VO2020-scan: uiterlijk invullen op 31 maart

11-3-2015 -   Schoolleiders en bestuurders kunnen nog tot en met 31 maart de VO2020-scan invullen op mijn.vensters.nl. De scan geeft inzicht in waar de school staat in het realiseren van de ambities richting 2020. Ruim 200 scholen hebben de scan inmiddels ingevuld.   De VO2020-scan is opgebouwd aan de hand van de vijf ambities die de sector tijdens de VO2020-tour heeft geformuleerd en die de basis vormden voor het Sectorakkoord VO. Met de scan kunnen scholen zien waar ze staan ten opzichte van vergelijkbare scholen en besturen en het landelijke gemiddelde.  ...
Thema's:

OCW start pilot profielen en sectoren in verband met leerlingendaling

11-3-2015 - OCW start een pilot voor scholen die samen profielen in havo en vwo en sectoren in vmbo-tl willen aanbieden. Geïnteresseerde scholen kunnen zich aanmelden voor een bijeenkomst op 16 april.   Een van de uitgangspunten van de overheidsbeleidsvisie op leerlingendaling is dat besturen meer ruimte moeten krijgen om samen te werken. Als leerlingenaantallen dalen, kan het voor scholen steeds moeilijker worden om het volledige aanbod van profielen (havo en vwo) en sectoren (vmbo-tl) aan te bieden. Een van de aangekondigde maatregelen is dat scholen de ruimte moeten...
Thema's:

Professionalisering en extra leraren voor tekortvakken met Vierslagleren

11-3-2015 - Nieuwe instroom van leraren op tekortvakken en de professionalisering van leraren op master- of tweedegraadsniveau. Dat is de inzet van het project ‘Vierslagleren’ in het voortgezet onderwijs, dat Voion met subsidie van het ministerie van OCW komend schooljaar landelijk uitvoert. Het project bestaat uit een aantal onderdelen. Zo vinden honderdvijftig startende leraren een baan, waarbij ze een eerste-  of tweedegraads opleiding in een tekortvak volgen. Honderdvijftig ervaren leraren behalen een master of tweede bevoegdheid voor een tekortvak en krijgen...
Thema's:

Verkiezing Geschiedenisleraar 2015

11-3-2015 - Omroep NTR en het Rijksmuseum organiseren voor de tweede keer de verkiezing van beste geschiedenisleraar van Nederland. Schoolbesturen, directies, collega-docenten en leerlingen kunnen nog tot 1 april hun favoriete geschiedenisleraar (m/v) nomineren voor de titel Geschiedenisleraar 2015 via ntr.nl/geschiedenisleraar. Een jury van prominente didactici en historici onder leiding van programmamaker Hans Goedkoop (Andere tijden) maakt een selectie van de aangemelde geschiedenisleraren en bezoekt de twintig geselecteerde leraren op school. Na een zorgvuldige procedure zal de jury...
Thema's:

Kabinet: geen fusietoets voor praktijkonderwijs

11-3-2015 - Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om het praktijkonderwijs vrij te stellen van de fusietoets. De wetswijziging zou betekenen dat er geen goedkeuring nodig is voor een fusie waarbij een school betrokken is die alleen praktijkonderwijs aanbiedt. Gaat het om een fusie tussen twee scholen die naast praktijkonderwijs ook andere onderwijssoorten aanbieden, dan is de fusie alleen toetsplichtig voor de andere onderwijssoorten. Bij het bepalen van het aantal leerlingen dat een school na de fusie heeft, worden de leerlingen voor het praktijkonderwijs dan ook niet meegeteld...
Thema's:

Aanvraagronde Lerarenbeurs gestart

11-3-2015 - Van 1 april tot 1 juli kunnen leraren en Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie om hun deskundigheid te vergroten of zich te specialiseren. Elke leraar kan maximaal 7000 euro per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal 700 euro voor studie- en reiskosten. Sinds 2013 komen ook ambulante begeleiders en in het (speciaal) onderwijs voor een Lerarenbeurs in aanmerking. De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Voor collegegeld is maximaal 7000 euro per leraar per jaar...
Thema's:

Monique Vogelzang nieuwe inspecteur-generaal van het Onderwijs

11-3-2015 - Drs. Monique Vogelzang is per 9 maart 2015 benoemd als inspecteur-generaal van het Onderwijs. Zij nam deze functie al waar sinds het vertrek van Annette Roeters op 1 februari jl. Roeters werd onlangs benoemd tot algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.   Monique Vogelzang (1969) was sinds november 2013 hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. In die functie was zij ook al plaatsvervangend inspecteur-generaal. Van...
Thema's:

Gymnasium doneert 3200 euro voor herstel fontein in Rome

10-3-2015 - Het openbare Gymnasium Celeanum in Zwolle heeft 3200 euro opgehaald voor het herstel van de Barcaccia-fontein in Rome. De cheque is onlangs overhandigd aan het stadsbestuur. De monumentale fontein raakte op 19 februari beschadigd door Feynoordfans tijdens de wedstrijd tegen AS Roma in de Europa League. Tijdens de actie verzamelden leerlingen geld in door onder andere pizza’s in de kantine te verkopen. De leerlingen van groep 5 gaan jaarlijks op schoolreis naar Rome en wilden laten zien dat de monumenten van Rome de school ter harte gaan. Met de symbolische cheque van...
Thema's:

