Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com

Leraar van het Jaar aanmelden voor 8 mei

22-2-2018 - Tot en met dinsdag 8 mei a.s. kunnen leraren, schoolleiders, onderwijs(ondersteunend) personeel, leerlingen en ouders een leraar aanmelden voor de verkiezing Leraar van het Jaar.    Het is weer tijd om een favoriete leraar op te geven voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2018. De leraar die elke dag vele leerlingen enthousiasmeert en die het onderwijs zo nodig heeft. Uit alle aanmeldingen kiezen collega’s (beroepsjury) samen met de vakjury de uiteindelijke winnaars uit de vier sectoren po, so, vo en mbo. De winnaars worden op zaterdag 6 oktober...
Thema's:

Nabestaandenvoorziening pensioenregeling ABP fors gewijzigd

22-2-2018 - Vanaf 1 mei 2018 wordt de pensioenregeling van het ABP, waaronder de nabestaandenvoorziening, fors gewijzigd. Voor veel werknemers binnen het funderend onderwijs met een partner betekent dit een verslechtering, omdat de Anw-compensatie komt te vervallen. Wat zijn de precieze gevolgen en welke oplossingen zijn er voor dit hiaat? Zo is de AVS met verzekeraar Loyalis overeengekomen dat werkgevers voor iedereen in de sectoren primair en voortgezet onderwijs een beroep kunnen doen op een aanvullende pensioenregeling met gunstige tarieven in een semi-collectieve vorm. Als u overlijdt...

Slob uit zorgen over aantal thuiszitters

20-2-2018 - Hoewel schooljaar 2016-2017 een daling van verzuim laat zien en er minder kinderen spijbelen, is de groep thuiszitters onverminderd groot: meer dan 4.000 kinderen. Onderwijsminister Slob vindt dat ‘onacceptabel’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Slob kondigt maatregelen aan om het aantal thuiszitters te verminderen. Vorig jaar waren er meer dan 5.000 meldingen van absoluut verzuim, dit jaar is dat ruim 4.500. Ook het aantal meldingen van relatief verzuim is in schooljaar 2016-2017 licht gedaald (naar meer dan 66.000 meldingen). Hierbij gaat het meestal...
Thema's:

Tot en met 23 februari vroegboekkorting AVS-congres

15-2-2018 - “Om het onlangs afgesloten werkdrukakkoord te vieren, hebben we de periode van de vroegboekkorting verlengd”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “De professionaliteit van de schoolleider is cruciaal bij het invullen van de werkdrukverlichting op school. Raak geïnspireerd, leer van elkaar en reflecteer. Het congres is tevens een goede balansdag voor de eigen werkdrukverlichting!” Tijdens het AVS-congres op 16 maart gaan diverse sprekers in op die werkdruk waar schoolleiders tegenaanlopen. Het congres is dé gelegenheid om met andere collega...
Thema's:

Schoolgids samenstellen via scholenopdekaart.nl

15-2-2018 - Scholen die de schoolpagina op scholenopdekaart.nl volledig hebben ingevuld in Vensters, kunnen met een druk op de knop een schoolgids samenstellen. Indicatoren met gegevens van DUO zijn automatisch ingevuld. Door het meervoudig gebruik van gegevens zorgt de Vensters schoolgids voor lastenverlichting. De Vensters schoolgids is opgebouwd uit onderdelen die er volgens de wet in moeten staan. Uiteraard blijft de school zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de teksten. Elke school is verplicht voor aanvang van een nieuw schooljaar een schoolgids uit te brengen...
Thema's:

Wetsvoorstel Wet register onderwijsdeelnemers

15-2-2018 - De ministers van OCW, Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, hebben het wetsvoorstel Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers, kortweg Wet register onderwijsdeelnemers, bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel wil een wettelijke regeling bieden voor een integraal register onderwijsdeelnemers. In dat register wordt een aantal bestaande, bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ondergebrachte, registers geïntegreerd. Het betreft het basisregister onderwijs (BRON), het meldingsregister relatief verzuim, het...
Thema's:

Tot 1 mei aanvraag indienen voor experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs

13-2-2018 - Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag indienen bij het ministerie van OCW om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te starten met het experiment samenwerking regulier en speciaal onderwijs. Binnenkort wordt de beleidsregel gepubliceerd. Dit experiment regelt dat een so-school/vestiging en een school voor (speciaal) basisonderwijs die geïntegreerd onderwijs willen vormgeven, vier jaar als één school kunnen functioneren. Regulieren en (v)so-scholen krijgen experimenteerruimte waarmee ze vier jaar lang leerlingen volledig mogen mengen voordat zij de (v)so-...

