Vraag een Quickstart Medezeggenschap aan

25-10-2016 - Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich samen met hun bestuurder aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is subsidie beschikbaar van het ministerie van OCW.   De Quickstart Medezeggenschap bestaat uit een dag- of avonddeel van circa 4 uur op locatie met een gekwalificeerde trainer/adviseur afkomstig van de verschillende onderwijsbonden, waaronder de AVS, en besturenraden. Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst is ruimte voor de praktische organisatie van de medezeggenschap,...
Thema's:

Subsidie duurzame inzetbaarheid in november aanvragen

25-10-2016 - Van 14 tot 25 november kunnen schoolleiders een subsidie duurzame inzetbaarheid bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) aanvragen. De subsidie geldt uitsluitend voor de advieskosten van een externe adviseur die een programma op maat ontwikkelt en/of begeleidt. De subsidie is bedoeld voor (school)organisaties die actief met duurzame inzetbaarheid aan de slag willen en zich bezig houden met vragen over werkplezier, gezondheid, passende werk-privébalans en arbeidsomstandigheden. Het gaat om vragen als: Hoe houden we onze mensen met plezier, gezond en vakkundig aan het...

Een derde asielkinderen volgt onderwijs onder niveau

25-10-2016 - Een derde van de asielkinderen komt onder zijn niveau terecht. Middelbare en mbo-scholen zijn geneigd de leerlingen te laag te plaatsen, doordat ze vaak een taalachterstand hebben. Dat blijkt uit een peiling onder directeuren van internationale schakelklassen, meldt dagblad AD. Tweetalig onderwijs kan uitkomst bieden. Als asielzoekerskinderen in hun moedertaal Engels hebben geleerd, kunnen ze op die scholen mogelijk sneller meekomen op een hoger niveau. Het gros van de vluchtelingentieners die voortgezet of middelbaar (beroeps)onderwijs volgen, doet dat nu in internationale...

Onderwijskwaliteit, diplomering en kansengelijkheid centraal in jaarwerkplan inspectie

24-10-2016 - De Inspectie van het onderwijs gaat in 2017 extra aandacht besteden aan de borging van de kwaliteit van het onderwijs, communicatie, onderwerpen als diplomering en flexibilisering en gelijke kansen voor iedereen. Dat staat in het Jaarwerkplan 2017. De inspectie houdt toezicht op ongeveer 7.500 Nederlandse onderwijsinstellingen die onderwijs geven aan zo’n 3,6 miljoen leerlingen en studenten. In 2017 bedraagt het budget van de inspectie 65.100.000 euro. Dat staat in het Jaarwerkplan dat de toezichtactiviteiten voor het komende jaar beschrijft. In 2017 staan naast...

Inspirerende schoolbezoeken en afsluiting ESHA-conferentie in Maastricht

22-10-2016 - De 600 Europese schoolleiders die hebben deelgenomen aan de ESHA-conferentie in Maastricht zijn inmiddels met een goed gevoel weer naar huis gereisd. Het was een inspirerend congres, met op de laatste dag schoolbezoeken en een lezing van Mark van Vugt. “Mensen houden er niet van om gedomineerd te worden.”   “De kinderen nemen hun eigen brood mee naar school”, merkt een van de buitenlande schoolleiders op tijdens een rondleiding bij VMBO Maastricht. Een rondleiding, die voor een deel werd verzorgd door een leerling. De schoolleiders bezochten in...
Thema's:

Europese schoolleiders vinden elkaar in Maastricht

20-10-2016 - “Het is echt een feestje”, zegt een Nederlandse schoolleider opgetogen na weer een dag vol boeiende sprekers, entertainment met inhoud en vooral ook ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen met collega’s uit heel Europa tijdens de ESHA-conferentie in Maastricht. De Amerikaan Zachary Walker, van het Singapore institute of education, weet het publiek bij de aftrap van de tweede dag meteen te vangen. Walker vertelt hoe hij ooit begon als mainstream leraar “die mobieltjes meteen verbood in de klas.” Totdat hij zag hoe zeer leerlingen met...
Thema's:

Scholen geven OSO een 7

20-10-2016 - De gebruikers van de Overstapservice Onderwijs zijn over het algemeen tevreden over deze service. Zij waarderen met name de volledigheid van de dossiers. Maar de helpdesk en de mogelijkheid verbeteringen aan te geven, worden niet vaak benut. Dat blijkt uit het tevredenheidsonderzoek dat Stichting Kennisnet in de maanden mei en juni van dit jaar liet uitvoeren door Marktonderzoek- en adviesbureau The Choice. OSO is een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad. Stichting Kennisnet zorgt sinds 2015 voor de uitvoering van OSO. In totaal hebben 1.620 medewerkers van scholen in...
Thema's:

ESHA-conferentie succesvol gestart

19-10-2016 - "We leren samen, we wisselen onze kennis uit en we bouwen vriendschappen op.” Hiermee besluit AVS-voorzitter Petra van Haren haar warme welkomstwoord bij de start van de ESHA-conferentie in Maastricht waarin ze benadrukt dat schoolleiders ervan houden te leren van anderen. De reacties van de deelnemers zijn na de eerste conferentiedag zeer positief. Clive Byrne, voorzitter van ESHA, geeft aan dat schoolleiders veel maatschappelijke zaken proberen op te lossen, "maar we komen niet aan onszelf toe." In Ierland, waar hij vandaan komt, is nu een...
Thema's:

Codeweek van start met Wereldrecord programmeren

18-10-2016 - Nederland heeft het Wereldrecord programmeren gevestigd door met 11.368 kinderen op 473 basisscholen door heel Nederland tegelijk te programmeren. De activiteit is de aftrap voor de Nederlandse Codeweek. Veel ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen leren programmeren. De Codeweek is een jaarlijkse campagne tijdens de herfstvakantie die leerlingen en docenten in het primair en voortgezet onderwijs laat kennismaken met programmeren. Ook moet de Codeweek kinderen stimuleren zelf aan de slag te gaan met programmeren. Het thema van 2016 is: ‘Programmeren? Natuurlijk!...
Thema's:

OCW wil snellere fusietoets

18-10-2016 - Na alle kritiek vanuit het onderwijsveld stellen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker voor de Wet fusietoets aan te passen. Naast de zware inhoudelijk toets voor risicovolle fusies komt er een snellere toets voor fusies van beperkte omvang. Daarnaast willen de bewindslieden een zorgplicht menselijke maat voor alle besturen introduceren. Dit staat in een brief die op 17 oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd. Uit zowel de evaluatie van de Wet fusietoets als een veldraadpleging over dit onderwerp komen stevige kritiekpunten naar voren. “De fusietoets...
Thema's:

Amsterdam start pilot academici voor de klas in vmbo

17-10-2016 - De gemeente Amsterdam start met een pilot waarbij recent afgestudeerde academici met interesse in het onderwijs een half jaar lang ervaring kunnen opdoen binnen een vmbo school als ‘co-docent’.  Co-docenten ondersteunen onderwijsinstellingen en de leraren binnen en buiten de klas. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om cursussen te volgen die relevant zijn voor het lesgeven in een diverse stad als Amsterdam. Met de pilot krijgen jonge academici de kans om het vmbo-onderwijs te leren kennen, werkervaring op te doen en tegelijkertijd de huidige leraren...
Thema's:

67 procent vo-werknemers vindt aanvullende maatregelen tegen werkdruk nodig

13-10-2016 - Ruim 80 procent van de werknemers in het vo is tevreden tot zeer tevreden met hun baan en 74 procent is, alles bij elkaar genomen, tevreden tot zeer tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit de analyse van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) voor het voortgezet onderwijs. De NEA is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren en de hele onderwijssector. Voion, het A&O-fonds voor het voortgezet onderwijs, laat tweejaarlijks...