Deze maand aanmelden voor Eerst De Klas en OnderwijsTraineeship

10-3-2015 - De werving voor traineeships voor jonge academici, Eerst De Klas en het OnderwijsTraineeship, loopt tot en met respectievelijk 15 en 31 maart 2015. De geselecteerde trainees kunnen in augustus aan de slag op een middelbare school. Het traineeprogramma Eerst De Klas laat jonge academici ondervinden hoe leuk het is om voor de klas te staan. Het programma is ontwikkeld door overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Deelnemers volgen een intensieve opleiding tot topdocent en draaien mee in een leiderschapsprogramma dat is vormgegeven door toonaangevende organisaties. OCW meldt op haar...
Thema's:

Week van het geld 2015 is gestart

9-3-2015 - Maandag 9 maart is de vijfde editie van de nationale Week van het geld van start gegaan. Koningin Maxima opent maandagmorgen samen met staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs de ‘Week van het geld’ op basisschool OBS West in Capelle aan den IJssel.   Met meer dan 5.000 gastlessen en workshops op scholen en vele andere activiteiten in de klas of thuis leren kinderen in het primair onderwijs een week lang alles over omgaan met geld. Ruim 90 organisaties zetten zich door het hele land een week lang in voor de Week van het geld, een initiatief van...
Thema's:

Voltijdswerkende moeders en vaders vrijwel even vaak manager

9-3-2015 - Van alle werkende vrouwen hadden in 2014 bijna vier op de honderd een managementfunctie. Dat is minder vaak dan mannen, waarvan negen op de honderd manager waren. Dit verschil hangt samen met het feit dat de meeste vrouwen in deeltijd werken, zeker wanneer ze jonge kinderen hebben. Maar de kleine groep moeders die in voltijd werkt is juist relatief vaak manager, bijna net zo vaak als vaders. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Driekwart van de vrouwen die deel uitmaken van de werkzame beroepsbevolking werkt in deeltijd, tegenover een kwart van de mannen. Deeltijders werken veel...
Thema's:

Jaargids voor po weer met agenda

5-3-2015 - Ook dit jaar komt de AVS weer met een uitgave boordevol informatie. Op verzoek van zeer veel schoolleiders zit er weer een calendarium in. U miste vorig schooljaar massaal de zo bruikbare schoolleidersagenda van de AVS. De uitgave voor dagelijks gebruik is er weer. U vindt hierin het professionaliseringsaanbod voor leidinggevenden, veel vakinformatie voor schoolleiders en informatie over de AVS. De jaargids ligt eind april bij AVS-leden uit het po op de mat en is ook (na) te bestellen door niet-leden.
Thema's:

‘Deze jongeren gooien vooral hun eigen glazen in’

5-3-2015 - Na ‘Parijs’ is het onderwerp radicaliserende jongeren weer helemaal actueel. Volgens de Veiligheidsmonitor 2014 ziet 4 procent van de schoolleiders tekenen van religieus extremisme op school. Gemiddeld is er 0,1 incident per locatie. Daar moeten scholen iets mee, vindt minister Jet Bussemaker. RadarAdvies, adviesbureau voor sociale vraagstukken, verzorgt trainingen in het omgaan met radicaliserende jongeren voor onder meer onderwijsgevenden. De klas schreef opstellen over ‘mijn idool’. De corrigerende docent stuitte tot zijn schrik op een werkstuk waarin...
Thema's:

‘Benut de ruimte en toon je vakkennis’

5-3-2015 - Snipverkouden is hij, maar Paul Rosenmöller, sinds november 2013 voorzitter van de VO-raad, staat ons monter en energiek te woord. Hij wil meer vertrouwen zien: binnen scholen, en tussen primair en voortgezet onderwijs. En scholen moeten niet klagen over te weinig vrijheid: laat ze eerst de huidige wettelijke ruimte maar eens goed gebruiken. Werken po en vo samen hard genoeg toe naar funderend onderwijs? “We weten elkaar steeds beter te vinden. Nu het belang van de eindtoets is afgenomen, is het extra belangrijk dat de kwaliteit van het basisschooladvies goed is....

