Wedstrijd Elk talent telt!

18-9-2015 - Scholen kunnen hun aanwezige talenten en creatieve ideeën etaleren in de wedstrijd Elk talent telt! De wedstrijd is voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor het oplossen van de opdrachten zijn creatieve, praktische en analytische geesten nodig. Teams bestaande uit vier leerlingen gaan aan de hand van vakoverstijgende opdrachten de strijd met elkaar aan. Elke school kan een onbeperkt aantal teams inschrijven. Dit mogen ook combinatieteams po en vo zijn. Aanmelden kan tot en met 30 september via...
Thema's:

Nieuwe financiële regeling voor vo-scholen die willen fuseren

17-9-2015 - Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 17 september bekendgemaakt dat vo-scholen die vanwege krimp samengaan hiervoor financiële compensatie krijgen. De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking tot 1 augustus 2013. Tot nu toe gaan scholen er bij een fusie vaak financieel op achteruit. Alle scholen krijgen namelijk een bepaald basisbedrag, los van het aantal leerlingen. Na fusie valt hiervan een deel weg, omdat twee kleine scholen een groter basisbedrag krijgen dan één school. Dit weerhoudt scholen van samenwerking. Dekker: “In...
Thema's:

Leergangen AVS Centrum Educatief Leiderschap gecertificeerd

16-9-2015 - Alle ingediende verzoeken van het professionaliseringsaanbod van het AVS Centrum Educatief Leiderschap zijn gehonoreerd door het Schoolleidersregister PO. Voor de opleidingen en leergangen betekent dit dat er nu twee opleidingen zijn gecertificeerd voor basisregistratie en zes leergangen zijn gecertificeerd voor formeel leren ten behoeve van herregistratie. Professionalisering ten behoeve van de vierjaarlijkse (individuele) herregistratie kan plaatsvinden aan de hand van (een keuze van drie uit) zeven professionaliseringsthema’s. Begin 2015 zijn deze zeven thema’s...
Thema's:

Troonrede: recht op hoogwaardig en toegankelijk onderwijs

15-9-2015 - Nederland staat er sociaal economisch goed voor, aldus Koning Willem-Alexander in de Troonrede op 15 september. Hij ging in op belastingmaatregelen voor laagbetaalde werknemers, die het financieel aantrekkelijker maken om onder meer onderwijsassistenten aan te stellen en te behouden.   Ook zei Willem–Alexander dat iedereen in Nederland recht heeft op hoogwaardig en toegankelijk onderwijs. Het hoger onderwijs krijgt er 4000 docenten bij en honderden met een onderzoekstaak. 

Schoolleiders lopen tegen woud beperkingen aan

15-9-2015 - “Schoolleiders kunnen prima door samen te werken de eerste taalopvang voor asielzoekers regelen”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren bij BNR radio op 15 september. “Oplossingen om alle asielzoekerskinderen onderwijs te geven zijn absoluut niet makkelijk, ze lopen tegen een woud van beperkingen aan.”   Scholen zijn niet klaar voor de opvang van grote hoeveelheden asielzoekers. Materiaal is er wel, maar asielzoekers hebben ontzettend veel aandacht nodig, benadrukt van Haren. “De kinderen zijn ontworteld, getraumatiseerd, hebben een andere...

Veel verkeersonveiligheid rondom scholen

14-9-2015 - Bij zo’n zesduizend basisscholen is de verkeerssituatie onveilig voor leerlingen. Zes op de tien scholen ziet gevaarlijke situaties doordat veel ouders hun kinderen met de auto halen en brengen. Bij 41 procent van de scholen zijn parkeerproblemen en bij 32 procent zijn er gevaarlijke oversteekplaatsen. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO onder ruim 2300 basisscholen in opdracht van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Maar liefst 83 procent van deze basisscholen heeft te maken met zaken de verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen negatief kunnen beïnvloeden...
Thema's:

Staples Advantage nieuwe voordeelpartner van de AVS

14-9-2015 - Staples Advantage is per september 2015 een nieuwe partner van AVS Voordeel. Als totaalleverancier van meer dan 14.000 artikelen levert Staples naast kantoorartikelen, papier en computertoebehoren, ook presentatiemiddelen, hygiëne- en cateringproducten, hardware, meubilair en printmanagementoplossingen.
Thema's:

83 procent vo-personeel is tevreden over baan

11-9-2015 - Het merendeel van de medewerkers in het voortgezet onderwijs is tevreden met hun baan. Een iets kleiner deel (63 procent) is tevreden met de organisatie waarin ze werken. De cijfers over werktevredenheid in het vo liggen al jaren ongeveer op hetzelfde niveau. Dit blijkt uit een analyse van het Personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO) 2014 uitgevoerd door CAOP Research. De analyse van het POMO 2014, in opdracht van Voion, laat zien dat docenten minder vaak tevreden zijn dan het management of het onderwijsondersteunend personeel (oop). Vo-medewerkers geven aan het minst te...
Thema's:

Nieuwe arbeidsmarktrapportages voor het vo

11-9-2015 - Wat is de prognose voor de leerlingenaantallen in het vo? Bij welke vakken worden vacatures moeilijk opgevuld? Welke regionale verschillen zijn er in de arbeidsmarkt voor het vo? Op de website van Voion zijn een nationale en 14 regionale arbeidsmarktrapportages voor het vo beschikbaar. De rapportages geven inzicht in de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de vo-arbeidsmarkt, ook voor de verschillende regio’s. In de rapportages staan ontwikkelingen en prognoses over leerlingen, werkgelegenheid, samenstelling personeelsbestand (leeftijd en vakken), uitstroom...
Thema's:

Nieuw convenant over filmrechten

10-9-2015 - Binnen de Auteurswet geldt een vrijstelling voor het aanschaffen van een licentie voor vertoning van videofilms en/of documentaires in het kader van het geven van wettelijk onderwijs. De vertoning dient dan wel met vermelding van titel vooraf in het onderwijsplan te zijn opgenomen. Voor alle overige vertoningen geldt de wettelijke verplichting tot het aanschaffen van een licentie. Hierover heeft de PO-Raad een nieuw convenant gesloten met Film-Service. Voor het vertonen van videofilms en/of documentaires is op grond van de Auteurswet toestemming nodig van de maker hiervan. Film...
Thema's:

Ombudsman: problemen Passend onderwijs niet opgelost

10-9-2015 - Een jaar na de invoering van passend onderwijs zijn er nog steeds kinderen die geen passende vorm van onderwijs kunnen krijgen. Ook zijn er nog altijd thuiszitters.  Passend onderwijs heeft de problemen die de Kinderombudsman eerder constateerde niet opgelost. Passend onderwijs zal ook in de toekomst de problemen niet oplossen als er in de wet- en regelgeving  en in de praktijk op scholen een aantal knelpunten niet wordt opgelost. Deze conclusie trekt de Kinderombudsman in zijn rapport ‘Werkt  passend onderwijs?’ De Kinderombudsman concludeert dat...
Thema's:

RIVM: doe mee aan Monitor Gezonde Schoolkantine

8-9-2015 - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat informatie verzamelen over het voedingsbeleid van en het voedingsaanbod op scholen. Daartoe roept het instituut scholen op mee te doen aan de Monitor Gezonde Schoolkantine. Scholen ontvangen een brief om mee te doen. Het RIVM wil een beeld krijgen van de huidige situatie rondom het voedingsaanbod in schoolkantines. De resultaten van dit onderzoek helpen bij de evaluatie van het beleid om scholen te stimuleren in het aanbieden van een gezond voedingsaanbod. De online monitor is al van start gegaan in de regio noord...
Thema's:

September: maand van de privacy

8-9-2015 - Kennisnet heeft september uitgeroepen tot maand van de privacy. Samen met de sectorraden biedt Kennisnet schoolleiders en schoolbestuurders praktische hulpmiddelen. In de brochure ‘Privacy in 10 stappen’ worden elke week een paar thema’s uitgelegd waarmee scholen direct aan de slag kunnen. Scholen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze volgens de wet omgaan met leerlingengegevens. Doordat het onderwerp zo in de belangstelling staat, zijn scholen zich ook bewuster geworden van hun verantwoordelijkheid. Kennisnet ondersteunt scholen bij het goed regelen van...
Thema's:

Prijs voor innovatieve onderwijsplannen

7-9-2015 - Nog tot 15 september kunnen ‘ondernemende mensen met innovatieve onderwijsideeën’ projecten op gebied van onderwijs indienen op voordewereldvanmorgen.nl De ASN Bank Wereldprijs is een prijs voor slimme ideeën die een maatschappelijk probleem aanpakken. De ideeën moeten vallen in een van de volgende vijf thema’s: duurzame energie, natuur en milieu; eerlijke handel, eerlijke mode en eerlijke voeding; kinderrechten en onderwijs; veiligheid en sociale cohesie; zorg & welzijn. Mogelijke projecten zijn...
Thema's:

Zittenblijven beter dan thuiszitten

7-9-2015 - Als het aan D66 en SP in Amsterdam ligt, passen scholen hun regels voor doubleren aan om kinderen met leer- en gedragsproblemen op school te houden. Voor sommige leerlingen in het voortgezet onderwijs kan zittenblijven een goede manier zijn om geen ‘thuiszitter’ te worden. Hierover schrijft dagblad Trouw. Ongeveer 2300 kinderen met een speciale leer- of zorgbehoefte gaan in Amsterdam niet naar school, schatten de coalitiepartijen in het college.  Het zou schelen als die kinderen die wel naar het regulier onderwijs kunnen, vaker mogen blijven zitten. De...
Thema's:

Ministerraad stemt in met voorstel Lerarenregister

4-9-2015 - De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker waarin is geregeld dat alle leraren vanaf 2017 in het Lerarenregister staan. Het wetsvoorstel onderstreept het belang van het leraarschap en geeft de leraar zeggenschap over de invulling en uitvoering van de lessen. Verder bepaalt de beroepsgroep zelf aan welke eisen het vak moet voldoen, met als resultaat dat de kwaliteit van leraren en daarmee het totale onderwijs zal toenemen. Leraren die geregistreerd staan, laten zien dat ze over de juiste papieren beschikken, hun kennis bijhouden en op de hoogte...
Thema's:

Nieuwe wetgeving registratie leerlingen met ontwikkelingsperspectief

4-9-2015 - Sinds de start van Passend onderwijs, ruim een jaar geleden, is een ontwikkelingsperspectief nodig voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Met ingang van 1 augustus 2015 is de wet ‘Registratie van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs’ van kracht. Hierdoor verandert de registratie in BRON van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De registratie van het ontwikkelingsperspectief (OPP) moet worden uitgewisseld met BRON, evenals de registratie van leerlingen die onderwijs volgen op een orthopedagogisch...

