‘Jonge leraar niet goed toegerust tegen agressie ouder’

30-3-2015 - Twee geweldsincidenten van ouders tegen leraren in maart doen de alarmbellen van media, politiek en maatschappij rinkelen. “Het is absoluut een toenemend probleem aan het worden”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in EditieNL op 27 maart. In Zwolle is een leerkracht van een basisschool buiten bewustzijn geraakt nadat een moeder haar keel heeft dichtgeknepen. In dezelfde periode was er een geweldsincident op een basisschool in Den Haag. Van de leraren is 23 procent bedreigd door een ouder, 4 procent heeft te maken gehad met duwende ouders en 2 procent is geschopt...

Recordaantal aanvragen voor ondersteuning bij Gezonde School

30-3-2015 - Scholen uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs hebben samen 1775 aanvragen gedaan voor extra ondersteuning om aan de slag te gaan met gezondheid op school. Het aantal aanvragen in 2015 overtreft alle vorige rondes (vanaf de start in 2012). De meeste aanvragen kwamen uit het primair onderwijs: 1398. Scholen uit het voortgezet onderwijs deden 324 aanvragen en scholen uit het mbo 53 aanvragen. De ondersteuning biedt scholen de kans om kennis te maken met de Gezonde School-aanpak en het vignet Gezonde School. Dit kan via een gratis advies-op-maat van een Gezonde...
Thema's:

AOW-leeftijd sneller omhoog

27-3-2015 - De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 (zie tabel). De Tweede Kamer stemde onlangs met brede meerderheid in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook wordt de overbruggingsregeling verlengd en verruimd. Aanvankelijk zou de huidige overbruggingsregeling in 2019 eindigen, maar dit wordt 2023. Bovendien wordt de regeling ook opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan voor het AOW-gat dat door de versnelde verhoging ontstaat...
Thema's:

’Vo-scholen moeten meer zicht krijgen op onbevoegd gegeven lessen’

27-3-2015 - “Slechts 5 procent van de lessen wordt gegeven door een leraar zonder een bevoegdheid”, concludeert de Inspectie van het Onderwijs op basis van een analyse van bevoegdheidsgegevens en bezoeken aan twintig vo-scholen.   Daarbij gaat het om lessen van zowel geheel onbevoegde leraren, leraren in opleiding, leraren met een andere vakbevoegdheid en leraren met een onjuiste graad. De inspectie onderzocht ook of scholen voldoende kennis en zicht hebben op de mate waarin er onbevoegd les wordt gegeven en wat voor soort docenten onbevoegd lesgeven en waarom...
Thema's:

Scholen in Tricht (po) en Rotterdam (vo) winnaars Nationale Onderwijsprijs

26-3-2015 - De eerste prijs in het primair onderwijs ging naar de digitale plusklas van Obs Op ’t Hof uit het Gelderse Tricht. Het Rotterdams Vakcollege De Hef won in het voortgezet onderwijs. Op 25 maart reikte Alida Oppers, directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, de tweejaarlijkse Nationale Onderwijsprijs uit in de Rotterdamse Schouwburg. Obs Op ’t Hof won met het project ‘Klas in the Cloud’, een experiment dat de school samen met twee andere scholen opzette om op kleine scholen aan excellente leerlingen Passend...
Thema's:

Cao-onderhandelingen verlopen moeizaam

25-3-2015 - De VO-raad heeft in een brief aan haar leden geschreven dat de cao-onderhandelingen moeizaam verlopen. De doelstelling om uiterlijk 1 april een cao-akkoord te hebben, wordt waarschijnlijk niet gehaald. De discussie in de onderhandelingen spitst zich toe op twee hoofdonderwerpen: de loonruimte en de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De bonden willen voor de nieuwe cao een loonsverhoging van 3 procent, plus een verhoging van 0,8 procent, met terugwerkende kracht per 1 januari 2015, wegens de vrijval van pensioenpremie. Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad...
Thema's:

Wet modernisering onderwijstijd aangenomen door Eerste Kamer

25-3-2015 - De Eerste Kamer heeft onlangs de wet modernisering onderwijstijd als hamerstuk aangenomen. Vanaf 1 augustus 2015 geldt er voor vo-scholen een urennorm voor de hele schoolloopbaan in plaats van per leerjaar. De wet modernisering onderwijstijd sluit aan op de afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal Onderwijsakkoord. De wet maakt een einde aan de slepende discussie over de 1040-urennorm. Vanaf 1 augustus, als de wet in werking treedt, kunnen vo-scholen zelf kiezen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten, mits het vastgestelde gemiddeld aantal uur per opleiding maar wordt...

