Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).

Pilot bevoegdheidsgegevens voorlopig stopgezet

11-9-2014 - De pilot Bevoegdheidsgegevens is voorlopig on hold gezet. Er moeten eerst meer eenduidige definities van ‘bevoegd’, ‘onder-/anders bevoegd’ en ‘onbevoegd’ geformuleerd worden. De VO-raad is hierover in gesprek met de bonden, de Onderwijscoöperatie, OCW en de inspectie. Als de VO-raad tot eenduidige afspraken komt, verwacht zij de pilot te kunnen voortzetten. De pilot Bevoegdheidsgegevens werd in januari 2013 in opdracht van het ministerie van OCW gestart door de VO-raad (via Schoolinfo). Samen met 33 deelnemende scholen werd onderzocht...
Thema's:

​Nieuw bestuur voor Landelijke Ouderraad

10-9-2014 - De Landelijke Ouderraad heeft een nieuw bestuur. Voorzitter is René Verhulst, in het dagelijks leven burgemeester van Goes. Eerder was hij wethouder van onder meer onderwijs in Utrecht. Onder het nieuwe bestuur zal de Landelijke Ouderraad zich verder ontwikkelen. De Landelijke Ouderraad is er voor alle ouders met schoolgaande kinderen. Het is een informatiepunt over onderwijs, dat ouders en oudergroepen met elkaar in contact brengt, ouderinitiatieven versterkt en namens alle ouders aanspreekpunt is voor de onderwijssector en de overheid. Het oprichtingsbestuur van...
Thema's:

Ondersteuningsaanbod toelating pabo online

10-9-2014 - Om havo’ers voor te bereiden op de toelatingseisen voor de pabo die per 1 augustus 2015 wijzigen, zijn studiematerialen en regionale bijscholingsprogramma’s nu beschikbaar op goedvoorbereidnaardepabo.nl Op 1 augustus 2015 wijzigen de toelatingseisen voor de pabo: havo’ers die geen examen deden in aardrijkskunde, geschiedenis of natuur & techniek, moeten hier een toelatingstoets over gaan maken. Voor het domein natuur & techniek geldt dat een leerling aan de kenniseis voldoet als hij/zij examen heeft gedaan in natuurkunde of biologie. Drie...
Thema's:

Peiling Kennisnet: leraren onvoorbereid op gebruik tablets in de klas

10-9-2014 - Het laptop- en tabletonderwijs in het po en vo is de pioniersfase voorbij. Kinderen willen op school vaker werken met de tablet en leraren zijn positief over het gebruik van tablets. Toch is er nauwelijks aandacht voor de training van leraren. Dit blijkt uit een peiling in opdracht van Kennisnet. Het onderzoek toont aan dat zo’n 65 procent van de leraren in po en vo minder dan vier uur ict-training heeft gekregen. Zij weten dus weinig over hoe ze het beste tablets en computers kunnen inzetten voor het onderwijs. Een grote meerderheid van 70 procent betwijfelt of het...
Thema's:

Door groei extra scholen nodig in Amsterdam

10-9-2014 - Vanwege een geboortegolf in 2010 en het feit dat meer gezinnen in de stad blijven wonen, raken de scholen in Amsterdam de komende jaren overvol. Het college van B&W is daarom genoodzaakt extra geld voor de bouw van nieuwe scholen te reserveren. Dit meldt Het Parool. De Amsterdamse krant refereert aan een brief die Simonie Kukenheim, wethouder Onderwijs, aan de gemeenteraad schreef, waarin zij aangeeft dat het aantal leerlingen op de Amsterdamse basisscholen en in het voortgezet onderwijs de komende jaren flink stijgt. Voor de basisscholen gaat het om een stijging van 7,4...
Thema's:

Werkstress in Arbocatalogus-VO

10-9-2014 - De VO-sector heeft wat minimaal nodig is om werkstress aan te pakken vastgelegd in de Arbocatalogus-VO. Met deze toevoeging bevat de Arbocatalogus-VO nu de normen en oplossingsvoorbeelden van de grootste arbeidsrisico’s in het voortgezet onderwijs en biedt daarmee duidelijke aanknopingspunten om een veilig en gezond werk- en leerklimaat te creëren. De werkstressnorm beschrijft de stappen die nodig zijn om tot een gedegen en gedragen aanpak van werkstress te komen. Van elke onderwijswerkgever wordt verwacht dat hij beleid voert om het risico op werkstress te voorkomen...
Thema's:

​Mijn.schoolvo.nl is voortaan mijn.vensters.nl

10-9-2014 - Op 9 oktober 2014 wordt een vernieuwd Vensters VO gelanceerd. De website schoolvo.nl gaat dan op in scholenopdekaart.nl (hier zijn dan de SchoolVensters van po- én vo-scholen te vinden). Vanaf 1 september kunnen vo-scholen al met hun huidige gebruikersnaam en wachtwoord inloggen in het nieuwe beheervenster van deze website: mijn.vensters.nl.  Het huidige beheervenster mijn.schoolvo.nl is niet meer toegankelijk, meldt de VO-raad. De gegevens hieruit zijn op 28 augustus automatisch overgezet naar mijn.vensters.nl. VO-scholen kunnen hier de informatie over hun school...
Thema's:

Baanbrekende voorstellen voor kwalitatief beter onderwijs

8-9-2014 - Strengere toelatingseisen bij pabo’s en docentenopleidingen, aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden en minder vakken in het voortgezet onderwijs. Dit zijn enkele voorstellen van een kleine groep leraren, schoolleiders en bekende namen uit het onderwijsveld, die moeten leiden tot kwalitatief beter onderwijs. Doel is het Nederlandse onderwijs een van de beste ter wereld te maken. Een kamermeerderheid van VVD en PvdA heeft inmiddels laten weten de plannen te steunen. Ook de AVS is positief. De initiatiefnemers, negen leraren, schoolleiders en bekende namen uit het onderwijsveld...

Na een doorleefde winter wordt het weer lente

4-9-2014 - Boekbespreking van Jezelf zijn – Over autonomie in het onderwijs, Dolf van den Berg, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2014 Het gebeurt niet vaak dat een managementboek op hoogglanspapier verschijnt. Het blijkt nodig te zijn om de vele kunstwerken die in ‘Jezelf zijn’ van Dolf van den Berg een rol spelen tot hun recht te laten komen. De inhoudelijke kwaliteit van de publicatie dringt pas na uren verdiepen in de tekst tot je door. Een van die zeldzame publicaties met diepgang, een boek om te ‘verteren’. Jezelf zijn is...
Thema's:

Opvoeden doe je samen

3-9-2014 - De impact van pestgedrag is vaak groot. Helaas hebben ons de afgelopen tijd via diverse (sociale) media indringende voorbeelden bereikt van pestproblematiek in en om de school. Pesten is een serieus probleem waarbij zowel de ‘pester’ als het slachtoffer geholpen moeten worden om uit de negatieve spiraal te komen. Hierbij raak je meteen de complexiteit van de materie. Pesten is een vorm van antisociaal gedrag waarbij grenzen, normen en waarden overschreden worden. Een aantal vragen wordt dan relevant, zoals: Welke normen en waarden...
Thema's:

Educatiemaster nieuwe AVS Voordeelpartner

3-9-2014 - De AVS heeft een nieuwe voordeelpartner: Educatiemaster. Educatiemaster biedt leraren een online database van duizenden recente artikelen over het onderwijs. AVS-leden profiteren van een kennismakingsvoordeel. De overheid stelt in de nieuwe cao de leraar zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen professionalisering. Ook zal binnen afzienbare tijd het lerarenregister een verplicht karakter krijgen. Elke leraar dient 10 procent van zijn of haar tijd te besteden aan de eigen professionalisering, waarvan 5 procent aan zelfstudie. Dit betekent dat een fulltime leraar per jaar 80...