Leraren houden het liefst collectief pensioen

13-10-2016 - Leraren geven hun salaris een krappe voldoende en ook het pensioen scoort onder de maat. Toch houden ze hun pensioen het liefst zoals het is, namelijk als collectief stelsel. Dat blijkt uit een enquête van Ambtenarensalaris.nl onder ruim 1.100 medewerkers in het onderwijs. Werkdruk en salaris niet in verhouding Met gemiddeld een 5,7 hebben docenten geen hoge pet op van hun salaris. Zij noemen daarbij vooral de verantwoordelijkheid en werkdruk die niet in verhouding staan tot wat zij maandelijks op hun rekening gestort krijgen. Zeker in vergelijking met HBO’ers in...
Thema's:

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel lerarenregister

13-10-2016 - Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 11 oktober ingestemd met het wetsvoorstel lerarenregister. Toch heerst er verdeeldheid onder de fracties over de te verwachten effecten en opbrengsten van het register. De sectorraden uitten hun kritiek al voor het debat op 5 oktober. Staatssecretaris Dekker van OCW schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij vindt dat schoolleiders niet in het lerarenregister moeten worden opgenomen. Het lerarenregister is een initiatief van de Onderwijscoöperatie en verplicht leraren om zich vanaf 2017 te registreren. Leraren moeten...
Thema's:

Onderwijsatlas vo toont arbeidsmarktontwikkelingen

11-10-2016 - Dalende leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, onbevoegd gegeven lessen, rendement van lerarenopleidingen, werktevredenheid. Dat zijn de thema’s die aan bod komen in de Onderwijsatlas vo, een initiatief van Voion. Aan de hand van grafieken en kengetallen laat de atlas een samenhangend beeld zien van recente en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De landkaarten laten de regionale verschillen zien. Enkele opvallende highlights: -      De komende jaren zal het aantal leerlingen in veel gebieden afnemen; -   ...
Thema's:

Drie publicaties InnovatieImpuls Onderwijs

11-10-2016 - Vijf jaar lang stimuleerde InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) onderwijsvernieuwing van onderop. Het afgelopen jaar onderzocht IIO in verschillende scenario’s hoe deze onderwijsvernieuwingsbeweging ook na IIO, dat na de zomer afloopt, kan blijven bestaan. Over een van de pijlers – de succesfactoren van samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen in het po en vo zichtbaar maken- schreef IIO drie publicaties. De publicaties gaan over de uitdagingen voor vernieuwende scholen en lerarenopleidingen, over de beste tips voor een goede samenwerking volgens...

Bijna 6 miljoen voor aanpak ‘Jong Leren Eten’

11-10-2016 - Met de aanpak ‘Jong Leren Eten’, die onlangs werd gepresenteerd, wil het kabinet zoveel mogelijk kinderen voedsel laten proeven, ervaren en beleven. Nieuwe en bestaande activiteiten, zoals smaak- en kooklessen, groente en fruit in de klas, schooltuinen, bedrijfsbezoeken en voedingslessen – worden voortaan via één loket aangeboden. De staatssecretarissen Van Dam van Economische Zaken en Van Rijn van VWS trekken hiervoor jaarlijks 5,7 miljoen euro uit. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen nu onvoldoende gezond eten: minder dan 1 procent...
Thema's:

Landelijk netwerk voor medezeggenschap scholen

10-10-2016 - Ouders & Onderwijs, de belangenorganisatie voor ouders van schoolgaande kinderen, lanceert een landelijk netwerk dat medezeggenschapsraden gaat ondersteunen in hun werk. De MR’en van duizenden scholen in Nederland lopen vaak tegen dezelfde problemen aan. Het netwerk van Ouders & Onderwijs wil deze ouders in MR’en met elkaar in contact brengen. Zo kunnen ook best practices en ervaringen worden gedeeld. MR’en kunnen zich vrijwillig aansluiten bij het netwerk. Slechts 40 procent van de ouders vindt de inspraak via de MR goed geregeld. Dit blijkt uit...