'Waarom doen we wat we doen?'

25-3-2015 - De zonsverduistering was gelukkig niet te zien, want daar ontbrak de tijd anders toch voor. Zo’n duizend schoolleiders bezochten op 20 maart het twintigste AVS-congres. Drie schoolleiders worden gevolgd die als klap op de vuurpijl de discussie mogen aangaan met staatssecretaris Sander Dekker. “Vraagt u zich wel eens af of u bent te volgen?”   Met een vrolijk hupje springt schoolleider Wim Beker uit de dubbeldekker. De schoolleider van obs de Marke in Apeldoorn heeft er zin in. Al jaren bezoekt hij trouw het AVS-congres, waarvan de laatste drie jaar samen...
Thema's:

Meepraten over ‘De Staat van het Onderwijs’ op Onderwijscongres 2015

25-3-2015 - De Onderwijsinspectie organiseert op 15 april in Ede een Onderwijscongres voor iedereen die met het onderwijs te maken heeft. Het onderwerp is de kwaliteit van het huidige onderwijs. Het congres is gratis. Bij de start van het Onderwijscongres ontvangen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker ‘De Staat van het Onderwijs 2015’ uit handen van inspecteur-generaal Monique Vogelzang. Leraren en leerlingen bieden vervolgens ‘De Staat van de Leraar’ en ‘De Staat van de Leerling’ aan. Daarna gaan leerlingen, studenten, leraren,...
Thema's:

Aantal spijbelaars gedaald

24-3-2015 - Het aantal spijbelaars is na jaren van stijging in het schooljaar 2013-2014 met 10 procent afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook is de verzuimregistratie van scholen en gemeenten verbeterd. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris presenteert jaarlijks op de Dag van de Leerplicht cijfers over schoolverzuim.   In zijn brief splitst Dekker verzuim uit in vier categorieën: absoluut verzuim (niet op school ingeschreven), relatief verzuim (ongeoorloofd verzuim), luxe verzuim (in verband met...
Thema's:

Meer ondersteuning en centrale toekenning middelen voor ernstig gehandicapte leerlingen

23-3-2015 - Een deel van de middelen die voorheen waren ondergebracht bij de Algemene Wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) worden weggehaald bij de samenwerkingsverbanden en centraal toegekend. De (v)so-scholen hoeven dan niet langer in discussie met de samenwerkingsverbanden over de noodzaak om extra middelen in te zetten op de scholen voor ernstig meervoudig beperkte kinderen. Dat schrijven de staatssecretarissen Dekker van onderwijs en Martin van Rijn van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Per 1 januari 2015 hebben ouders en scholen te maken met de veranderde regelgeving...

Subsidieaanvragen zomerscholen verlengd tot en met 26 maart

23-3-2015 - De subsidieaanvraagtermijn voor het inrichten van een zomerschool is verlengd tot en met 26 maart. Hiertoe is besloten omdat bleek dat meer scholen een aanvraag willen indienen en het subsidieplafond ook nog niet is bereikt. Inmiddels hebben meer dan 100 scholen een aanvraag ingediend voor het inrichten van een zomerschool. Op een zomerschool krijgen leerlingen in de zomervakantie twee weken intensieve en persoonlijke begeleiding van (externe) studiecoaches en docenten gericht op een beperkt aantal vakken. Doel is te voorkomen dat leerlingen blijven zitten op school. De...
Thema's:

'Onderwijs in regionale veiligheidskamers’

20-3-2015 - Jihadisme moet worden aangepakt. In en met het onderwijs. Daarom moet ook onderwijs vertegenwoordigd zijn in de veiligheidskamers waarin ketenpartners samenwerken om de veiligheid te bewerkstelligen. Dat bepleit voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders op het 20e AVS-congres op 20 maart in Nieuwegein. Staatssecretaris Sander Dekker zal de 1000 aanwezigen aan het eind van de dag toespreken.   Veiligheid op school heeft hoge prioriteit. Pesten, wapenbezit en geweld komen te veel voor. “De school moet een veilige plek zijn”, zegt Van...
Thema's:

Dekker: ’Scholen moeten transparant zijn in hun communicatie over vrijwillige ouderbijdrage’

19-3-2015 - “Het is van het grootste belang dat scholen transparant zijn in hun communicatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de andere kosten die het onderwijs met zich meebrengt voor ouders.” Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief die hij onlangs aan de Tweede Kamer stuurde. De inspectie kan de bekostiging van een school die zich niet houdt aan de regelgeving met betrekking tot de ouderbijdrage, geheel of gedeeltelijk opschorten of inhouden. Dekker reageert op vragen en opmerkingen van enkele fracties over het onderzoek van de inspectie over de vrijwillige...

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel lwoo en pro in Passend onderwijs

19-3-2015 - De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel Integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs. Als de nieuwe wetgeving ingevoerd wordt, krijgen de samenwerkingsverbanden de verantwoordelijkheid voor de toewijzing en bekostiging van lwoo en pro. Als de Eerste Kamer ook met het wetsvoorstel instemt, kan de wet op 1 augustus 2015 in werking treden. Samenwerkingsverbanden moeten in de voorbereiding dan hun ondersteuningsplan aanpassen. Per 1 januari 2016 worden samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor het...

Regisseur gezonde school aangesteld

19-3-2015 - Martijn Sobels, freelance senior adviseur op gebied van in- en externe communicatie, gaat vanaf 7 april aan de slag als regisseur Gezonde School. Zijn taak is om meer scholen te stimuleren Gezonde School te worden en de bekendheid hiervan te vergroten. Uiteindelijk doel is dat er meer eenduidigheid en sturing komt rond de communicatie van de Gezonde School. Sobels gaat de diverse gezondheidsbevorderende initiatieven die op po- en vo-scholen afkomen stroomlijnen. Voor de zomer levert hij een analyse en werkplan op voor de komende twee jaar. Daarbij is het doel dat de partners de...
Thema's:

OCW ondersteunt scholen bij aanpak radicalisering

19-3-2015 - OCW gaat gratis trainingen beschikbaar stellen voor onderwijspersoneel over het herkennen van jongeren die dreigen te radicaliseren.  Ook is er directe ondersteuning op locatie voor de school beschikbaar. Dit staat in een brief die de bewindslieden  op 16 maart aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Naar aanleiding van gesprekken met scholieren, docenten, bestuurders en onderzoekers benadrukt OCW dat er een belangrijke preventieve rol voor het onderwijs ligt bij radicalisering.  Kinderen die al vroeg een gevoel van burgerschap krijgen bijgebracht en die hebben...
Thema's:

Online enquête ‘onderwijs op een andere locatie dan de school’

13-3-2015 - Tot 22 maart kunnen professionals in het onderwijs, ouders en leerlingen een vragenlijst invullen over onderwijs op een andere locatie dan de school. Het ministerie van OCW beoogt daarmee inzicht te krijgen in de bestaande wensen en mogelijkheden om maatwerk te bieden voor kinderen die (tijdelijk of gedeeltelijk) niet naar school kunnen. Dit is strijdig met het uitgangspunt van Passend onderwijs.   In een brief aan de Tweede Kamer wijst staatssecretaris Dekker van Onderwijs op de website www.onderwijsopanderelocatie.nl, waar belanghebbenden een enquête kunnen invullen...
Thema's:

Plan voor meer maatwerk in het onderwijs met ICT gepresenteerd aan Dekker

13-3-2015 - Uitwisselen van kennis over gepersonaliseerd leren op school, sneller en makkelijker inzicht hebben in de voortgang van het leerproces en landelijke afspraken over privacy. Dit zijn enkele afspraken en plannen uit het Plan van Aanpak van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, een project van de PO-Raad, VO-raad en ministeries van OCW en Economische Zaken. In de komende twee jaar verwachten zij een doorbraak te realiseren met betrekking tot maatwerk met ICT in het onderwijs. Het plan, onlangs gepresenteerd aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs, beschrijft de doelen en...
Thema's:

Voorlichting over loverboys standaard in het lespakket opnemen

13-3-2015 - Scholen zouden standaard hun leerlingen moeten voorlichten over het gevaar van loverboys. Dat zegt Ellen de Ruiter van expertisecentrum Fier, dat zich onder andere specialiseert in loverboyproblematiek. Po- en vo-scholen bespreken het onderwerp nu alleen na contact met een gespecialiseerde organisatie. Dat moet anders, vindt De Ruiter. Dit meldde Metronieuws onlangs. “Elke school zou dit thema moeten behandelen”, vindt De Ruiter, ook (mede-)auteur van De Kleine Gids voor Signalering en Behandeling van Slachtoffers van Loverboys en het boek Mensenhandelaren. “...
Thema's:

Pabo University: opleiding tot leraar basisonderwijs met universitaire master

13-3-2015 - Fontys Hogeschool Kind en Educatie start in september 2015, in samenwerking met Tilburg University, met Pabo University. Dit is een opleiding voor vwo’ers die een hbo-bacheloropleiding voor leraar basisonderwijs combineren met een universitaire master van Tilburg University. Deze leraren kunnen de onderwijskwaliteit op scholen in het primair onderwijs een extra impuls geven. In vier jaar kunnen de studenten een hbo-bachelor en een wo-master (op gebied van kunst, cultuur en communicatie) afronden. De opleiding houdt rekening met de afspraken die op alle vakgebieden zijn...
Thema's:

Sterke kwaliteitsverbetering Nederlandse scholen in het buitenland

13-3-2015 - Ruim 90 procent van de Nederlandse scholen in het buitenland krijgt van de Inspectie van het Onderwijs het oordeel ‘voldoende’ of ‘goed’. Een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige bestandsopname, waar een kwart van de bezochte scholen niet voldeed. Dit blijkt uit een rapport van de inspectie waarin de kwaliteit en ontwikkelingen van deze scholen in de periode 2009-2013 is onderzocht. De inspectie van het onderwijs is toezichthouder van de (350) Nederlandse scholen in het buitenland. Zij heeft bijna alle onderwijsinstellingen bezocht om de...
Thema's:

Nieuwe regels tijdelijke contracten

11-3-2015 - De regels voor tijdelijke werknemers veranderen. Op 1 januari is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingegaan. Deze wet maakt o.a. het verschil tussen de positie van werknemers met een tijdelijk contract en werknemers met een vast contract kleiner. De positie van tijdelijke werknemers (flexwerkers)wordt sterker. Ook het vo krijgt te maken met de gevolgen van de wet.   Door de wet zijn de kansen dat flexwerkers sneller een vaste baan krijgen een stuk groter geworden. De meeste maatregelen voor flexwerkers gelden al per 1 januari 2015. Op 1 juli 2015...

Bekostiging asielzoekers in vo

11-3-2015 - Een sterke toename van asielzoekerskinderen uit met name Syrië en Eritrea leidt bij verschillende vo-scholen tot veel vragen over de bekostiging, personeel en huisvesting van asielzoekersleerlingen. In tegenstelling tot reguliere leerlingen stromen asielzoekerskinderen vaak in de loop van het schooljaar in. Het voortgezet onderwijs kent daarom naast de reguliere basisbekostiging twee regelingen voor aanvullende bekostiging van asielzoekerskinderen: de Eerste Opvang Vreemdelingen en Nieuwkomers VO. Een vo-school kan aanvullende bekostiging krijgen voor leerlingen die de...
Thema's:

VO2020-scan: uiterlijk invullen op 31 maart

11-3-2015 -   Schoolleiders en bestuurders kunnen nog tot en met 31 maart de VO2020-scan invullen op mijn.vensters.nl. De scan geeft inzicht in waar de school staat in het realiseren van de ambities richting 2020. Ruim 200 scholen hebben de scan inmiddels ingevuld.   De VO2020-scan is opgebouwd aan de hand van de vijf ambities die de sector tijdens de VO2020-tour heeft geformuleerd en die de basis vormden voor het Sectorakkoord VO. Met de scan kunnen scholen zien waar ze staan ten opzichte van vergelijkbare scholen en besturen en het landelijke gemiddelde.  ...
Thema's:

Pagina's