Vo-scholen wijzigen bestemming buitenlandse schoolreis vanwege aanslagen of terreurdreiging

13-2-2018 - Circa een kwart (24 procent) van de middelbare scholen die jaarlijks buitenlandse reizen voor leerlingen organiseren (83 procent organiseert deze reizen), heeft in de afgelopen twee jaar bestemmingen gewijzigd als gevolg van aanslagen of terreurdreiging. Omgerekend naar alle middelbare scholen is dat 19 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder 217 directeuren in het voortgezet onderwijs. Geen Londen en Parijs De meest genoemde bestemmingen die niet meer worden bezocht zijn Londen, Parijs en Berlijn. De meest genoemde ‘...
Thema's:

Correctievolgorde examens blijft zoals het was

12-2-2018 - De huidige correctievolgorde van de eindexamens blijft gehandhaafd. Dit zei minister Slob tijdens het algemeen overleg over examens op 6 februari. Hiermee is het voorstel van voormalig staatssecretaris Sander Dekker van de baan. Dekker stelde in 2013 voor om de correctievolgorde om te draaien (de eigen leraar voert de tweede correctie uit), omdat uit onderzoek van het Cito bleek dat de tweede correctie lang niet altijd integraal werd uitgevoerd. Dekker meende dat de examens zorgvuldiger worden nagekeken als de eigen leraar de tweede correctie uitvoerde. Dit leidde tot protesten...
Thema's:

‘Samen sta je sterk’

8-2-2018 - Samenwerken binnen een onderwijscoöperatie kan eenpitterscholen tijdwinst, kosten­besparingen en extra kennis opleveren. Bij onderwijscoöperatie Pompeblêd in Friesland werken zeven scholen voor voortgezet onderwijs samen bij de inkoop, werving en selectie en re-integratie. Onderwijscoöperatie Gelderland telt elf scholen in het primair onderwijs die samenwerken op het gebied van onderwijs, personeel en financiën en huisvesting.   “Als directeur-bestuurder van een eenpitter moet je iets weten van dakbedekking, veel van begrotingen en alles...
Thema's:

Leerlingen met ernstige taalontwikkelingsstoornis naar het gewone vmbo

8-2-2018 - Ook scholieren met een ernstige taalontwikkelingsstoornis moeten zich goed kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs. In Arnhem krijgen leerlingen van vso Kentalis College De Stijgbeugel samen met leerlingen van de reguliere vmbo-school Maarten van Rossem les in praktijk- en profielvakken.   “Er kwam een andere structuur in het vmbo en onze school kon de nieuwe profielen niet aanbieden. Daarnaast vroegen ouders en leerlingen om betere aansluiting bij het vervolgonderwijs”, vertelt Sander Pietersen, afdelingsdirecteur van vso-school De Stijgbeugel in Arnhem. De...

Bord in de klas geeft leerlingen zelf regie op leren

8-2-2018 - Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Cbs De Linge in Kapelle-Biezelinge (Zeeland) werkt met ‘Bord in de Klas’ om leerlingen direct te betrekken bij wat ze leren en hen zelf verantwoordelijk te maken voor hun ontwikkeling. Eens per week op vrijdag heeft Marleen de Ridder, leerkracht van groep 7/8 en leerKRACHT-coach op cbs De Linge, met haar groep een ‘bordsessie’. Dan bespreken ze samen hoe de week is gegaan en waar de volgende week aan gewerkt wordt....
Thema's:

‘Het gaat niet om trucjes, maar om effectief leren veranderen’

6-2-2018 - Onderwijs verbeteren of vernieuwen is een proces waarbij je het hele team nodig hebt, blijkt uit de verhalen van verschillende schoolleiders. “Wilde iemand écht niet mee, dan namen we afscheid.”   Een week met je leerlingen naar Marrakech – een jaar eerder was het Parijs. De leerlingen kozen de bestemming zelf uit. En nee, het zijn geen gymnasiasten uit Amsterdam-Zuid, maar REC-4 leerlingen (mavo/havo) met externaliserende gedragsproblemen van vso Altra College Centrum. Directeur Martijn van Kordelaar noemt enkele kenmerken van zijn doelgroep:...

