Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Nieuws

Stille reserve onderwijspersoneel minimaal 83.000

Voor het bestrijden van de verwachte lerarentekorten kan onder andere een beroep gedaan worden op de ‘stille reserve’, personen met een lesbevoegdheid voor het po die momenteel ergens... - (22-9-2017)

AVS: ‘Een goede eerste stap voor het primair onderwijs’

De koning zei over de stand van zaken in het land: ‘Het is altijd een momentopname en nooit een eindbeeld.’ De AVS vindt dit ook van toepassing op de onderwijssector. Er is 270 miljoen... - (19-9-2017)

Vraag een tegemoetkoming aan voor duurzame inzetbaarheid

Schoolleiders kunnen bij het Arbeidsmarktplatform PO een tegemoetkoming aanvragen om duurzame inzetbaarheid onder het schoolteam te bevorderen. Scholen kunnen op basis van een kort projectplan (... - (19-9-2017)

Subsidie voor onderzoeksvoorstel Schoolleidersregister PO

Het Schoolleidersregister PO heeft subsidie gekregen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om een onderzoeksvoorstel uit te werken over de coachende rol van de schoolleider. Over... - (19-9-2017)