Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Nieuws

Peiling afnamemoment eindtoets onder leerkrachten

Op dit moment wordt de regelgeving omtrent het schooladvies en de eindtoets geëvalueerd door het ministerie van OCW. Een belangrijke vraag daarbij is het afnamemoment van de eindtoets: na of (... - (19-4-2019)

Eerste Kamer aanvaardt Aanpassingswet Wnra via hamerstuk

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)  is op 16 april als hamerstuk in de Eerste Kamer aanvaard. De Wnra regelt dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden... - (18-4-2019)

Masterclass Schoolleiders en MR herhaald op 17 juni

In samenwerking met Versterking medezeggenschap, een project van de gezamenlijke onderwijsorganisaties, organiseert de AVS op 17 juni 2019 opnieuw een gratis masterclass Schoolleiders en MR. Doel is... - (16-4-2019)

#onsonderwijs terug naar de kern

Nog altijd hebben (adjunct-)directeuren in het primair onderwijs te maken met hoge werkdruk, mede door allerlei (administratieve) verplichtingen. Dit geldt niet alleen voor schoolleiders, maar voor... - (16-4-2019)