Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Nieuws

Ultimatum verlopen, staking gaat door

Vandaag verliep het ultimatum dat we als bonden aan het kabinet hebben gesteld voor extra investeringen. Daarmee gaat de staking op 6 november definitief door. Samen met de andere bonden organiseert... - (22-10-2019)

Conferentie Ruimte voor Regie op 13 november

Waar loop je tegenaan bij de invulling en organisatie van de onderwijstijd? Heb je de behoefte om flexibel met onderwijstijden om te gaan? En welke mogelijkheden zijn er nu al? Welke vrijheid heeft... - (21-10-2019)

Onderwijsdialoog over vrijheid van onderwijs op 9 december

Wat is de betekenis van artikel 23 in onze tijd? Wat houdt de vrijheid van onderwijs in en waar leidt die vrijheid toe? Hoe verhoudt die vrijheid zich tot de zorg van de overheid voor het onderwijs?... - (21-10-2019)

Doe mee aan een enquête over instroom, doorstroom en uitstroom schoolleiders

Het Ministerie van OCW wil graag weten hoe schoolleiders in het primair onderwijs over hun baan denken en wat hun drijfveren zijn om schoolleider te worden. Daarnaast wil het ministerie onderzoeken... - (21-10-2019)