Klijnsma: Pensioencommunicatie moet eenvoudiger

3-9-2014 - De communicatie over het pensioen moet beter aansluiten bij de behoefte van de deelnemers. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag 2 september j.l. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens de staatssecretaris geven de huidige wettelijke informatieverplichtingen een ‘te rooskleurig beeld’ over het pensioen.      Klijnsma stelt dat de pensioenuitvoerders hun communicatie verder moeten verbeteren en daarbij de deelnemer nog centraler stellen. Mensen moeten beter en makkelijker kunnen zien...
Thema's:

Innovatieve leraren beloond

1-9-2014 - Zo’n 45 leraren mogen hun idee om het onderwijs op hun school te vernieuwen of te verbeteren in praktijk gaan brengen. De leraren krijgen extra geld en ondersteuning om hun plannen dit schooljaar in gang te zetten. Het beste idee komt in aanmerking voor de Onderwijs Pionierstrofee. Het ministerie van OCW stelt voor het project Onderwijs Pioniers een bedrag van € 150.000 beschikbaar aan leraren om hun plannen te ontwikkelen en op hun school te realiseren. Tot 1 juni 2014 konden basisschoolleraren of leraren uit het voortgezet onderwijs met een goed idee op zak zich...
Thema's:

Eerste ‘junior-leraren’ aan de slag

1-9-2014 - De eerste lichting net afgestudeerde leraren gaat in september aan de slag als junior-leraar op verschillende basisscholen en middelbare scholen in Amsterdam. Om leraren een betere start te laten maken begint de Hogeschool van Amsterdam dit schooljaar als eerste lerarenopleiding met een proef om beginnende leraren intensief te begeleiden. Het idee voor het junior-docentschap is afkomstig van een groep studenten van deze lerarenopleiding.   Volgens minister Jet Bussemaker (OCW) is het belangrijk dat lerarenopleidingen en scholen de begeleiding  van starters op de...
Thema's:

Fietsen naar school goed voor concentratie

1-9-2014 - Leerlingen die veel bewegen presteren beter op taken waarbij ze zich goed moeten concentreren en niet laten afleiden. Recent onderzoek van de Open Universiteit bevestigt het verband tussen lichamelijke activiteit en schoolprestaties. Wel is opvallend dat actieve leerlingen geen hogere schoolcijfers halen dan minder beweeglijke leerlingen. Onderzoekers van het Welten-instituut van de Open Universiteit hebben een groot onderzoek uitgevoerd onder vo-scholieren naar het verband tussen lichamelijke activiteit en schoolprestaties: het Grootschalig Onderzoek naar Activiteiten van...
Thema's:

App-makers denken niet aan privacy kinderen

1-9-2014 - Makers van apps letten te weinig op de privacy van kinderen en gaan onzorgvuldig om met persoonsgegevens. Vier van de tien apps versturen gegevens onversleuteld en dus onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Mijn Kind Online, het kenniscentrum jeugd en media en onderdeel van Kennisnet. Volgens het rapport ‘Kapers op de kust’ - onderdeel van een privacy-campagne van Mijn Kind Online en Kennisnet waarmee zij de aandacht vestigen op de privacyrisico’s die kinderen en jongeren lopen op internet - zijn ouders zich vaak nauwelijks bewust van de risico’s. Veel...

’CO2-metingen op scholen hard nodig’

1-9-2014 - UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, roept op om zo snel mogelijk grootschalig CO2-metingen te laten uitvoeren op scholen om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren. Dit stelt de installateursvereniging naar aanleiding van berichtgeving op BNR Nieuwsradio over slecht functionerende ventilatiesystemen. Ook wil de brancheorganisatie dat de prestaties van ventilatiesystemen bij oplevering van nieuwbouw verplicht worden getest. Volgens UNETO-VNI is het hard nodig om via prestatiemetingen van de CO2-concentraties en de hoeveelheid ventilatielucht...

