Onderwijscampagne: scholen, ga aan de slag met informatiebeveiliging en privacy

4-10-2016 - Oktober is de Maand van de Informatiebeveiliging en Privacy. De campagne van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet roept scholen op snel aan de slag te gaan met dit thema. Een nieuwe Europese verordening stelt aanzienlijk hogere eisen aan het onderwijs. Scholen die zich daarvan niet bewust zijn, overtreden mogelijk de wet. Scholen worden uitgenodigd deel te nemen aan een peiling over informatiebeveiliging en privacy. Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze AVG is op een aantal punten strenger dan de huidige Wet...
Thema's:

Dekker: Scholen en regio’s moeten werken aan terugdringen thuiszitters

3-10-2016 - Duizenden kinderen zitten ‘volstrekt onnodig’ thuis doordat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende zijn best doet een passende onderwijsplek te vinden. Dit stelt voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert in de Volkskrant. Het aantal kinderen dat maanden of jaren geen onderwijs krijgt, ligt in Nederland al jaren rond de tienduizend. In juni hebben scholen, gemeenten en drie ministeries het Thuiszitterspact ondertekend, met het doel het aantal thuiszitters terug te dringen. Ook het in 2014 ingevoerde Passend onderwijs moest mede het aantal thuiszitters...

Subsidie beschikbaar voor gezond en duurzaam schoolgebouw

3-10-2016 - De overheid stelt vanaf 3 oktober een subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50 procent van de advieskosten tot een maximum van 3.500 euro. Hiervan kunnen honderdvijftig schoolbesturen gebruik maken. De subsidie maakt onderdeel uit van de Green Deal Scholen die besturen op weg helpt met praktische informatie en stappenplannen. De subsidie is bedoeld als steuntje in de rug voor schoolbesturen. “Het verbeteren van het binnenklimaat op school of het groener maken van het gebouw...

Wijzigingen bekostiging nieuwkomers voor po en vo

3-10-2016 - Voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs wijzigt de bekostiging voor nieuwkomers. In de nieuwe regeling kan ieder kwartaal bekostiging aangevraagd worden. Voor het po zijn de teldata 1 augustus (met terugwerkende kracht), 1 november, 1 februari en 1 mei. Omdat scholen op 1 augustus nog op vakantie waren , kan de eerste schooldag als telmoment gehanteerd worden. Het formulier hiervoor kan tot 30 oktober worden ingevuld. Voor het vo zijn de nieuwe peildata: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober 2017. De regeling geeft aan dat de bestaande aanvullende regelingen voor...

Programma ESHA-conferentie compleet: inschrijven nog mogelijk

30-9-2016 - Van 19 tot en met 21 oktober 2016 is de AVS (mede)organisator van de tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA) in Maastricht. Het programma hiervoor is rond met de toezegging van Ibrahim Issa, Palestijnse directeur van de Hope Flowers School in Bethlehem, als workshopspreker. Keynote-sprekers zijn: Zachary Walker, Daan Roosengaarde, Michael Fullan en Mark van Vught.   Ibrahim Issa, geboren in Deheisha vluchtelingenkamp, is directeur van de Hope Flowers School in Bethlehem. Deze school vangt vluchtelingenkinderen op en kinderen die...
Thema's:

Lesmateriaal duurder sinds wet gratis schoolboeken

30-9-2016 - De kosten voor lesmateriaal zijn met de komst van de Wet Gratis Schoolbezoeken gestegen. Dat heeft Verus onderzocht in een eigen onderzoek. Volgens de profielorganisatie voor christelijk onderwijs is de marktwerking voor leermiddelen in het vo onvoldoende. Bijna alle Nederlandse middelbare scholen zijn afhankelijk van de twee grootste leveranciers. In zijn reactie op de evaluatie van de Wet Gratis Schoolboeken (WGS), in het evaluatierapport ‘Gratis maakt nog niet goed(koop)’, beweerde staatssecretaris Dekker dat de kosten van het lesmateriaal stabiel zijn gebleven...

