Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Nieuws

Meepraten over actualisering onderwijsondersteunende functies

In het kader van de uitvoering van het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 hebben dit jaar al onderzoeken naar en bijeenkomsten over de functiebeschrijvingen van directeuren, adjunct-directeuren,... - (25-4-2019)

Schoolleiders kritisch over toegevoegde waarde Schoolleidersregister PO

Schoolleiders hebben over het algemeen goede ervaringen met de ondersteuning die het Schoolleidersregister PO biedt bij hun professionaliseringsactiviteiten. Wel vinden veel schoolleiders dat hun... - (23-4-2019)

Peiling afnamemoment eindtoets onder leerkrachten

Op dit moment wordt de regelgeving omtrent het schooladvies en de eindtoets geëvalueerd door het ministerie van OCW. Een belangrijke vraag daarbij is het afnamemoment van de eindtoets: na of (... - (19-4-2019)

Eerste Kamer aanvaardt Aanpassingswet Wnra via hamerstuk

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)  is op 16 april als hamerstuk in de Eerste Kamer aanvaard. De Wnra regelt dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden... - (18-4-2019)