​Islamitische Schoolbesturen Organisatie veroordeelt aanslag in Parijs

12-1-2015 - De islamitische scholen in Nederland zijn diep geschokt door de verschrikkelijke aanslag op de redactie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo in Parijs. “Wij veroordelen deze aanslag op alle fronten en roepen iedereen op om juist nu toenadering te zoeken”, aldus Yusuf Altuntas, directeur van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO).   “Onze oprechte deelneming gaat uit naar de familieleden en collega’s van de slachtoffers en wij wensen hen veel sterkte, kracht en geduld toe in deze moeilijke periode”, zo staat in het persbericht op...
Thema's:

Annette Roeters verruilt Onderwijsinspectie voor Kinderbescherming

12-1-2015 - Inspecteur-generaal van het Onderwijs Annette Roeters vertrekt per 1 februari 2015 bij de Inspectie van het Onderwijs. Met ingang van 1 februari volgt zij Marie-Louise van Kleef op als algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming. Roeters verlaat de Inspectie van het Onderwijs na een ambtsperiode van zeven jaar. Er is nog geen opvolger aangesteld. Tot die tijd is hoofdinspecteur Monique Vogelzang waarnemend inspecteur-generaal van het Onderwijs.
Thema's:

Gezonde voorbeelden

9-1-2015 - Scholen besteden op uiteenlopende manieren aandacht aan gezondheid. Van groen schoolplein tot rookvrije school, van bewegen tot binnenklimaat en van voeding tot het welbevinden van leerlingen én personeel. Een greep uit de gezonde voorbeelden. Gezond schoolplein ‘We zien een andere manier van spelen’ Nu, in de winter, liggen de afgevallen bladeren te composteren op de composthoop. De steeltjes van de wilgen zwiepen kaal heen en weer. Maar straks lopen de bomen weer uit en fladderen de vlinders voor de ramen van de klaslokalen. ‘Misschien wel het...
Thema's:

Regionale netwerken voor talentontwikkeling

9-1-2015 - Op 19 januari 2015 lanceert staatssecretaris Dekker acht regionale talentnetwerken en hun kwartiermakers. De talentnetwerken ondersteunen po- en vo-scholen bij het stimuleren en uitdagen van talentvolle leerlingen. De netwerken zijn bedoeld om bestaande initiatieven rondom talentontwikkeling te verbinden en te versterken of nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Een deel van de uitwisseling binnen deze talentnetwerken vindt digitaal plaats in werkgroepen die zijn bedoeld voor gepassioneerde, actieve leden die kennis en ervaring willen delen met andere professionals in hun regio...
Thema's:

’Scholieren mogen niet dupe worden van slecht rekenonderwijs’

9-1-2015 - Het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft nog steeds grote bezwaren tegen de plannen rondom de rekentoets, ondanks dat er verbeteringen gepland zijn. Het LAKS erkent dat het rekenniveau van de Nederlandse scholieren niet op pijl is, maar zij mogen nooit de dupe worden van “het slechte rekenonderwijs dat op veel scholen gegeven wordt”.   Heikele punten volgens het LAKS zijn: het plaatsen van de score van de rekentoets op de cijferlijst, de beperkte inzage voor scholieren die de toets gemaakt hebben en de eventuele problemen met betrekking tot...

Groeiend aantal scholen heeft structureel aandacht voor gezondheid

9-1-2015 - Steeds meer scholen werken structureel en planmatig aan gezondheidsbevordering. Samen met het RIVM Centrum Gezond Leven bereikt de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) inmiddels een kwart van alle scholen. Daarnaast komt er nationaal en lokaal meer verbinding tussen partijen op het gebied van gezondheidsbevordering in het onderwijs. Dat blijkt uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Mulier Instituut. De sectorspecifieke doelstellingen van de Onderwijsagenda SBGL zijn voornamelijk gericht op verbetering van het onderwijsaanbod voor bewegen en...

