Verkiezingsstunt LAKS noodkreet

18-1-2017 - LAKS kwam op 16 januari met spectaculair nieuws: ze zouden zich verkiesbaar stellen voor de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart. Waarom? Omdat het tijd wordt dat de politiek zich bewust wordt van de fundamentele problemen in het onderwijs. Op 18 januari maakt het LAKS bekend zich niet verkiesbaar te gaan stellen. Het eerdere nieuws was een stunt, maar de boodschap was geen grap, zo laat LAKS weten. ‘We roepen de politiek op scholieren serieus te nemen en het onderwijs eindelijk eens écht te veranderen.’ Met de stunt hoopt het LAKS onderwijs weer op de radar...
Thema's:

Koningin Maxima in gesprek met onderwijsvertegenwoordigers op NOT

17-1-2017 - Koningin Maxima opent op dinsdag 24 januari de Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht en gaat dan in gesprek met vertegenwoordigers uit het onderwijs, waaronder de AVS. De NOT is de grootste vakbeurs voor onderwijsprofessionals in de Benelux en vindt plaats van 24 tot en met 28 januari. Bezoekers vinden de AVS onder standnummer 8B034, binnen het thema Management en organisatie/diensten. Ze kunnen er terecht voor informatie over het scholingsaanbod van de AVS, advies van de AVS Helpdesk en korte, thematische ‘zeepkist’ pitches, bijvoorbeeld...
Thema's:

Jef Staes: centrale inleider op het AVS-congres

17-1-2017 - Het onderwijs moet innoveren, zegt de Belgische organisatiedeskundige en bestsellerauteur Jef Staes. ”Schoolleiders kunnen hun teamleden de energie geven die nodig is om het onderwijs te vernieuwen.” Volgens Staes herkent een goede schoolleider in de veranderende wereld die elementen die binnen het onderwijs belangrijk zijn. Jef Staes is de centrale inleider op het AVS-congres dat 17 maart plaatsvindt. Hoe komt het dat organisaties niet snel genoeg leren en innoveren? Staes, expert op het gebied van leerprocessen en innovatieve organisaties, biedt een antwoord op...
Thema's:

In februari HRM-bijeenkomsten Lerarenregister

17-1-2017 - Omdat de invoering van het Lerarenregister ook gevolgen heeft voor het personeelsbeleid en de administratieve processen op school, organiseert de Onderwijscoöperatie een aantal bijeenkomsten in de regio. Wat verandert er, waar liggen kansen en wat zijn aandachtspunten? Deze en meer vragen komen aan bod. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel waarin het Lerarenregister een wettelijk verankerd beroepsregister wordt in oktober geaccordeerd. Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel verandert er zowel voor de individuele leraar als voor de schoolorganisatie de...
Thema's:

Kinder- en Scholierenverkiezingen in week voor echte verkiezingen

16-1-2017 - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart organiseert ProDemos, huis voor democratie en rechtsstaat,  de Kinderverkiezingen en de Scholierenverkiezingen. Deze schaduwverkiezingen geven een indruk hoe de Nederlandse politiek eruitziet als jongeren het voor het zeggen hebben. Deelnemen kan gratis via www.scholierenverkiezingen.nl. Voordat de volwassenen mogen stemmen, mogen leerlingen van groep 7/8, het voortgezet onderwijs en mbo eerst hun stem laten horen. Scholen kunnen zich nu al opgeven voor de verkiezingen. Stemmen kan van woensdag 8 maart tot dinsdag 14...
Thema's:

BYOD en gepersonaliseerd leren dé ICT-trends in het onderwijs

13-1-2017 - Schoolleiders noemen gepersonaliseerd leren, Bring Your Own Device (BYOD) en samenwerken via een online platform de belangrijkste trends op het gebied van ICT binnen het onderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van SLBdiensten, intermediair tussen de softwarebranche en het voortgezet en middelbaar (beroeps) onderwijs, onder 200 directeuren in het voortgezet onderwijs. 80 procent van de geïnterviewde schoolleiders vindt dat het gebruik van ICT positief bijdraagt aan het imago van de school. Van de scholen die op dit moment nog geen gebruik maken van de belangrijkste ICT-trends...

