Home » Academie » Trainingen en masterclasses » » Mediationvaardigheden

Mediationvaardigheden

Conflicthantering in de complexe onderwijsarena

Vroeger werkte een schoolleider van een  (basis)school in zijn eigen kleine schoolsamenleving: er waren leerlingen en docenten waar de directeur mee te maken kreeg. Soms waren er conflicten maar die konden meestal eenvoudig en vrij directief worden opgelost.
Tegenwoordig functioneren schoolleiders in een hele andere setting: een bestuur van de overkoepelende onderwijsgroep, mondige leerlingen, mondige docenten en zeker ook mondige ouders! Al deze participanten hebben hun eigen belangen en een schoolleider moet, als deelnemer in deze complexe arena, al die belangen herkennen en erkennen. Hij zal vaak worden uitgenodigd om een ‘ kant ‘  te kiezen in allerhande conflicten en tegelijkertijd zal hij met iedereen een zo goed mogelijke relatie moeten behouden. Geen makkelijke positie!

Mediationvaardigheden kunnen helpen om het oplossen van conflicten soepeler te laten verlopen. Het kunnen inzetten van mediationvaardigheden kan de-escalerend werken zodat een conflict wordt voorkomen. Is er al een conflict dan kunnen mediationvaardigheden worden ingezet om de communicatie tussen de verschillende partners weer op gang te brengen.
Om u een goede mediationvaardighedentraining aan te bieden is de AVS een samenwerking aangegaan met The Lime Tree, een gerenommeerd training- en mediationinstituut. Jan Plevier geeft, namens de Lime Tree,  een tweedaagse training mediationvaardigheden specifiek gericht op schoolleiders. Een korte greep uit de onderwerpen:

  • Bejegening;
  • Eerst begrijpen dan begrepen worden;
  • Emotionele reflectie: met name ruimte  laten voor emoties als teleurstelling en ontevredenheid;
  • Je eigen conflictstijl;
  • Zorgen en belangen benoemen;
  • Begrip en acceptatie creëren;
  • De-escalatie van spanningsvelden;
  • Omgaan met moeilijke mensen/ grof taalgebruik/ persoonlijke verwijten;
  • De kracht van sorry;
  • De rol van oordeel;

 


Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 29 mei 2020
In samenwerking met: The Lime Tree

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png