OCW wil betere loopbaanbegeleiding leerlingen

29-9-2016 - Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs willen met betere loopbaanbegeleiding zorgen voor een betere doorstroom en aansluiting tussen de verschillende onderwijssoorten. In een brief aan de Tweede Kamer maken zij op 29 september de plannen voor de verdere ontwikkeling van loopbaanbegeleiding bekend. Studenten vallen nog steeds veel uit of veranderen van opleiding na een verkeerde studiekeuze na het vo. Bij goede loopbaanbegeleiding krijgen jongeren inzicht in hun kwaliteiten, motivatie en interesses. Daarnaast krijgen ze een realistisch beeld van het...
Thema's:

Bedragen personele bekostiging voor het schooljaar 2015 – 2016 aangepast

29-9-2016 - Jaarlijks maakt staatssecretaris Dekker van OCW de aanpassing van de bedragen voor de bekostiging van het personeel primair onderwijs bekend, zo ook dit jaar. In de Staatscourant van 27 september 2016 heeft hij de aangepaste bedragen  voor het schooljaar 2015 – 2016 bekendgemaakt via de Regeling bekostiging personeel PO 2015 – 2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015 – 2016. In de toelichting wordt aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de Regeling voor het schooljaar 2014 – 2015....

Onderwijsraad: Versterk de positie van de leraar vanuit het team

27-9-2016 - Het beleid dat de positie van de leraar moet versterken, richt zich te veel op de individuele leraar en er is een neiging om te veel van bovenaf op te leggen. Om de leraar meer zeggenschap te geven over het onderwijs dat hij geeft, moet de samenwerking in en met lerarenteams verbeteren. Dit stelt de raad in het advies Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs, dat vanmiddag gepresenteerd wordt aan de Tweede Kamer.   Leraren vinden nog steeds dat de werkdruk in hun beroep te hoog is en dat ze te weinig zeggenschap hebben over hun werk. Het huidige...
Thema's:

NRO-onderzoek: stel keuze voor vo nog even uit

27-9-2016 - Bij ruim 30 procent van de leerlingen komt het onderwijsniveau op de middelbare school niet overeen met het basisschooladvies, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit geldt vooral bij kinderen van lager opgeleide ouders, met een niet-westerse achtergrond en jongens. De onderzoekers pleiten er daarom voor de selectie op niveau nog even uit te stellen. De AVS is van mening dat het schooladvies leidend moet blijven. Bij 69 procent van de leerlingen komt het onderwijsniveau dat ze in de vierde klas van de middelbare school volgen overeen met het advies van...

SZW wil team tegen pesten op de werkvloer

27-9-2016 - Vanaf volgend jaar gaat een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bedrijven ondersteunen bij de aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. Het team gaat leidinggevenden trainen, voorlichting geven en goede voorbeelden verspreiden. Minister Asscher van SZW trekt hier een half miljoen euro voor uit. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. In totaal heeft 1 op de 6 werknemers last van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk. Bij ruim 1 op de 3 personen van deze groep...
Thema's:

In oktober versneld en/of verrijkt vwo aanvragen

26-9-2016 - Tussen 1 oktober en 1 november kunnen vo-scholen weer versneld en verrijkt vwo aanvragen voor schooljaar 2017-2018. In het schooljaar 2016-2017 bieden 24 scholen een versnelde vijfjarige vwo-opleiding aan groepen leerlingen aan. Daarnaast mag een aantal van deze scholen hun zesjarige vwo-traject verrijken met extra programmaonderdelen. Het versneld vwo is een vijfjarig vwo-traject voor een groep talentvolle vwo’ers. Zij starten al in het derde jaar met profielvakken uit het bovenbouwprogramma en zijn in vijf jaar klaar met hun opleiding. Het verrijkt vwo biedt meer...

