Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Nieuws

Online vertelpunt om ervaringen Passend onderwijs te delen

Vanaf 9 januari komt er een landelijk online vertelpunt (www.vertelpunt.nl/ocw), waarin professionals, ouders en leerlingen hun ervaring met Passend onderwijs kunnen delen. De thema’s die uit... - (18-12-2018)

Verantwoording besteding werkdrukmiddelen via stappenplan

Elke po-school moet zich verantwoorden over de inzet van het geld voor verlaging van de werkdruk, zoals afgesproken in het werkdrukakkoord. De schoolleider moet bijvoorbeeld het bestedingsplan ter... - (18-12-2018)

‘Schoolexamen is ondergeschoven kindje geworden’

Door de sterke focus op het centraal examen is het schoolexamen op scholen, in het overheidsbeleid en onderwijstoezicht ondergesneeuwd. In het huidige systeem is de deugdelijkheid van de... - (18-12-2018)

Problemen bij meer scholen in Limburg

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de VO-raad en lokale overheden slaan de handen ineen om de onderwijskwaliteit op een vijftal... - (17-12-2018)