Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Nieuws

Kabinet schaft fusietoets af

Het wordt voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs makkelijker om te fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de... - (20-4-2018)

Advies Onderwijsraad: een krachtige rol voor schoolleiders

De Algemene Vereniging Schoolleiders onderschrijft de aanbevelingen van de Onderwijsraad in het op 19 april verschenen rapport ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’, over hoe de rol van... - (19-4-2018)

Leraren en ouders gaan meepraten over groepsgrootte

Schoolbesturen in het basisonderwijs moeten voortaan de medezeggenschapsraad om advies vragen als het gaat om het beleid met betrekking tot groepsgrootte. Op die manier kunnen leraren en ouders... - (19-4-2018)

Tot 1 mei aanvraag indienen experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag - onder meer voorzien van een plan van aanpak - indienen bij het ministerie van OCW om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te starten met het experiment... - (18-4-2018)