Nieuws

Nationale Slaagdag markeert einde middelbare schooltijd

  Scholieren in heel Nederland hingen op 4 juni de vlag uit om te vieren dat ze geslaagd zijn en hun middelbare schooltijd er definitief op zit. Omdat het centraal eindexamen dit jaar wegviel... - (5-6-2020)

Verlenging subsidie doorstroomprogramma’s po-vo

 De subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo is gezien de uitbraak van het coronavirus op twee punten gewijzigd. Ten eerste is de deadline voor het indienen van een aanvraag... - (5-6-2020)

Aanvraag subsidie wegwerken achterstanden mogelijk

Scholen voor basis-, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie kunnen tussen 2 juni en 21 juni subsidie aanvragen voor programma's om corona-... - (4-6-2020)

Kinderen verspreiden COVID-19 veel minder dan volwassenen

Onderzoek van de RIVM bevestigt dat kinderen maar een kleine rol spelen in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. De basisscholen kunnen dus definitief vanaf 8 juni weer volledig open. Dit... - (4-6-2020)