Home » Vereniging » Ons aanbod » Publicaties » Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders


De belangstelling voor de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC’s) heeft de laatste tijd een hoge vlucht genomen. Het onderwijsveld is zeer te spreken over het IKC-concept, met een integraal ontwikkelingscurriculum voor 0- tot 13-jarigen op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. De politiek spreekt zich ook steeds meer waarderend uit over een integratie van voorzieningen en onderneemt ook stappen, hoewel het huidige stelsel nog juridische belemmeringen opw erpt om een IKC te vormen. Toch, zo zetten de auteurs uiteen, is in het huidige stelsel een gez onde dosis ondernemingszin voldoende om binnen een schooljaar daadwerkelijk de eerste stappen te zetten richting een IKC. Dit boek biedt daarvoor de praktische en theoretische handvatten. De auteurs gaan in op de mogelijkheden en kansen om tot een IKC over te gaan, de juridische en pr aktische voorbereidingen die nodig zijn, en de vorming van een integraal ontwikkelingscurriculum (‘een vak apart!’). Deze publicatie dient als inspiratiebron voor schooldirecteuren en bestuurders die tot IKC-vorming willen overgaan. Met een heldere visie, een goed businessplan, het juiste advies en r elevante documentatie is een IKC een bewezen bereikbaar concept. De AVS en het Landelijk Expertisepunt Kindcentra vervullen graag een voortrekkersrol bij deze landelijke beweging richting IKC-ontwikkeling.

Dit boek is samengesteld door het Landelijk Expertisepunt Kindcentra en de AVS.
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door Opvang Nieuwe Stijl

Auteur

Jon Roozenbeek, Thom Roozenbeek

ISBN

N.v.t.

Prijs

14,95

Uitgever

AVS

Jaar van verschijnen

2016

Plaats van uitgave

Utrecht

Trefwoorden / thema

Integraal kindcentrum (IKC)

Recente publicaties

Naar andere schooltijden,...Meer informatie
Bestel deze publicatie
ABC van de CAO PO 2019-202...Meer informatie
Bestel deze publicatie
Integrale Kindcentra, hand...Meer informatie
Bestel deze publicatie
Jaargids PO (2019-2020)Meer informatie
Bestel deze publicatie
Goed onderwijs, goede MRMeer informatie
Bestel deze publicatie
De jaartaak in het primair...Meer informatie
Bestel deze publicatie
Salaristabellen CAO-PO 201...Meer informatie
Bestel deze publicatie
Het personeelsdossier, een...Meer informatie
Bestel deze publicatie
Op naar een integrale aanp...Meer informatie
Bestel deze publicatie