Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).

Eerste ‘junior-leraren’ aan de slag

1-9-2014 - De eerste lichting net afgestudeerde leraren gaat in september aan de slag als junior-leraar op verschillende basisscholen en middelbare scholen in Amsterdam. Om leraren een betere start te laten maken begint de Hogeschool van Amsterdam dit schooljaar als eerste lerarenopleiding met een proef om beginnende leraren intensief te begeleiden. Het idee voor het junior-docentschap is afkomstig van een groep studenten van deze lerarenopleiding.   Volgens minister Jet Bussemaker (OCW) is het belangrijk dat lerarenopleidingen en scholen de begeleiding  van starters op de...
Thema's:

Fietsen naar school goed voor concentratie

1-9-2014 - Leerlingen die veel bewegen presteren beter op taken waarbij ze zich goed moeten concentreren en niet laten afleiden. Recent onderzoek van de Open Universiteit bevestigt het verband tussen lichamelijke activiteit en schoolprestaties. Wel is opvallend dat actieve leerlingen geen hogere schoolcijfers halen dan minder beweeglijke leerlingen. Onderzoekers van het Welten-instituut van de Open Universiteit hebben een groot onderzoek uitgevoerd onder vo-scholieren naar het verband tussen lichamelijke activiteit en schoolprestaties: het Grootschalig Onderzoek naar Activiteiten van...
Thema's:

App-makers denken niet aan privacy kinderen

1-9-2014 - Makers van apps letten te weinig op de privacy van kinderen en gaan onzorgvuldig om met persoonsgegevens. Vier van de tien apps versturen gegevens onversleuteld en dus onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Mijn Kind Online, het kenniscentrum jeugd en media en onderdeel van Kennisnet. Volgens het rapport ‘Kapers op de kust’ - onderdeel van een privacy-campagne van Mijn Kind Online en Kennisnet waarmee zij de aandacht vestigen op de privacyrisico’s die kinderen en jongeren lopen op internet - zijn ouders zich vaak nauwelijks bewust van de risico’s. Veel...

’CO2-metingen op scholen hard nodig’

1-9-2014 - UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, roept op om zo snel mogelijk grootschalig CO2-metingen te laten uitvoeren op scholen om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren. Dit stelt de installateursvereniging naar aanleiding van berichtgeving op BNR Nieuwsradio over slecht functionerende ventilatiesystemen. Ook wil de brancheorganisatie dat de prestaties van ventilatiesystemen bij oplevering van nieuwbouw verplicht worden getest. Volgens UNETO-VNI is het hard nodig om via prestatiemetingen van de CO2-concentraties en de hoeveelheid ventilatielucht...

Ouders onzeker over inspraak Passend onderwijs

1-9-2014 - Zorg voor heldere, transparante en toegankelijke informatie vanuit de school. Dit is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport ‘Wat ouders verwachten van Passend onderwijs’ van het netwerk ouderinitiatieven. Dit rapport is de uitkomst van zeven bijeenkomsten die lokale ouderorganisaties vorig schooljaar op initiatief van het netwerk organiseerden. Doel hiervan was in kaart brengen welke verwachtingen ouders hebben van Passend onderwijs. Uit de ouderbijeenkomsten bleek dat er nog veel onzekerheid is onder ouders. Ze zijn blij met de insteek dat meer leerlingen...

AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR geactualiseerd

28-8-2014 - Op 1 augustus 2014 zijn een aantal wijzigingen onder andere in de Wet Primair Onderwijs, de Wet Kwaliteit Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, Wet op de Expertisecentra en Wet Medezeggenschap Scholen van kracht geworden. Waar relevant zijn deze wijzigingen opgenomen in de AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR (derde herziene uitgave: augustus 2014).  Deze actuele versie kunt u bestellen.   Addendum bij de eerste en tweede uitgave Heeft u de eerste (2012) of tweede uitgave (2013) en wilt u helemaal up to date zijn? Dan kunt u de addenda bij deze uitgave hier...
Thema's:

Groot deel investering tot 1,2 miljard voor professionalisering leraren

28-8-2014 - Een investering oplopend tot structureel 1,2 miljard euro voor vernieuwing en verbetering van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dat is het resultaat van de afspraken die voortgekomen zijn uit onder andere het Nationaal Onderwijsakkoord dat vorig jaar werd gesloten met onderwijsbonden en –sectororganisaties. Een belangrijk deel hiervan gaat naar de professionele ontwikkeling van leraren. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. De AVS is blij met deze aandacht voor professionalisering.   In de...