Scholen per schooltype bij elkaar vanwege krimp

3-9-2015 - Brede schoolgemeenschappen maken de komende jaren plaats voor middelbare scholen ‘per schooltype’. In Maastricht gebeurt dat al. Volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs zijn veel andere gemeenten en besturen zich nog onvoldoende bewust van de ernst van de situatie. Dit bericht de NOS. In Maastricht worden alle middelbare scholieren op schooltype bij elkaar gezet. Er komt dus één school voor het vmbo, één voor de havo en één voor het vwo. Reden hiervoor is de sterke daling van het aantal leerlingen: de komende tien jaar...
Thema's:

80 Procent schoolleiders ervaart knelpunten bij Passend onderwijs

3-9-2015 - 80 Procent van de schoolleiders ervaart nog knelpunten bij de invoering van Passend onderwijs . In bijna 90 procent van de gevallen gaan scholen niet zomaar over tot het inschrijven van leerlingen. Ze doen dit in het belang van het kind, maar voldoen daarmee niet aan de zorgplicht. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders waar  400 schoolleiders eind augustus aan hebben deelgenomen.   Scholen hebben sinds de invoering van de Wet Passend onderwijs op 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat ouders hun kind kunnen aanmelden bij een school en...

Leerlingen kiezen eigen weg

3-9-2015 - Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De democratische vo-school Libertad in Breda gelooft dat leerlingen het meeste leren als wordt uitgegaan van wat zij willen weten en niet van een vooraf bepaald verplicht programma. De wil om leerlingen te laten leren in vrijheid betekent het begin van de democratische vo-school Libertad. De school zoals deze nu is, ging een jaar geleden van start, stelt schoolcoördinator Lieneke van der Schoot. “Maar...
Thema's:

‘Van verwondering naar belangstelling naar attitudeverandering’

3-9-2015 - Duurzaamheid moet een integrale plek krijgen in het Nederlandse onderwijscurriculum. Daartoe riep in oktober 2014 de breed gesteunde motie Ouwehand (Partij voor de Dieren) op. Hoe bewerkstellig je dat? In het huidige onderwijs blijft aandacht voor duurzaamheid vaak beperkt tot projecten. Maar duurzaam onderwijs betekent dat leerlingen niet alleen begrijpen welke duurzaamheidsvraagstukken er zijn en hoe ze veroorzaakt worden, maar ook dat ze in staat zijn te werken aan oplossingen. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) liet naar aanleiding van de aangenomen...

Naar een duurzaam schoolgebouw

3-9-2015 - Steeds meer scholen ‘doen groen’. Er zijn in Nederland bijna honderd Eco-Schools (het internationale keurmerk voor duurzame scholen). Daarnaast zetten veel andere scholen op hun eigen wijze in op milieubewustzijn. Vier portretten. Toilet spoelen met regenwater Het was een interessante rekensom voor de leerlingen van obs De Molenvliet in Stad aan het Haringvliet. ‘Onze school heeft 39 leerlingen. Hoe vaak gaan we per dag naar de wc? Hoeveel water gebruikt de wc als we doortrekken? Dus hoeveel regenwater moet er vallen voor ons nieuwe toiletdoorspoelsysteem?...
Thema's:

‘We gebruiken nog maar 4 procent drinkwater’

3-9-2015 - Het verduurzamen van schoolgebouwen loopt nog niet storm. Toch kan het wel, zoals de nieuwbouw van Lyceum Schravenlant in Schiedam en de renovatie van De Wilgenstam in Rotterdam aantonen. In de toekomst zullen meer scholen verduurzamen, verwachten Irma Thijssen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Gerard Lokhorst van Stichting Duurzame Scholen. Betere samenwerking tussen schoolbesturen, gemeenten en bedrijfsleven is daarbij een voorwaarde. “Die moswand is typisch iets om duurzaamheid in het gebouw zichtbaar te maken”, gebaart Jan van Beveren, directeur...

Kennisnet neemt Vensters VO over

3-9-2015 - Kennisnet beheert en ontwikkelt vanaf 1 september 2015 Vensters VO. Kennisnet neemt de technische kant over van Stichting Schoolinfo. Het projectteam Vensters VO wordt georganiseerd binnen de VO-raad, met behoud van kennis en expertise. Vensters VO verzamelt alle cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem en brengt in beeld hoe scholen presteren op 21 belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid, et cetera). Vensters VO helpt scholen zo inzicht te krijgen in hun eigen resultaten en...
Thema's:

Pagina's