‘Een gedeeld besluit leidt eerder tot succes’

6-2-2018 - Er zijn goede redenen om leiderschap in de school te spreiden. Gespreid leider­schap is een opstap naar duurzame school­ontwikkeling. Verder sluit deze leiderschaps­stijl goed aan bij de huidige maatschappij, waarin mensen autonoom en mondig willen zijn. Een deskundige en twee schoolleiders vertellen over de voordelen en valkuilen.   Bij gespreid leiderschap komen de kwaliteiten van medewerkers in de school beter tot hun recht. Zij maken samen het onderwijs en nemen er samen de verantwoordelijkheid voor. Ze werken samen aan verbeteringen en zijn gemotiveerd om te...
Thema's:

Nieuw: lunchpresentaties over onbekend fortuin

6-2-2018 - Onder de titel ‘Onbekend fortuin’ fungeert het amfitheater op het AVS-congres 2018 als dé verzamelplaats van voor veel schoolleiders tot nog toe onbekende subsidiekansen. Daarvoor presenteert Nuffic het Erasmus+-programma, het Vervangingsfonds de subsidiemogelijkheden wat betreft het eigen risico­dragerschap en vertelt de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) over Nederlands onderwijs wereldwijd. Tijdens de lunch krijgen congresdeelnemers in korte presentaties van ongeveer tien minuten de kernpunten voorgeschoteld, om daarna verder te praten...
Thema's:

Bovenwettelijke uitkeringen, energiedrankjes, school­zwemmen, plofklassen, excellente scholen en luxeverzuim

6-2-2018 - AVS-voorzitter Petra van Haren kwam op 8 januari aan het woord in Trouw over de deal die het kabinet wil maken als het gaat om het verhogen van de lerarensalarissen in het primair onderwijs. In ruil daarvoor wil het kabinet dat de sector in de cao-onderhandelingen de bovenwettelijke regelingen versobert. Bij eerdere cao-onderhandelingen is echter bewust gekozen voor een sociaal vangnet. Van Haren: “Daar is veel voor te zeggen. Wanneer een school een leerkracht moet ontslaan, is het moeilijk een herplaatsing te bieden omdat er weinig andere functies zijn op basisscholen....
Thema's:

Geen lerarentekort met meer tijd, ruimte en vertrouwen

6-2-2018 - Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen, woordvoerder Onderwijs namens D66 in de Tweede Kamer.   Zodra de leraar een hoge werkdruk heeft, neemt ook de werkdruk van de schooldirecteur toe: een vervanger regelen voor groep 3, ongeruste ouders te woord staan en uitzoeken of er voor het bonnetje met zelf gekocht lesmateriaal toch nog een declaratiepotje is. Zelf heb ik 33 jaar in het onderwijs gewerkt en ik zie dat de onderwijswereld er niet makkelijker op is geworden. In de politiek zet...
Thema's:

Balans

6-2-2018 - Het vak leidinggevende kent veel rollen en verantwoordelijkheden die allemaal heel belangrijk zijn. In het primair onderwijs hebben schoolleiders vaak leiderschaps- én managementtaken. Dit betekent dat er continu gewogen moet worden in belangrijkheid en urgentie om het handelen en de agenda te bepalen. Ook moet de balans tussen werk en privé bewaakt worden, wat een uitdaging is voor mensen die met passie hun vak vervullen. Wat bepaalt voor leiders de balans en belangrijkheid? Hoe worden interne en externe belangen afgewogen?  Binnen de Algemene Vereniging...
Thema's:

Opnieuw dringend beroep op Kamers om doelmatigheidskorting te verzachten of te schrappen

6-2-2018 - De Stichting van het Onderwijs dringt er nog een keer bij de Tweede en Eerste Kamer op aan om de voorgenomen doelmatigheidskorting voor het onderwijs uit het regeerakkoord te verzachten of liefst te schrappen. In een onlangs gestuurde brief laat zij weten het ‘buitengewoon teleurstellend’ te vinden dat minister Hoekstra geen gehoor geeft aan de in december aangenomen motie van onder andere André Postema (PvdA) in de Eerste Kamer. In deze motie wordt de regering opgeroepen om de doelmatigheidskorting (die oploopt tot structureel 183 miljoen euro) voor het...
Thema's:

Pesters populairder op middelbare dan op basisschool

5-2-2018 - In het voortgezet onderwijs zijn leerlingen die pesten populairder dan op de basisschool, blijkt uit onderzoek van gedragswetenschapper Loes Pouwels, die in januari promoveerde op dit onderwerp aan de Radboud Universiteit. Zo’n 10 tot 15 procent van de vo-leerlingen geeft aan slachtoffer te zijn van pesten en volgens klasgenoten is meer dan 30 procent een pester, assistent of aanmoediger van pesten. Op de middelbare school zijn pesters populairder dan op de basisschool, en verdedigers juist minder populair. Het lijkt er dus op dat pestgedrag op de middelbare school ‘...
Thema's:

Nieuwe privacywetgeving: informatie voor scholen

5-2-2018 - De Algemene Verordening Gegevens (AVG) die vanaf 25 mei aanstaande de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt, brengt nieuwe zaken met zich mee voor scholen.   De AVS heeft hierover op 30 januari een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor schoolleiders/eenpitters. Tijdens die bijeenkomst zijn directeuren ingelicht over de gevolgen van de wijzigingen. Er is een aantal zaken besproken en de deelnemers hebben documenten uitgereikt gekregen, zoals een stappenplan en aanpasbare voorbeelden, waaronder een voorbeeldvacature voor een Functionaris Gegevensbescherming en de...

Veel belangstelling voor subsidie doorstroomprogramma’s

5-2-2018 - De relatief nieuwe mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor doorstroomprogramma’s is goed benut. Voor de overgang vmbo-mbo/havo moest zelfs geloot worden in verband met het bereiken van het subsidieplafond. Scholen kunnen voor de overstapmomenten tot 2020 nog subsidieaanvragen indienen. Doorstroomprogramma’s zijn bedoeld voor leerlingen die volgens hun school extra begeleiding nodig hebben, omdat zij vanuit hun omgeving gedurende hun schoolloopbaan minder vanzelfsprekend hulpbronnen vanuit economisch, sociaal en cultureel perspectief tot hun beschikking hebben (...
Thema's:

’Geen opstartsubsidie voor inkoopcoöperatie schoolbesturen’

5-2-2018 - De Tweede Kamer debatteerde op 31 januari in een Algemeen Overleg over onderwijs, ict en leermiddelen. De sectorraden in het funderend onderwijs riepen de Kamer op met duurzame oplossingen te komen omdat inzet van ict en investeringen hierin van de overheid onmisbaar zijn voor goed onderwijs. Met hulp van ict kunnen leerlingen makkelijker op hun eigen niveau leren en hun talenten ontplooien. Ook kunnen leraren eenvoudiger de voortgang van leerlingen volgen en meer rendement halen uit de lesuren. Steeds meer scholen gebruiken dan ook digitale leermiddelen en vanaf dit jaar kunnen...
Thema's:

Gespreid leiderschap in het onderwijs

2-2-2018 - Gespreid leiderschap brengt een schoolorganisatie in een spannend avontuur. Dat is de insteek van de auteurs van het onlangs verschenen ‘Gespreid leiderschap in het onderwijs - elkaar invloed gunnen voor vernieuwing’. Frank Hulsbos en Stefan Langevelde hebben hun onderzoeksbevindingen en de inbreng van gastauteurs - ook onderzoekers - samengebracht in een mooi en leesbaar palet. Centraal staat hoe de werkomgeving in de school eruit ziet, die leidt tot verbetering en vernieuwing van het onderwijs en de schoolorganisatie en vooral wat de rol van gespreid leiderschap...
Thema's:

(G)MR geen instemmingsrecht op meerjarige begroting schoolbestuur

1-2-2018 - Schoolbesturen vinden het geen goed idee als de (G)MR instemmingsrecht krijgt op hoofdlijnen van hun meerjarig financieel beleid. Dat blijkt uit een veldconsultatie in het funderend onderwijs over dit onderwerp die in het najaar van 2017 is uitgevoerd.   De meeste respondenten stellen dat, gezien de huidige situatie waarin (G)MR-leden weinig kennis van en affiniteit met financieel beleid hebben, het instemmingsrecht weinig tot niets bijdraagt aan de beoogde doelen. Ze verwachten niet dat het instemmingsrecht de kans op incidenten zal verminderen. Dit staat in het...
Thema's:

Pagina's