Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Nieuws

Iets minder klachten over eindexamens bij LAKS

Dit jaar zijn er ruim 150.000 klachten binnengekomen via de eindexamenklachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Dat was iets minder dan vorig jaar. Naast veel opvallende dier-... - (27-5-2019)

Regionale feedbacksessies Curriculum.nu voor leraren en schoolleiders

Ben je leraar of schoolleider in het primair of voortgezet onderwijs? In juni organiseren de AVS en de PO-Raad in samenwerking met schoolbesturen/scholen verschillende regiobijeenkomsten die je... - (23-5-2019)

Week Tegen Pesten: Wees een held, met elkaar

‘Wees een held, met elkaar’ is het thema van de Week Tegen Pesten 2019. In de themaweek van 23 tot en met 27 september staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige... - (22-5-2019)

Verkeerd eindtoetsadvies voor ongeveer 20.000 groep 8-leerlingen

11 procent van de groep-8 leerlingen heeft vanwege een fout een onjuist toetsadvies gekregen, meldt het ministerie van OCW. Dat heeft bij een aantal leerlingen uit deze groep mogelijk geleid tot een... - (21-5-2019)