Gezond verstand

9-1-2015 - Gezondheid is een groot thema in 2015. Fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociale, economische en maatschappelijke gezondheid, en natuurlijk de conditie van het gezonde verstand. Op veel vlakken wordt daarbij gezocht naar de balans tussen belangrijkheid en betaalbaarheid. Verder leidt de transitie jeugdzorg die per 1 januari 2015 is ingegaan tot vergaande verantwoordelijkheden bij gemeenten. Scholen en samenwerkingsverbanden zullen ervaren of beleidsplannen, voornemens en regels leiden tot een kwaliteitsimpuls of juist tot nieuwe knelpunten. Laten we in het belang van elk kind...

Vrijwillige ouderbijdrage voor veel ouders te hoog

8-1-2015 - Een op de drie ouders kan de vrijwillige ouderbijdrage op de school van hun kind niet betalen, zo blijkt uit onderzoek van de SP. Bijna de helft (48 procent) van de ouders betaalt meer dan 50 euro per jaar per kind, 27 procent betaalt zelfs meer dan 100 euro per jaar. Ook uit cijfers van Leergeld Nederland blijkt dat een groeiend aantal ouders de onderwijskosten voor hun kinderen niet kan opbrengen.   Het SP-onderzoek laat zien dat ongeveer de helft van de ouders de ouderbijdrage te hoog vindt. Een kwart (24 procent) van de ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen...

Slaapritme pubers effect op proefwerk in de ochtend

6-1-2015 - Scholieren die laat inslapen en korter slapen halen bij proefwerken vroeg in de ochtend gemiddeld slechtere cijfers dan klasgenoten. Dat blijkt uit een profielwerkstuk van twee leerlingen die vorig jaar eindexamen deden op openbare scholengemeenschap De Nieuwe Veste in Coevorden. De school gaat nu experimenteren met gewijzigde lestijden. De twee leerlingen, Anne Siersema en Amy Pieper, werden begeleid door de afdeling Chronobiologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Ze verzamelden 4743 cijfers van 741 leerlingen van hun school, die handmatig in een database ingevoerd...
Thema's:

AVS op de NOT

5-1-2015 - De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) is de grootste vakbeurs voor professionals in het po, vo en mbo. Deze vindt plaats van 27 tot en met 31 januari 2015. De AVS verzorgt diverse gratis inhoudelijke sessies en is daarnaast te vinden op de beursvloer in stand 8c066. Ga in gesprek met onze (helpdesk)adviseurs en ledenraad, neem kennis van ons professionaliseringsaanbod en maak uw collega voordelig lid. De koffie staat klaar!   De NOT staat garant voor actuele ontwikkelingen en interessante innovaties op onderwijsgebied. Thema’s die de revue passeren zijn...
Thema's:

Topinkomens (semi)publieke sector omlaag

5-1-2015 - De bezoldigingsmaxima van bestuurders in het onderwijs, de cultuursector en de media zijn per 1 januari 2015 verlaagd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het verder verlagen van de norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector. Met de aangepaste Wet Normering Topinkomens (WNT2) daalt het maximum van de bezoldiging voor bestuurders in de (semi)publieke sector van 130 naar 100 procent van het ministersalaris. Het maximum voor bestuurders daalt van 228.599 naar 178.540 euro bruto per jaar, inclusief onkosten en pensioenbijdrage. De overgangsregeling zoals die ook in...

Uitslag ledenraadverkiezing bekend

5-1-2015 - De AVS Ledenraad is verheugd te kunnen meedelen dat er vier leden zijn herkozen en er acht nieuwe leden zullen toetreden tot de raad. Zij werden in de periode van 29 november tot 20 december, na digitale stemming, gekozen uit 21 kandidaten. Alle AVS-leden konden zich beschikbaar stellen voor de ledenraad. De ledenraad verwelkomt : Roy Bleeser – directeur basisschool De Bolster, Nuth (L) Joep de Boer – directeur obs De Piramide, Vught Reinier Bos – directeur Dr. A. van Voorthuijsenschool, Haarlem Jos Clout – directeur basisschool St. Jozef, Elsloo...
Thema's:

Daling aantal (zeer) zwakke scholen

2-1-2015 - Zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet en speciaal onderwijs is het aantal (zeer) zwakke scholen de afgelopen vier jaar gedaald. Ten opzichte van een jaar eerder (2013) zette de daling in 2014 door in het vo en so. In het po bleef het percentage (zeer) zwakke scholen in 2013 en 2014 gelijk. Dat meldt de onderwijsinspectie. In het (voortgezet) speciaal onderwijs voldeed op 1 september 2014 95,3 procent aan de minimumeisen van de inspectie, tegen 91 procent een jaar eerder. In het voortgezet onderwijs steeg het aantal voldoende afdelingen van 89,9 naar 92,7 procent....

Schoolpleinprogramma verdubbelt percentage leerlingen dat voldoende beweegt

31-12-2014 - Kinderen bewegen meer als er genoeg ruimte is om te spelen tijdens het speelkwartier. Besteed tijdens gymlessen aandacht aan spelletjes en sporten die leerlingen op het schoolplein kunnen doen. Stimuleer leerkrachten om kinderen aan te moedigen of zelfs mee te doen aan activiteiten op het schoolplein. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek van bewegingswetenschapper Mirka Janssen, die daarop eind november promoveerde bij VUmc.   Janssen voerde het door VUmc/Hogeschool van Amsterdam ontwikkelde bewegingsprogramma PLAYgrounds uit op vier scholen, met als referentie...

TEDxYouth@Maastricht verbreedt horizon

23-12-2014 - Op zaterdag 21 maart 2015 vindt de tweede editie van TEDxYouth@Maastricht plaats. Een onafhankelijke conferentie voor jeugd van 10 tot 18 jaar om hen kennis te laten maken met ideeën en inspiratie te vinden. “Ideeën die het waard zijn om gedeeld te worden”, is de gedachte achter de TED-organisatie. Ongeveer 25 gastsprekers en workshopleiders zullen de deelnemers inspireren, amuseren en fantaseren rondom het thema ‘Beyond Horizons’. Bij een TEDx conferentie is het publiek net zo belangrijk als de sprekers. De sprekers delen hun ideeën om...
Thema's:

Veiligheid kinderen moet beter

18-12-2014 - De veiligheid van kinderen en jongeren in Nederland moet beter. Nog te veel kinderen zijn slachtoffer van seksueel geweld, kindermishandeling, mensenhandel, kinderporno of pestgedrag. Ook het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is gestegen. Dat blijkt uit de derde kinderrechtenmonitor. Kinderombudsman Marc Dullaert pleit onder andere voor een kinderrechtentoets.   Jaarlijks worden circa 62 duizend kinderen voor het eerst slachtoffer van strafbaar seksueel geweld. Het aantal geregistreerde minderjarige slachtoffers van mensenhandel is gestegen. In 2013 is een op de vijf...
Thema's:

​Nieuwe modules in Scenariomodel-VO

17-12-2014 - In het Scenariomodel-VO zijn nieuwe modules toegevoegd die inzicht geven in de normatieve formatie, huisvesting en bekostiging. Het Scenariomodel-VO is een online tool waarin per bestuur, regionaal samenwerkingsverband of Regionaal Platform Arbeidsmarkt de basisprognoses met betrekking tot het aantal leerlingen te vinden zijn. Het instrument geeft inzicht in de leerlingenprognoses voor de komende jaren, zodat een effectief meerjarig personeelsbeleid gevoerd kan worden. Daarnaast zijn op basis van de verstrekte prognoses eigen scenario’s door te rekenen. Voor...
Thema's:

​Leraar Jelmer Evers dingt mee naar The Global Teacher Prize

17-12-2014 - Geschiedenisleraar, schrijver en onderwijsinnovator Jelmer Evers, die tevens een workshop verzorgt op het AVS-congres, staat op de short lists voor The Global Teacher Prize, waarmee hij kans maakt op een miljoen dollar. Van over de hele wereld zijn 50 leraren geselecteerd die bijzondere prestaties hebben geleverd. Jelmer Evers is in onderwijsland redelijk bekend vanwege zijn pionierswerk op het gebied van onderwijstechnologie en lerarenbeleid. Evers, leraar geschiedenis op de innovatieve school UniC in Utrecht, was ook een van de samenstellers van Het Alternatief, een dit jaar...
Thema's:

Norm Werkstress en Explosieveiligheid uit Arbocatalogus-VO goedgekeurd

17-12-2014 - De Inspectie SZW heeft de norm Werkstress en de uitgebreide norm Explosieveiligheid uit de Arbocatalogus-VO goedgekeurd. De Inspectie SZW (I-SZW) hanteert de normen uit de Arbocatalogus-VO als uitgangspunt bij haar inspecties. Werkstress De werkstressnorm beschrijft de stappen die nodig zijn om tot een gedegen en gedragen aanpak van werkstress te komen. Elke onderwijswerkgever moet beleid voeren om het risico op werkstress te voorkomen of te beperken. Dat beleid besteedt aandacht aan oorzaken die liggen in de organisatie en inhoud van het werk én aan persoonsgebonden...
Thema's:

Aanvraagtermijn Vios-subsidie verlengd

17-12-2014 - De aanvraagtermijn voor Vios-subsidie voor het schooljaar 2014-2015 is verlengd tot 31 maart 2015. Met de subsidie lerarenmobiliteit kunnen schoolleiders, leraren en lerarenopleiders nascholing volgen in het buitenland. Ook voor een educatieve reis van de AVS is deze subsidie aan te vragen. Het ministerie van OCW heeft in mei 2014 de nieuwe Vios-subsidieregeling gepubliceerd. De vios-subsidie staat in het teken van de verankering van internationalisering in schoolbeleid. Behalve nascholing volgen in het buitenland (bijvoorbeeld via een educatieve reis van de AVS) komt ook een...

Dekker: vmbo moet beter aansluiten op bedrijfsleven

17-12-2014 - Staatssecretaris Dekker wil de betrokkenheid van het bedrijfsleven vergroten voor de versterking van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (lob) in alle leerwegen van het vmbo. Dat meldt Dekker in een brief op 15 december aan de Tweede Kamer. Dekker wil vmbo-scholen en het regionale bedrijfsleven samenbrengen om te werken aan een vernieuwd vmbo dat beter aansluit bij de actuele beroepspraktijk. Onderwijs en bedrijfsleven kunnen samen invulling geven aan de beroepsgerichte keuzedelen. Dekker wil dat vmbo’ers uit tien richtingen met basisvakken kunnen kiezen en dit...
Thema's:

​Steeds meer meisjes kiezen voor bèta

17-12-2014 - Het aantal meisjes dat kiest voor een technische en exacte onderwijsrichting is de afgelopen 10 jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit de achtste Emancipatiemonitor 2014 die op 16 december is verschenen. ‘Eindelijk lijkt er schot te komen in de groei van het aantal meisjes dat voor een beta- of techniekopleiding kiest’, meldt de Volkskrant. De vernieuwde overheidsaanpak van de laatste jaren lijkt zijn vruchten af te werpen. Op de havo nam sinds het schooljaar 2003/2004 het percentage meisjes met het Natuur en Techniekprofiel toe van 9 naar 26 procent. Op het vwo...

​Strengste rekeneisen voor toekomstige pabo-student

17-12-2014 - Uiterlijk in 2020 moeten alle jongeren kunnen rekenen op het niveau dat ze nodig hebben voor hun vervolgopleiding en werk. De komende jaren werken scholen gestaag verder aan het verder verbeteren van het rekenonderwijs. De rekentoets groeit mee en wordt ieder jaar wat moeilijker. Ook komen aangepaste toetsen voor leerlingen die moeite hebben met rekenen. De bewindslieden van onderwijs hebben de Tweede Kamer hierover op 17 december geïnformeerd   In 2010 werden op verzoek van de Tweede Kamer de rekeneisen aangescherpt. Aanleiding waren de grote zorgen bij hogescholen,...
Thema's:

Pagina's