld. 86%van de vacatures voor bovenschools manager bleef leeg op de geplande datum. Dat blijkt uit het...
Scholenpanel: Uw visie op onderwijs, CAO en leraren - 16-1-2003
In deze Kadernieuws leest u de resultaten van het grote Scholenpanel dat de AVS eind december onder haar leden hield. De politieke thema's waarover we uw reactie vroegen hebben we, samen met uw visie, ook voorgelegd aan de onderwijswoordvoerders van de politieke partijen. Hoe verhoudt hun visie...
Scholenpanel: Uw visie op onderwijs, CAO en leraren (december 2002) - 1-1-2003
Hieronder de resultaten van het grote Scholenpanel dat de AVS eind december onder haar leden hield. De politieke thema's waarover we uw reactie vroegen hebben we, samen met uw visie, ook voorgelegd aan de onderwijswoordvoerders van de politieke partijen. Hoe verhoudt hun visie zich tot die van...
Scholenpanel: Dienstverlening AVS (juni 2002) - 1-9-2002
Het scholenpanel van juni 2002 vroeg uw mening over de dienstverlening van de AVS. We zijn heel blij met de uitkomst, want u toonde zich overwegend tevreden met de dienstverlening van uw AVS.
Scholenpanel: Vacatures (december 2001/januari 2002) - 1-1-2002
In het schooljaar 2000/2001 was op 14% van de scholen de functie van directeur vacant. In ruim 80% van de gevallen was deze niet op tijd ingevuld. In het vorige schooljaar was de situatie veel rooskleuriger. Tot op heden zijn 74% van de directievacatures nog niet ingevuld. Dit blijkt uit een...

Pagina's

Digitale Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de AVS wordt elke twee weken verstuurd en bevat actuele nieuwsberichten, een agenda, recente vacatures en een overzicht van trainingen en cursussen die binnenkort worden gegeven.

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief door uw naam en e-mailadres hieronder in te vullen.
Iedereen die belangstelling heeft voor deze nieuwsbrief kan zich aanmelden, u hoeft geen lid van de AVS te zijn.

Klik hier indien u zich wilt afmelden van de AVS-nieuwsbrief (alleen voor niet AVS-leden)

Bent u lid van de AVS en wilt u zich afmelden voor de AVS-nieuwsbrief? Ga naar Mijn AVS en log in om uw nieuwsbrief voorkeuren aan te passen.

Aanmelden voor de AVS-nieuwsbrief

Met onderstaand formulier kunt u zich abonneren op de AVS-nieuwsbrief.

Lees de privacyverklaring van de Algemene Vereniging Schoolleiders.

Sociale media

De AVS is ook actief op Facebook, Linkedin en Twitter.

Volg ons via: FB-f-Logo__blue_29_0.png AVS op Facebook | twitterklein.png AVS op LinkedIn  | AVS op YouTube | twitterklein.png @schoolleider