Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Nieuws

‘Acties blijven nodig’

Wat betreft salaris bevat de Onderwijsbegroting 2019 geen nieuwe feiten. De AVS vindt dit teleurstellend voor alle collega’s in het primair onderwijs. “Zeker voor schoolleiders en... - (18-9-2018)

Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangepast

Schoolbesturen van onderwijsinstellingen in het po, vo, mbo, hbo en wo krijgen binnenkort een brief van de Rijksoverheid over de aanpassing van de verplichte meldcode huiselijk geweld en... - (18-9-2018)

De Monitor: toename aantal kinderen die vrijgesteld zijn van de leerplicht

Kinderen en jongeren krijgen steeds vaker een vrijstelling van de leerplicht en hoeven daarom niet meer naar school. Uit onderzoek van De Monitor (KRO-NCRV) blijkt dat ook veel gezonde en... - (18-9-2018)

Registratie leerlinggewichten vervalt vanaf 1 augustus 2019

Vanaf 1 augustus 2019 hoeven scholen geen gewicht van nieuwe leerlingen meer te registreren. Dit komt omdat vanaf schooljaar 2019-2020 de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid verdeeld... - (17-9-2018)