New Pedagogies for Deep Learning

25-9-2016 - New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) is een mondiaal partnerschap dat tot doel heeft het onderwijs met behulp van ict, kennis van veranderkunde en nieuwe didactiek duurzaam te transformeren. NPDL mobiliseert een versnelling om leren aan te laten sluiten bij de persoonlijke behoeftes van leerlingen. New Pedagogies for Deep learning bevat twee componenten. De eerste geeft een Deep Learning-focus gericht op de zes c’s: character, citizenship, collaboration, communication, creativity en critical thinking. De tweede component bevat een ‘sterk partnerschap gericht op...
Thema's:

Leraren moeten autonomie krijgen en nemen

25-9-2016 - “Ik ben echt geen coach”, schampert de juf van groep 6 bij het begin van het schooljaar tegen een ouder. Haar directie bedacht dat de school dit schooljaar met leerpleinen gaat werken, leerkrachten worden coaches. Blijkbaar is de basis nog niet erg overtuigd van het concept. Jelmer Evers, docent geschiedenis aan de eigentijdse havo/vwo-school UniC Utrecht, is wars van voorgekookt beleid. Hij is schrijver (onder andere medeauteur van Het Alternatief) en spreker over onderwijs en onderwijsvernieuwing. Schoolleiders moeten leraren meer autonomie geven en leraren...
Thema's:

Zo hoog mogelijk instromen

25-9-2016 - Vluchtelingkinderen stromen vanwege hun taalachterstand vaak door naar de lagere niveaus van het vmbo en mbo. Hoe kun je voorkomen dat talent onderbenut blijft? Scholen proberen met man en macht leerlingen Nederlands bij te brengen. En LOWAN en ITTA ontwikkelden onlangs leerroutes en uitstroomprofielen. “Kind van een vluchteling, asielzoeker of arbeidsmigrant; wie tussen 12 en 18 is en het Nederlands niet beheerst, volgt gemiddeld zo’n twee jaar zogeheten ‘eerste opvangonderwijs’”, vertelt Hariëtte Boerboom van LOWAN-vo,...

Je ziet ze groeien

25-9-2016 - Samenwerkingsverband IJssel/Berkel nam het initiatief tot een gezamenlijke, regionale visie op onderwijs aan nieuwkomers. Dit voorjaar tekenden alle betrokken partijen een convenant en er zijn inmiddels drie taalschakelklassen gestart, gekoppeld aan reguliere scholen in de regio. “Een kwestie van lange adem en investeren in de relatie.” “Weegschaal”, juicht een meisje naar haar medespeelsters als ze op het digibord twee dezelfde memoriekaartjes omdraait. Achter hen leggen twee jongens met dominosteentjes grote letters ‘ui’ op hun tafel....

Chaos voorbij, tijd voor eigen visie

25-9-2016 - De instroom van vluchtelingen is momenteel flink afgenomen en we hebben het onderwijs aan asielleerlingen inmiddels beter op de rails. Maar het blijft een taaie opdracht. Want juist die onvoorspelbare instroom maakt het regelen van onderwijs lastig. Wat gaat er al goed, wat moet beter? Een inventarisatie.   Maar liefst 97 procent van alle asielzoekerskinderen in Nederland gaat naar school. En volgens de inspectie is de kwaliteit van de scholen in asielzoekerscentra verbeterd. Ook accountmanagers van OCW, die afgelopen voorjaar uitgebreid spraken met scholen en...

Kansen voor kinderen in de knel

25-9-2016 - Het gaat goed met Nederland, zegt de politiek. De crisis is voorbij, de economie trekt aan en op Prinsjesdag hoorden we dat er extra geld beschikbaar komt voor veiligheid, zorg en onderwijs. Reden tot optimisme zou je denken. Maar in onze samenleving komen nog dagelijks kinderen in de knel. Om dit aan te pakken hebben we in 1989 voor alle kinderen ter wereld de basisrechten vastgelegd in 45 artikelen van het Kinderrechtenverdrag. Maar zelfs in een land als Nederland lukt het niet om de afspraken die daarin staan allemaal goed na te komen. Kinderen hebben bijvoorbeeld recht op...
Thema's:

