Home » Academie » Trainingen en masterclasses » Organisatie-, en leiderschapsontwikkeling » Confronteren met respect

Confronteren met respect

Een authentieke confrontatie is een teken van respect. Dat is het uitgangspunt in deze training. Het is een vorm van investeren in een (professionele) relatie. U kunt het leren als u wilt en mag van uzelf. Leer hoe u wél constructief kunt confronteren, in plaats van te vermijden of af te branden, met meer moed en gemak. En: leer hoe een goed geplaatste en ontvangen confrontatie zorgt voor een diepere verbinding, met uzelf en met de ander.

We laten ons in de opzet van de training leiden door de Theorie U, als een gids voor diepgaande veranderingen. Om de reis door dit U-proces gericht te kunnen maken, is het belangrijk dat u als deelnemer uw eigen leervraag en het onderliggende verlangen kent. Daar starten we mee: Waarom is beter leren confronteren zo belangrijk voor u? Vervolgens onderzoekt u samen met de andere deelnemers wat u weerhouden heeft om het nu al goed te kunnen. Welke boodschappen, overtuigingen en patronen in uzelf en in uw (werk)omgeving spelen daarin een rol? Hoe houdt u en de omgeving dat in stand? U reflecteert ook op de bronnen die u in uw leven ontwikkeld heeft die u gaan helpen in uw leerproces. Dan bent u klaar om dat wat u hindert los te laten. De volgende stap is dat u zich een beeld vormt van uzelf en hoe een ideale confrontatie eruitziet. Dat vormt de inspiratiebron voor experimenten waarin u oefent met technieken en feedback krijgt op de kracht en congruentie van uw interventies. U maakt een voornemen om uit te voeren in uw eigen (werk)omgeving en maakt afspraken met een medecursist om elkaar te ondersteunen in de uitvoering daarvan.

Het programma is gericht op ontwikkeling van bewustzijn en zelfkennis, onder andere door verschillende ervaringsoefeningen op het gebied van grenzen, persoonlijke waarden en overtuigingen. U wordt regelmatig uitgenodigd om te reflecteren op uw eigen leerproces. Er zijn oefeningen waarin u wordt uitgedaagd om te experimenteren met een volgende stap in dat leerproces. Tot slot gaat u oefenen met situaties uit uw eigen werkpraktijk.

 

 


In samenwerking met: Mooi Boos
In samenwerking met: Synnervate

Trainer(s)

Jasper Rienstra
Mooi Boos / CHE Synnervate
Leidje Witte
Mooi Boos

Erkende onderwijsinstelling

Het AVS Professionaliseringsaanbod wordt verzorgd door de AVS Professionalisering BV. De AVS Professionalisering BV en de daaronder vallende AVS Academie zijn opgenomen in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. De opname in dit register vindt plaats op basis van een audit en betekent dat de AVS Academie een erkende onderwijsinstelling is voor kort beroepsonderwijs. Alle professionaliseringsactiviteiten zijn hierdoor vrijgesteld van de BTW -belasting. Tevens zijn wij als organisatie aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

CRKBO-117_0.png  NRTO_keurmerk.png