Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Academie » Trainingen en masterclasses » Personeelsbeleid en financiën » De CAO-PO nieuw en anders

De CAO-PO nieuw en anders

Als leidinggevende heeft u dagelijks te maken met de toepassing van de cao. Zeker wanneer u de planning maakt voor een nieuw schooljaar en de jaartaak weer hoofdbrekens geeft en de duurzame inzetbaarheid meespeelt.
In deze eendaagse verdiepingsbijeenkomst brengen we de achtergronden van de CAO PO in beeld om vervolgens te kijken naar de toepassing in uw eigen organisatie. We gaan aan de slag door middel van interactie en uitwisseling.
Als u de eendaagse CAO PO heeft gevolgd:
  • heeft u (over)zicht op de belangrijkste dossiers van de CAO PO;
  • kunt u de doelen van professionalisering benoemen en hier uw beleidskeuzes op bepalen;
  • weet u welke beleidskeuzes u kunt maken in het kader van het dossier Duurzame Inzetbaarheid;
  • weet u de jaartaak in uw (school)organisatie een plaats te geven;
  • weet u de ins en outs van het werkverdelingsplan te benoemen en in beleidskeuzes om te zetten.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden lopen we dossiers van de CAO PO door.
 

 

Reacties
‘Het programma sloot aan bij mijn persoonlijke leerdoelen.’

‘Goede aansluiting bij de praktijk, met veel expertise van de cursusleider.’

‘Duidelijke uitleg en hoog tempo. Dat waardeer ik!’

Inschrijven

Klik hieronder om u in te schrijven voor bovenstaand aanbod.
Indien het aanbod meer dan eenmaal wordt aangeboden, treft u hieronder meerdere links.

Inschrijven voor 6 maart 2020
CAO PO 2018-2019

In deze uitgave (versie maart 2019) zijn de wijzigingen als uitwerking van het cao-akkoord in de artikelen opgenomen. In de cao zijn ook enkele tekstuele wijzigingen opgenomen. De nieuwe CAO PO 2018-2019 is per 1 januari 2018 van kracht...

€ 16,95
Bestel deze publicatie (opent in een nieuw venster) | Meer informatie
CAO PO 2018-2019 salaristabellen

Deze publicatie bevat de salaristabellen uit de CAO-PO 2018-2019 (bijlage A1 e.v.). In het primair onderwijs is per 1 januari 2018 de CAO PO 2018-2019 van kracht.

Salaristabellen met bedragen per 1 september 2018
De...

€ 9,95
Bestel deze publicatie (opent in een nieuw venster) | Meer informatie
Het ABC van de CAO PO

Het onderwijsveld, bestaande uit bestuurders, (adjunct-)directeuren, locatieleiders, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel, geeft aan dat de uitvoering van cao-bepalingen vaak ingewikkeld is. Dat constateert de AVS Helpdesk...

€ 12,50
Bestel deze publicatie (opent in een nieuw venster) | Meer informatie

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png