Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs

Het leerproces van de leerling centraal

Er is geen blauwdruk van gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt dus om een eigen ontwerp, dat de school de uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving en om bij uw leiderschap uit te gaan van verandering en diversiteit. Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé manier om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen en teamleden in de school. Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs gaat juist uít van verschillen.
Uitgaan van verschillen brengt verdieping aan in uw persoonlijk leiderschap.

Vaak weten schoolleiders wel dat ze hun onderwijs gepersonaliseerd willen vormgeven, maar nog niet precies HOE.
In deze leergang ontwikkelt u het volgende:
 • Hoe bepaalt u uw koers en hoe start u met de gewenste koersverandering?
 • Hoe geeft u leiding aan een succesvolle verandering?
 • Wat kunt u doen met overtuigingen en hindernissen die u tegenkomt onderweg?
 • Wat gaat al goed in uw school en wilt u graag behouden? 
 • Hoe houdt u focus op het resultaat?
 • Weet u als leidinggevende voldoende van gepersonaliseerd onderwijs om uw team en uw stakeholders mee te kunnen nemen en de organisatie adquaat in te richten?
 • Het leer- en ontwikkelingsproces van de kinderen moet natuurlijk inzichtelijk gemaakt worden. Hoe volgt uw school de leeropbrengsten van kinderen bij gepersonaliseerd onderwijs?
 • Hoe leggen u en uw school verslag naar ouders, bestuur en inspectie?
Kenmerken
 
 • Vooraf aan de leergang vult u de management drives vragenlijst in
 • De leergang bevat 5 lesdagen en stevige zelfstudieopdrachten tussen de lesdagen in, die u direct in staat stellen het uitgaan van verschillen aan uw praktijk te koppelen. En diepgaand te reflecteren op uw persoonlijk leiderschap.
 • Er wordt gewerkt met een online leeromgeving ten behoeve van de leergangdagen, de zelfstudieopdrachten en alle literatuur.
 • U sluit de leergang af met een meesterproef, waarbij u al het geleerde integreert en uw inzichten met betrekking tot persoonlijk leiderschap deelt.
 • Tijdens de leergang wordt een variëteit aan literatuur en artikelen gebruikt. U kunt denken aan werken die gaan over verandering en innovatie, het leren van leraren en het vormen van een lerende cultuur. Wat gepersonaliseerd onderwijs vraagt van de school, de omgeving en het leiderschap ondersteunen we met onder andere de theorieën van Graves en Hargreaves en vele good practices. Ten behoeve van persoonlijk leiderschap staan we uitgebreid stil bij het concept 'secure base leadership' van Kohlrieser en Anders Vasthouden van Hart.

Programma
Dag 1: Persoonlijk leiderschap
Op deze dag verkennen we persoonlijk leiderschap op basis van persoonlijke en andermans drijfveren, leren uitgaan van verschillen. We werken naast groepsvorming ook aan het verdiepen van uw emotionele intelligentie als basis onder (persoonlijk) leiderschap. Het zogenoemde secure base leadership. U onderzoekt uw overtuigingen rondom het thema en u brengt de bedoeling van onderwijs i.r.t. uw leiderschap.U neemt de leiding over uw  persoonlijk leren door toe te werken naar een leervraag die u in deze leergang gaat beantwoorden.
 
Dag 2: Wat is Gepersonaliseerd onderwijs?
Inzicht in ‘gepersonaliseerd leren’, onderwijs ontwerpen, een methode versus een leerlijn, uitgaan van verschillen en hoe kom je van onderwijzen naar leren, zijn de onderleggers van meerdere keuzes die u in uw schoolorganisatie moet maken. Hoe kiest u koers en houdt u koers? Een rijk palet aan instrumenten ondersteunen u daarbij. Net als het goed kunnen voeren van de veranderdialoog in uw praktijk.

Dag 3: Vormgeven aan verandering

Deze dag bekijken we onder andere op welke leertheorieën uw school voornamelijk ingericht is en welke leertheorieën er onder gepersonaliseerd leren liggen. Om u te helpen bij het maken van keuzes hoe u het leren, van leerlingen en leerkrachten, in uw organisatie kunt organiseren, onderzoeken we hoe de vorm de structuur bepaalt en niet andersom. Bij innovatie hoort een rijk palet aan kennis en tools met betrekking tot het omgaan met weerstand en betrokkenheid, congruentie en veranderdiepte, visie en leiderschap. Steeds leggen we met u samen de relatie naar uw eigen praktijk en de meesterproef op dag 5.

Dag 4: Omgaan met de veranderende pro fessional
Deze dag leert u hoe u werkt in en aan een organisatie en een cultuur waarin leren centraal staat, waarin fouten maken zelfs gewoon nodig is, waar professionals met elkaar samenwerken in functionele netwerken in en om de school heen. Dat dit allemaal nodig is om gepersonaliseerd onderwijs te realiseren. We ontdekken ook dat leerkrachten steeds meer de begeleidende en coachende rol in de groep nemen en dat dit veel aandacht vraagt van uw leiderschap met betrekking tot teamontwikkeling en het organiseren van het leerproces.
 

Dag 5 Opbrengsten? Ja, natuurlijk!
De vraag naar legitimatie is zeker ook belangrijk. Het leer en ontwikkelingsproces van de leerlingen die acht jaar lang aan uw school toevertrouwd worden, dient natuurlijk in bekwame handen te zijn. De leidinggevende dient inzichtelijk te maken wat de school aan deze ontwikkeling toevoegt. Hoe volgt uw school de leeropbrengsten van de leerlingen? Toetst u, zo ja, hoe, wat, waarmee en waarom? Hoe legt uw school verslag naar ouders, bestuur en inspectie? Wie doet dat en in welke vorm? Deze vijfde dag gaat u aan de slag met het ontwerpen van uw verantwoordingsplicht in relatie tot gepersonaliseerd onderwijs. Tevens komt op deze dag al het geleerde samen in de vorm van een meesterproef.
 

Reacties
‘Ik heb geleerd hoe ik gepersonaliseerd onderwijs kan monitoren, maar ook hoe ik gepersonaliseerd mijn team kan benaderen.’

‘Gepersonaliseerd leren is echt een oplossing voor veel vraagstukken van nu, zoals Passend onderwijs.’

‘Ik ben zo geïnspireerd. Ik ben direct aan de slag gegaan en spring het diepe in!’


Herregistratie door het Schoolleidersregister PO
Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO en opgenomen in het register in het kader van de herregistratie. Dit houdt in dat deze leergang dekkend is bevonden voor de professionaliseringsthema's 'persoonlijk leiderschap' en ‘omgaan met verschillen’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op het thema via formeel leren.

Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 1 oktober 2020
In samenwerking met: Dair Academy

Herregistratie door het Schoolleidersregister PO

Trainer(s)

Brigit van Rossum Msc
Dair Academy
Wiebe Broekema
Dair Academy

Contactpersoon

Vera Ruitenberg
Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap 

v.ruitenberg@avs.nl
030-2361010

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png