Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Nieuws

Verdubbeling scholen voor 10- tot 14-jarigen

Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van zes naar twaalf. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot op... - (16-8-2018)

Slob lanceert wetsvoorstel voor vereenvoudigde lumpsum vo-scholen

Minister Slob gaat voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs inzichtelijker maken hoeveel geld zij van de rijksoverheid krijgen. In de toekomst krijgen scholen een vast bedrag per vestiging en... - (16-8-2018)

Tekorten in onderwijs worden problematisch

Onlangs heeft de AVS haar leden bevraagd over de stand van zaken bij het invullen van vacatures voor de zomervakantie. Op 97 procent van de scholen was er de afgelopen periode een vacature voor een... - (19-7-2018)

AVS zet in op eigen acties voor (adjunct-)directeuren

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) roept directeuren en adjunct-directeuren op mee te doen aan de acties die zij na de zomervakantie gaat starten. Op 12 september is daarvan de kick-off. De... - (19-7-2018)