Vier vrouwen Leraren van het Jaar

10-10-2016 - Vier vrouwen, Daisy Mertens, Anna Hinkema, Joke de Jong en Merel Brugman, zijn zaterdag Leraar van het jaar 2016 geworden. Zij namen op 8 oktober op het Lerarencongres in Amersfoort hun awards in ontvangst uit handen van minister Jet Bussemaker van OCW. De winnaars zijn allemaal uitblinkers en gaan komend jaar o pad als ambassadeur van het onderwijs. Vlnr: Joke de Jong, Daisy Mertens, Jet Bussemaker, Merel Brugman, Anna Hinkema                       Copyright foto: Fred...

Meedenken over advies Passend onderwijs van Onderwijsraad

7-10-2016 - De Onderwijsraad brengt een advies uit over het systeem van Passend onderwijs zoals dat op 1 augustus 2014 in werking is getreden. De raad gebruikt daarbij de resultaten uit het lopende evaluatieonderzoek door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Voor de voorbereiding van het advies vraagt de Onderwijsraad input van onderwijsprofessionals. Over de manier waarop Passend onderwijs vorm krijgt in de praktijk en de uitkomsten daarvan, brengt de Onderwijsraad advies uit aan het ministerie van OCW. Vragen die in de advisering centraal staan zijn: Hoe pakt Passend...

Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo

6-10-2016 - Op 30 september 2016 heeft de minister Bussemaker van OCW de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo gepubliceerd. In deze beleidsregel wordt een uiteenzetting gegeven hoe het met de bekwaamheden zit. Verder is het mogelijk om in bijzondere gevallen ontheffing te vragen voor bepaalde vakgebieden. In de beleidsregel worden de situaties via tabellen weergegeven.
Thema's:

Sectorraden kritisch over wetsvoorstel lerarenregister

6-10-2016 - De Tweede Kamer heeft op 5 oktober, de Dag van de Leraar, lang gedebatteerd over de invoering van het lerarenregister. In aanloop naar het debat hebben de sectorraden een brief naar de Kamer gestuurd waarin zij kritiek uiten op het wetsvoorstel. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer geeft aan de wet Beroep Leraar en het lerarenregister te steunen. Er zijn diverse moties ingediend. De Kamer stemt dinsdag 11 oktober over het wetsvoorstel. “De meerwaarde van het register kan aanzienlijk groter worden als het is verbonden aan school- en teamontwikkeling. Voor...
Thema's:

Regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2015 en 2016 bekend gemaakt

5-10-2016 - De Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016 is op 7 oktober 2016 is op 7 oktober 2016 gepubliceerd. Deze regeling regelt voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs het volgende: - de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten in 2015 in verband met de kabinetsbijdrage voor de prijsontwikkeling 2015; - vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten en het lesmateriaal voor het kalenderjaar 2016 in verband met doorwerking van de prijsontwikkeling 2015 en een correctie om de...
Thema's:

Regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2016 – 2017 gepubliceerd

5-10-2016 - Op 26 september 2016 heeft staatssecretaris Dekker van OCW de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2016 – 2017 bekend gemaakt. Deze regeling regelt voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs het volgende: - de aanpassing van de bekostiging voor de exploitatiekosten in 2016 in verband met de kabinetsbijdrage voor de prijsontwikkeling 2016; - vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten en het lesmateriaal voor het kalenderjaar 2017 in verband met doorwerking van de prijsontwikkeling 2016. 2016...
Thema's:

Winnaars eTwinning-prijs 2016 bekend

5-10-2016 - De jaarlijkse eTwinning-prijzen voor het beste online uitwisselingsproject in het onderwijs worden op 5 oktober uitgereikt op het eTwinning-congres. De drie winnaars brengen vakoverstijgend onderwijs op een innovatieve manier in de praktijk en ze laten de leerlingen echt samenwerken met leerlingen uit een ander land, aldus de jury.   Drentse basisscholen maken films voor Poolse leeftijdsgenoten Lerares Clair Mulder wint met het project ‘Step by step’ dat zij uitvoert op CBS het Stroomdal en CBS de Rietzanger, in de categorie basisonderwijs. In dit...
Thema's:

Pagina's