Home » Academie » Trainingen en masterclasses » Leiderschaps- en organisatieontwikkeling » De professionele dialoog: samenhang tussen medezeggenschap en het professioneel statuut

De professionele dialoog: samenhang tussen medezeggenschap en het professioneel statuut

Nieuw!

Sinds 1 augustus 2017 is in de Wet Beroep leraar en het Lerarenregister het professioneel statuut opgenomen. Het gaat hierbij om het beroep leraar en de zeggenschap over de professionele ruimte van de leraar in de school.

Medezeggenschap in het onderwijs is een groot goed. Duizenden personeelsleden, ouders leerlingen in (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden leveren daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Het belang van goede medezeggenschap wordt door iedereen onderschreven.

De rol van de schoolleider is hierbij cruciaal. Hoe kan de schoolleider de constructieve tegenspraak organiseren in een optimale samenwerking met de medezeggenschapsraad en het team? Hierbij uitgaande van de principes bondgenootschap, vertrouwen en draagvlak. Vragen die zich hierbij voordoen zijn:
Hoe is de professionele ruimte en zeggenschap van de leraar binnen het team en in de relatie tot de schoolleiding geregeld?
 
Hoe wordt de zeggenschap van de leraar bij de totstandkoming van het schoolplan, het strategisch kader, de identiteit, missie en/of visie van de school georganiseerd?

Tijdens de eendaagse training besteden we aandacht aan de wet- en regelgeving, de medezeggenschapsstructuur en -cultuur en het professioneel statuut.
 
Aan bod komen o.a.:

  • rollen, verantwoordelijkheden en verhoudingen;
  • de afstemming tussen professionele ruimte en schoolbeleid;
  • hoe organiseer je de professionele dialoog in de school.
 


Inschrijven

Bij voldoende belangstelling wordt er dit schooljaar een nieuwe groep gevormd. U kunt zich via deze link aanmelden: inschrijven.

Neem contact op met de AVS voor meer informatie over deze cursus: academie@avs.nl.

Trainer(s)

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png