Foutmelding

Warning: preg_match(): Unknown modifier '.' in themekey_match_condition() (regel 381 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/sites/all/modules/themekey/themekey_base.inc).

Onderhandelaarsakkoord ABP-middelloonregeling

20-10-2014 - Per 1 januari 2015 veranderen de fiscale spelregels die bepalen hoeveel pensioen iemand mag opbouwen. Eerder gebeurde dat op 1 januari 2004. Deze wijziging raakt de pensioenopbouw van alle deelnemers aan de ABP-middelloonregeling.   De nieuwe pensioenregeling heeft alleen effect op het nog op te bouwen pensioen vanaf 1 januari 2015. De nieuwe regeling heeft geen gevolgen voor gepensioneerden. De nieuwe regels die op 1 januari in werking treden, in vakjargon aangeduid als Witteveen 2, leiden tot een (opgelegde) versobering van de pensioenopbouw. Lees: tot een uiteindelijk...
Thema's:

​Akkoord over verlaging pensioenpremies

20-10-2014 - De overheid heeft een akkoord bereikt met de vakbonden van ambtenaren en onderwijspersoneel over de pensioenregeling voor 2015. De pensioenpremies gaan omlaag voor werkgevers en de in totaal 2,8 miljoen werknemers die zijn aangesloten bij het ABP-pensioenfonds. De totale pensioenpremie daalt met 3,7 procent. Door deze ontwikkeling stijgt de koopkracht en komt er ruimte voor hogere brutolonen. Dat kan een plus opleveren voor werknemers van 1,6 procent, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. De koopkrachtverbetering is gemiddeld ruim 1 procent, door verlaging van de...
Thema's:

AVS op de NOT

17-10-2014 - De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) is de grootste vakbeurs voor professionals in het po, vo en mbo. Deze vindt plaats van 27 tot en met 31 januari 2015. De AVS verzorgt diverse sessies. Dinsdag 27 januari 10:15 – 11 uur Inleidende sessie door AVS-voorzitter Petra van Haren: Ruimte voor schoolleiders Bent u (integraal) eindverantwoordelijk schoolleider? Wat betekent dat voor uw werk, specifiek in uw organisatie? De schoolleider beweegt zich in het professionele krachtenveld van wet- en regelgeving, bestuursbeleid, recent een nieuwe cao, het...
Thema's:

3FM geeft voorlichting op school

17-10-2014 - Het Rode Kruis verzorgt kosteloos door het hele land gastlessen voor primair en voortgezet onderwijs in het kader van 3FM Serious Request. Dit jaar vraagt 3FM Serious Request aandacht voor meisjes en vrouwen in conflictgebieden die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Op interactieve wijze geven getrainde 3FM Serious Request promotievrijwilligers voorlichting over: de actie(week), de geschiedenis van 3FM Serious Request, het thema van dit jaar en over de hulpverlening van het Rode Kruis. Zij bieden de leerlingen ook handvatten om zelf in actie te komen voor 3FM Serious...
Thema's:

Internetconsultatie LWOO-PRO Passend onderwijs

16-10-2014 - Het wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in Passend onderwijs regelt dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor de toewijzing van lwoo en pro. Een aantal onderdelen in het wetsvoorstel wordt verder uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het concept van deze AMvB staat tot 26 oktober op internet voor advies uit het veld. Dekker ligt een en ander toe in de begeleidende brief aan de Tweede Kamer. Criteria en procedure voor toewijzing van lwoo en pro In de voorliggende AMvB staan vooral...

Leeromgeving beïnvloedt motivatie op school

14-10-2014 - Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is de leeromgeving van invloed op de motivatie voor school. Interacties tussen docent en leerling die ondersteunend zijn aan de autonomie, competentie en betrokkenheid van de leerlingen, hebben een positief effect op hun motivatie. Dit concludeert Kim Stroet, inmiddels universitair docent bij de Universiteit Leiden, in haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarop zij donderdag 16 oktober hoopt te promoveren. Gemotiveerde leerlingen doen hun best om goede prestaties te behalen en slagen daar vaak ook in. Bij veel...
Thema's:

Toptalenten kunnen nog eerder examen doen

8-10-2014 - Staatssecretaris Dekker van OCW gaat de regeling waarbij toptalenten in het voortgezet onderwijs eerder examen mogen doen, nog verder verruimen. Dan kunnen uitblinkers al in het voor-voorlaatste schooljaar, bijvoorbeeld in 4-vwo, vakken afronden. Op dit moment is het al mogelijk om in het leerjaar voor het examenjaar examen te doen in bepaalde vakken. Dekker wil deze regeling verruimen, zodat toptalenten al in het voor-voorlaatste jaar vakken kunnen afronden. Scholen hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer ruimte voor het flexibel inrichten van de schoolloopbaan voor deze...
Thema's:

Verbeteringsproject bedrijfsvoering voor schoolbesturen vo

8-10-2014 - Schoolbesturen die hulp kunnen gebruiken bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering kunnen zich tot 10 oktober aanstaande aanmelden voor het project ‘Verbetering bedrijfsvoering schoolbesturen VO’ van de VO-raad. Een ontoereikende bedrijfsvoering kan leiden tot een inefficiënte inzet van middelen, waardoor het schoolbestuur in financieel zwaar weer terecht kan komen. Deelnemers aan het project worden negen dagen kosteloos ondersteund door twee hooggekwalificeerde deskundigen bij het structureel verbeteren van de bedrijfsvoering en financiële positie. De...
Thema's:

Bussemaker motiveert topstudenten voor baan in de klas

8-10-2014 - Tijdens het eerste lustrum van het Amsterdam University College in september maakte minister Bussemaker van OCW bekend dat topstudenten die leraar willen worden zich vanaf nu kunnen inschrijven voor speciale ‘teaching tracks’. Met dit speciale programma wil de minister ambitieuze studenten uitdagen om te kiezen voor het onderwijs. Deze eerste educatieve minor geeft topstudenten de kans om, in combinatie met hun bachelorgraad in liberal arts and sciences, hun tweedegraads lesdiploma te halen als docent voortgezet onderwijs. Volgens Bussemaker worden hiermee nieuwe...
Thema's:

Tweetalig vwo-onderwijs vergroot risico op meer sociale ongelijkheid

8-10-2014 - Door de toename van tweetalig onderwijs (TTO) kan er een groeiende ongelijkheid ontstaan in het vwo-onderwijs. Dit stellen onderzoekers Inge Sieben en Nathalie van Ginderen van Tilburg University in het tijdschrift Mens en Maatschappij van de Amsterdam University Press. Door tweetalig vwo-onderwijs krijg je aan de ene kant leerlingen van tweetalige scholen die (samen met leerlingen van selectieve categoriale gymnasia) voorbereid zullen zijn op hoge posities in een globaliserende samenleving, en aan de andere kant leerlingen van reguliere VWO-opleidingen die hier minder voor...

Nieuwe wetsvoorstellen medezeggenschap

8-10-2014 - Staatssecretaris Sander Dekker heeft in september twee wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer die invloed hebben op onder andere de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Het betreft het wetsvoorstel Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so en het wetsvoorstel ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. Afhankelijk van aanname van het wetsvoorstel Variawet heeft dit tot gevolg dat de artikelen 11, 12, 13, 14 en 14a van de WMS gewijzigd worden en artikel 11a als nieuw artikel wordt toegevoegd. De belangrijkste...
Thema's:

Kinderboekenweek: spaaractie voor aanvullen schoolbibliotheek

8-10-2014 - In het kader van de Kinderboekenweek – 1 tot en met 12 oktober – heeft Bruna een speciale spaaractie, waarbij scholen en ouders kassabonnen van kinderboeken kunnen omzetten in boeken voor de bieb van de school. Bruna-ondernemers doneren die boeken belangeloos. Scholen kunnen de kassabonnen bewaren van kinderboeken die vanaf maandag 29 september tot en met 12 oktober gekocht zijn bij Bruna. Tot 1 november kunnen zij de verzamelde bonnetjes inleveren bij de winkel in hun buurt. De plaatselijke winkelier geeft vervolgens voor 20 procent van het totaalbedrag boeken aan...
Thema's:

Vaardigheden belangrijker dan opleidingsniveau

8-10-2014 - Om op de arbeidsmarkt en in het sociale leven goed te functioneren is het belangrijker om te beschikken over concrete vaardigheden dan een hoog opleidingsniveau. De rol die het formeel en informeel onderwijs speelt bij het aanleren van adequate vaardigheden is hierbij cruciaal. Dat is de conclusie van het rapport ‘Education, Adult Skills and Social Outcomes’ van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie. Het rapport gaat in op de relatie tussen onderwijs (leven lang leren, vaardigheden, aantal opleidingsjaren) en de verschillende sociale uitkomsten....
Thema's:

Winnaars eTwinning-project bekend

8-10-2014 - Drie scholen hebben op 1 oktober 1.000 euro in ontvangst genomen voor het beste eTwinning-project van 2014. Jaarlijks wijst het Europees Platform de beste internationale samenwerkingsprojecten van het afgelopen jaar aan. Hierbij wordt vooral gelet op het gebruik van technologie, de samenwerking, creativiteit en duurzaamheid. De prijs, bestemd voor ict-middelen, was in drie categorieën te verdienen. In de categorie ‘meest innovatieve project’ is St. Michaël College uit Zaandam de winnaar. Obs Kastanjepoort uit Erichem won met het project Growing Mystery...
Thema's:

Meisjes presteren beter dan jongens in voortgezet onderwijs

8-10-2014 - Jongens en meisjes scoren op de basisschool ongeveer even goed, maar vanaf de middelbare school doen meisjes het beter. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de meeste gevallen beginnen jongens en meisjes op de middelbare school binnen het onderwijstype dat past bij hun score op de Cito-eindtoets. Drie jaar later volgen veel jongens echter een lager onderwijstype en meisjes juist een hoger. Ook is het aandeel dat de middelbare school zonder diploma verlaat bij jongens al minimaal 15 jaar hoger dan bij meisjes. Vooral jongens met laagopgeleide ouders doen het minder goed...

Toptalenten kunnen nog eerder examen doen

7-10-2014 - Staatssecretaris Dekker van OCW gaat de regeling waarbij toptalenten in het voortgezet onderwijs eerder examen mogen doen, nog verder verruimen. Dan kunnen uitblinkers al in het voor-voorlaatste schooljaar, bijvoorbeeld in 4-vwo, vakken afronden. Op dit moment is het al mogelijk om in het leerjaar voor het examenjaar examen te doen in bepaalde vakken. Dekker wil deze regeling verruimen, zodat toptalenten al in het voor-voorlaatste jaar vakken kunnen afronden. Scholen hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer ruimte voor het flexibel inrichten van de schoolloopbaan voor...
Thema's:

Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij pesten aanpakken

6-10-2014 - De verplichting om een methode te kiezen die bewezen effectief is vervalt, mits scholen kunnen aantonen dat hun aanpak werkt. In de onderwijswetten wordt de verantwoordelijkheid van scholen op het vlak van sociale veiligheid expliciet vastgelegd. Dit zijn de PO-Raad en de VO-raad overeengekomen met staatssecretaris Dekker van OCW. De AVS is blij dat scholen zelf een aanpak tegen pesten mogen kiezen. Scholen worden wel verplicht om te zorgen voor een veilig schoolklimaat waar pesten wordt voorkomen en tegengegaan. Omdat dit wettelijk wordt vastgelegd, kan de inspectie hier ook...
Thema's:

Vier winnaars Leraar van het jaar bekend

6-10-2014 - De vier Leraren van het jaar 2014 namen op zaterdag 4 oktober een award in ontvangst uit handen van staatssecretaris Dekker van OCW. De winnaars gaan het komend jaar op pad als ambassadeur van het onderwijs. Femke Cools is de winnares in de categorie basisonderwijs. Zij werkt op de Montessorischool in Nijmegen. In de categorie voortgezet onderwijs is Jasper Rijpma, leraar bij het openbare Hyperion Lyceum in Amsterdam, verkozen. Joke Lorist-Klappe is de Leraar van het Jaar in de categorie speciaal onderwijs. Zij is werkzaam op het openbare Onderwijscentrum De Twijn in Zwolle...
Thema's:

Educatieve reizen

6-10-2014 - De AVS organiseert al bijna twintig jaar educatieve reizen. Veel reizen zijn maatwerk, zoals een reis naar Italië, waar ze ver zijn met inclusief onderwijs. Voor reizen naar Kroatië, Marokko, Finland en Ierland zijn data voor dit schooljaar vastgesteld. Maar deze reizen zijn ook mogelijk als reis op maat. Raadpleeg de brochure ‘Educatieve reizen’ met daarin het hele aanbod op www.avs.nl/educatievereizen. Wilt u een reis op maat? Bel dan met Monique Duparant, tel. 030-2361010 of mail naar reizen@avs.nl. Scholen en...
Thema's:

Vo-besturen weinig transparant over naleven code Goed Onderwijsbestuur

3-10-2014 - De Code Goed onderwijsbestuur in het vo heeft de afgelopen jaren geleid tot een professionelere inrichting van bestuur en toezicht. Wel zijn besturen weinig transparant over het naleven van de code en komt de scheiding tussen intern toezicht en bestuur in de praktijk te vaak niet goed uit de verf. De commissie Goed Onderwijsbestuur VO concludeert in haar eindrapport dat de formele scheiding tussen de functies van intern toezicht en bestuur weliswaar op orde is, maar dat deze in de praktijk vaak te wensen over laat. Commissievoorzitter Lex van de Haterd: “Nu de afgelopen...
Thema's:

Gym op vmbo onder gewenste niveau

3-10-2014 - De lestijd voor lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs zit gemiddeld op het gewenste niveau, blijkt uit een nulmeting van het Mulier Instituut onder 455 gymleraren en 343 schoolleiders. Het gewenste niveau komt neer op ongeveer twee lessen van vijftig minuten per week. Tussen scholen en opleidingsniveaus zitten echter wel behoorlijke verschillen.   Sinds schooljaar 2005/2006 is er geen wettelijk vastgelegde lesomvang meer. Dit heeft er volgens het Mulier Instituut niet toe geleid dat scholen minder lichamelijke opvoeding aanbieden. De lestijd voor lichamelijke...
Thema's:

Kwart scholen werkt aan gezondheid op school

3-10-2014 - Van alle scholen in po, vo en mbo heeft 25 procent zich de afgelopen twee jaar ingezet om de gezondheid op school te verbeteren. Ruim 2.500 scholen maakten gebruik van ondersteuning van het programma #Jeugdimpuls. Dat blijkt uit een rapportage van het RIVM. In 2012 (alleen po), 2013 en 2014 konden scholen een aanvraag doen via www.gezondeschool.nl voor extra ondersteuning om te werken aan een gezonde leefstijl op school. Scholen konden een beroep doen op drie soorten ondersteuning, waarbij alle leefstijlthema’s betrokken werden: extra begeleiding en advies-op-maat van een...
Thema's:

Samenwerkingsverbanden tot 1-8-2016 vrijgesteld van btw

3-10-2014 - De nieuwe samenwerkingsverbanden Passend onderwijs blijven in elk geval tot 1 augustus 2016 vrijgesteld van btw bij de detachering van personeel. Dat hebben de ministeries van OCW en Financiën met elkaar afgesproken, meldt besturenorganisatie VOS/ABB. De afspraken betekenen niet dat álles btw-vrij is. De huidige regelgeving is in strijd met Europese wetgeving en zal op termijn moeten veranderen. De btw-kwestie is daarom besproken in het bekostigingsoverleg. Het ministerie van OCW heeft het volgende met het ministerie van Financiën afgesproken: De huidige...
Thema's:

Artikel 23 over vrijheid onderwijs ter discussie

3-10-2014 - Vrijheid van onderwijs kan in de praktijk tot ongewenste situaties leiden, bijvoorbeeld als een school op religieuze basis leerlingen weigert die extra zorg nodig hebben. Deze praktijk was voor PvdA-Kamerlid Loes Ypma voldoende reden om het wetsvoorstel voor algemene acceptatieplicht weer boven water te halen. Staatssecretaris Dekker wil laten onderzoeken of er, zoals de wet voorschrijft, voldoende openbaar onderwijs in het hele land is. Ook kwam in het debat op 29 september het onderwerp leerlingenvervoer naar scholen met een religieuze grondslag aan bod. Openbaar en bijzonder...
Thema's:

Commissie Dijsselbloem heeft niets opgeleverd

2-10-2014 - De invloed van de commissie Dijsselbloem - die in 2008 parlementair onderzoek deed naar de onderwijsvernieuwingen sinds de jaren negentig - op de onderwijspolitiek is beperkt. Hoewel het vertrouwen van het onderwijsveld in de overheid aanvankelijk herstelde, hield dit vertrouwen geen stand, ook omdat aanbevelingen van de commissie niet in de praktijk werden gebracht. De rolverdeling tussen overheid en onderwijsveld is niet wezenlijk veranderd. Dat concludeert de Onderwijsraad in zijn advies Onderwijspolitiek na de commissie Dijsselbloem, dat vandaag gepresenteerd werd aan de...

Pagina's