Ouders onzeker over inspraak Passend onderwijs

1-9-2014 - Zorg voor heldere, transparante en toegankelijke informatie vanuit de school. Dit is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport ‘Wat ouders verwachten van Passend onderwijs’ van het netwerk ouderinitiatieven. Dit rapport is de uitkomst van zeven bijeenkomsten die lokale ouderorganisaties vorig schooljaar op initiatief van het netwerk organiseerden. Doel hiervan was in kaart brengen welke verwachtingen ouders hebben van Passend onderwijs. Uit de ouderbijeenkomsten bleek dat er nog veel onzekerheid is onder ouders. Ze zijn blij met de insteek dat meer leerlingen...

AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR geactualiseerd

28-8-2014 - Op 1 augustus 2014 zijn een aantal wijzigingen onder andere in de Wet Primair Onderwijs, de Wet Kwaliteit Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, Wet op de Expertisecentra en Wet Medezeggenschap Scholen van kracht geworden. Waar relevant zijn deze wijzigingen opgenomen in de AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR (derde herziene uitgave: augustus 2014).  Deze actuele versie kunt u bestellen.   Addendum bij de eerste en tweede uitgave Heeft u de eerste (2012) of tweede uitgave (2013) en wilt u helemaal up to date zijn? Dan kunt u de addenda bij deze uitgave hier...
Thema's:

Groot deel investering tot 1,2 miljard voor professionalisering leraren

28-8-2014 - Een investering oplopend tot structureel 1,2 miljard euro voor vernieuwing en verbetering van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dat is het resultaat van de afspraken die voortgekomen zijn uit onder andere het Nationaal Onderwijsakkoord dat vorig jaar werd gesloten met onderwijsbonden en –sectororganisaties. Een belangrijk deel hiervan gaat naar de professionele ontwikkeling van leraren. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. De AVS is blij met deze aandacht voor professionalisering.   In de...

Meepraten over beroepsstandaard schoolleider

27-8-2014 - In september kunnen schoolleiders en bestuurders tijdens diverse activiteiten reageren op de concept beroepsstandaard schoolleider VO, die de basis vormt voor registratie in het schoolleidersregister. De VO-raad heeft de VO-academie de opdracht gegeven om met en namens de beroepsgroep een beroepsstandaard schoolleider VO te formuleren. Deze beroepsstandaard beschrijft wat een schoolleider moet kennen, kunnen en doen en vormt de basis voor registratie in het schoolleidersregister, dat uiterlijk op 1 januari 2016 operationeel wordt. De concept beroepsstandaard schoolleider VO is...
Thema's:

Onderwijsbonden: tbo-maatregel intrekken

27-8-2014 - Drie onderwijsbonden en de VO-raad hebben de staatssecretarissen van OCW (Dekker) en Veiligheid en Justitie (Teeven) via een brief verzocht de maatregel terbeschikkingstelling van het onderwijs (tbo-maatregel) in te trekken. Zij nemen het advies van de Onderwijsraad over. Binnen de sector voortgezet onderwijs is uitvoerig gesproken over het voorstel voor de invoering van de tbo-maatregel. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar het advies van de Onderwijsraad van 19 juni jl. De AOb, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsorganisaties en de VO-raad komen tot dezelfde conclusie...
Thema's:

Hoe docenten hun leerlingen kunnen motiveren

27-8-2014 - Docenten worden meestal aangewezen als degenen die de leerlingen moeten motiveren of gemotiveerd moeten houden. Veel docenten worstelen met de vraag wat ze hieraan kunnen doen. Arnout Prince deed hier promotieonderzoek naar bij de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn conclusie: als docenten samenwerken om een zo goed mogelijke pedagogische interactie met leerlingen te bewerkstelligen en die leraren daarin gesteund worden door onder meer de schooldirectie, kan dit leiden tot langdurige positieve effecten op de motivatie van de leerlingen. Prince testte twee interventiemethoden...
Thema's:

Pagina's