Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Nieuws

Nederlandse juf Daisy nét niet beste leraar van de wereld

Juf Daisy Mertens van basisschool De Vuurvogel in Helmond is net niet de beste leerkracht van de wereld geworden. De prijs ging naar wiskundeleraar Peter Tabichi uit Kenia, die op zondag 24... - (25-3-2019)

Pilot 30 gemengde pro/vmbo-klassen van start

Het ministerie van OCW heeft bekendgemaakt welke 30 scholencombinaties gaan meedoen aan de pilot pro/vmbo onderbouwklassen 2019-2020. Leerlingen worden in deze klassen voorbereid op de bovenbouw van... - (22-3-2019)

Veiligheid personeel verdient blijvende aandacht

“In het algemeen zijn de cijfers over het veiligheidsgevoel van onderwijspersoneel positief, maar incidenten kunnen op persoonlijk niveau grote gevolgen hebben.” Dat schrijven... - (22-3-2019)

Subsidie werkplaatsen praktijkgericht onderzoek onderwijsachterstanden

Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar voor vier werkplaatsen die drie jaar praktijkgericht onderzoek gaan verrichten naar een effectieve aanpak van onderwijsachterstanden. Schoolbesturen... - (21-3-2019)