Meepraten over beroepsstandaard schoolleider

27-8-2014 - In september kunnen schoolleiders en bestuurders tijdens diverse activiteiten reageren op de concept beroepsstandaard schoolleider VO, die de basis vormt voor registratie in het schoolleidersregister. De VO-raad heeft de VO-academie de opdracht gegeven om met en namens de beroepsgroep een beroepsstandaard schoolleider VO te formuleren. Deze beroepsstandaard beschrijft wat een schoolleider moet kennen, kunnen en doen en vormt de basis voor registratie in het schoolleidersregister, dat uiterlijk op 1 januari 2016 operationeel wordt. De concept beroepsstandaard schoolleider VO is...
Thema's:

Onderwijsbonden: tbo-maatregel intrekken

27-8-2014 - Drie onderwijsbonden en de VO-raad hebben de staatssecretarissen van OCW (Dekker) en Veiligheid en Justitie (Teeven) via een brief verzocht de maatregel terbeschikkingstelling van het onderwijs (tbo-maatregel) in te trekken. Zij nemen het advies van de Onderwijsraad over. Binnen de sector voortgezet onderwijs is uitvoerig gesproken over het voorstel voor de invoering van de tbo-maatregel. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar het advies van de Onderwijsraad van 19 juni jl. De AOb, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsorganisaties en de VO-raad komen tot dezelfde conclusie...
Thema's:

Hoe docenten hun leerlingen kunnen motiveren

27-8-2014 - Docenten worden meestal aangewezen als degenen die de leerlingen moeten motiveren of gemotiveerd moeten houden. Veel docenten worstelen met de vraag wat ze hieraan kunnen doen. Arnout Prince deed hier promotieonderzoek naar bij de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn conclusie: als docenten samenwerken om een zo goed mogelijke pedagogische interactie met leerlingen te bewerkstelligen en die leraren daarin gesteund worden door onder meer de schooldirectie, kan dit leiden tot langdurige positieve effecten op de motivatie van de leerlingen. Prince testte twee interventiemethoden...
Thema's:

Veel vraag naar docenten in vo

27-8-2014 - Veel vo-scholen hebben moeite het lesrooster rond te krijgen vanwege het tekort aan docenten. Er is vooral veel vraag naar docenten wiskunde, Nederlands en Engels. Op sommige scholen gaan leerkrachten met een pabo-diploma aan de slag als vo-docent.   Het eerste half jaar van 2014 is het aantal vacatures per school flink gestegen. Scholen hebben gemiddeld zes vacatures openstaan, blijkt uit gegevens van Meesterbaan, een van de grootste vacaturesites voor het voortgezet onderwijs. In 2013 ging het gemiddeld om vijf vacatures. Voor de top 10 meest gewilde vakken zijn in het...
Thema's:

Lerende docenten gezocht

27-8-2014 - Een universitaire lerarenopleiding waar je direct in het diepe wordt gegooid. Het Onderwijstraineeship wil docenten opleiden die naast goed les geven ook een visie ontwikkelen op wat er in brede zin bij het onderwijs komt kijken. “Je moet als docent blijven leren.” Jet Bussemaker zei in 2013 al uit dat er meer academici voor de klas moeten. Het leiderschapsprogramma van Eerst de Klas was al een belangrijke impuls om deze getalenteerde wo’ers voor de klas te krijgen, maar vorig jaar is daar op initiatief van OCW, de VO-raad, VSNU en de academische...