‘Een kind past niet in een hokje’

4-3-2015 - Het voortgezet onderwijs verandert. Talentontwikkeling is het credo, met onderwijs op maat als sleutel. “We zitten gevangen in een systeem dat niemand wil.” Eerst de feiten. Een kwart van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs verveelt zich omdat de lesstof te makkelijk is. Bij een op de vijf lessen voelt een leerling zich überhaupt niet betrokken. De motivatie om te leren ligt in Nederland dan ook veel lager dan in andere landen. Met als gevolg dat bijna de helft van de leerlingen een keer blijft zitten en er meer leerlingen in de onderbouw af- dan...
Thema's:

‘Samen zorgen voor een zachte landing’

4-3-2015 - Dat de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs groot is, daarover is men het eens. Pedagogisch, didactisch: po en vo zijn verschillende werelden. Maar is dat erg? Horen drempels bij het leven of moeten we er alles aan doen om die kloof minder pijnlijk te maken, of zelfs helemaal te laten verdwijnen? In het Groningse Onstwedde maken ze de drempels zo laag mogelijk. Twee basisscholen, een vo-school en een peuterspeelzaal werken volgens het onderwijsconcept ‘Van peuter tot puber’. In één multifunctionele accommodatie (De Bast) streven ze sinds 2011...
Thema's:

Onderwijstoezicht in de toekomst

26-2-2015 - De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op donderdag 9 april aanstaande een Onderwijspoort over het thema Onderwijstoezicht in de toekomst. Het debat tussen het onderwijsveld en Tweede Kamerleden vindt vanaf 16 uur plaats in Nieuwspoort te Den Haag en is voor iedereen vrij toegankelijk. Het kabinet en de onderwijsinspectie streven naar een meer gedifferentieerd toezicht in het funderend onderwijs. SGP, CDA en D66 hebben juist een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het onderwijstoezicht te beperken tot de wettelijk vastgestelde deugdelijkheidseisen. Hoe organiseren we...

OCW-jaarkalender 2015

25-2-2015 - De OCW-jaarkalender 2015 is gepubliceerd. In deze kalender is een overzicht opgenomen wanneer welke actie dient te worden ondernomen. De kalender is te downloaden via de AVS-website onder publicaties en instrumenten.
Thema's:

Amsterdamse mavo eerste school op humanistische grondslag

25-2-2015 - Het ministerie van OCW heeft een aanvraag van een humanistische mavo in Amsterdam goedgekeurd. Dit is de eerste school in Nederland op humanistische grondslag en daarmee is nu ook humanisme een ‘erkende richting’. Waarschijnlijke startdatum is 1 augustus 2016. Dit meldt Verus, die van DUO de goedkeuring ontving. De Stichting De Amsterdamse MAVO in Amsterdam deed in 2013 een aanvraag bij DUO voor bekostiging van een categorale mavo op humanistische grondslag. Om voor bekostiging van bijzonder onderwijs in aanmerking te komen, moet de school binnen een erkende...
Thema's:

Voortgangsrapportage aanpak regeldruk gepubliceerd

24-2-2015 - Met verschillende maatregelen wil OCW bijdragen aan de vermindering van regeldruk in het onderwijs. Die regeldruk draagt bij aan hoge werkdruk en kan het werkplezier ondergraven. De rapportage ‘Aanpak regeldruk Onderwijs 2013-2014’ bevat een totaal overzicht van alle gezette stappen, gerealiseerde maatregelen en nieuwe voornemens. De minister en staatssecretaris van Onderwijs, Jet Bussemaker en Sander Dekker, boden de voortgangsrapportage onlangs aan de Tweede Kamer aan. In hun begeleidende brief aan de Kamer benadrukken de OCW-bewindslieden het belang van het goed...
Thema's:

Onderzoek naar moslimdiscriminatie in het vo

23-2-2015 - Bijna twee op de drie docenten geeft aan in 2014 getuige te zijn geweest van incidenten in de klas die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie. Dit blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Panteia onder bijna 500 vo-docenten, dat in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM onderzoek deed naar moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Docenten die getuige waren van incidenten die zij in verband brengen met moslimdiscriminatie geven veelal les in het praktijkonderwijs of op het VMBO, in weinig stedelijk gebied (61 procent). Daders zijn over het algemeen...

‘Landelijk interventieteam nodig tegen radicalisering jongeren’

23-2-2015 - Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) wil dat er een landelijk interventieteam komt dat gemeenten en scholen helpt die te maken hebben met radicaliserende moslimjongeren. Volgens burgemeester Aboutaleb en de directeur van COT is het creëren van banen voor de radicaliserende jeugd niet de oplossing, meldt de NOS.   In een landelijk interventieteam zitten ervaringsdeskundigen die met geradicaliseerde jongeren praten over bijvoorbeeld psychische problemen of een fascinatie voor geweld. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is van mening dat het...
Thema's:

Tot 12 maart aanvragen subsidie zomerscholen mogelijk

20-2-2015 -   Om zittenblijven in het vo terug te dringen, stelt het ministerie van OCW in 2015, in het kader van het Sectorakkoord VO, 8,4 miljoen beschikbaar voor subsidieverstrekking aan zomerscholen. Tot uiterlijk 12 maart kunnen scholen hiervoor subsidie aanvragen bij DUO. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat zomerscholen effectief zijn tegen zittenblijven. Volgens de onderzoekers helpt de zomerschool zittenblijvers in alle leerjaren van het voortgezet onderwijs. Vooral leerlingen van havo-4 hebben baat bij de zomerschool. Leerlingen die naar een...
Thema's:

Pagina's