Vmbo’er makkelijker naar havo

11-1-2017 - De doorstroom van vmbo naar havo wordt versoepeld. Nu stellen veel scholen aanvullende eisen, maar door een aanpassing van de wet kan dat straks niet meer. Leerlingen van de gemengde of theoretische leerweg die eindexamen hebben gedaan in zeven vakken, mogen dan zonder voorwaarden doorstromen.   Scholen stellen nu uiteenlopende eisen aan vmbo’ers, omdat het onderwijsprogramma op het vmbo gl/tl niet goed aansluit bij het havo-programma. Volgens staatssecretaris Dekker is het stellen van extra eisen aan de leerling de omgekeerde wereld. “Nu werpen scholen drempels...
Thema's:

Veiligheidsgevoel leerlingen en personeel stabiel hoog

10-1-2017 - Er wordt minder gepest en de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel op scholen is ‘stabiel hoog’. Wel blijven er aandachtspunten voor bepaalde groepen (LHBT) nodig en melden vo-scholen meer incidenten met seksuele uitbuiting. Dit schrijft staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de eerste monitoring van de Wet veiligheid op school. Uit de monitor blijkt dat de eerste resultaten van de inzet op schoolveiligheid voorzichtig merkbaar zijn, maar dat er altijd werk aan de winkel is en blijft. “Er is volgens de onderzoekers over de...

Dekker: scholen hebben vrijheid om zelf groepsindeling te bepalen

10-1-2017 - De laatste vier jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs rond de 23 leerlingen. Ook het voortgezet onderwijs laat een stabiel beeld zien voor wat betreft de ontwikkeling in groepsgrootte. Dit blijkt uit onderzoek van Regioplan, die ook keek naar de tevredenheid over de groepsgrootte van schoolleiders, ouders en leerlingen in het vo. Staatssecretaris Sander Dekker schrijft in een brief aan de Tweede Kamer net voor het kerstreces dat de kwaliteit van het onderwijs leidend is bij de groepsindeling. Tussen en binnen basisscholen zijn er wel grote verschillen. Dit...
Thema's:

Gratis studiedag overgangen in het onderwijs

9-1-2017 - GION Onderwijs/Onderzoek organiseert op dinsdag 31 januari aanstaande in Utrecht een studiedagmiddag over overgangen in het onderwijs voor schoolleiders, beleidsmakers en onderwijswetenschappers. Centraal staan onderzoeksbevindingen en aandachtspunten voor beleid ten aanzien van de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en van vmbo naar vo. Bij de presentatie van onderzoeksresultaten ligt het accent op de betekenis ervan en de aanbevelingen voor onderwijsbeleid. Aan bod komen onder andere: de overgang po-vo in nationaal en internationaal perspectief, de aansluiting vmbo...
Thema's:

Tot 10 maart subsidie aanvragen voor zomerschool

9-1-2017 - Om zittenblijven in het vo terug te dringen, stelt het ministerie van OCW in 2017 8,6 miljoen euro beschikbaar voor subsidieverstrekking aan lente- en zomerscholen. Een subsidieaanvraag dient uiterlijk 10 maart 2017 te zijn ingediend. In 2016 hebben 10.636 leerlingen een lente- of zomerschoolprogramma gevolgd. 87 procent van de leerlingen die een zomerschoolprogramma volgden, is alsnog overgegaan. Bij leerlingen die een lenteschoolprogramma bedroeg dit percentage 76 procent. Met het aanvraagformulier kan gelijktijdig voor zowel een lenteschool als ook een zomerschool subsidie...
Thema's:

Pensioenen niet omlaag in 2017

9-1-2017 - De pensioenen worden in 2017 niet verlaagd, meldt ABP. Dit volgt uit een eerste berekening van de dekkingsgraad. De precieze dekkingsgraad is eind januari bekend. Ondanks dat een verlaging dit jaar niet aan de orde is, blijft de toekomstige financiële situatie onzeker. ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool: “We moeten voorzichtig blijven. ABP kan de pensioenen de komende jaren waarschijnlijk niet verhogen. Ook verlagingen zijn niet uit te sluiten. Dit komt doordat economische verwachtingen een lage rente en lagere rendementen laten zien.”
Thema's:

De app is het nieuwe briefje van school

9-1-2017 - Scholen zetten steeds vaker verschillende digitale middelen in om met ouders te communiceren. Een app is laagdrempelig, tijdsbesparend en goedkoper dan een briefje. Websites krijgen een andere functie en de inhoud wordt vaker ververst. “Een app is passend bij de tijd van nu”, zegt Heb Huibers, bestuurder van Stichting CPOB in Tiel. “Mensen kijken tig keer per dag op hun telefoon. Zo kun je ouders snel informeren en ze kunnen er nog op reageren ook. De app is een soort besloten Facebook.” Stichting CPOB is drie jaar geleden gestart met Social Schools,...

AVS op de NOT

9-1-2017 - De NOT is de grootste vakbeurs voor onderwijsprofessionals in de Benelux en vindt plaats van 24 tot en met 28 januari 2017 in de Jaarbeurs in Utrecht. Ook de AVS is er te vinden. Bezoekers vinden de AVS onder standnummer 8B034, binnen het thema Management en organisatie/diensten. Ze kunnen er terecht voor informatie over het scholingsaanbod van de AVS, advies van de AVS Helpdesk en korte, thematische ‘zeepkist’ pitches – bijvoorbeeld over het inrichten van een IKC, loopbaanmogelijkheden, registreren, de cao – waarover op meer individuele basis het gesprek...
Thema's:

Beroepscommissie funderend onderwijs per 1 januari 2017 van start

3-1-2017 - In de CAO PO 2016-2017 en de CAO VO 2016-2017 hebben de sociale partners afgesproken dat gedurende de looptijd van de cao één landelijke beroepscommissie voor het funderend onderwijs wordt ingesteld, die disciplinaire maatregelen vanuit schoolbesturen zal toetsen en bezwaren tegen overplaatsing behandelt. Deze nieuwe landelijke commissie is per 1 januari 2017 gestart. Met de instelling van deze nieuwe commissie is er een einde gekomen aan de bevoegdheid van de eerdere Commissies van Beroep voor het primair en voortgezet onderwijs. De ‘Commissie van beroep...
Thema's:

Nationaal onderwijsdebat op 6 februari

3-1-2017 - De Stichting van het Onderwijs, waarbij ook de AVS is aangesloten, organiseert richting de Tweede Kamerverkiezingen een Nationaal onderwijsdebat met de onderwijswoordvoerders van de grootste politieke partijen in de Tweede Kamer. Rik Grashoff (GroenLinks), Paul van Meenen (D66), Sandra Beckerman (SP), Michel Rog (CDA), Karen Straus (VVD) en Loes Ypma (PvdA) gaan met de aanwezigen in debat over de meest actuele onderwijsthema’s. Daarnaast spreekt Cees Oudshoorn, algemeen directeur VNO-NCW, in een column over het belang van investeren in onderwijs. Ook alle...
Thema's:

Nieuw perspectief op intern onderwijstoezicht

23-12-2016 - In het visierapport ‘Beter toezien’, dat 22 december werd overhandigd aan onderwijsminister Jet Bussemaker, wordt een principieel ander perspectief op toezichthouden in onderwijsinstellingen geschetst. Daarin wordt de school benaderd als waardegemeenschap en bewaakt de Raad van Toezicht vooral de inhoudelijke richting en identiteit in een schoolomgeving met steeds meer stakeholders en samenwerkingspartners. Het rapport is op verzoek de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) opgesteld door een commissie onder leiding van Hans Boutellier...
Thema's:

Meewerken aan Skills voor de toekomst

22-12-2016 - De publicatie ‘Skills voor de toekomst: een onderzoeksagenda’, een uitgave van het Skills-platform (o.a. Ministerie van OCW), biedt een overzicht van wat we weten uit onderzoek over skills of vaardigheden. De agenda stelt prioriteiten in de onderzoeksvragen die nog open liggen. Scholen kunnen een bijdrage leveren aan dit onderzoek. Een aantal deskundigen die door OCW bij elkaar zijn gebracht richten zich op onderzoeksvragen uit de praktijk, zoals: wanneer kunnen skills het beste worden aangeleerd? Deze publicatie laat zien dat we van verschillende skills al kennis...
Thema's:

Meer dyslexieverklaringen dan daadwerkelijk dyslexie

22-12-2016 - Er worden meer dyslexieverklaringen afgegeven dan strikt nodig. Vermoedelijk heeft een groep leerlingen ten onrechte het etiket dyslexie gekregen. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. OCW gaat naast onderzoek ook aan de slag met betere voorlichting richting ouders, scholen en instellingen. Volgens de statistieken lijdt zo’n 7 à 8 procent van alle Nederlanders aan dyslexie, meldt de Volkskrant. Maar in de praktijk lijkt er een kleine dyslexie-epidemie te zijn uitgebroken, in elk geval op papier. Er zijn dus...
Thema's:

Christelijke partijen steunen wetsvoorstel samenwerkingsscholen niet

20-12-2016 - De Christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP geven geen steun aan het wetsvoorstel rond samenwerkingsscholen van staatssecretaris Dekker, omdat zij vinden dat de samenwerkingsschool een uitzondering moet blijven. Te veel samenwerkingen tussen openbaar en bijzonder onderwijs leidt volgens hen tot uitholling van het bestaande duale stelsel. Dat bleek onlangs uit een plenair debat in de Tweede Kamer. De Christelijke partijen zien zich in hun standpunt gesteund door het negatieve advies van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR), het advies van de Onderwijsraad en...

Bedrijfsleven neemt ICT-onderwijs deels over van docenten

19-12-2016 - De technologie gaat zo snel dat ict-leraren de ontwikkelingen niet kunnen bijbenen. Scholieren op het voortgezet onderwijs krijgen nauwelijks les in informatica, terwijl er een schreeuwend tekort aan ict’ers. Het bedrijfsleven neemt steeds vaker het ict-onderwijs over. Dit meldt de Stentor. Volgens Kennisnet biedt slechts een op de drie middelbare scholen zelf ict-lessen aan, en dat is dan bovendien van slechte kwaliteit. Docenten voelen zich ook niet bekwaam. “Het is een feit dat de technologie sneller gaat dan zij kunnen bijbenen”, zegt Frans Schouwenburg...
Thema's:

Scholen kunnen vluchtelingen perspectief op werk bieden

19-12-2016 - Het voortgezet onderwijs en het mbo kunnen, onder regie van gemeentes, vluchtelingen met een verblijfsstatus helpen om aan werk te komen. Dit kan met goed taalonderwijs en de beroepsbegeleidende leerweg. Dit stellen de VO-raad en MBO Raad in een reactie op het onderzoek van de Sociaal Economische Raad (SER) dat half december openbaar is geworden. Volgens de SER is de kans groot dat zonder extra inspanningen duizenden nieuwkomers de aansluiting met de Nederlandse samenleving verliezen. Dat geldt zowel voor taalonderwijs als voor trajecten die leiden naar werk. De VO-raad en MBO...
Thema's:

Onderwijsbonden akkoord met tijdelijke oplossing invallers

16-12-2016 - Om een oplossing te bieden voor de invallersproblematiek in basis- en speciaal onderwijs, zijn de onderwijsbonden bereid om van januari tot en met maart 2017 de ketenbepaling van de Wwz tijdelijk buiten werking te stellen. Hierdoor hoeven geen kinderen naar huis gestuurd te worden bij een griepgolf. Besturen kunnen in die maanden bij onverwacht ziekteverzuim tijdelijk meer contracten afsluiten.   De onderwijsbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOV benadrukken dat het om een tijdelijke oplossing gaat en dat het van groot belang is om in de tussentijd met een...

VWS wil Alles is Gezondheid met vijf jaar verlengen

16-12-2016 - Het ministerie van VWS wil de bekostiging van het programma Alles is Gezondheid met 5 jaar, tot en met 2021, verlengen. Dat schreven minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn begin november 2016 in een brief aan de Tweede Kamer. Wetenschappers van de Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit Nijmegen onderzochten de effectiviteit van Alles is Gezondheid. Daarnaast voerde het ministerie van VWS gesprekken met mensen uit de creatieve industrie, het bedrijfsleven, de zorgsector en innovatoren over opschalen, borgen en focus aanbrengen binnen Alles is...

Pagina's