Investering in onderwijs minder rooskleurig

23-9-2016 - De door het kabinet tijdens Prinsjesdag voorgeschotelde investering van 200 miljoen euro voor het onderwijs, blijkt een verkapte bezuiniging te zijn. D66 berekende op basis van de Miljoenennota dat er tegenover de zogenoemde investering van 200 miljoen een korting van 400 miljoen euro staat. De motie van D66-leider Pechtold tegen deze bezuiniging op onderwijs kon op een meerderheid in de Tweede Kamer rekenen. In de motie staat dat het onderwijs in de begroting van 2017 wordt geconfronteerd met een lumpsum- en subsidietaakstelling en een nog in te vullen ‘...
Thema's:

Brandbrief leraren: meer tijd en autonomie nodig

23-9-2016 - Meer tijd en autonomie. Dat zijn twee zaken die nu aangepakt moeten worden. Dit schrijven 22 leraren in een brandbrief in het kader van de verdiepingsfase van Onderwijs2032. Ruim 1500 collega’s schaarden zich al achter hen. Ze geven aan dat ze concrete en praktische oplossingen missen in het eindrapport van Schnabel. Eerst moeten de randvoorwaarden op orde gemaakt worden. “Het gevaar is anders groot dat een nieuw curriculum wordt ontwikkeld door enkele oncontroleerbare instituten (bijvoorbeeld SLO en Cito) en niet door degenen die het curriculum uiteindelijk moeten...
Thema's:

Verzuimcijfers voortgezet onderwijs 2015 nagenoeg gelijk gebleven

22-9-2016 - Het ziekteverzuimpercentage bij het onderwijzend personeel is met 4,9 procent in 2015 gelijk gebleven aan 2014. Bij het onderwijs ondersteunend personeel is het ziekteverzuim in 2015 licht gestegen met 0,1 procentpunt naar 5,2 procent. Deze lichte stijging komt overeen met de landelijke trend; in Nederland steeg het ziekteverzuim van 3,8 procent in 2014 naar 3,9 procent in 2015 (CBS, 2016). Het extreem lage verzuim in 2014 (het laagste sinds 1996) werd toegeschreven aan de (slechte) economische situatie en de milde griepgolf (CBS, 2015). Uit de verzuimkengetallen in het...

Meepraten over verdieping advies Platform Onderwijs2032

22-9-2016 - De regiegroep roept schoolleiders, schoolbesturen, leraren, leerlingen en ouders op mee te praten over de verdieping van het advies van Platform Onderwijs2032 over de onderwijsinhoud in het po en vo. Ervaringen kunnen gedeeld worden tijdens bijeenkomsten, via de website Onsonderwijs2032.nl en sociale media. Via haar ledenraad en commissie Onderwijs voert de AVS een professionele dialoog vanuit het perspectief van schoolleiders over de curriculumontwikkeling van platform Onderwijs2032.   In juni is de ‘Verdiepingsfase Onderwijs 2032’ gestart. Het gaat om een...
Thema's:

‘Aanpakken kansengelijkheid belangrijk’

20-9-2016 - Er wordt jaarlijks 200 miljoen euro vrijgemaakt om bijvoorbeeld de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen, voor aanvullende bekostiging voor asielzoekerskinderen in hun tweede jaar in het primair onderwijs, voor cultuur en het verzachten van de korting op de lumpsum. Dit staat in de Onderwijsbegroting 2017. Ook komt er volgend jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderen die in armoede opgroeien. Daarmee kunnen kinderen mee op schoolreisje, zich aanmelden bij zwemles of sportattributen aanschaffen. Aanpakken van kansengelijkheid is vooral ook belangrijk om de...
Thema's:

Initiatiefwetsvoorstel PvdA en GroenLinks voor meer rechten asielkind

20-9-2016 - Bij het verstrekken van een verblijfsvergunning moet meer rekening worden gehouden met het belang van het kind. Dat staat in een nieuwe initiatiefwet van de PvdA en GroenLinks dat is ingediend en onlangs naar de Raad van State is gestuurd. De partijen willen hun initiatiefwet nog voor de verkiezingen behandelen in de Tweede Kamer, zodat ze grote kans maken op een linkse meerderheid. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat het belang van het kind voorop moet staan bij de afweging voor het verstrekken van een verblijfsvergunning, en dat de rechter daar ook aan kan toetsen. In de...

Pagina's