AVS-leden met korting naar Making shift happen (7 oktober)

27-8-2014 - ’We create our future’ is het thema van het internationale onderwijscongres Making Shift Happen dat op 7 oktober in de Beurs van Berlage plaatsvindt. AVS-leden kunnen hier met korting naartoe. Het programma is divers: leren op maat door 3D- en hologramtechnologie, professionele leergemeenschappen, het Singapore onderwijs, High Performance Schools, leren leven in een connected world et cetera. Op het congres kunnen schoolleiders, docenten en ict-medewerkers bijvoorbeeld docenten uit Singapore spreken die gebruikmaken van didactische technologie in hun lessen,...
Thema's:

Snelle opmars van tablets op scholen

27-8-2014 - Grote uitgevers van schoolboeken verwachten dat zeker een kwart van de scholen komend jaar het gebruik van tablets invoeren, al dan niet op proef. De verwachting is dat alle leerlingen over vijf jaar gebruik maken van tablets. Komend schooljaar starten ook 21 nieuwe Steve Jobs-scholen.   De opkomst gaat sneller dan verwacht, zegt Mark van Hussen, manager ePublishing bij uitgeverij Malmberg in het Algemeen Dagblad. “Er is sprake van een flinke versnelling in de markt doordat er beter en goedkoper wifi op scholen beschikbaar is. En de apparaten, de tablets, zijn nu ook...
Thema's:

Opbrengsten en wensen onderwijsinformatiesystemen in kaart

27-8-2014 - Het Kohnstamm Instituut heeft, in samenwerking met Oberon, een onderzoek uitgevoerd naar onderwijsinformatiesystemen in het voortgezet onderwijs. Doel was inzicht te krijgen in het gebruik en de opbrengsten van onderwijsinformatiesystemen en de wensen van scholen op dit gebied. ‘Kennis, inzicht en bewustwording zijn de belangrijkste opbrengsten.’ Opbrengstgericht werken en verantwoording afleggen door scholen hebben een impuls gegeven aan de ontwikkeling en het gebruik van onderwijsinformatiesystemen (leerlingvolg- en administratiesystemen en...

Tien nieuwe Onderwijs Pioniers VO van start

26-8-2014 - Op 17 september is de eerste pioniersdag van de nieuwe Onderwijs Pioniers 2014-2015. Tien nieuwe Onderwijs Pioniers gaan dan van start om hun ideeën voor beter voortgezet onderwijs vorm te geven. Onderwijs Pioniers VO is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, Kennisland en Voion. Ruim veertig docenten uit het voortgezet onderwijs leverden een idee aan voor beter voortgezet onderwijs. De jury heeft daaruit tien ideeën geselecteerd. Het programma wil docenten helpen bij de verbetering van hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel. Zij...
Thema's:

Nieuwe cijfers functiemix en leerlingprognoses basisonderwijs

20-8-2014 - Op Stamos zijn nieuwe gegevens over de functiemix in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs beschikbaar. Ook zijn leerlingprognoses voor het basisonderwijs beschikbaar.  De functiemix is de verdeling van leraren (in fte's) over de verschillende salarisschalen. Uit de meest recente gegevens van www.functiemix.minocw.nl blijkt dat in 2013 21,4 procent van de leraren (fte's) in het basisonderwijs in schaal LB zit, ten opzichte van 1,2 procent in 2006. Dit betekent echter nog niet dat de doelstelling van 2014 is behaald. Volgens deze...
Thema's:

ABP: ‘Dekkingsgraad stabiel, maar nog geen reden tot juichen’

20-8-2014 - De dekkingsgraad is in het tweede kwartaal van 2014 redelijk stabiel gebleven, ondanks wat schommelingen, meldt het ABP. Net als in het tweede kwartaal voorziet het ABP echter ook in het derde kwartaal een rentedaling, die de dekkingsgraad drukt. Daar tegenover staan goede beleggingsresultaten van het pensioenfonds. Op 30 juni was de dekkingsgraad 106,7 procent. Dat is 0,6%-punt hoger dan aan het einde van het eerste kwartaal. Dat komt vooral door goede beleggingsresultaten.  Een goede zaak, maar nog geen reden tot juichen, aldus het ABP. Vicevoorzitter José Meijer...
Thema's:

Lichte daling werkloosheid in onderwijs

20-8-2014 - De werkloosheid in het onderwijs is in juni licht gedaald met 1,4 procent. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar is er wel een stijging van 13 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De werkloosheid daalde van 14.100 in juni naar 13.900 in mei. Een kleine daling van 1,4 procent. In januari 2014 waren er nog 15.600 werklozen in het onderwijs. Dat aantal loopt elke maand iets terug. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is de werkloosheid gestegen. In juni 2013 waren er 12.300 leraren werkloos, in juni 2014 is dit aantal met 1.600 toegenomen. Een stijging van 13...
Thema's:

Eén procent eindexamens ongeldig verklaard

20-8-2014 - De Inspectie van het Onderwijs heeft in de afgelopen eindexamenperiode 346 schriftelijke eindexamens geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard. Er zijn 200.000 examens gemaakt. Het ongeldig verklaren gebeurde in 222 gevallen vanwege onregelmatigheden bij de afname, en in 124 gevallen vanwege een fout van een personeelslid. Ten opzichte van 2013 is het aantal ongeldig verklaarde examens wegens onregelmatige afname verdubbeld (105). Het aantal meldingen van een ernstig vermoeden van een fout door een personeelslid is gestegen van een (in 2013) naar acht (in 2014). De redenen voor...
Thema's:

Promotiebeurs aanvragen vóór 2 september

20-8-2014 - Tot 2 september kunnen bevoegde leraren een aanvraag indienen voor een promotiebeurs. Deze beurs biedt leraren de kans om een promotieonderzoek uit te voeren. Het programma is erop gericht leraren onderzoekservaring op te laten doen en om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. De beurs is bedoeld voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs. Er zijn dit jaar circa negentig beurzen beschikbaar. Aanvragen kan tot 2 september 2014, vóór...
Thema's:

Teksten CAO VO beschikbaar

20-8-2014 - Een aantal hoofdstukken van de CAO VO is al digitaal beschikbaar. Het gaat om de hoofdstukken Professionalisering, Levensfasebewust personeelsbeleid, overige cao-teksten, salaristabellen en de nalevingsparagraaf. In april 2014 hebben de sociale partners een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao-vo gesloten. Deze loopt van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015. De AOb, de andere vakbonden en de VO-raad hebben de teksten samen uitgewerkt naar aanleiding van het onderhandelaarsakkoord. Partijen streven ernaar de integrale (concept)tekst van de CAO VO 2014-2015 na de...
Thema's:

Animatiefilmpje Passend onderwijs van OCW

17-7-2014 - In opdracht van OCW is een animatiefilmpje van 3 minuten gemaakt, dat helder uitlegt wat Passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod. De animatie kan een goede aanleiding zijn om samen in gesprek te gaan met collega’s, ouders en anderen in uw omgeving over wat Passend onderwijs betekent op school en in de klas. Het animatiefilmpje

Landelijke Geschillencommissie Passend onderwijs van start

15-7-2014 - De Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering, kortweg de Geschillencommissie Passend onderwijs (GPO) genaamd, is officieel benoemd door de minister en gaat op 1 augustus 2014 van start. Dat is ook het moment waarop Passend onderwijs in werking treedt.  De Commissie is onafhankelijk en bestaat uit voorzitters en leden die over specifieke kennis en deskundigheden beschikken die nodig zijn voor het beoordelen van geschillen met betrekking tot Passend onderwijs. De voorzitter, mr. Jacques Dijkgraaf,  bepaalt per zitting, afhankelijk van het te behandelen...

€ 70 korting op een opleiding of training OF een cadeaukaart van € 35 cadeau!

15-7-2014 - Lid worden van de AVS loont! Nieuwe leden krijgen maar liefst 70 euro korting op een cursus/opleiding of ontvangen een cadeaukaart ter waarde van 35 euro. Wie vóór 1 oktober aanstaande lid wordt van de AVS ontvangt 70 euro korting op een cursus of opleiding van de AVS (van minimaal 150 euro) of krijgt een cadeaukaart van 35 euro. Dit geldt ook voor aspirant-leden. Aspirant-mailleden komen alleen in aanmerking voor 70 euro korting op een cursus/opleiding (geen cadeaukaart). Cadeaukaarten waaruit nieuwe leden kunnen kiezen: V&D, Intratuin, Podium, Boekkado, Lunch...
Thema's:

Pagina's