Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Nieuws

40 procent scholen heeft geen vakleerkracht cultuureducatie

Veertig procent van de scholen in het primair onderwijs heeft geen vakleerkracht voor cultuureducatie. De belangrijkste reden hiervoor is gebrek aan middelen. Het grootste deel van de scholen heeft... - (15-11-2019)

Onderwijsraad: niet particulier onderwijs financieren vanwege Passend onderwijs

Minister Slob overweegt om met hulp van de rijksbekostiging leerlingen onderwijs te laten volgen op een particuliere school als leerlingen met complexe lichamelijke of psychische problematiek geen... - (15-11-2019)

Alliantie ‘Divers voor de klas’ opgericht

Het aantal mannen voor de klas is de afgelopen jaren enorm gedaald. Hoe komt dat? Waarom kiezen er zo weinig mannen voor de pabo? Hoe zorg je voor meer diversiteit in de lerarenteams? Deze vragen... - (15-11-2019)

Kamer vraagt Onderwijsraad onderzoek te doen naar minder lesuren in primair onderwijs

De Onderwijsraad moet onderzoeken of het aantal lesuren voor leerlingen in het primair onderwijs omlaag kan. Die motie van CDA en VVD werd op 12 november aangenomen. Ook stemde de Tweede Kamer over... - (14-11-2019)